صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری

10 فروردین1399

صلاحیت پیمانکاری صلاحیت پیمانکاری؛ موضوعی مهم واساسی در واگذاری طرح های اجرایی به پیمانکاران می باشد.شرکت های پیمانکاری براساس صلاحیت پیمانکاری که دارند ، فعالیت های پیمانکاری را انجام میدهند و براساس قانون برای اینکه پیمانکار در مناقصه ها شرکت  کند باید دارای شرایط خاص باشد . صلاحیت پیمانکاری در تعریف جامع به معنای توان و شایستگی فنی و اجرایی شرکت در اجرای پروژه می باشد. رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری در واقع همان صلاحیت پیمانکاری است. در این مقاله  به سوالات ذیل پاسخ داده شده است : - صلاحیت پیمانکاری چیست؟ -قانون آن چیست ؟ -شرایط و نحوه دریافت -مدارک لازم برای دریافت رتبه و گرید پیمانکاران -سامانه ثبت و استعلام - سامانه ساجات چیست ؟ قانون صلاحیت پیمانکاری -وظیفه رتبه بندی شرکتها برعهده معاونت راهبردی ریاست جمهوری است. - رتبه بندی شرکتها از یک تا پنج می باشد. - در شروع پیمانکاری رتبه پنج به پیمانکار داده میشود. - رتبه پیمانکاری بر اساس تجربه کاری در عملیات اجرایی و مدارک مربوطه و توانایی فنی و اجرای شرکت پیمانکاری افزایش می یابد و به رتبه های بالاتر ارتقا می یابد. - بالاترین رتبه پیمانکاری یک می باشد و کمترین رتبه پنج است. سازمان فنی و عمران استاندارد شرکت ها را از نظر رتبه بندی به دو گروه شرکت های پیمانی و شرکت های مشاور تقسیم نموده است . -شرکت های پیمانکاری به یازده رشته پیمانکاری تقسیم شده اند که شامل رتبه یک ، دو ، سه ، چهار و پنج میباشد. که رتبه یک بالاترین رتبه پیمانکاری و رتبه پنج پایین ترین رتبه پیمانکاری است. -شرکت های مهندسی مشاور دارای سه رتبه هستند که رتبه یک بالاترین و رتبه سه پایین ترین رتبه شرکت دراین گروه می باشد. رشته های مربوط به شرکت های پیمانکاری شامل مواردذیل است : راه و ترابری ساختمان صنعت و معدن تاسیسات کشاورزی آب مرمت آثار باستانی کاوش زمین ارتباطات نفت و گاز نیرو شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاری برای اینکه شرکت پیمانکاری گواهی صلاحیت پیمانکاری یا همان رتبه یا گرید پیمانکاری را بدست آورد، باید دارای شرایطی باشد که در مورد همه شرکت ها صدق میکند. -در اداره ثبت شرکت ،ثبت شده باشد. -شرکت ثبت شده، کلیه شرایط و ضوابط دریافت رتبه یا گرید پیمانکاری را  براساس دستورالعمل مربوطه داشته باشد. - شرکت متقاضی رتبه پیمانکاری، سوء پیشینه داشته باشد و دارای ممنوعیت و محرومیت اجتماعی نباشد. - مدیرشرکت از کارمندان دولت نباشد. شرایط دریافت گواهی رتبه پیمانکاری -براساس قانون ، پیمانکاری که  بعنوان  شخصیت حقیقی یا حقوقی  مسئول اجرای عملیات موضوع پیمان است، دارای شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران می باشد. مدارک لازم دریافت رتبه پیمانکاری -براساس ضوابط و مقررات، دوسوم ازهیئت مدیره بایددارای مدرک دانشگاهی مربوط به رشته های پیمانکاریباشند. - حداقل مدرک تحصیلی دوسوم اعضاء باید کارشناسیرشته پیمانکاری باشد. -داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت اعضای هیئت مدیره - ارائه سابقه بیمه پیمانکار - ارائه مدرک ثبت شرکت پیمانکاری - اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، صورتجلسه تغییرات شرکت - شرکت نامه - تقاضانامه -اجاره نامه شرکت یا سند ملکی شرکت - ارائه  کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره وسهامداران شرکت  و کارمندانی که دارای امتیاز درشرکت هستند. - ارائه مدارک سابقه کاری - ارائه سابقه تحصیلی هیئت مدیره و کارمندانی که دارای امتیاز در شرکت هستند. - ارائه اظهارنامه مالیاتی - ارائه گزارشات حسابرسی حسابهای شرکت - ارائه قراردادهای سال قبل - ارائه مدارک تایید شده مالی قرارداد پیمانکاری -ارائه تعهدنامه قانونی مرجع صالح صدور گواهی نامه همانطور که در ابتدا متن گفته شد یکی از مدارک مهم و ضروری شرکت در مناقصه پیمانکاری داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاران یا به زبان دیگر رتبه یا گرید پیمانکاری است. صدور گواهی رتبه یا گرید پیمانکاری بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. سه نوع شرکت که در ذیل آمده است صلاحیت دریافت گرید یا رتبه را دارا هستند: -شرکت پیمانکاری - شرکت مشاور -شرکت نرم افزاری -یکی دیگر از نهادهایی که صلاحیت صدور گواهی رتبه یا گرید شرکت ها را دارند و صلاحیت ایمنی را صادر میکنند وزارت کار می باشد. -برای اینکه پیمانکار بتواند تا صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات شرکت کند اداره کار، گواهی موقت برای مدت 2 ماه صادر تا پیمانکار در مناقصه شرکت نماید. در ادامه شرکت های دارای گواهی موقت میتوانند در زمان تعیین شده هفت روز گواهی تایید شده صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت کنند. مدارک لازم برای دریافت صلاحیت ایمنی از اداره کار برگ آموزش مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به مدت هجده ساعت اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه برگ قطعی عملکرد سال مربوطه تاییدیه طرح طبقه بندی شغل های جدید در سال مربوطه مفاصی حساب بیمه قراردادهایی که در چهار سال آخر درخواست صلاحیت پیمانکاری پرداخت شد. صفحه اول قرارداد مربوطه آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار آخرین لیست حقوق و پاداش و عیدی توسط پیمانکار نمونه قرارداد پرسنل اساسنامه شرکت پیمانکاری تشخیص صلاحیت پیمانکار برای بررسی و تشخیص صلاحیت پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان، کمیته ای متشکل از 5 عضو تشکیل میشود که شامل اعضای ذیل هستند: -ریاست کمیته تشخیص صلاحیت را معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد. - دبیر جلسات  بازرس کار - یکی از اعضا ریاست مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار یا بازرس کار -نماینده تشکل کارگری که نماینده انجمن صنفی ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای اولویت هستند. -نماينده كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان اعتراض به رای کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران -پیمانکار میتواند به رایی که اعضای کمیته تشخیص صلاحیت صادر میکند اعتراض نماید. - فرصت تعیین شده برای اعتراض به رای مربوطه پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. -رایی که کمیته تجدید نظر به پیمانکار ابلاغ میکند،قطعی تلقی شده و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد. کمیته تجدید نظرتشخیص صلاحیت پیمانکاری کمیته تجدید نظر متشکل از اعضای ذیل هستند: -مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی - ریاست بازرسی کار استان مربوطه - ریاست کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان مربوطه مشخصات گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران در گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری موارد ذیل قیدشده است : -مشخصات هویتی  پیمانکاریا شرکت پیمانکاری - کدملی پیمانکار ( مدیر عامل ) یا کد  اقتصادی شرکت پیمانکاری -تاریخ ثبت شرکت حقوقی - شماره و شناسه شرکت حقوقی - آدرس و کد پستی - تلفن ثابت و همراه و ایمیل پیمانکار یا شرکت حقوقی -زمینه فعالیت پیمانکار یا شرکت حقوقی -مدت زمان اعتبار گواهینامه -شرایط باطل شدن و معلق شدن گواهینامه -تاریخ تمدید گواهینامه مربوطه -بند 4-2 دستورالعمل در پشت برگ گواهینامه - امضا مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی که برای مدت دوسال اعتبار دارد. سامانه ساجات ساجات مخفف عبارت سامانه اطلاعات عوامل نظام فنیو اجرایی کشور است.سامانه ساجات تنها سامانه ایدر کشور است که از طریق آن میتوان استعلام شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت پیمانکاری را دریافت نمود.در سامانه ساجات کلیه اطلاعاتی که در مورد شرکت می باشد براساس موارد ذیل آمده است : -نام شرکت پیمانکاری دارای رتبه و گرید پیمانکاری -سالی که شرکت گرید پیمانکاری را دریافت نمود. -اعتبار رتبه و گرید شرکت پیمانکاری - نوع رتبه و صلاحیت  پیمانکاری برای استعلام صلاحیت شرکت پیمانکاری وارد لینک sajat.mporg.ir شوید. وکیل متخصص پیمانکاری اهمیت موضوعات پیمانکاری و مشکلاتی که در روندتنظیم قرارداد پیمانکاری، بوجود میاید، قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم مفاد قراردادهای پیمان و رتبهبندی پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و تلگرامگروه حقوقی اساک مطرح کنید تا در سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم . کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشدحقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتراز باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طیقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
بیمه پیمانکاری

بیمه پیمانکاری

9 فروردین1399

بیمه پیمانکاری بیمه پیمانکاری؛ یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکل و اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار و کارگران است بحث بیمه پیمانکاری می باشد. تنظیم قرارداد پیمانکاری نیاز به تخصص وکیل متخصص امور قراردادها که به مقررات و قوانین بیمه و مالیات نیز تسلط کامل دارد می باشد. برای تهیه  و تنظیم قرارداد پیمان و پیمانکاری بخصوص مطرح کردن مفاد بیمه پیمانکاری و مالیات پیمانکاری از مشاوره وکیل امور بیمه و امور مالیاتی گروه حقوقی اساک بهره مند شوید. در این مقاله سعی شده است در مورد نکات مهم بیمه  و قوانین و مقررات مربوطه که برای پیمانکاران و کارفرمایان سودمند باشد توضیح داده شود. همچنین به سوالات ذیل در خصوص حق بیمه پیمانکاری پاسخ داده شده است. -بیمه در قرارداد پیمانکاری چگونه تعریف شده است؟ -  نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری چگونه است.؟ ـآیا حق بیمه در همه  انواع قراردادهای پیمانکاری یکسان است .؟ - نحوه اعتراض به حق بیمه چگونه است ؟ حق بیمه پیمانکاران - قانونگذار برای اینکه قانون یکسانی در مورد پیمانکاران و کارفرمایان در خصوص بیمه پیمانکاری وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد ابهامات به آن مراجعه شود، ماده سی و هشت قانون تامین اجتماعی را تصویب و اجرایی نموده است . -همچنین در ماده بیست و هشت قانون تامین اجتماعی چگونگی حساب کردن بیمه را مشخص کرده است . - در بخشنامه شماره چهارده اداره درآمد تامین اجتماعی ،مبلغ بیمه از تعیین درصد قرارداد مشخص شده است . درصد تعیین شده  بر تعداد افرادی که بیمه شده اند و حقوق آ نها  تاثیری ندارد. ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حق بیمه قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در صورتیکه عملیات اجرایی پیمان به شخص حقوقی مانند شرکتهای پیمانکاری یا شخص حقیقی سپرده شود، قانون کارفرما را موظف کرده است که شخصی که کار را برعهده گرفته است  تعهد نماید حق بیمه پیمانکاری را کاملا براسا س قانون پرداخت کند ماده 28 قانون تامین اجتماعی در این ماده از قانون مربوطه، منبع درآمد  سازمان مشخص شده است: -مبلغ آن از 1 مهر تا آخر سال هزار و سیصدو پنجاه و چهار معادل  28 درصد حقوق همان سال است که از این درصد  شخص بیمه شده 7 درصد آن را و کارفرما 18 درصد حق بیمه و دولت 3 درصد را پرداخت میکند. -اما قانونگذار از سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج درصد حق بیمه کارفرما را 30 درصد محاسبه نموده است. دولت برای کمک 30 درصد حقوق را زیاد میکند. یکی از سوالاتی که در حق بیمه مطرح میشود این است که آیا قانون بیمه در همه قراردادهای پیمانکاری یکسان است، یا براساس نوع و موضوع قرارداد متفاوت است ؟ قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند و قانونگذار نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری را در هر قرارداد مشخص نموده است . در ادامه انواع حق بیمه قراردادها شرح داده شده است . عملیات پیمانکاری به دو حالت انجام میشود: -خود پیمانکار عملیات اجرایی را انجام میدهد . -پیمانکار کل عملیات اجرایی را به پیمانکار دست دوم یا همان پیمانکار جزء واگذار میکند. -در صورتیکه پیمانکار خودش عملیات را انجام دهد و از کارگر استفاده نکند ، موظف به پرداخت حق بیمه نیست و ملزم به پرداخت پنج درصد حق بیمه نمی باشد. -در صورتیکه پیمانکار و کارفرما رابطه ای ندارند، در این مورد کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه  5 در صد نیست. -در صورتیکه پیمانکار از کارگر استفاده کند، در این حالت رابطه کارفرما و کارگری بوجود میاید و پیمانکار در اینجا بعنوان کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری می باشد. در صورت استقاده از کارگر توسط پیمانکار کارفرما اصلی موظف است که در قرارداد پیمانکاری پیمانکار را متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران نماید. برای ضمانت این امر باید مبلغ پنج درصد مبلغ قرارداد را به پیمانکار پرداخت نکند. قرارداد فیدیک در پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار اصلی کار را به پیمانکار فرعی یا جزء واگذار کند، مشمول قانون ذیل است : -اگر پیمانکار فرعی یا جزء از کارگر استفاده نکند ،تکلیفی برای پرداخت 5 درصد حق بیمه ندارد. اگر پیمانکار فرعی یا جزءاز کارگر استفاده کند، مشمول قانون ذیل میشود: -اگر بین پیمانکار اصلی و فرعی رابطه ای وجود نداشته باشد،پیمانکار اصلی موظف به پرداخت حق بیمه پیمانکاری فرعی نیست . -در صورتیکه پیمانکار فرعی ازکارگر استفاده کند، مشمول رابطه کارفرما و گارگری برطبق قانون است و پیمانکار اصلی مبلغ حق بیمه را از مبلغ قرارداد کسر میکند. قانونگذار قرارداد پیمانکاری را برای پرداخت حق بیمه پیمانکاری به سه گروه  تقسیم کرده است. قرارداد عمرانی قرارداد غیرعمرانی -قرارداد غیرعمرانی که کارفرمایان و پیمانکاران بدلیل کم بودن حق بیمه پیمانکاری آن را عمرانی در نظر میگیرند. قرارداد عمرانی قراردادی است که : -مبلغ قرارداد را ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین میکند. -کل مبلغ عملیات اجرایی را دولت تامین کند. تعیین ضریب حق بیمه  پیمانکاری قرارداد عمرانی مشاوره ای قراردادهای عمرانی که که شامل مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی هستند و تاریخ انعقاد آنها از  مورخ شانزده تیر سال 1363 می باشند ، ضریب بیمه به روش های ذیل تعیین میشود: -قرارداد عمرانی مشاوره ای که ازمصالح استفاده نمیشود و هزینه های آن ناچیز است مانند قرارداد عملیاتی و سازه ای ،ضریب حق بیمه معادل  چهارده درصد قطعی ناخالص کل کارکردو یک و شش دهم درصد بیمه بیکاری است. -در قراردادعمرانی مشاوره ای ضریب کل حق بیمه شامل پانزده و شش دهم درصد از کارکرد کل  ناخالص در پروژه می باشد. - در قرارداد عمرانی مشاوره ای، پیمانکار سه و شش دهم درصد و کارفرما دوازده درصد ضریب حق بیمه  پیمانکاری را پرداخت میکند. تعیین ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی -قراردادهای ساخت و ساز شامل قراردادهای عمرانی اجرایی هستند. -کارفرما موظف است که در ابتدای قرارداد با پیمانکار مبلغ حق بیمه تعیین شده را کم کند. -ضریب حق بیمه قرارداد عمرانی اجرایی شامل شش در صد ناخالص کارکرد و شش درصد بیمه بیکاری -از ضریب بیمه شش و شش دهم درصد در قرارداد عمرانی پیمانکار موظف به پرداخت یک و شش دهم درصد و کارفرما موظف به پرداخت پنج درصد از مبلغ تعیین شده  ضریب بیمه می باشد. تعیین ضریب بیمه قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی در قراردادهایی که غیر عمرانی هستند ضریب حق بیمه به شرح ذیل تعیین میشود: قرارداد خدماتی و عملیات اجرایی که تهیه مصالح پروژه بعهده پیمانکار است ،هفت درصد ناخالص کارکرد کل و بیمه بیکاری  تعیین میشود. قرارداد دستمزدی و خدماتی ،پانزده درصد از کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری در نظر گرفته میشود. قراردادهایی که مصالح را پیمانکار و کارفرما هرد و تامین میکند ، به کل کارکرد  ناخالص مبلغ ریالی از مصالح که پیمانکار تامین میکند اضافه میشود .در این حالت هفت درصد کل کارکرد ناخالص برای بیمه بیکاری تعیین میشود. -ضریب حق بیمه در قرارداد خدماتی که همزمان از تجهیزات مکانیکی و دستی استفاده میشود برای بخش مکانیکی هفت درصد و برای بخش دستی پانزده درصد می باشد. در قرارداد غیرعمرانی که پیمانکار مصالح پروژه را تامین میکند ،هفت درصد می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که کارفرما مصالح را تامین میکند، پانزده درصد می باشد. قرارداد غیرعمرانی برای کارگر هفت درصد می باشد. نه درصد برای بیمه بیکاری کارگر تعیین شده است . موارد مهم در حق بیمه پیمانکاری -کارفرما در تمام قراردادهای پیمانکاری پنج درصد از مبلغ قرارداد را کم و برای ضمانت پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار به پیمانکار پرداخت نمیکند. - پیمانکار موظف است لیست کارگران را تهیه و بیمه مربوطه را پرداخت کند. - بعد از اینکه عملیات اجرایی پروژه تمام شد،براساس نرخ پانزده و هفده درصد و مبلغ بیمه بیکاری را حساب میکند. و اگر مبلغ بیمه از مبلغ بیمه هایی که پرداخت شده بیشتر باشد،باید بقیه مبلغ را به تامین اجتماعی واریز کند. اعتراض به حق بیمه پیمانکاری قنونگذار در ماده 42 تامین اجتماعی حق اعتراض به حق بیمه را به کارفرما داده است. کارفرما سی روز فرصت دارد که اگر در خصوص مبلغ بیمه و خساراتی که تعیین شده است اعتراض دارد ،از زمانیکه به وی ابلاغ شده ،کتبی اعتراض خود را به سازمان ارائه کند. بعد ازاتمام تاریخ سی روز تعیین شده ،کارفرما حق اعتراض  ندارد و مبلغ و خسارت تعیین شده قطعی است و کارفرما براساس ماده پنجاه قانون تامین اجتماعی موظف به پرداخت است. وکیل قرارداد پیمانکاری بدلیل اهمیت موضوعات پیمانکاری و مشکلاتی که در روند تنظیم قرارداد پیمانکاری، پیمانکار و کارفرما با آن مواجه هستند ، قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم مفاد قراردادهای پیمان و مفاد حق بیمه و ضریب بیمه پیمانکاری با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. سوالات خود را در هرساعت از شبانه روز در واتساپ و  تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح کنید تادر سریعترین زمان ممکن جوابگو شما باشیم . کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) شماره همراه : 09381690900 40222853 آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
محاسبه مالیات پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاری

9 فروردین1399

محاسبه مالیات پیمانکاری محاسبه مالیات پیمانکاری؛ قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که به آنها مالیات تعلق میگیرد را مشخص کرده است. محاسبه مالیات پیمانکاری ماده یک مالیات مستقیم اینگونه بیان نموده است : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در ایران یا خارج از ایران درآمد دارد، مالیات به وی تعلق میگیرد. براساس این قانون، شرکت پیمانکاری شخصیت حقوقی دارد و موظف به پرداخت مالیات است. قانونگذار در بحث پیمانکاری و شرکت های پیمانکاری قانون مالیاتی خاصی تعریف نکرده است. اما  در قانون مالیات مستقیم که در اسفند  سال 1345 تصویب شد دو نوع مالیات برای پیمانکاری در نظر گرفته است. انواع مالیات پیمانکاری -مالیات بر درآمد -مالیات مقطوع در این مقاله در خصوص مالیات هایی که به پیمانکاران تعلق میگیرد و شرایط و نحوه پرداخت  مالیات پیمانکاری شرح داده شده است. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات مقطوع در ابتدا بیان  نموده ایم که قانونگذار در قانون امور مالیاتی تعریف خاصی از مالیات هایی که  پیمانکار باید بپردازد نکرده است. اما در قانون مالیات مستقیم سال 1345 دونوع مالیات را برای پیمانکار تعریف کرده است که  موظف به پرداخت است. مالیات مقطوع پیمانکاری -کارفرما ، دستگاه دولتی ، شهرداری و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات هستند. -در پیمانکاری اگر مبلغ کل پیمان بیشتر از 10 میلیون ریال باشد،بعد از اینکه هزینه های  مربوط به کارساختمانی ،تاسیسات فنی، حمل و نقل ، نقشه کشی،نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی پرداخت شد ،پنج و نیم درصد  از آن کم میشودو به حسابی که وزارت دارایی اعلام نموده است واریز میگردد. - مالیات مقطوع پیمانکاری به دو بخش تقسیم میشود که شامل چهار درصد و پنج درصد می باشد. محاسبه مالیات پیمانکاری چهار درصد مالیات مقطوع پیمانکاری، مقطعی است و پنج درصد را پیمانکار بصورت پیش پرداخت مالیاتی پرداخت میکند و کارفرما از درآمد پیمانکار کم میکند. -زمانیکه پیمانکارکل عملیات اجرایی را به پیمانکار جزءواگذار کند، مالیات به وی تعلق نمیگیرد.در این صورت پیمانکار کل، نمیتواند هزینه های پیمانکار جزء را کم کند. -در صورتیکه پیمانکار در خارج از کشور اقامت کند وشرکتش شعبه ای در ایران نداشته باشد ،کارفرما باید در پرداخت های کل که به پیمانکار انجام میدهد چهاردرصد از مبلغ را حساب و به حساب وزارت دارایی بابت مالیات پیمانکاری واریز کند. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات بر در آمد پیمانکاری درآمدهایی که پیمانکار از عملیات اجرایی پیمانکاری بدست می اورد شامل مالیات میشود.در ادامه مالیاتی که به شرکتهای پیمانکاری تعلق میگیرد شرح داده میشود. روش تعیین  مالیات پیمانکاری مالیاتهایی که به درآمد شرکت های پیمانکاری تعلق میگیرد بوسیله رسیدگی و بررسی دفاتر شرکت و تشخیص علی الراس انجام میشود. -بررسی دفاتر شرکت پیمانکاری -تشخیص علی الراس:  مالیات علی الراس توسط قراین و ضرایب مالیاتی مشخص میشود. حساب مالیاتی شرکت های پیمانکاری -مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری باید در طول دوره پیمانکاری ثبت شود. -درآمدهایی  که به آن مالیات تعلق میگیرد باید در آخر سال مالی در دفتر ثبت شود. مالیات مؤسسات پیمانکاری : -بعد از پرداخت هایی که کارفرما به پیمانکار انجام میدهد مالیات مقطوع به پیمانکار تعلق میگیرد. -علاوه بر آن به درآمدهایی که پیمانکار بدست میاورد مالیات تناسبی و تصاعدی تعلق میگیرد. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات شرکت های سهامی شرکت های سهامی پیمانکاری  که به درآمدهای آن مالیات علی الراس تعلق میگیرد براساس موارد ذیل است: -سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. -3.5 در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درامدی که  مالیات به آن تعلق میگیرد می باشد. - پانزده درصد مالیات از سودی که به صاحب سهام با نام اختصاص یافته است. - بیست و پنج درصد  مالیات سود اختصاص یافته به اندوخته محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات شرکت های غیر سهامی : مالیات هایی که به شرکت های غیرسهامی تعلق میگیرد و علی الراس هستند  شامل موارد ذیل است : -سه درصد مالیات اضافی سهم شهرداری نسبت به کل درآمدی که مالیات به آن تعلق میگیرد. -3.5 در هزار مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن که نسبت به کل درامدی که  مالیات به آن تعلق میگیرد. - بعد از کم شدن 3 درصد سهم شهرداری براساس ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات سهم هریک از شرکا براساس سهمی که دارند از کل درامد حساب میشود. محاسبه مالیات پیمانکاری مالیات مؤسسه انفرادی: - شرکت هایی که بصورت انفرادی پیمانکاری انجام میدهند، مالیات با نرخ تصاعدی براساس ماده 134 قانون مالیات مستقیم حساب میشود. - شخص حقیقی که در آمد وی از پیمانکاری است، از بخشودگی مالیاتی ماده 134 قانون مالیات مستقیم استفاده میکند. قانون مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها ) در ابتدا مقاله شرح داده شد که شرکتهای پیمانکاری شخصیت حقوقی دارند و قانونگذار در فصل پنج از قانون مالیات های مستقیم  چگونگی دریافت مالیات را از شرکتها توضیح داده است.  به طور خلاصه نکات مهم از این قوانین بیان میشود. ماده صد و پنج قانون مالیات مستقیم :کلیه شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها که زمینه فعالیتشان در ایران یا خارج می باشد و درآمد دارند ،بعد از اینکه خسارت ها و هزینه های کاری را از درآمد خود کسر کردند، موظف به پرداخت 25 درصد مالیات از درآمدهستند. محاسبه مالیات پیمانکاری ماده صد وهفت  قانون مالیات مستقیم: در این ماده در مورد نحوه تشخیص مالیات شخص حقوقی شرح داده شده است. -دورازده درصد از درآمد دریافت سالانه پیمانکاری در عملیات پیمانکاری ذیل: عملیات ساختمانی تاسیسات فنی  تهیه و نصب حمل و نقل نقشه برداری  نقشه کشی نظارت و محاسبه فنی پروژه آموزش فنی بیست تا چهل درصد  از درآمد مالیاتی در موارد ذیل -واگذار کردن امتیاز از ایران - واگذاری فیلم سینمایی از بها و حق نمایش فیلم -ضریب تعیین درآمد در موارد مطرح شده را وزیر اقتصادی و دارایی به هیت وزیران پیشنهاد و تصویب میشود. -مودیان مالیاتی در موارد مطرح شده وظیفه دارند که بعد از کم کردن مبالغ مالیاتی که قبلا در یک سال پرداخت کردند در مدت ده روز فرصت دارند مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. -اگر در مهلت تعیین شده مالیات را پرداخت نکنند، باید مالیات اصلی و متعلقات را واریز کنند. محاسبه مالیات پیمانکاری -در صورتیکه شرکت  در ایران فعالیت داشته براساس ماده صدو شش  قانون مالیات مستقیم براساس موارد ذیل عمل میکند: -در صورتیکه عملیات پیمانکاری موارد ذکر شده بند اولماده 107 این ماده را پیمانکار ایرانی انجام دهد کارفرما در پرداخت هایی که به پیمانکار انجام میدهد،موظف به کم کردن دو و نیم درصد از پرداختها برای مالیات علی الحساب  است . - کارفرما 30 روز فرصت دارد که از زمانیکه پرداخت به پیمانکار را انجام میدهد مالیات را به حساب دارایی واریز نماید. -اگر در  عملیات های موارد بند اول این ماده کارفرما شهرداری یا شرکت یا دستگاه دولتی باشد، قراردادهایی که خرید داخلی یا خارجی را برای خرید لوازم و تجهیزات پیمانکاری استفاده میشود، مشمول مالیات نمیشود. -در صورتیکه پیمانکار خارجی در عملیات پیمانکاری موارد بند یک ماده 107 این قانون   فعالیت را به پیمانکار  جز ایرانی بسپارد، براسا س مبلغ لوازم و تجهیزات از مبالغ که پیمانکار کل دریافت میکند مشمول مالیات نمیشود. محاسبه مالیات پیمانکاری - تشخیص میزان مالیات موارد فعالیت پیمانکاری بند اول  ماده صد و هفت قانون مالیات مستقیم که مربوط به سال 1382 و بعد آن است براساس مقررات ماده صد و شش قانون مالیات مستقیم عمل میشود. این حکم برای فعالیت های پیمانکاری موضوع ماده 107 قبل از سال هزار و سیصد و هشتاد و دو اعمال نمیشود. محاسبه مالیات پیمانکاری سوالات حقوقی -در صورتیکه کارفرما مبلغ مالیات را از پرداختی پیمانکار کم کند و به حساب دارایی واریز نکند پیمانکار چه وظیفه ای در خصوص مالیات دارد.؟ -براساس ماده 199 قانون مالیات مستقیم در صورتیکه شخصی وظیفه کم کردن مبلغ مالیات را از پرداختی به مودی را دارد و آن را انجام ندهد و بعد از کسر مبلغ به حساب دارایی واریز نکند، بیست درصد مبلغ مالیات  که موظف به پرداخت آن بوده جریمه میشود. محاسبه مالیات پیمانکاری -مالیات در پیمانکاری های بلند مدت چگونه محاسبه میشود؟ -مالیات تعیین شده در پیمانکاری بلند مدت براساس پیشرفت کار عملیات اجرایی درآمدهای پیمانکاری تعیین میشود. مالیات براساس  ماده صدو پنج قانون مالیات  مستقیم محاسبه میشود. وکیل وصول مطالبات پیمانکاری پیمانکاران محترم که در قراردادهای پیمانکاری موفق به وصول مطالبات  نشده اند برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود از مشاوره وکیل متخصص وصول مطالبات پیمانکاری گروه حقوقی اساک بهره مند شوند.برای راهنمایی و مشاوره در هر موضوع پیمانکاری در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را در واتساپ و تلگرام گروه حقوقی اساک مطرح نمایید تا در سریعترین زمان پاسخگوی شما باشیم. محاسبه مالیات پیمانکاری کارشناس حقوقی :فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تلفن همراه:09381690900 40222853 محاسبه مالیات پیمانکاری آدرس دفتر گروه حقوقی اساک : تهران شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه دو واحد B2 محاسبه مالیات پیمانکاری امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
شکایت پیمانکار از کارفرما

شکایت پیمانکار از کارفرما

8 فروردین1399

شکایت پیمانکار از کارفرما شکایت پیمانکار از کارفرما ؛به طور کلی اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در دو بخش قراردادهای خارجی (بین المللی) و قراردادهای داخلی بررسی می‌شود. - شکایت پیمانکار از کارفرما -قرارداد خارجی عبارت است از قرارداد شرکت خصوصی، دولتی و هر بخش عمومی با طرف دیگر قرارداد که دارای تابعیت خارجی است. در تنظیم قرارداد پیمانکاری روابط طرفین قرارداد حایز اهمیت است. یعنی باید نوع روابط به طور کامل مشخص و میزان خدمات پیمانکار و انتظارات کارفرما معین و برآورده شود. برای کنترل و پیشبرد صحیح این روابط در نظر گرفتن یک ضمانت اجرای موثر می‌تواند بسیارکارگشا باشد. در عمل به تعهدات قرارداد پیمانکاری به دلایل گوناگون بین کارفرما و پیمانکار ممکن است یک سری اختلافاتی به وجود آید. که ایجاد این اختلافات یا از اراده طرفین خارج است یا اینکه به روابط بین آنها مربوط می‌شود. شکایت پیمانکار از کارفرما در واقع این نوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکارغیر قابل اجتناب است. اما نکته مهم این است که اختلافات به وجود آمده، می‌تواند ضرر و زیان مادی و معنوی را برای هریک از طرفین به همراه داشته باشد. این موضوع در قراردادهای بزرگ پیمانکاری خصوصا در سطح ملی موجب خسارات غیر قابل جبران می‌گردد. بنابراین ضرورت حل و فصل اختلافات به وجود آمده امری مهم است. سوالات مهم در ارتباط با شکایت پیمانکار از کارفرما در قرارداد پیمانکاری: 1. روند شکایت پیمانکار از کارفرما در قراداد پیمانکاریچگونه است؟ 2. کدام مرجع برای رسیدگی به اختلافات پیمانکار و کارفرما صالح است؟ شخصی (حقیقی یا حقوقی) که به موجب امضای قرارداد با کارفرمای پروژه، خود را به اجرای مفاد آن قرارداد متعهد می‌داند، پیمانکار نامیده می‌شود. و با توجه به اسناد و مدارک موضوع قرارداد، اجرای عملیات را عهده دار می‌شود. ساخت جاده، عملیات راه سازی، حمل و نقل و انتقال شبکه‌های آب و برق همگی جز پروژه‌های پیمانکاری محسوب می‌شوند. شکایت پیمانکار از کارفرما پیمانکار یا پیمانکار عمومی است یا دست دوم یا جز. پیمانکار عمومی شرکتی است که در اجرای پروژه‌های ساختمانی مهارت و تجربه لازم را دارد و می‌تواند چندین پروژه را به صورت همزمان اجرا کند و پیش ببرد. پیمانکار دست دوم در واقع همان پیمانکار ثانوی است که مهندس مشاور با توجه به قوانین ومواد مربوط به تغییرات، او را به کار می‌گیرد. به پیمانکارانی که برای دیگر پیمانکاران کارمی‌کنند و کارهای جزیی پروژه مانند جوشکاری و ... را بر عهده دارند، پیمانکاران جز می‌گویند. در مقابل کارفرما یک شخص حقوقی و طرف دیگر قرارداد است‌ که با توجه به اسناد و مدرکی مربوط به قرارداد موضوع قرارداد و اجرای آن را به پیمانکار سپرده است. اگر بین پیمانکار و کارفرما توافق به وجود نیاید برای حل و فصل اختلاف به هییت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. شکایت پیمانکار از کارفرما در ماده 53 شرایط عمومی پیمان آمده است: در قراردادهای پیمانکاری داخلی که کارفرما بخش دولتی است، قراردادها منطبق بر شرایط عمومی پیمان بین بخش دولتی و خصوصی است. درباره اختلافاتی که شامل بند 1ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیست، رسیدگی دوباره توسط کارشناس یا هییت کارشناسی که از جانب دو طرف قرارداد انتخاب شده است، واگذار می‌گردد. شکایت پیمانکار از کارفرما در بخش های غیر دولتی در قرارداد بین پیمانکار و کارفرما بهتر است داور تعیین شود. دلیل این امر آن است که روند رسیدگی از طریق مراجع قضایی در صورتی که بین سازمان‌ها اختلاف به وجود آید زمان زیادی می‌برد؛ و مسلما این امر برای طرفین قرارداد ایجاد ضرر می‌نماید. شکایت پیمانکار از کارفرما - در قرارداد پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار کدام مرجع صلاحیت دارد؟ در قرارداد پیمانکاری درصورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، در صورتی که مفاد قرارداد براساس مقررات سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده باشد، هریک از طرفین می‌تواند از رییس سازمان برنامه و بودجه برای ارجاع داوری درخواست نماید. مرجع حل اختلاف در داوری در صورت توافق، شورای عالی فنی است. شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است. رای صادره از طرف شورای عالی فنی ابلاغ می‌شود و قابلیت اجرایی از طرف قوه قضاییه را دارد. ارجاع دعاوی مطرح شده به داوری در صورتی که طرف مقابل قرارداد خارجی باشد، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.( اصل 139 قانون اساسی ) داوری از جمله عقود لازم است. شکایت پیمانکار از کارفرما اما مواردی وجود دارد که آن را به عقد جایز تبدیل می‌کند مانند فوت یا حجر یکی از طرفین قرارداد یا رضایت کتبی دو طرف قرارداد.( ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی) ماده 53 و 48 شرایط عمومی پیمان و مواد 473و474و484 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موارد پرداخته است. بنابراین اگر قراردادی وجود دارد باید به مفاد آن قرارداد استناد کنید. این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت رسیده باشد تا قابلیت استناد در محاکم را داشته باشد. بر طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوی در حوزه قضایی آن اقامت دارد . تمامی اشخاص می‌توانند شکایات پیمانکار از کارفرما را بر حسب مورد به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده و تقاضای رسیدگی نمایند. برطبق ماده 1 تا 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 157 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات می باشد. با توجه به قانون برگزاری مناقضات و آیین نامه‌های هییت وزیران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در صورتی که پیمانکار از کارفرمای دولتی شکایت کند ، کارفرما نمی‌تواند از همکاری با او صرف نظر نماید. شکایت پیمانکار از کارفرما به طور کلی مراحل شکایت و طرح دعاوی در دادگاه و سایر مراجع قضایی مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی است. پیمانکارانی که می‌توانند با اقدامات دیگری چون مذاکره سریع تر به نتیجه برسند معمولا از طرح شکایت صرف نظر می‌کنند. اقداماتی که در جهت مطالبه خسارت از کارفرما انجام می‌شود همگی باید مستند و با ارایه توجیهات و دلایل قانونی باشد. - تاخیر در انجام پروژه در مورد عواملی که خارج از اراده طرفین است مانند شرایط جوی نامساعد لازم است در مفاد قرارداد ذکر شود تا در صورت تاخیر در انجام پروژه تمهیدات لازم اندیشیده شود. "شکایت پیمانکار از کارفرما" در صورتی که کارفرما موجب تاخیر در اجرای پروژه شود، به همان نسبت به زمان اجرای قرارداد با تایید سرپرست کارگاه ، اضافه می‌گردد. برعکس این مطلب، در مورد پیمانکار نیز وجود دارد و به عنوان جریمه از پیمانکار مطالبه می‌شود. - روشهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری دولتی چگونه است؟ آنچه مسلم است اموال عمومی و دولتی به تمامی افراد در جامعه تعلق دارد. بنابراین امکان داوری و مصالحه در مورد اموال عمومی و دولتی نیاز به تخصص دارد. داوری به معنای حل اختلاف از سوی مراجعی غیر از مراجع قضایی است. در صورت بروز چنین اختلافاتی شما نیاز به یک وکیل متخصص و آشنا به امور پیمانکاری دارید. در هر یک از قراردادهای پیمانکاری در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما، به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع می‌شود. وکیل متخصص شکایت پیمانکار از کارفرما : دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در زمینه قراردادهای پیمانکاری و شکایات پیمانکاران از کارفرما با داشتن وکیل پیمانکاری متخصص، آمادگی خود را برای قبول وکالت در دعاوی پیمانکاری اعلام می‌نماید. گروه حقوقی آساک با استفاده از  سابقه فعالیت و تجربه‌ی وکلای خود، شما را در امر وکالت به بهترین شکل ممکن یاری خواهد نمود. شما می‌توانید برای اطلاع از چگونگی و روند شکایت از پیمانکاران به دفترحقوقی آساک مراجعه کنید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 شکایت پیمانکار از کارفرما آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل پل صدر،روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2، واحد B2. رویا مسگری(کارشناس ارشد حقوق) تمامی سوالات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی شکایت پیمانکار از کارفرما

جزئیات
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

7 فروردین1399

وکیل اعتراض ضبط وثیقه وکیل اعتراض ضبط وثیقه؛ یکی از موارد قانونی است که قانونگذار آن را  حقی برای متهم یا شخص وثیقه گذار قرار داده است.  - وکیل اعتراض ضبط وثیقه- اعتراض به ضبط وثیقه نیاز به وکیل اعتراض ضبط وثیقه دارد که در این زمینه تسلط و تخصص کامل داشته باشد. زمانیکه جرمی اتفاق میفتد،شخصی بعنوان متهم پرونده به دادگاه معرفی میشود. در این مرحله جرم ارتکابی در مورد متهم ثابت نشده است. در بیشتر پرونده های کیفری ،مرجع قضایی  برای اینکه در تمام مراحل تحقیقات و روند رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد ، قرار تامین کیفری صادر میکند. وثیقه دادگاه در واقع همان صدور قرار وثیقه می باشد. وثیقه برای دادگاه یکی از انواع قرار وثیقه است که در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه توسط مقام قضایی صادر میشود. تامین وثیقه دادگاه برای آزادی زندانیان را به وکیل ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید. موارد قرار وثیقه -اگر وثیه سند برای قرار وثیقه مبلغ نقدی باشد، به آن مبلغ ضمان ( وجه الضمان ) میگویند. -وثیقه  برای دادگاه  را خود متهم یا شخص ثالثی میتواند به مرجع قضایی واگذار کند. -وثیقه دادگاه تا زمانیکه رای صادر و حکم  توسط اجرای احکام  اجرایی نشود، در توقیف دادگاه است. - زمانیکه در مرحله اجرای حکم ،متهم خود را معرفی کند،با اجرای حکم، وثیقه آزاد میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه فوت وثیقه گذار یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که در صورتیکه شخص وثیقه گذار قبل از اجرای حکم، فوت کند تکلیف وثیقه چه خواهد بود؟ -زمانیکه شخص وثیقه گذار فوت کند، تعهد وثیقه گذار منقضی شده و تعهد  به وراث وثیقه گذار  واگذار نمیشود. - با فوت وثیقه گذار، وثیقه آزاد نمیشود و در صورتیکه متهم خود را معرفی نکند، وثیقه توسط مرجع قضایی ضبط میشود. -بعد از ابلاغ احضاریه به متهم و ورثه ،وثیقه گذار بیست روز زمان دارد که متهم را معرفی کند و بعد از اتمام این تاریخ ، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. مراحل وثیقه گذاری در دادگاه -صادر کردن قرار وثیقه توسط مقام قضایی -قرار وثیقه برای دادگاه به متهم پرونده ابلاغ میشود. -خود متهم یا شخص ثالثی بعنوان وثیقه گذار، گذاشتن وثیقه دادگاه را به مرجع قضایی درخواست میکند. -ارائه سند به دادگاه یا دادسرا -صدور قرار کارشناسی ملک وثیقه برای دادگاه -بررسی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری -امضا قبولی وثیقه گذار برای وثیقه دادگاه -سند ملک کارشناسی شده به اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای توقیف فرستاده میشود. -قرار بازداشت سند کارشناسی شده برای وثیقه دادگاه به شعبه فرستاده میشود. - دستور آزادی زندانی صادر میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه شرایط ضبط مبلغ کفالت وثیقه توسط دادگاه -در صورتیکه متهم به مرجع قضایی احضار شود. -در صورتیکه حضور متهم نیاز باشد. -در صورتیکه احضاریه به متهم چه ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شده باشد. -در صورتیکه متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود. -در صورتیکه عدم حضور  متهم در مرجع قضایی موجه نباشد. -در صورتیکه جلب متهم مقدور نباشد. - در صورتیکه به وثیقه گذار اخطار بیست روزه شده باشد. -اخطار به وثیقه گذار باید قانونی ابلاغ شود. -زمانیکه  وثیقه گذار نتواند متهم را معرفی کند. -زمانیکه وثیقه گذار عذر موجه ندارد. وکیل اعتراض ضبط وثیقه وثیقه گذار چه مسئولیتی در وثیقه برای دادگاه دارد؟ -اگر در روند رسیدگی، متهم حضور نیابد به وثیقه گذار کتبا ابلاغ  میشود که متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. -به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که در این مدت متهم را معرفی کند. -وثیقه گذار در زمان تعیین شده متهم را معرفی  نکند، مبلغ وثیقه دادگاه به نفع دولت ضبط میشود. - در صورتیکه رای صادر شود و متهم خود را حاضر نکند ،خسارتی که به شاکی وارد شد از مبلغ وثیقه پرداخت میشود. - وثیقه گذار از زمان ابلاغ دادستان در مورد ضبط وثیقه ده روزمهلت دارد که به دستور ضبط وثیقه در مرجع صالح قضایی اگر موارد ذیل رخ دهد ،اعتراض کند. - ثابت کند که متهم در زمان نیاز حاضر بوده است. -ثابت کند که متهم برای حضور خود عذر مورد قبول داشته است. -ثابت کند متهم قبل از زمان حضور فوت نموده است. وکیل اعتراض ضبط وثیقه مدارک لازم وثیقه برای دادگاه -ارائه سند مالکیت شش دانگ از عرصه و اعیان -مبلغ نقدی در حساب  دادگستری -ارائه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور -کارت ملی وثیقه گذار - پرکردن فرم های مربوط به وثیقه دادگاه بازداشت متهم وکیل اعتراض ضبط وثیقه قانونگذار  در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است : درصورتیکه برای متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر شود ،تا زمانیکه وثیقه برای دادگاه بگذارد در بازداشتگاه بسر میبرد.متهم در این قانون از زمانیکه قرار وثیقه برای وی صادر شد، ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار و قبول نشدن وثیقه برای دادگاه اعتراض نماید. "وکیل ضبط وثیقه" هدف اصلی گروه حقوقی اساک این است که زندانیان بتوانند با تهیه وثیقه برا دادگاه آزاد شوند.برای مساعدت خانواده زندانیان این زمینه فراهم شده است که بوسیله تماس تلفنی با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی سوالات خود را مطرح کنید تا با آگاهی کامل در زمینه مسائل حقوقی احقاق حق کنیم . رفع مسئولیت  وثیقه گذار قانونگذاردر  ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری  تصویب نموده است: در هر مرحله ای از روند رسیدگی ،وثیقه گذار میتواند متهم را به مرجع قضایی معرفی و درخواست آزادی سند ( وثیقه برای دادگاه ) را از مقام قضایی مطرح کند. مرجع قضایی موظف است که در کمترین زمان ممکن دستور آزادی سند( وثیقه ) را صادر کند. قرار وثیقه چه زمانی صادر میشود. قرار وثیقه زمانی از طرف مقام قضایی صادر میشود که خسارتی به شاکی وارد شده باشد و برای جبران خسارت و اینکه در تمام مراحل رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد صادر میشود.در جرم غیرعمدی که بتوان خسارت وارد شده به شاکی را از طریق دیگر جبران کرد از همان روش استفاده میشود.مانند بیمه نامه در تصادفات درخواست قرار وثیقه برای دادگاه ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی باسلام احتراما به استحضار میرساند در خصوص آقا / خانم ............ فرزند ........ به اتهام ..........به شماره پرونده کلاسه .......... توسط آن مقام قضایی محترم قرار وثیقه صادر شده است ، لذا اینجانب ..........فرزند ........ با تودیع وثیقه ملکی  خود به شماره فرعی..... از ....اصلی به پلاک ثبتی .......به آدرس ..............................به مبلغ .........ریال متعهد میگردم هرزمان که دادگاه متهم را احضار نماید ،وی را حاضر نمایم . در غیر اینصورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط میشود. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت شماره .......که شش دانگ آن متعلق به اینجانب می باشد تقدیم می گردد. باتشکر و احترام نام و نام خانوادگی وثیقه گذار نمونه متن انصراف وثیقه گذار بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب....... احتراما به استحضار میرساند اینجانب ............... وثیقه گذار.............. فرزند ............ به کدملی............... متهم به ................ به شماره پرونده  کلاسه ..................می باشم به دلایل شخصی  خواستار فروش ملک مسکونی مورد وثیقه می باشم و برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن آن دارم.از آنجاییکه متهم مذکور را نزد مقام قضایی حاضر و معرفی نمودم، براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تحویل و از خود رفع  مسئولیت کیفری کرده و برای فک وثیقه اقدام نمایید. باتشکر وثیقه گذار "وکیل اعتراض به  ضبط وثیقه" زمانیکه قاضی یا بازپرس به دلایل قانونی و عدم حضور متهم،دستور ضبط وثیقه را صادر میکند اقدامات اجرایی برای ضبط ملک مورد وثیقه انجام میشود. قانونگذار به متهم و وثیقه گذار این حق را داده است که به دستور ضبط وثیقه براساس موارد و دلایل ذیل اعتراض کنند. در صورتیکه ادعا شود، در ضبط وثیقه و مبلغ کفالت شرایط و مقررات قانونی رعایت نشده باشد. در صورتیکه  متهم اثبات کند که در زمان قانونی تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شده است. در صورتیکه متهم یا شخص سندگذار اثبات کند که حضور نیافتن متهم در زمان قانونی تعیین شده به دلیل عذر موجه بوده است . در صورتیکه متهم یا سندگذار اثبات کند که بعد از ضبط وثیقه متهم دارای ناتوانی مالی است. در صورتیکه سندگذار اثبات کند عدم حضور متهم در مرجع قضایی در مواقع ضروری بدلیل فوت متهم بوده است. موارد رفع ضبط وثیقه بسیاری از مواقع در  مراحل اجرای ضبط وثیقه و پرداخت مبلغ کفالت حوادثی پیش میاید که باعث میشود وثیقه ضبط نشود و عملیات اجرایی انجام نشود.موارد به شرح ذیل است: -زمانیکه مبلغ بیمه، خسارت و زیان وارده به شخص متضرر( شاکی پرونده ) را تامین کند. -زمانیکه سندگذار متهم را در زمان تعیین شده قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید. -در صورتیکه یکی از دلایل اعتراض یه ضبط قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی قبول شود. -در صورتیکه سندگذار یا متهم از زمان ابلاغ ضبط وثیقه در مدت 10 رورز تعیین شده قانونی قسمتی از مبلغ  قرار یا کل آن را به حساب دادگستری واریز نماید. - زمانیکه سندگذار یا متهم قبل از صادر شدن دستور ضبط وثیقه  فوت کند ،مبلغ کفالت و وثیقه آزاد میشود.نکته مهم در این جا این است که اگر  تاریخ  دستور ضبط وثیقه قبل از تاریخ فوت باشد،عملیات اجرایی ضبط وثیقه انجام میشود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به ضبط وثیقه با وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل اعتراض ضبط وثیقه سوالات وثیقه برای دادگاه -در صورت تبرئه شدن متهم آیا برای آزادی وثیقه پیامک یا ابلاغیه برای وثیقه گذار میاد؟ خیر ابلاغیه ای ارسال نمیشود و باید در دادگاه یا دادسرا پیگیری شود. -سندی را برای یکی از فامیلامون برای وثیقه دادگاه گذاشتیم قرار بود سند جایگزین معرفی بشه اما از این کار امتناع میکند چه اقدامی میتوانم برای آزادی سند انجام بدم ؟ با معرفی و تحویل متهم به دادگاه میتوانید سند خود را آزاد نمایید. وکیل اعتراض ضبط وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند برای ضمانت دادگاه

سند برای ضمانت دادگاه

6 فروردین1399

سند برای ضمانت دادگاه سند برای ضمانت دادگاه؛ تعریف ضمانت به معنای ضامن شدن، برعهده گرفتن و یا کفالت کسی را برعهده گرفتن است. - سند برای ضمانت دادگاه - تعریف ضمانت در  ماده 684 قانون مدنی آمده است ضامن یا کفیل به شخصی می‌گویند که در دادگاه حاضر و متعهد می‌شود از متهم تا زمانی که با قید وثیقه یا کفالت آزاد است از او سرپرستی و مراقبت نماید یا به بیان دیگر متهم باید تحت نظر او باشد. در مقابل ضامن وجهی را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد که در صورت عدم حضور مجرم در دادگاه، ضامن ممکن است بخش یا کل وجه ضمانت را از دست بدهد بازپرس یا دادیار پس از طرح شکایت و با داشتن مستندات کافی متهم را به دادگاه احضار می‌کند و قرار مناسب را برای وی صادر خواهد کرد ضمانت در مورد مهریه، مشکلات و مسایل مالی مانند چک، تصادفات و درگیری ها و انواع قرار های کیفری صورت می‌گیرد. سند برای ضمانت دادگاه ضامن شدن در دعاوی حقوقی با ضمانت در دعاوی کیفری با هم متفاوت هستند در هر مورد حدود ضمانت شخص ضامن باید مشخص باشد. از مواردی که ممکن است فردی به عنوان ضامن اقدام به ضمانت نماید، گذاشتن وثیقه ضمانت برای دادگاه در ارتباط با زندانی است. وثیقه برای آزادی زندانی در دادگاه می‌تواند مال منقول باشد یا مال غیر منقول. اما مال غیر منقول در دادگاه‌ها به عنوان وثیقه برای ضمانت دادگاه بیشتر قابل قبول است. شاید به این دلیل است که هر فردی سرمایه نقدی خود را در اختیار مراجع قضایی قرار نخواهد داد. همینطور امکان خرید و فروش و نقل و انتقال در مال غیر منقول وجود ندارد. چه وثیقه از اموال خود مجرم باشد یا از اموال شخص دیگربه عنوان وثیقه گذار؟ سند برای ضمانت دادگاه سند برای ضمانت دادگاه، یعنی سندی که شش دانگ است و مال غیر منقول محسوب می‌شود و آن را می توان به عنوان سند ضمانت برای آزادی زندانی به کار برد بسیار مورد توجه قانونگذار است با گذاشتن سند برای ضمانت دادگاه ، شرایط آزادی زندانی فراهم می‌شود. سند گذار از قاضی دادگاه برای گرفتن دستور بازداشت سند به شعبه مربوطه مراجعه می‌کند. در صورتی که سند برای حومه شعبه رسیدگی کننده باشد، نامه نیابت به منظور کارشناسی گرفته می‌شود سند برای ضمانت دادگاه قبل از اینکه سند برای دادگاه یا ضمانت برای دادگاه به عنوان وثیقه ارایه کنید، با دفتر حقوقی آساک و مشاوران ما تماس بگیرید . قاضی دادگاه در ابتدا دستور قرار وثیقه را صادر می‌نماید. سپس ضامن، وثیقه ملکی را که جهت ضمانت دارد به کارشناس دادگاه ارایه و سپس کارشناس، ارزش آن مورد نظر را تعیین می‌کند سند برای ضمانت دادگاه بعد از اینکه کارشناس با توجه به ارزش سند آن را تایید نمود توقیف سند به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌گردد پس از طی کردن تمامی این مراحل سند ملکی مورد نظر برای ضمانت در دادگاه پذیرفته شده و مجرم آزاد خواهد شد. همواره تبهکاران زیادی هستند که عمر خودشان را در پشت میله‌های زندان می‌گذرانند و در انتظار بازگشت به خانه هایشان، برای ارایه یک سند برای ضمانت دادگاه انتظار می ‎ کشند در ادامه به تعدادی از جرایمی که در صورت ارتکاب آنها دادگاه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌نماید اشاره می‌کنیم مواد مخدر مواد مخدر، ماده ای است کنترل شده که استعمال یا نگهداری از آن با توجه به تعریف قانون گذار و قوانین حاکم از سوی آن غیر قانونی تلقی می‌شود و در ارتباط با  مرتکب آن اشد مجازات اعمال می‌گردد سند برای ضمانت دادگاه بازپرس باید اقدام  به تشکیل دادن پرونده در جرایم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها حبس ابد و سلب حیات است و جرایم مربوط به مواد مخدری که مجازات آنها از نوع مجازات درجه چهار و بالاتر است، نماید. (ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392) به جرایم صورت گرفته توسط افراد بالغ کمتر از 18 سال در ارتباط با مواد مخدر، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان دردادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است ( مواد 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی در سال 1392) جرایمی که به مواد مخدر مربوط می‌شوند، جرایم پرخطر و از نوع تعزیرات حکومتی هستند.( ماده 1 و 14 و 19 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) هدف از صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و همینطور حمایت از حقوق متضرر یا بزه دیده است سند برای ضمانت دادگاه قرار تامین کیفری متناسب با جرم ارتکابی و بر حسب شدت (یا ضعف جرم از سوی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می‌شود.( ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاس: جرم اختلاس که مشمول مجازاتی مشابه کلاهبرداری می‌گردد به معنای برداشت از اموال دولتی یا اموال غیر دولتی به وسیله کارکنان یا کارمندان دولت یا وابسته به دولت که به صورت غیر قانونی انجام می‌شود. جرم اختلاس معمولا با برنامه ریزی قبلی و به صورت پنهانی است. همینطور با عدم رضایت و بدون آگاهی طرف مقابل به وقوع می‌پیوندد ​به منظور حفظ منافع دولتی و در جهت حمایت از منابع ملی، قانونگذار برداشت غیر قانونی از منافع دولتی را غیر قانونی دانسته و مرتکب آن را به عنوان اختلاس‌گر معرفی و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته است در جرم اختلاس فردی که مرتکب جرم می‌شود حتما باید از کارمندان یا ماموران دولتی باشد.سمت مرتکب به عنوان عنصر مادی جرم اهمیت فراوان دارد. سند برای ضمانت دادگاه همینطور در اختلاس مال حتما باید تصاحب شود ضرر و زیان حتما وارد آمده باشد و مال به کارمندان دولت حسب وظیفه سپرده شده باشد. قصد و نیت اختلاس گر از عناصر اصلی تحقق جرم است. اصل 49قانون اساسی به جرم اختلاس اشاره می‌کند. رشوه: رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایمی است که از دیرباز مرسوم بوده است. هر کدام از ماموران دولت که در مقابل انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود وجه یا مالی را اخذ نماید به عنوان رشوه گیرنده مرتکب جرم شده است.( ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رشوه خواری را تخلف و برای مرتکبین رشوه مجازات در نظر گرفته است. مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر درماده 588 و 589 قانون مجازات اسلامی آمده است. سند برای ضمانت دادگاه در ماده 592 قانون مجازات اسالامی آمده است: قانون علاوه بر اینکه اموالی را که از راه رشوه گرفتن به دست آمده است ضبط می‌کند او را به مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 74 ضربه شلاق نیز محکوم می‌کند. سند برای ضمانت دادگاه وکیل متخصص امور کیفری دفتر حقوقی آساک با سابقه کاری مفید و پیشینه موفق در ارتباط با دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، پیمانکاری، گمرکی، خانواده و ..... و خوش نامی وکلای متخصص خود همکاری خود را برای قبول وکالت پرونده های شما اعلام می‌نماید. قبل از هر گونه اقدامی با مشاوران و وکلای متخصص ما مشورت نمایید. برای ارتباط با دفتر حقوقی آساک با شماره های زیر تماس بگیرید. 02140222853 02140223952 09023589119 سند برای ضمانت دادگاه پرسش و پاسخ: سندرسمی در ادله اثبات دعوی چه اهمیتی دارد؟ در صورتی که در مورد زمین یا ملکی اختلاف به وجود آید و در ارتباط با مالکیت آن ادعایی طرح شود، حتما باید با ارایه سند رسمی غیر منقول ادعای خود را اثبات نمایید. کسی که سند رسمی دارد و آن سند ازحیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین  ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند. در قانون مدنی عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن از ارکان هر سند است. در واقع اسناد رسمی تمامی ارکان قانونی را شامل می‌شوند. سند برای ضمانت دادگاه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
قیمت وثیقه برای دادگاه

قیمت وثیقه برای دادگاه

5 فروردین1399

قیمت وثیقه برای دادگاه قیمت وثیقه برای دادگاه؛ وثیقه گذاشتن برای زندانی و در مواقعی حق الزحمه وثیقه برای کسانی که خودشان سند ملکی ندارند - قیمت وثیقه برای دادگاه - از دغدغه‌های افراد بازداشتی و خانواده‌های زندانیان است. قرار بازداشت موقت از شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است. حتی ممکن است متهم به دلیل جرمی که احتمال ارتکاب آن می‌باشد، برای مدت یک ماه زندانی شود و امکان آزادی او با هیچ سند و ضمانتی ممکن نباشد. میزان وثیقه برای ضمانت دادگاه توسط قاضی محترم تعیین می‌شود. مبلغ وثیقه یا مبلغ سند در هر جرم با توجه به نوع جرم، شدت و ضعف جرم ارتکابی، سابقه متهم، سن، شرایط و موقعیت اجتماعی و غیره متهم متفاوت است. قیمت وثیقه برای دادگاه طبق توافق بین صاحب وثیقه (وثیقه‌گذار) و متقاضی وثیقه تعیین می‌گردد. شرایط سند گذار را در دیگر مقالات حقوقی آساک بخوانید. جهت آگاهی از هزینه وثیقه و جلوگیری از سو استفاده‌ هایی که ممکن است در این مسیر با آن مواجه شوید با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. کارشناسان و کلای ما در این راه شما را یاری می‌نمایند؛ تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران در امان باشید. بسیاری از مردم از واژه کرایه سند یا وثیقه به جای اجاره وثیقه استفاده می‌کنند. قیمت وثیقه برای دادسرا در جرایمی مانند آدم ربایی، قتل عمد، افساد فی الارض و اسید پاشی و جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد است، حتما قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و قاضی دادگاه موظف به اجرای آن است. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم قتل عمد: قتل عمد در ماده 290 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در چهار بند و دو تبصره آمده است. 1- شخص قصد کشتن مجنی علیه را دارد اعم از اینکه فعل مرتکب کشنده باشد یا نباشد. 2- شخص بدون قصد کشتن مجنی‌ علیه رفتاری را انجام می‌دهد که عرفا کشنده است و منجر به قتل می‌شود. 3- مرتکب نه قصد کشتن دارد نه عمل او عرفا کشنده است. 4- مرتکب قصد انجام جنایتی دارد بدون اینکه فرد خاصی مد نظر باشد. اما در نهایت جنایت مقصود اتفاق می‌افتد. آنچه مسلم است شدیدترین نوع مجازات برای قتل عمد در صورت درخواست اولیای دم مقتول و وجود سایر شرایط‌ دیگر بر طبق ماده381 قانون مجازات اسلامی، قصاص است. در صورت رضایت اولیای دم دیه جایگزین قصاص می‌شود و علاوه بر آن به مجازات سه تا ده سال حبس نیز محکوم می‌شود. برای آگاهی از شرایط اجاره سند برای زندانی به سایت حقوقی آساک مراجعه نمایید. قیمت وثیقه برای دادگاه جرم اسید پاشی: در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از اسید پاشی نوشته نشده است. بر طبق ماده واحده تصویب شده در سال 1337 با عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی هر کس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر، سبب قتل کسی دیگر شود به مجازات اعدام محکوم می‌شود. قیمت وثیقه برای دادگاه در صورتی که باعث مرض دایمی یا از بین رفتن یکی از حواس منجی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و در صورتی که سبب قطع یا نقض عضو یا از کارافتادگی شود به مجازات حبس جنایی از دو سال تا 10 سال محکوم می‌شود. چنانچه به شخص دیگری صدمه وارد نماید به حبس جنایی درجه دو از 2 تا5 سال محکوم می‌گردد. قیمت وثیقه برای دادگاه با توجه به شفاف نبودن قانون و اختلاف نظر در مورد میزان مجازات، هنوز مجازات معینی از طرف قانونگذار درمورد مجازات اسید پاشی مشخص نشده است. اگر دلایل و مستندات موجود دلالت بر ارتکاب جرم اسید پاشی از سوی متهم نماید، قاضی محترم دادگاه قرار بازداشت موقت صادر می‌کند.( ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری) گروه حقوقی آساک آمادگی خود را جهت قبول وکالت در پرونده‌های کیفری اعلام می‌نماید. جرم افساد فی الارض: از جمله جرایمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات خاص و معین شرعی مشخص شده است جرم افساد فی الارض است. قیمت وثیقه برای دادسرا جنایت علیه تمامیت ارضی کشور، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر نمودن مرکز فساد و فحشاف نشر اکاذیب،احراق و تخریب، پخش ماده سمی و میکروبی همگی از موارد جرم فساد فی الرض محسوب می‌شود. (رجوع کنید به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). جرم آدم ربایی: مجازات جرم آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس و مجازات جرم نوزاد ربایی 6ماه تا 3 سال حبس است. (با توجه به ماده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی) در جرم آدم ربایی سو نیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم شرط است. در صورت فقدان قصد مجرمانه جرم آدم ربایی محقق نمی‌شود. یعنی صرف انگیزه برای تحقق جرم آدم ربایی کافی نیست . در جامعه امروزی آدم ربایی به انگیزه‌های گوناگونی مانند تجاوزجنسی، مسایل مالی و دلایل دیگر بسیار افزایش یافته است. قیمت وثیقه برای دادگاه عفو و تخفیف در قانون مجازات به چه جرایمی تعلق می‌گیرد؟ عفو در قانون مجازات اسلامی به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم بندی می‌شود. عفو خصوصی فقط محکومانی را شامل می‌شود که حکم شان قطعی‌ شده است. در عفو خصوصی سوپیشینه کیفری  از سابقه حذف نمی‌شود. در عفو خصوصی ممکن است بخشی از مجازات مورد بخشش قرار گیرد و تمام مجازات را شامل نشود. قیمت وثیقه برای دادگاه در مقابل عفو عمومی هم محکومان و هم متهمان را شامل می‌شود. در عفو عمومی هم مجازات تبعی جرم از بین می‌رود و هم سوپیشینه کیفری از سابقه حذف می‌شود. در عفو عمومی کل مجازات مورد بخشش قرار می‌گیرد. عفو خصوصی و عفو عمومی فقط جرایم تعزیری را در بر می‌گیرد و شامل قصاص یا دیه نمی‌شود و عفو به آنها تعلق نمی‌گیرد.( ماده 97و 98 قانون مجازات اسلامی) قیمت وثیقه برای دادگاه موارد تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شاکی خصوصی از رسیدگی به ادامه پرونده منصرف شود، موجبات تخفیف متهم را فراهم می‌کند. یعنی متهم تبرئه نخواهد شد فقط برای مجازات او تخفیف در نظر گرفته می‌شود. اقرارگرفتن از متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب یا در حین ارتکاب جرم و همکاری با ماموران دولت. عدم سو سابقه یا وضعیت جسمانی متهم مانند بیماری و پشیمانی از ار تکاب جرم از سوی متهم. تحت پیگرد بودن متهم به عنوان معاونت یا شراکت در جرم چنانچه نقش موثری در وقوع جرم نداشته باشد، از موجبات تخفیف است. تلاش متهم به منظور کاهش آثار جرم و جبران نمودن ضرر ناشی از جرم ارتکابی. سبک بودن ضرر وارد شده به قربانی جرم. قیمت وثیقه برای دادگاه متهم در شناسایی آثار جرم، شناسایی شرکا یا معاونین جرم و پیدان کردن لوازم به کار رفته در ارتکاب جرم با مامورین دولت همکاری موثر داشته باشد. تحریک شدن فرد متهم به وسیله قربانی جرم از موجبات تخفیف درمجازات است. انگیزه شرافت مندانه متهم در انجام عمل مجرمانه نیز از دیگر علل تخفیف در مجازات است. "قیمت وثیقه برای دادگاه" برای اطلاع از شرایط عفو به ماده 38 و 719 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. گروه حقوقی آساک گروه تخصصی حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در تمامی پرونده هایی که در دادسرا یا دادگاه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر می‌شود، اعلام می نماید. قبل از هر گونه اقدام قانونی در مورد تهیه وثیقه با وکیل متخصص وثیقه درگروه حقوقی آساک تماس بگیرید. قیمت وثیقه برای دادسرا جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. آدرس:خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه2 واحد B2 کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. قیمت وثیقه برای دادگاه 02140223952 02140222853 09011254659 www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
مراحل وثیقه گذاشتن

مراحل وثیقه گذاشتن

21 اسفند1398

مراحل وثیقه گذاشتن مراحل گذاشتن وثیقه ؛ در جریان تحقیقات مقدماتی با توجه به این که هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است - مراحل گذاشتن وثیقه - اما گاهی لازم است که از متهم تضمین‌هایی اخذ شود تا همواره دسترسی به متهم فراهم باشد. تا هر زمان که متهم به مراجع قضایی احضار شد، در دادگاه یا دادسرا حاضر شود. در واقع حقوق متهم‌ برای مدتی از او سلب می‌شود. این نوع از قرارها جنبه مالی ندارند و فقط جبران خسارت برای بزه دیده محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین این قرارها به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت باید اشاره کرد. وثیقه شامل وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیر منقول می‌باشد. پس از معرفی مال برای گذاشتن وثیقه زندانی ، در ابتدا ارزش آن مال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مراحل گذاشتن وثیقه کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی شده را ارزیابی می‌کند ارزش مال معرفی شده باید برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه خواسته شده از سوی مراجع قضایی باشد. پس از معرفی وثیقه یا شخص ثالث، چنانچه وثیقه سند ملکی باشد پس از انجام کارشناسی و ارزیابی بهای ملک مورد نظر، به منظور توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معرفی خواهد شد. نکات مهم درارتباط با وثیقه برای زندانی: مراحل گذاشتن وثیقه برای زندانی چگونه است؟ در چه جرم‌هایی وثیقه گرفته می‌شود؟ متن معرفی وثیقه یا سند برای زندانی چگونه نوشته می‌شود؟ رای صدور قرار وثیقه در دو مرحله شامل اخذ وثیقه و قرار قبولی صادر می‌گردد. تعیین مبلغ وثیقه بر عهده مراجع قضایی است. این مبلغ با توجه به نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف و میزان خسارات و وضعیت طرفین مشخص می‌گردد. مراحل گذاشتن وثیقه اموالی که به عنوان وثیقه معرفی می‌شوند در صورتی که سند رسمی دارند از سوی مراجع ثبتی باید تایید شوند. اموالی که سند عادی دارند مانند مبایعه نامه قابل قبول و پذیرش نیستند. متهم از زمانی که قرار وثیقه برایش صادر می‌شود، تا زمان گذاشتن وثیقه مورد نظر به بازداشتگاه منتقل می‌شود. اما بعد از تودیع وثیقه و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد خواهد شد. در صورتی که به بازداشتگاه نرفته باشد، دیگر به آن مکان انتقال داده نمی‌شود. انجام کار توسط اشخاصی که تخصص‌ کافی و عملی‌ در راستای تهیه سند و وثیقه برای زندانی ندارند، بعد از انجام کارشناسی ملک که چند روز زمان و هزینه می‌برد، باعث کنسل شدن پروسه کار بازداشت می‌شود. همواره توصیه می‌شود برای پیشبرد هر چه بهتر روند کاری خودتان با  وکیل دادگستری با سابقه مشورت نمایید. مراحل گذاشتن وثیقه برای ضمانت قرار وثیقه چه اشخاصی دارای اعتبار هستند؟ مالک‌هایی که ملک به نام خودشان دارند. کارمندان شرکت‌های خصوصی و دولتی با سابقه کار کاسبان دارای جواز کسب بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی حقوق بگیران با سابقه کاری دریک مکان ثابت آدرس دادگاه‌ها و دادسراهای تهران در بانک اطلاعاتی آساک موجود است. - برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ مشکلات و مسایل مالی جز مواردی هستند که همواره برای آنها نیاز به گذاشتن سند یا وثیقه جهت ارایه به دادگاه یا دادسرا وجود دارد. پرونده‌های کیفری شامل مسایل مالی، چک، رد مال، خیانت در امانت، فروش مال غیر، تسهیل مال، کلاهبرداری و غیره می‌باشد. دراین گونه از پرونده ها با توجه به مبلغ قراری که از سوی مراجع قضایی درنظر گرفته می‌شود افراد نیاز به تهیه سند و وثیقه برای ارایه به دادگاه پیدا می‌کنند. مراحل گذاشتن وثیقه کارهای حقوقی خود را بدون هیچ گونه نگرانی به ما بسپارید. مراحل گذاشتن وثیقه  به چه صورت است؟ همان طور که اشاره شد فرآیند صدور وثیقه در دو مرحله انجام می‌شود. درمرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید. دراین مرحله به متهم ابلاغ می‌شود درصورتی که وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید.  وثیقه می‌تواند ار جانب خود متهم یا شخص ثالث معرفی شود. اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب دادگستری تودیع می‌شود. و اگر وثیقه مال منقول باشد، به طریق مناسب توقیف می‌گردد. در صورتی که وثیقه مال غیر منقول باشد از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت خواهد شد. درهر دو صورت یعنی چه مال منقول باشد یا غیر منقول، مقام قضایی دستور کارشناسی صادرمی‌کند. اگر مبلغ مال معرفی شده برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه باشد آن را می‌پذیرد. و در صورتی که اعلام نماید مال معرفی شده ارزش لازم را ندارد دیگر جای اعتراضی نیست. مراحل گذاشتن وثیقه روند بازداشت ملک و کارشناسی آن معمولاچند روز زمان می‌برد متهم درطول این مدت در زندان می‌ماند. بر طبق معمول برای جرایم سبک قرار کفالت و برای جرایم بزرگ تر قرار وثیقه صادر می‌شود. بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، در ابتدا باید سندشش دانگ کارشناسی شده به بازپرس محترم در دادسرا یا قاضی در دادگاه ارایه شود. بعد از آن نسبت به اخذ نامه نیابت برای مجتمع قضایی شهر یا شهرستانی که سندشش دانگ و ملک معرفی شده در آن شهرستان قرار دارد، اقدام گردد. نامه نیابت به مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. و دستور کارشناسی توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی بهای ملک صورت می‌گیرد. تهیه سند برای زندانی در شرایطی که مبلغ ارزیابی ملک توسط کارشناس حداقل به میزان قرار وثیقه باشد، با اخذ دستور بازداشت سند از مقام قضایی، نسبت به بازداشت ملک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اقدام می‌شود. مراحل گذاشتن وثیقه نامه بازداشتی اداره ثبت و اسناد به انضمام نامه کارشناسی و اوراق قبولی معمولا با پست قضایی به مرجع صادر کننده ارسال می‌شود. ایاب و ذهاب کارشناس رسمی به محل ملک مورد وثیقه به عهده متقاضی است. حق الزحمه کارشناسی تعیین شده، به خودکارشناس تعلق می‌گیرد. صاحب سند باید به همراه اصل سند به اداره ثبت در محل مورد نظر مراجعه کند. و پس از دریافت نامه بازداشتی به همراه اصل سند آن را به قاضی یا بازپرس محترم تقدیم می‌نماید. مراحل گذاشتن وثیقه نامه درخواست معرفی سند ملکی برای دادگاه: ریاست محترم شعبه................................. دادگاه عمومی باسلام احتراما به‌استحضارمی‌رساند درخصوص‌آقای ......................فرزند .......................به‌اتهام ...........................که‌توسط‌ آن‌دادگاه محترم قرا وثیقه صادر گردیده است. لذا اینجانب...................فرزند................ با تودیع وثیقه ملکی به مبلغ.........................ریال متعهد می‌شوم هر زمان که دادگاه متهم را احضار نمود، وی را حاضر نمایم. در غیر این صورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط گردد. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت به شماره ثبتی .....................................که شش دانگ آن متعلق به بنده است، تقدیم می‌گردد. با تشکر و احترام نام و نام خانوادگی وثیقه‌گذار: ......................................................................................... آدرس: .................................................................................................................................... امضا: مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک دفتر حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ در کلیه‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، داوری و ......... اعلام می‌نماید. جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023589119 مراحل گذاشتن وثیقه آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق) مراحل گذاشتن وثیقه پر سش و پاسخ: محجور به کسی گفته می شود که بدلیل این که خیر و صلاح خود را در امور مالی تشخیص نمی دهد، به موجب قانون مجاز به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود نبوده، بلکه اداره اموال وی بر عهده ولی، وصی یا قیم گذاشته می‌شود . مطابق ماده 1207 قانون مدنی ، محجورین به سه دسته تقسیم می‌شوند : صغار یا همان اطفال: طفل یا صغیر کسی است که هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده است. بلوغ قانونی در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است . مراحل گذاشتن وثیقه مجانین مجنون کسی است که کلا فاقد عقل بوده و به عبارتی عقل او زایل باشد . افراد غیررشید: غیر رشید یا سفیه کسی است که طفل یا مجنون نبوده، اما مصلحت خود را از نظر مالی تشخیص نمی‌دهد و به عبارتی متوجه حساب و کتاب و ارزش پول نبوده و آن را به طرز غیر عادی هدر می‌دهد . مراحل گذاشتن وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه

20 اسفند1398

وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه؛ یکی از موضوعاتی که در صدور قرار وثیقه برای متهم مطرح می باشد این است که :  - وکیل اعتراض قرار وثیقه - آیا میتوان به مبلغ و نوع قرار وثیقه که از طرف مرجع قضایی صادر میشود اعتراض نمود؟ آیا قانونگذار در این مورد  مفاد قانونی تصویب کرده است و در صورت اعتراض به قرار  وثیقه چه مرجعی صلاحیت اعتراض به قرار وثیقه را دارد؟ وکیل اعتراض وثیقه ، وکیلی است که در زمینه مقررات و قوانین در مورد انواع قرارها ، موارد اعتراض به وثیقه تسلط کامل دارد و توانایی مطرح کردن اعتراض را در مرجع صالح رسیدگی دارا است. وکیل اعتراض وثیقه در واقع وکیلی است که در مورد امور کیفری تجربه و تخصص دارد.برای اینکه در پرونده هایی که قرار وثیقه صادر میشود و متهم خواستار اعتراض به مبلغ و نوع وثیقه می باشد از وکیل متخصص اعتراض وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. وکیل اعتراض قرار وثیقه برای مشاوره با وکیل اعتراض  قرار وثیقه با گروه حقوقی اساک تماس بگیرید شماره تماس : 09381690900 در این مقاله به  قرار های قابل اعتراض  در مرجع قضایی  و جرم هایی که قرار برای آن صادر میشود میپردازیم. قانونگذار در مصوبه سال 1392 و اصلاحات سال 1394 در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابلیت اعتراض در مرجع قضایی را دارند بیان نموده است. وکیل اعتراض قرار وثیقه یکی از سوالاتی که در قرار های قابل اعتراض مطرح میشود این است : در صدور قرارها چه کسانی حق اعتراض به قرار را دارند؟ در صدور قرارها، متهم ، شخص شاکی و شخصی که به وی خسارت وارد شده است بعنوان شخص ثالث ، حق اعتراض به قرار را دارند. در ادامه قرارهایی که متهم، شاکی و شخص ثالث میتواند به آن اعتراض کنند، جداگانه بیان میشود. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که شاکی میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف شاکی قابل اعتراض است. قرارهایی که توسط شاکی پرونده تقاضا میشود، مانند قرار منع و موقوفی تعقیب قرارهایی که توسط متهم پرونده تقاضا میشود، برای قرار بازداشت موقت ایفا و تشدید تامین قرارهایی که توسط متهم پرونده در مورد قرار تامین خواسته تقاضا میشود. قانونگذار برای اعتراض به قرار صادر شده مهلت زمانی تعیین کرده است که در مورد شخصی که در ایران سکونت دارد،  از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. در مورد شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد از زمان ابلاغ  یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و هفتاد و یک، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار بوسیله شخص شاکی را تعیین کرده است برا ین اساس: -زمانیکه بین دادستان و بازپرس پرونده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید دادگاهی که به اتهام متهم رسیدگی میکند، صالح میباشد. -در صورتیکه در بخش قضایی، دادگاه کیفری 1 و دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد، مرجع صلاحیت دار برای اعتراض به قرار، دادگاه کیفری 2  می باشد. براساس ماده دویست و هفتاد  و دو قانون آیین دادرسی کیفری -در صور تیکه در خصوص مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید براساس نوع جرم و مصداق های قانونی جرم، دادگاه کیفری 2 مرجع قضایی صالح  اعتراض به قرار می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه ماده دویست و هفتاد و سه قانون آیین دادرسی کیفری -برای حل اختلاف بوجود آمده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار، که از طرف متهم یا شاکی مطرح میشود، جلسه فوق العاده  بین بازپرس و دادستان تشکیل و تصمیم نهایی گرفته میشود. تصمیم گرفته شده  به جز در موارد ذیل قطعی است: -در اعتراض به قرارهای منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مورد جرم های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل تجدید نظر هستند. - جرم هایی که مجازات آن سلب حیات است. - جرم هایی که مجازات آن حبس ابد است. -جرم هایی که مجازات آن قطع عضو یا جنایت عمدی که میزان نصف دیه کامل یا بیشتر است. -جرم هایی که محکومیت  آن مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر است. - جرم هایی که سیاسی و مطبوعاتی است. وکیل اعتراض قرار وثیقه قرارهایی که متهم  میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل: براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف متهم  قابل اعتراض است. -براساس این قانون، متهم پرونده در خصوص قرار بازداشت موقت ، ابقای بازداشت ، تشدید تامین،قرار تامین خواسته ،قرار وثیقه ،قرار عدم قبول،کفیل یا قرار عدم قبول وثیقه میتواند در مرجع صالح اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند. وکیل اعتراض قرار وثیقه -مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار، از زمان ابلاغ برای شخص مقیم خارج از کشور یکماه می باشد. وکیل اعتراض قرار وثیقه قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش بیان نموده است: -زمانیکه برای متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر شود و نتواند وثیقه به دادگاه ارائه کند، به زندان فرستاده میشود. - همچنین متهم ده روز فرصت برای اعتراض به قرار صادر شده را دارد. قرارهایی که شخصی که به وی ضرر وارد شده است ،بعنوان شخص ثالث میتواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید شامل : قانونگذار براساس ماده 423 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهایی که شخص ثالث میتواند به آن در مرجع قضایی اعتراض کند شامل : -قراررد ایراد دادرس -تصمیمات قضایی در مورد ضبط ، رد و معدوم کردن اشیا -دستور دادستان در مورد گرفتن مبلغ التزام ، مبلغ کفالت ، و ضبط وثیقه -مدت زمان اعتراض به قرار های ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ 10 روز است. وکیل اعتراض قرار وثیقه مدت زمان اعتراض به قرارهای ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند ، یکماه می باشد. قرارهایی که دادستان میتواند نسبت به آن اعتراض کند. -قرار عدم صلاحیت - قرار موقوقی تعقیب صادره از دادگاه - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده از زمان ابلاغ بیست روز می باشد. - مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده برای اشخاص خارج از کشور در این قسمت  از زمان ابلاغ دو ماه می باشد. قانونگذار در ماده سیصدو نود قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که  شاکی ، متهم و شخص ثالث، دادستان میتواند نسبت به این قرارها اعتراض نماید: -قرار عدم صلاحیت -قرار موقوفی تعقیب در مواردی که به دلایل ذیل توسط دادگاه صادر شود: - مشمول مرور زمان -رضایت شاکی خصوصی وکیل اعتراض قرار وثیقه در صورتیکه در پرونده، شاکی خصوصی رضایت داده و دادگاه قرار وثیقه سنگین صادر کرده است  میتوانید به قرار وثیقه اعتراض نمایید. نمونه لایحه اعتراض به قرار وثیقه ریاست محترم  شعبه ... بازپرسی... دادسرای عمومی و انقلاب .... با سلام احتراما به استحضار میرساند اینجانب به وکالت از  آقای ........ فرزند ........ به اتهام ......... به شماره پرونده کلاسه ......... در دفاع از  حقوق موکل خود معروض می دارد، با توجه به اینکه شاکی خصوصی آقای ........ نسبت به شکایت خود اعلام رضایت کرده است، همانگونه که مستحضرید برای صیانت از حقوق متهمان قانونگذار قرارهای متعدد کیفری برای جلوگیری از بازداشت شهروندان در نظر گرفته است . بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به قرار وثیقه صادر شده از طرف آن مقام قضایی محترم اعلام و درخواست قرار کفالت در صورت صلاحدید هستم . با تشکر و احترام وکیل اعتراض قرار وثیقه بخشنامه پیشگیری از کرونا در زندان ها رئیس محترم قوه قضائیه  جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی بخشنامه ذیل را در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا در زندانها ابلاغ نموده است. -برای رویکرد کاهش ورودی به زندان از صادر شدن قرار تامین که باعث بازداشت میشود جز موارد ذیل اجتناب شود: - با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل  اعمال مجازات جایگزین حبس ، تعویق اجرای مجازات ، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود. -محکومینی که رای محکومیت آنها قطعی است و با قرار تامین آزاد هستند، جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان ها تا پایان فروردین سال 1399 خودداری شود. تمامی قضات دادسراها و دادگاه ها مسئول اجرا و دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور موظف به نظارت برحسن اجرای این بخشنامه شده اند. وکیل اعتراض قرار وثیقه وکیل متخصص اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه مجموعه تخصصحقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد قرار وثیقه و اعتراض به قرار وثیقه  با وکیل اعترض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی) وکیل اعتراض قرار وثیقه جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. وکیل اعتراض قرار وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
سند برای وثیقه

سند برای وثیقه

17 اسفند1398

سند برای وثیقه سند برای وثیقه ؛ ​ زمانیکه دادگاه یا دادسرا برای متهم قرار وثیقه صادر میکند ،سند برای وثیقه مطرح میشود. - سند برای وثیقه- یکی از قرارهای تامین کیفری که بحث سند برای وثیقه مطرح میشود قرار وثیقه می باشد سند برای وثیقه اصطلاح عامیانه برای قرار وثیقه می باشد. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ماده دویست و هفده که در سال 1392 تصویب شد قرار های تامین کیفری را برای موارد ذیل در نظر گرفته است: -برای اینکه مرجع قضایی به متهم دسترسی داشته باشد، قرار تامین کیفری صادر میکند. -برای اینکه متهم با قول شرف برای حضور در مرجع قضایی در مواقع ضروری ملزم شود. -برای اینکه متهم با مشخص کردن مبلغ التزام در مرجع قضایی حاضر شود. -برای اینکه متهم برای معرفی به دادسرا یا کلانتری بصورت  ماهانه یا هفتگی ملزم شود. -برای اینکه کارمندان رسمی کشور و نیرو مسلح با مشخص کردن مبلغ التزام و تعهد به پرداخت مبلغ التزام ملزم شوند. برای اینکه متهم برای خارج نشدن از منزل و نظارت بوسیله تجهیزات الکترونیکی ملزم شود. برای اینکه متهم ملزم شود که کفیل  و مبلغ کفالت را مشخص کند. تعیین کفیل با مشخص کردن مبلغ کفالت مرجع قضایی برای گرفتن قرار وثیقه میتواند هریک از موارد ذیل را قبول کند. اما در پذیرش سند برای وثیقه ، سند مربوطه باید شش دانگ عرصه و اعیان باشد. -گرفتن وثیقه - مبلغ نقدی -ضمانت نامه بانکی -اموال منقول و غیرمنقول چه عواملی باعث صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع قضایی میشود. -از مهمترین عوامل صدور قرار تامین کیفری دسترسی مرجع قضایی به متهم در مواقع ضروری است. - مورد بعد برای صدور قرار تامین کیفری حاضر شدن متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و تا زمان صادر شدن حکم - برای اینکه متهم فرار نکند. - برای اینکه خسارت وارد شده به شخص متضرر ( شاکی ) ضمانت شود. مواردی که باید قبل از صدور قرار تامین کیفری باید به متهم تفهیم شود این است که -اتهام به متهم توضیح داده شود و به متهم اعلام شود. - به متهم، جرم وی و اینکه چرا قرار تامین کیفری صادر شده است . - دلایل و مدارک اتهام جرم به متهم وجود داشته باشد. در صورتیکه موارد فوق در صدور قرار تامین کیفری رعایت نشود صادر کردن قرار تامین کیفری غیرقانونی است.پس نتیجه میگیریم که بدون تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تامین کیفری از طرف مرجع قضایی انجام نمیشود. یکی از سوالاتی که در بحث قرار وثیقه وجود دارد این است که آیا در هر جرمی که متهم مرتکب میشود قرار بازداشت موقت صادر میشود. قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در جرم های ذیل قرار بازداشت موقت صادر میشود: - جرم هایی  که قانونگذار برای آن مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایاتی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل باشد. - زمانیکه اتهام متهم جرم های تعزیری درجه چهار و بالاتر باشد.زمانیکه محکومیت متهم برای مجازات تعزیری درجه یک تا چهار باشد قرار بازداشت موقت صادر میشود. یکی از موضوعاتی که در بحث قرار  تامین کیفری مطرح می باشد، قرار بازداشت های موقتی است که مرجع قضایی در اتهام مربوطه باید قرار بازداشت موقت را صادر کند. و صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. صدور قرار بازداشت موقت در جرم های ذیل اجباری است: -در جرم های قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و مفسد فی الارض -در جرم هایی که محکومیت آن اعدام و حبس باشد . -محکومین  جرم های سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، خیانت در امانت، جعل -در جرم هایی که بازداشت نبودن متهم، موجب فساد و از بین رفتن مدارک و ادله اتهامی شود . -اگر در جرم تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق، متهم سه نفر باشند . سند برای وثیقه مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد ذیل می باشند: -محکومینی که  به مجازات  زندان بیشتر از 15 تا 25 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنچاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه سه شامل محکومیت های ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 10 تا 15 سال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال محکوم شده اند. سند برای وثیقه -محکومینی که به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده اند. -محکومین یکه به مجازات تعزیری درجه 5 تا بالاتر مانند جرم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده اند. مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد ذیل می باشد: -محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 2 تا 5 سال محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات 5 تا 15 سال محروم شدن از حق اجتماعی محکوم شده اند. -محکومینی که به مجازات ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجتماعی شده اند مانند شخص حقوقی شرکت ها - محکومینی که به مجازات ممنوع شدن از دعوت عمومی برای زیاد کردن سرمایه شرکت محکوم شده اند. - محکومینی که به مجازات مزاحمت و آزار بانوان و مزاحمت با چاقو محکوم شده اند. سند برای وثیقه زمانیکه قرار تامین کیفری و در اینجا قرار بازداشت موقت صادر میشود بازپرس نظر دادستان را میپرسد و در نظر میگیرد. و در صورتیکه دادستان محترم با  صدور قرار بازداشت موقت موافقت نکند ، پرونده برای حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به مرجع صالح  فرستاده و بررسی میشود و در فرصت زمانی 10 روز باید تصمیم نهایی گرفته شود. مدت زمان قرار بازداشت موقت -قانونگذار در مورد جرم هایی که  مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 4 ماه می باشد. - قانونگذار در مورد جرم هایی که مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری عمومی و اختصاصی است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 2 ماه می باشد. -در مورد جرم هایی که مدت محکومیت حبس آن شش ماه تا سه سال است، مدت زمان قانونی بازداشت موقت، بیشتر از شش ماه می باشد. سند برای وثیقه در مورد جرم هایی که اتهام آن زنا و لواط است و برای انجام تحقیقات مقدماتی نیاز به تمدید کردن مدت زمان قرار بازداشت موقت می باشد مدت زمان باقی مانده از قرار بازداشت موقت هر ماه اعلام میشود . - قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری مدت زمان تعیین شده برای بازداشت موقت را 1 ماه در نظر گرفته است . - اگر قاضی بخواهد متهم را بیشتر از یکماه بازداشت کند، باید قرار دیگری صادر و قرار صادره بوسیله رئیس حوزه قضایی تایید شود. متهم به این قرار نیز میتواند در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید . سند برای وثیقه آیا به قرار بازداشت موقت میتوان اعتراض نمود؟ در خصوص قرار بازداشت هایی که برای  متهمین در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرا صادر میشود، قانونگذار این حق را به متهم داده است که به قرار اعتراض کند مدت زمان برای اعتراض به قرار بازداشت موقت متهم ده روز می باشد. مرجع صالح اعتراض به قرار وثیقه دادسرا ، دادگاه عمومی و انقلاب است . تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت قانونگذار در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1378 مصوب شد، تعیین نموده است که قاضی در هر مرحله از تحقیقات اولیه قرار بازداشت متهم راصادر کند . تبصره : قاضی میتواند در مورد قرارهای بازداشت هایی که در مراحل تحقیق صادر میکندة، قرار بازداشت را تبدیل به قرار تامین میکند . سند برای وثیقه نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3856/37/7/59 - اگر بعد از اینکه مبلغ کفالت گرفته شد، متهم تبرئه شود یا قرا ر منع تعقیب وی صادر شود،هیچ اثری در مسئولیت شخص کفیل و  برگشت دادن مبلغ کفالت ندارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  4969/7-25/7/72 - برای اینکه کفیل مسئول باشد، باید متهم  احضار و جلب شود . - گرفتن کفیل از متهم را میتواند مقام قضایی دیگری به صورت نیابت انجام دهد، اما قاضی نمیتواند نیابت گرفتن کفیل از متهم را به ضابط دادگستری یا مقام غیرقضایی بسپارد . نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 5815/7-8/12/68 - براساس قانون، کفیل متهم نمیتواند شخص حقوقی باشد.اما نماینده شخص حقوقی میتواند بعنوان کفیل متهم باشد . - نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 6055/7-1/12/1369 - اگرمتهم بعد از پایان زمان تعیین شده که در ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است فوت کند، دلیلی بر مسئول نبودن شخص کفیل نیست و مبلغ کفالت باید پرداخت شود . سند برای وثیقه سوالات ضامن شخصی شدم که برای حمل مشروبات الکلی دستگیر شده است و برای 60 میلیون تومان بازداشت بود و بنده ضمانت وی را انجام دادم، اون شخص جریمه را پرداخت نمیکند،  چه راهی برای آن وجود دارد؟ - باید جریمه را پرداخت کنید تا بتوانید سند را آزاد نمایید، یا شخص متهم رابه اجرای  احکام کیفری دادسرا معرفی و تحویل نمایید . - شخصی که به شلاق و جزای نقدی محکوم شده است هر روز زندانی معادل چند ضربه شلاق و میزان  جزای نقدی است؟ قانونگذار در ماده بیست و هفت قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که - اگر مجازات حکم شلاق تعزیری و جزای نقدی باشد، هر روز زندانی معادل 3 ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال می باشد . - اگر شخص به مجازات های متعددی محکوم شود، براساس مدت زمان زندانی، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته میشود . براساس تصمیم  هیئت وزیران که در تاریخ شانزده آبان سال 1395 تصویب شد در مورد مجازات نقدی بدل از حبس مبلغ از سیصدهزار ریال به چهارصد هزار ریال تغییر یافته است. - آیا برای آزاد شدن سند زندانی باید صاحب سند، آزادی سند را درخواست کند؟ قانونگذار در ماده دویست و پنجاه و یک قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است، در صورتیکه پرونده کیفری مختومه شد، مقام قضایی باید سند را فک رهن نماید. رویه قضایی بسیاری از مراجع قضایی این است که وثیقه گذار درخواست فک وثیقه را نماید. سند برای وثیقه وکیل اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه  حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی توسط وکیل متخصص اعتراض به قرار وثیقه  برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به قرار وثیقه ، اعتراض به ضبط وثیقه برای آزادی زندانی با وکیل متخصص اعتراض به  وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی ) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09381690900 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود سند برای وثیقه امور دیجیتال مارکتینگ : بیتا شریفی

جزئیات
نیاز به وثیقه ملکی

نیاز به وثیقه ملکی

14 اسفند1398

نیاز به وثیقه ملکی نیاز به وثیقه ملکی ؛ با استناد به اصل برائت، تا قبل از اثبات نمودن جرم و صادر شدن حکم قطعی ، - نیاز به وثیقه ملکی - حق آزادی شهروندی را تنها به جهت نسبت دادن جرمی که ثابت نشده، نمی‌توان از او سلب نمود. به همین دلیل برای اینکه حق آزادی متهم و دسترسی به او حفظ گردد، قانونگذار صدور قرار های تامین کیفری را در نظر گرفته است. به موجب قرارهای تامین کیفری آزادی متهم یا با قرارهای مانند قرار وثیقه یا معرفی کردن ضامن انجام می‌شود یا برای مدت زمان کوتاهی سلب می‌گردد. قرار تامین کیفری جهت حضور متهم در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده و به منظور در دسترس بودن متهم  صادر می‌شود. یا اینکه در صورتی که متهم در محل دادگاه حاضر نشود، خسارات وارده بر شخص بزه دیده را بتوان از محل تضمین او تامین نمود. در صورت عدم حضور متهم در دادگاه وثیقه او ضبط خواهد شد. نیاز به وثیقه ملکی در چنین شرایطی همواره افرادی هستند که نیاز به وثیقه ملکی یا نیاز به سند اجاره‌ای دارند و برای شناخت بهتر وثیقه معتبر نیاز به کارشناس رسمی وثیقه پیدا می‌کنند. در صورتی که نیاز به وثیقه و سند برای آزادی زندانی دارید با وکلای دفتر حقوقی آساک مشورت نمایید تا از گرفتار شدن در دام سود جویان در امان بمانید. به شما توصیه می‌کنیم در هر شرایطی اگر به دادگاه یا داسرا احضار شدید، به دلیل اینکه ممکن است نیاز به وثیقه یا ضامن داشته باشید، همراهی یک وثیقه گذار یا وکیل به شما کمک خواهد کرد. وکیل تجربه کافی را در این زمینه دارد. تعیین قرار وثیقه به این معنا نیست که شما محکوم شده‌اید. قرار وثیقه در ابتدای جریان پرونده و قبل از اینکه حکم صادر گردد، معین می‌شود. - نیاز به وثیقه ملکی - با توجه به تبصره ای که در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: مراجع قضایی صادر کننده قرار مکلف هستند، ترتیبات لازم را برای دسترسی متهم به اشخاصی که به عنوان وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم نمایند. یعنی متهمی که برای آزادی نیاز به وثیقه جهت دادسرا دارد، حتی اگر خارج از ساعت اداری وثیقه‌گذار معرفی کرد، مرجعی که قرار را صادر کرده است آن را بپذیرد. نیاز به وثیقه ملکی کلاهبرداری: یکی از عناوین مجرمانه‌ای که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و ممکن است قبل از اثبات جرم نیاز به سند یا وثیقه برای دادگاه داشته باشید جرم کلاهبرداری است. کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی به معنای بردن مال دیگری با توسل به زور همراه با سونیت و اقدامات متقلبانه است. در واقع برای تحقق جرم کلاهبرداری استفاده از اعمال متقلبانه برای فریب شخصی که مال خود را ازدست داده است، ضروری و لازم است. - نیاز به وثیقه ملکی- تحقق جرم کلاهبرداری منوط است به اینکه نتیجه جرم حتما حاصل شود یعنی هم به قربانی جرم ضررو زیان مالی وارد شود و هم انتفاع مالی کلاهبردار را شامل شود. برای محقق شدن جرم کلاهبرداری نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی داریم. در ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس عناصر قانونی جرم کلاهبرداری بیان شده است. نیاز به وثیقه ملکی با  توجه به این ماده هر کس از طریق حیله و نیرنگ مردم را به وجود شرکت ها یا کارخانه ها یا موسسات و داشتن اموال موهوم فریب دهد، یا از وقایع و حوادث غیر واقعی آنها را بترساند، یا برای خود نام و عنوان جعلی انتخاب نماید، یا با توجه به موارد ذکر شده و تقلبی اموال یا اسناد دیگر کسب نماید و مال شخص دیگری را تحصیل کند، عنوان کلاهبردار بر او بار می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی درکلاهبرداری مجرم به مجازات حبس از یک تا هفت سال به اضافه رد مال به صاحب مال و جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده است محکوم خواهد شد. افرادی که به عمل مجرمانه کلاهبرداری دست می‌زنند یا افرادی هستند که طمع کارند و می‌خواهند به سرعت به ثروت دست پیدا کنند. یا اینکه ناخواسته در دام‌کلاهبرداران می‌افتند. این گونه افراد معمولا صادق و ساده هستند و گول فریب‌کاران را به راحتی می‌خورند. نیاز به وثیقه ملکی وقتی به فردی اتهام کلاهبرداری بار می‌شود و راهی دادسرا می‌گردد، تا قبل از اثبات جرم معمولا بازپرس یا قاضی محترم برای او قرار بازداشت موقت صادر می‌کند. البته نظر قاضی ملاک عمل است. در اینجا یا فرد خودش سند ملکی جهت وثیقه دارد که آن را ارایه می‌نماید. یا اینکه نیاز به سند ملکی جهت اجاره خواهد داشت. برای ارایه سند وثیقه به دادگاه یا دادسرا و استفاده از وکیل آشنا به وثیقه ملکی با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. نیاز به وثیقه ملکی اثرات کلاهبرداری در جامعه: کلاهبرداری سبب اخلال در نظام اقتصادی جامعه شده و ساختار نظام اقتصادی را دچار تزلزل می‌نماید. اعتماد مردم را سلب و باعث ایجاد نابه‌سامانی در جامعه می‌گردد. - نیاز به وثیقه ملکی - خیانت در امانت: از دیگر عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت است. در صورتی که مالک یا شخص متصرف مالی را به شخص دیگری به عنوان امانت بسپرد و امین از طریق متقلبانه به تصاحب مال یا از بین بردن مال بدون اجازه صاحب آن اقدام نماید و آن را به مالک مسترد نکند جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است. در اثبات جرم خیانت در امانت سه عنصر مادی، معنوی و سپردن مال باید مد نظر قرار گیرد. نیاز به وثیقه ملکی مرجع رسیدگی به جرم خیانت درامانت کدام است؟ دادگاهی که برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت صالح است، دادگاهی است که جرم خیانت در امانت درآن محل به وقوع پیوسته است. نیاز به وثیقه ملکی اموال منقول یا غیرمنقول مانند سفته یا چک و غیره که به عنوان امانت یا اجاره به شخصی سپرده می‌شود و توافق طرفین براسترداد مال است، اما شخصی که به عنوان امین مال نزد او گذاشته می‌شود اموال را به ضرر مالک یا متصرف تصاحب می‌کند یا‌ منجربه مفقود شدن مال می‌گردد به مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود. نیاز به وثیقه ملکی وکیل متخصص درامور وثیقه دفتر حقوقی آساک با ارایه مشاوره‌های تخصصی در کنار داشتن وکیل وثیقه و کارشناس وثیقه دادگاه در مواردی که نیاز به وثیقه یا سند دارید شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی می‌کند. گروه حقوقی آساک آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره اعلام می‌نماید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید . 02140223952 02140222853 09023589119 نیاز به وثیقه ملکی آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 . رویامسگری(کارشناس ارشد حقوق) نیاز به وثیقه ملکی پرسش و پاسخ: انتقال اموال غیرمنقول چگونه صورت می‌گیرد؟ انتقال اموال غیر منقول در دفاترثبت اسناد رسمی انجام می‌شود. در واقع کسی به عنوان مالک مال غیر منقول محسوب می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی نامش با توجه به مقررات قانونی ثبت شده باشد. این قوانین سبب شده است مالکیت بسیاری از املاک مشخص شود. برعکس اموال غیرمنقول، نقل و انتقال مال منقول اختیاری است. به جز مواردی که با توجه به مقررات قانون ثبت رسمی آنها اجباری است. مانند ثبت رسمی معاملات خودرو. نکته قابل توجه این است که فروش مال غیر منقول بدون اینکه سند رسمی تنظیم شده باشد سبب بطلان معامله نمی‌شود. نیاز به وثیقه ملکی دانستنی های حقوقی: - حق شاکی در مرور زمان کیفری: مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است . براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمی‌شود و شاکی خصوصی می‌تواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته درمرور‌زمان کیفری این است‌ که مرور زمان کیفری مختص مجازات‌های‌تعزیری‌است و مجازات‌های تعزیری شامل هشت درجه می‌باشند. نیاز به وثیقه ملکی امور دیجیتال مارکینگ: بیتا شریفی

جزئیات
اجاره وثیقه برای دادگاه

اجاره وثیقه برای دادگاه

11 اسفند1398

اجاره وثیقه برای دادگاه اجاره وثیقه برای وثیقه دادگاه ؛یکی از موضوعات مهم در ارتباط با زندانی اجاره وثیقه برای دادگاه است. - اجاره وثیقه برای دادگاه - زمانی که زندانی به دادگاه احضار شد و قاضی محترم دادگاه قرار وثیقه را صادر کرد، موضوع اجاره وثیقه برای دادگاه به عنوان یکی از مشکلات اصلی برای خانواده ه زندانی  مطرح است. در این مقاله در خصوص مجازات جایگزین حبس و مرور زمان کیفری صحبت می‌کنیم. سوالاتی که در اینجا به آن پاسخ داده می‌شود شامل -مجازات جایگزین حبس -قانون در مورد مجازات جایگزین حبس -عوامل موثر در تعیین مجازات جایگزین حبس -جرایم مشمول مجازات جایگزین حبس -موارد صدور مجازات جایگزین حبس -مرور زمان کیفری -جرایم مشمول مرور زمان کیفری اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین زندان هر گاه جرمی صورت پذیرد و متهم شناسایی گردد، به دادسرا احضار خواهد شود، سپس پس ار تفهیم جرم به وی قرار کیفر خواست صادر می‌گردد. با قید وثیقه متهم تا موقع رسیدگی به پرونده خارج از زندان است. در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار برای تمامی جرایم مجازات تعیین نموده است. تمامی جرایم به دودسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی شده اند. اجاره وثیقه برای دادگاه جرم قابل گذشت : جرمی که با شکایت شاکی خصوصی در دادسرا پیگیری میشود و چنانچه شاکی  خصوصی رضایت دهد مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نخواهد شد. جرم غیرقابل گذشت : در جرم غیرقابل گذشت، با شکایت شاکی خصوصی یا درخواست دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، به جرم متهم رسیدگی میشود. حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد،جنبه اجتماعی جرم همچنان وجود دارد و مرتکب جرم به مجازات جریمه نقدی و زندان محکوم میشود. اجاره وثیقه برای دادگاه مجازات جایگزین حبس با توجه به تبعاتی که زندانی شدن شخص برای وی و خانواده اش بوجود میاورد، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی در سال هزار و سیصد و نود و دو  مجازات جایگزین زندان را برای محکومین مصوب نموده است. براساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات هایی که جایگزین زندان برای مجرمین در قانون درنظر گرفته شده است شامل موارد ذیل است: مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی بصورت روزانه محرومیت اجتماع اجاره وثیقه برای دادگاه شرایط  مجازات جایگزین حبس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بیان میکند که جرایمی هستند که زمانیکه شخص مرتکب این جرایم شد، مرجع قضایی ملزم به اجرای مجازات های جایگزین حبس هستند. جرایمی که مجازات جایگزین حبس برای آن الزامی است شامل موارد ذیل است : -در جرم عمدی اگر مدت حبس بیشتر از 3 ماه نباشد. -جرم عمدی که مجازات حبس آن نودو یک روز تا شش ماه می باشد. این مورد دارای شرایطی است که بر طبق آن مجرم نباید بیشتر از یک بار قبلا محکومیت کیفری داشته باشد که مدت حبس آن شش ماه بوده است و یا به جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری محکوم شده باشد.همچنین نباید سابقه محکومیت حبس یا قصاص یا حد یا دیه بیشتر از یک پنج داشته باشد. در جرم غیرعمدی مرجع قضایی ملزم به مشخص کردن مجازات جایگزین حبس می باشد؛ اجاره وثیقه برای دادگاه -در جرایم غیرعمدی مشخص کردن مجازات جایگزین حبس در صورتی که مدت زمان حبس از دو سال بیشتر باشد الزام آور است. -در موردجرایم تعزیری که برایشان در قانون مجازات مشخصی تعیین نشده است، مجازات جایگزین حبس الزامی می باشد. تعدد جرم در مورد مجازات های جایگزین زندان از موارد مهم در مورد مجازات های جایگزین حبس، تعدد جرایم میباشد. در صورتی که مجرم، مرتکب جرایم متعددی شده باشد و میزان محکومیت یکی از جرم ها او از شش ماه بیشتر باشد، مجازات جایگزین حبس برای او نمیتوان اعمال نمود. همینطور اگر بیشتر از یک ماه از مدت زمان حبس در مجازات اصلی و با تخفیف مانده باشد، مجازات جایگزین زندان اعمال نمی‌شود. مجازات هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 قطعی شده باشند، مجازات جایگزین زندان برایشان در نظر گرفته نمی‌شود. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده هفتاد و نه قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: وزارت کشور و دادگستری وظیفه مشص کردن خدمات عمومی و دستگاه و موسسات دولتی که محکومان را برای مجازات های جایگزین حبس میپذیرند مشخص نموده است. رئیس قوه قضاییه آن ر ا تایید و بوسیله هیئت وزیران مصوب میشود. آیین نامه در خصوص مجازات جایگزینی حبس در تاریخ دوازده شهریور سال 1393 بوسیله هیئت وزیران تصویب و لازم الاجرا شد. اجاره وثیقه برای دادگاه ماده دو  آیین نامه فوق موارد خدمات عمومی رایگان که برای مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده است شرح داده شده است : بخش آموزشی -سوادآموزی، آموزش، علمی و فرهنگی، دینی، تربیتی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی -بخش بهداشتی و درمانی - اقدام تشخیصی -درمانی -توان بخشی -مامایی - بهیاری پرستاری -نگهداری سالمندان -معلولان و کودکان مشاوره و درمان بهداشت محیط -درمان اعتیاد اجاره وثیقه برای دادگاه بخش فنی و حرفه ای امور کارگاهی کارخانه صنایع وابسته به دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین زندان بخش خدماتی نگهبانی سرایداری نظافت اماکن عمومی حفاظت و نگهداری فضا سبز تعمیر وسایل نقلیه عمومی پارکبانی اجاره وثیقه برای دادگاه بخش کارگری کارگری در ساختمان کارگری در راهسازی کارگری معدن شیلات مرتع سدسازی بخش کشاورزی -دامداری -جنگلداری -درختکاری ،باغبانی، برداشت محصول، -مرغداری، پرورش آبزیان اجاره وثیقه برای دادگاه مواردی که در مورد مجازات جایگزین حبس ممنوع شده اند موارد ممنوع در در ماده سه آیین نامه مجازات های جایگزین حبس آمده است: خدمات شخصی به مسئولین و کارکنان دستگاههای پذیرنده مجازات جایگزین حبس و مکانهایی که داده محرمانه و سندهای طبقه بندی دارند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان کیفری بحث مرور زمان از موارد مهم در قانون مجازات اسلامی است. تعقیب مجرم و اجرای حکم قطعی در مورد جرایم کیفری، بعد از پایان این مدت متوقف می‌شود. و مجازاتی که برای  آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، در مرور زمان کیفری اجرا نمی‌شود. مرور زمان کیفری در قانون در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مروز زمان کیفری به سه بخش به شرح زیر تقسیم بندی شده است. -مرور زمان تعقیب -مرور زمان صدور -مروز زمان اجرای حکم مرور زمان تعقیب -بحث مرور زمان تعقیب به زمان قبل از شکایت از متهم مربوط است . -مرور زمان در مرور زمان تعقیب از موقعی که جرمی اتفاق افتاده تا زمان پایان مهلت قانونی به منظور طرح شکایت را دربرمی‌گیرد. در چنین حالتی تعقیب صورت نخواهد گرفت. اجاره وثیقه برای دادگاه براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی  مرور زمان تعقیب در صورتی در جرایم تعزیری اعمال میشود که از زمانیکه جرم اتفاق افتاده است،  پایان مهلت تعیین شده مجرم  تحت تعقیب قرار نگرفته باشد. - براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی بند الف، اگر جرم تعزیری درجه یک اتفاق افتاده باشد و از زمان آن پانزده سال گذشته باشد و مجرم تحت تعقیب قرار نگرفته است ، نمیتوان متهم را تعقیب یا پرونده در مرجع قضایی تشکیل شود. - مرور زمان در جرم تعزیری قابل گذشت : اگر یکسال از وقوع جرم گذشته باشد و شاکی شکایتی در دادسرا مطرح نکند، دیگر حق شکایت از شاکی سلب میشود. - اگر شاکی قبل از اتمام زمان مروز زمان تعقیب فوت کند، ورثه متوفی از زمان فوت وی شش ماه زمان دارند که شکایت مطرح کنند. اجاره وثیقه برای دادگاه مرور زمان صدور حکم در صورتی که از زمان تعقیب متهم تا پایان مهلت مرور زمان کیفری حکمی برای متهم صادر نشود، پس ازاتمام مهلت زمان معین شده دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. نحوه محاسبه مرور زمان از تاریخ دستورات لازم از سوی مقامات قضایی در نظرگرفته و محسوب خواهد شد. مرور زمان اجرای حکم در صورتی که از زمان قطعی شدن رای تا پایان یافتن مهلت مشخص شده حکم به اجرا در نیاید، پس از پایان مهلت قانونی امکان اجرای حکم وجود ندارد. بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایمی که مهلت قانونی قطعی شدن آنها پایان یافته است و حکم در موردشان اجرا نشده است، دیگر قابلیت اجرایی ندارد. جرایمی که مرور زمان کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شود: در ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی که مرور زمان کیفری را شامل نمی باشند، شرح داده است : -جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -جرم اقتصادی جرم کلاهبرداری -جرم اقتصادی موضوع تبصره 36 -جرم مربوط به مواد مخدر اجاره وثیقه برای دادگاه حق شاکی در مرور زمان کیفری مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است . - - براساس ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدور و اجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمیشودو شاکی خصوصی میتواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند. مهمترین نکته در مرور زمان کیفری این است که مرور زمان کیفری مختص مجازات های تعزیری است . مجازات های تعزیری شامل هشت درجه می باشند. خانواده محترم زندانیان برای تهیه و تامین وثیقه برای دادگاه و دادسرا و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده زندانیان میتوانند با مشاوران گروه حقوقی اساک تماس بگیرند. وکلای متخصص گروه حقوقی اساک بعد از اینکه پرونده زندانی را تحویل گرفتند ، در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه وثیقه برای ضمانت زندانی میکنند. بخشنامه قوه قضائیه مکاتبات کاغذی بین مرجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد. با توجه به زیرساخت الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه هر نوع مکاتبه کاغذی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی ممنوع شد. براساس اطلاع مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه متن بخشنامه فوق به شرح ذیل می باشد: براساس موارد ذکر شده ذیل هرگونه مکاتبه کاغذی بین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موارد استعلام سابقه ثبتی و سهولت جوابگویی به مراجعین و جلوگیری از سوء استفاده و جعل احتمالی مکاتبات از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استعلامات و پاسخ ها بصورت الکترونیک و بوسیله شبکه ملی عدالت انجام میشود. براساس اجرای ماده 651 و 652 و تبصره یک ماده 655 قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای ایجاد زیرساخت های لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اجاره وثیقه برای دادگاه عوامل موثر در تعیین مجازات زندان شاکی خصوصی رضایت دهد کیفیت و نوع جرم ارتکابی اتری که ارتکاب جرم دارد شرایط سنی مجرم شرایط جسمی و بیماری مجرم شخصیت و وضعیت مالی مجرم شغل مجرم  و میزان مهارت او وجود سابقه کیفری و سوپیشینه اجاره وثیقه برای دادگاه  گروه حقوقی اساک 09381690900 02140222853 02140223952 جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) گروه مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد اجاره وثیقه برای دادگاه را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین و اجاره وثیقه برای دادگاه با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. اجاره وثیقه برای دادگاه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. اجاره وثیقه برای دادگاه امور دیجیتال مارکتینگ بیتا شریفی

جزئیات
وکیل وثیقه

وکیل وثیقه

10 اسفند1398

وکیل وثیقه وکیل وثیقه؛ وکیلی است که زمانی که قرار وثیقه از طرف بازپرس ،دادیار یا قاضی در پرونده کیفری صادر میشود - وکیل وثیقه - در روند تهیه سند برای آزادی زندانیان نقش مهم و برجسته دارد و به متهم در تهیه سند برای تامین قرار وثیقه کمک میکند. وکیل متخصص وثیقه وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد وثیقه و امور کیفری تسلط دارد. گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  بخصوص در بحث تهیه سند برای خانواده های زندانیان که نیاز به وثیقه برای ازادی متهم دارند همره شماست. تهیه سند برای ازادی  زندانیان را به وکیل وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید. ضبط وثیقه یکی از موضوعات مورد مهم در قرار تامین کیفری و صدور قرار وثیقه، ضبط وثیقه سند گذار می باشد. زمانیکه برای متهم قرار وثیقه صادر میشود و متهم وثیقه را تامین میکند، در صورتیکه در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. ضبط وثیقه به این معنی است که مال غیرمنقول در زمان تعیین شده  به دستور مرجع قضایی  توقیف میشود. در ضبط وثیقه وثیقه گذار مالک مال خود می باشد و این تعهد برای این است که متهم در مواقع ضروری حاضر شود. انواع ضبط وثیقه ضبط وثیقه در قرار تامین کیفری دو نوع عام و خاص است در ذیل انواع ضبط وثیقه توضیح داده شده است. ضبط وثیقه عام :در ضبط وثیقه عام، همه اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . ضبط وثیقه خاص :در ضبط وثیقه خاص، قسمتی از اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود . تعیین نوع  وثیقه آیا برای صدور قرار وثیقه برای متهم قانونی وجود دارد ؟سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که قرار وثیقه را چه کسی صادر میکند؟ از نظر قانون قرار وثیقه در تهیه سند توسط مرجع قضایی دادستان، دادیار ، بازپرس و قاضی صادر میشود . زمانیکه  مقام قضایی قرار وثیقه را به صورت مبلغ نقدی صادر میکند متهم میتواند به جای مبلغ نقد، مالی منقول یا غیرمنقول خود را بعنوان وثیقه بگذارد. قانون وثیقه قانونگذار برای اینکه تعداد متهمین در زندانها  کم شود ، در مرحله دادسرا و تحقیقات در پرونده های کیفری قرارتامین خواسته کیفری صادر میکند که متهم براساس جرم و وثیقه ای که مقام قضایی صادر کرده است به خاطر جرم مرتکب شده تعهداتی میدهد که هر زمان نیاز به حضور وی بوده خود را معرفی کند. وکیل وثیقه قانون آیین دادرسی وثیقه چه اموالی برای وثیقه انتخاب میشود . اموال به دو دسته منقول و غیر منقول است که اموال منقول اموالی هستند که میتوان آن را جابجا کرد. اموال غیرمنقول : اموالی که  نمیتوان جابجا کرد، مانند ساختمان ،زمین قانونگذار به دادیار ،بازپرس و قاضی این اختیار را داده است که اموال منقول یا غیرمنقول را برای ضبط وثیقه از متهم بپذیرند. وکیل وثیقه قانونگذار در ماده 132 بند چهار آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است که چه چیزهایی میتواند بعنوان وثیقه به مرجع قضایی بابت قرار وثیقه معرفی شوند.قانونگذار هر مالی که دارای ارزش باشد را بعنوان وثیقه پذیرفته است و محدودیتی در این مورد وجود ندارد. اموالی که میتوان بعنوان وثیقه معرفی کرد به شرح ذیل است. مبلغ نقدی ضمانت نامه بانکی اموال منقول یا غیرمنقول مراحل صدور قرار وثیقه مقام قضایی برای اینکه به متهم در مراحل تحقیقات و رسیدگی پرونده دسترسی داشته باشد برای وی قرار وثیقه صادر میکند. -  صدور قرار وثیقه به متهم ابلاغ میشود. در صورتیکه متهم مالی برای وثیقه معرفی کند بازداشت نمیشود. -اگر وثیقه معرفی شده از طرف متهم، مبلغ نقدی ( پول ) باشد، به حساب دادگستری واریز میشود و تا پایان روند رسیدگی به پرونده و صدور رای در حساب دادگستری باقی می ماند. -اگر وثیقه معرفی شده، مال منقول باشد  خود مال توقیف میشود. - اگر وثیقه مال غیرمنقول مانند ملک مسکونی ، تجاری ، زراعی باشد توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت و در سند مالکیت دستور بازداشت قید میگردد. وکیل وثیقه در چه مواردی میتوان در مورد ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ -زمانیکه گرفتن مبلغ کفالت و ضبط وثیقه براساس مقررات قانونی انجام نشود، متهم  میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کند. -زمانیکه متهم ادعا کند در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور یافته یا شخص ثالثی وی را حاضر نموده است ولی وثیقه ضبط شده است. -زمانیکه بعد از صادر شدن قرار قبولی وثیقه، عدم توانایی مالی متهم اثبات شود. -زمانیکه شخص وثیقه گذار که ضمانت متهم را برای حضور در مرجع قضایی قبول کرده است ادعا کند که بدلیل فوت متهم حضور وی امکان پذیر نبوده است. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه زمانیکه متهم یا وثیقه گذار بخواهد در خصوص ضبط  وثیقه اعتراض کند، اعتراض خود را باید در دادگاه کیفری 2 مطرح کند ،تا به آن رسیدگی شود. دادگاه کیفری 2 به دادخواست اعتراض ضبط وثیقه خارج از نوبت رسیدگی میکند. وکیل وثیقه مشاوره با وکیل وثیقه در مورد تهیه سند یا تهیه وثیقه وکیلی میتواند این مهم را انجام دهد  که توانایی حقوقی و کیفری برای دفاع متهم تخصص کامل دارد. برای مشاوره با وکلای متخصص گروه حقوقی اساک وکیل وثیقه با ما تماس بگیرید. سوالات در مورد وثیقه -اگر وثیقه گذار شخص ثالثی جز متهم باشد و متهم در مرجع قضایی حاضر نشود، آیا وثیقه ضبط میشود؟ بله براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری اگر وثیقه گذار شخصی به جز متهم باشد ، دادستان دستور ضبط وثیقه را به نفع دولت صادر میکند. وکیل وثیقه اگر وثیقه ضبط شود آیا وثیقه گذار میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کرد؟ نظریه اداره حقوقی :شماره 981/7    تاریخ 04-02-1380 براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری زمانیکه دادستان دستور ضبط وثیقه وثیقه گذار را به جز متهم صادر کند، فقط  متهم حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد. شخص ثالث  بعنوان وثیقه گذار حقی برای اعتراض ندارد.اما زمانیکه دادستان دستور پرداخت مبلغ کفالت را صادر کند، تنها کفیل میتواند به ضبط وثیقه یا کفالت اعتراض کند. -اگر وثیقه گذار بعد از ابلاغ واقعی نتواند متهم را معرفی کند و وثیقه ضبط شود. و وثیقه  به دولت انتقال یابد، دادستان میتواند از دستور صادره سال 1383 که اجرا مختومه شده عدول نماید؟ نظریه مشورتی  شماره 593-1/168-92 براساس ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، حکمی که برای ضبط وثیقه صادر و قطعی شده است، دارای اعتبار امر مختومه می باشد. در نتیجه دادستان نمیتواند دستور صادر شده را منتفی کند. وکیل وثیقه اخذ یک چهارم مبلغ التزام ، مبلغ کفالت و وثیقه براساس بخشنامه شماره 201/19475 که در تاریخ بیست و پنجم آبان سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط دادستان دادسرا عمومی و انقلاب تهران صادر شد. اخذ یک چهارم مبلع کفالت یا وثیقه و  مبلغ التزام براساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اجرای حکم در مورد موضوعات مطرح شده فقط به سرپرستان نواحی واگذار شده است و دادیاران اجرای احکام کیفری و دادیاران جانشین سرپرست، حق هیچگونه تصمیمی در مورد اخذ یا ضبط وثیقه و التزام و کفالت را ندارند.سرپرست نواحی دادسراها مسئول اجرای بخشنامه فوق می باشند. در موارد ذیل گزارشی از پیشنهاد قابل تخفیف  در اخذ وثیقه کفالت و مبلغ التزام به دادستان ارسال  میشود. -در صورتیکه مبلغ ضبط وثیقه ،کمتر از پنج میلیارد ریال باشد. -در صورتیکه میزان تخفیف بیشتر از یک دوم از یک چهارم مقرر قانونی نباشد. -درصورتیکه تخفیف بیشتر از میزان ذکر شده باشد. وکیل وثیقه وکیل  متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند  و اجاره سند برایآزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق) جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09023589119 وکیل وثیقه آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام وکیل وثیقه

جزئیات
وثیقه سند

وثیقه سند

7 اسفند1398

وثیقه سند وثیقه سند ؛ زمانیکه شخص شکایت خود را در دادسرا مطرح میکند، با حضور متهم در دادسرا تحقیقات آغاز میشود. در جرم هایی که به شاکی خسارت مالی یا جانی وارد شده است،  مرجع قضایی برای جبران خسارت به شاکی برای اینکه در مراحل رسیدگی به پرونده به متهم دسترسی داشته باشد قرار وثیقه یا  به زبان عامیانه وثیقه سند را صادر میکند. وثیقه سند یکی از انواع قرار وثیقه می باشد که متهم برای تعهد حضور خود در مواقع ضروری به  مرجع قضایی معرفی میکند. وثیقه سند شامل سند ملک مسکونی ، تجاری  اداری ، صنعتی و زراعی می باشد. انتخاب نوع وثیقه سند توسط بازپرس محترم شعبه دادسرا انجام میشود. برای تهیه وثیقه سند برای آزادی زندانیان با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص کیفری گروه حقوقی اساک تماس بگیرید. وثیقه سند در این مقاله در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که توسط رئیس محترم قوه قضائیه جناب آیت الله رئیسی ابلاغ شده است شرح داده شده است. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها  از طرف جناب آیت الله رئیسی (رئیس قوه قضائیه) ابلاغ شد. وثیقه سند -دستورالعمل فوق در 29  ماده ابلاغ شد. - آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای بند 64 سیاست کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نه تیر سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط مقام معظم رهبری در خصوص حبس زدایی تصویب شد ، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را به شرح ذیل ابلاغ نموده است: ماده یک دستورالعمل ساماندهی زندانیان: اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل سازمان: در این دستورالعمل، سازمان به معنای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است. مرکز: در این دستورالعمل ، مرکز به معنای  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. قانون آیین دادرسی کیفری : در این دستورالعمل، قانون آیین دادرسی کیفری به معنای قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحیه  والحاقیه می باشد. قانون مبارزه با مواد مخدر:در این دستورالعمل، قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 یا اصلاحیه و الحاقیه آن می باشد. قانون مجازات اسلامی : در این دستورالعمل، قانون مجازات  به قانون مجازات اسلامی سال 92 اشاره دارد. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : در این دستورالعمل، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 92 اشاره دارد. سامانه : در این دستورالعمل، سامانه به سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) اشاره دارد. ماده دو دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای اینکه  درنتیجه قرار تامین کیفری، متهم بازداشت  نشود، اقدامات ذیل باید صورت گیرد: -دادستان و معاونین وی باید در صورتیکه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر میکنند، موارد ذیل را مورد بررسی و توجه قرار دهند : - ضرورت قانونی -عواقب قرار بازداشت موقت بر شخص و افرادی که سابقه کیفری ندارند. صدور وثیقه سند صدور قرار تامین کیفری در وثیقه و کفالت باید بگونه ای باشد که متهم زمان برای معرفی وثیقه و کفالت داشته باشد. زمانیکه خارج از ساعت اداری متهم  قرار  وثیقه را تامین کرد، قاضی کشیک یا بازپرسی که قرار را صادر کرد باید آن را قبول کند. -براساس دستورالعمل فوریت های قضایی و چگونگی عملکرد واحد کشیک کشیک قضایی باید برای قبول قرار تامین در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل واحد کشیک داشته باشند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه لازم را برای ارتباط بین زندان و کشیک قضایی فراهم میکند. نیازی به اعزام و حضور متهم برای درخواست نیست و به دستور قاضی کشیک زندانی آزاد میشود. - مقام قضایی که قرار را صادر میکند و رئیس زندان و معاونین وی برای اجرایی کردن تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه به متهم دسترسی داشته باشند ،باید اقدامات لازم را انجام دهند. تبصره یک :کشیک قضایی برای اینکه وثیقه برای قرار و کفالت را قبول کند، نیاز به مطالعه پرونده ندارد .مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید اقدامات لازم برای دردسترس بودن پرونده برای کشیک قضایی را فراهم نماید. در هر صورت باید اوراق پرونده که برای قبول قرار وثیقه ضرورت دارد بررسی شود؛ در خارج از ساعت اداری و روز های تعطیل در اختیار قاضی کشیک قرار بگیرد. وثیقه سند تبصره دو:براساس نیاز و تناسب  تعداد متهمان در بخش قضایی شهرستان، دادستان پیشنهاد واحد کشیک قضایی برای تامین قرار را در زندان با موافقت رئیس قضائیه درخواست میدهد. مدیر کل زندان ها موظف است که  مکانی برای واحد کشیک قضایی در زندان در نظر گیرد. تبصره سه :زمانیکه متهم به زندان فرستاده میشود ،براساس اصل اجرای ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی باید اطلاعات در مورد قرار تامین نیاز به دسترسی به اصل پرونده نباشد در برگ اعزام زندانی قید میشود.در صورتیکه موارد ذکر شده انجام نشود، رئیس زندان باید موضوع را به مقام قضایی اعلام کند. -دادستان باید شرایطی را برای متهمی که در خارج از ساعت اداری وثیقه یا کفیل برای قرار تامین کیفری معرفی نموده است فراهم کند که متهم بازداشت نشود. وثیقه سند ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای احراز مالکیت و ارزیابی ملک در قرار تامین کیفری وثیقه رئیس دادگستری  باید اقداماتی برای ارتباط با سامانه الکترونیکی آنلاین فراهم کند که متهم با معرفی ملک برای وثیقه و کفالت در خارج از ساعت اداری بازداشت نشود. کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک کشور در واحد کشیک قضایی مستقر شوند. تبصره –اگر نظر قاضی که قرار تامین کیفری وثیقه را صادر کرده است، این است که سند ملک  از نظر قیمت مساحت و موقعیت برای مبلغ وثیقه کافی است، نیاز به ارزیابی کارشناس نمی باشد. ماده چهار دستورالعمل ساماندهی زندانیان:دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرا ها باید بر قرارهای تامین کیفری صادر شده برای متهمین نظارت داشته باشند تا قرارهای متناسب با جرم صادر شود.تا قرارهای  نامناسب و بازداشت متهم صورت نگیرد. وثیقه سند روزانه آمار بازداشتی ها  داده شود سازمان زندان ها موظف است که هرسه ماه، لیستی از متهمینی که برای آنها قرار صادر شده به اطلاع دادستان کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه برسد. -دادستان کل برای مشخص کردن وضعیت متهمینی که قرار برایشان صادر شده است، اقداماتی انجام میدهد. ماده پنج دستورالعمل ساماندهی زندانیان کلیه طرح هایی که باعث دستگیری جمعی اشخاص میشود، با توافق دادستان بخش قضایی و ارائه آاموزش به ضابطین انجام میشود. ماده هفت دستورالعمل ساماندهی زندانیان: مجازات جایگزین حبس، برای اجرایی شدن قوانین ومقررات حبس زدایی و به تعویق انداختن صدور رای  تخفیف دادن مجازات و عفو لازم و ضروری است. -مقامات قضایی در خصوص اشخاصی که دارای شرایط مجازات جایگزین زندان هستند،  نباید حکم مجازات زندان صادر کند. وثیقه سند دادستان و رئیس کل دادگستری ها در هر استان با در نظر گرفتن ظرفیت قانونی در مورد قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین زندان از زندانی شدن جوانان  کمتر از 18 سال و اشخاصی که سوپیشینه ندارند و زنان جلوگیری نمایند - محاکم تجدیدنظر باید در مورد اعتراض به رای هایی که مجازات زندانی دارند،سیاست قانونی حبس زدایی را در نظر بگیرند. تبصره :رئیس کل دادگستری هر استان با نظارت بر انجام ظرفیت قانونی در حبس زدایی باید طبق برنامه ریزی  برای پانزده درصد رای های صادر شده در دادگاه کیفری مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شود. تبصره – روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد. وثیقه سند ماده هشت دستورالعمل ساماندهی زندانیان مقامات قضایی باید با توجه به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 (15 سال )که  حبس را به جای جزای نقدی قرارداده است و ماده 29 قانون مجازات اسلامی  (3 سال )در مورد کم کردن بیشترین میزان حبس جایگزین جزای نقدی ، باید زندانی بیشتر از  میزان قانونی در زندان نباشد. -در صورتیکه دادگاه تصمیم بگیرد که زندان جایگزین جزای نقدی شود، قاضی اجرای احکام باید ناتوانی محکوم علیه را از پرداخت نقدی اعلام کند -در این مرحله دادستان با نظارت کامل بر اجرای احکام و رئیس زندان مدت زندانی شدن محکوم علیه را دقیق به زندان ابلاغ میکند. ماده نه دستورالعمل ساماندهی زندانیان : در موارد ذیل که متهم نتواند وثیقه را تامین کند  ،کیفرخواست صادرو برای رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود.در این پرونده ها دادگاه خارج از نوبت یا همان روز رسیدگی و رای صادر میکند: در مورد اتهاماتی که در قانون برای آن مجازات زندان تعیین نشده است. جرم هایی موضوع بند یک و دو ماده 4 ، 5 ، 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت زندان کمتر از 6 ماه است. ماده ده دستورالعمل اجرایی ساماندهی زندانیان -رئیس زندان ها براساس  ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط آزادی مشروط وظیفه دارند که با در نظر گرفتن اخلاق و  رفتار زندانی در مدت حبس ، درخواست آزادی مشروط زندانی را به اجرای احکام دادسرا بفرستند -یک هفته قاضی اجرا ی احکام کیفری زمان دارد که درخواست آزادی مشروط را بررسی و  نظر خود را در سامانه ثبت تا زندانی اطلاع یابد. - درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت رسیدگی میشود. وثیقه سند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در مورد بررسی رای های شعبه 7 و 9 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان در خصوص اختیار ضبط وثیقه که رای های مختلفی صادر شده بود با رای وحدت رویه اعلام نمود : دادستان اختیار ضبط وثیقه و گرفتن مبلغ کفالت را دارد. رای شماره 680 تاریخ 25/05/1384 وحدت رویه دیوان عالی کشور؛ براساس ماده 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور زندانیانی که دارای شرایط معرفی وثیقه هستند، میتوانند با گذاشتن وثیقه مرخصی بگیرند. قانونگذار در ماده 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها  در مورد چگونگی اجرای قرار تامین براساس ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری را مشخص کرده است. وثیقه سند بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کاهش جمعیت کیفری ا ز سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری به روسای كل دادگستری استانها ابلاغ شد . به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است : با عنايت به اعلام روساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور مبني بر كثرت پرونده هاي وارده به دادگاههاي تجديدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابيري جهت جلوگيري از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا كه استفـــاده از ظرفيت مقــرر در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مي تواند نسبت به كاهش جمعيت كيفري و كم كردن تقاضاي تجديدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد. وثیقه سند لذا روساي كل دادگستري ها ترتيبي اتخاذ نمايند كه به طريق مقتضي در سطح دادگستري ها، بخش ها، مجتمع هاي قضايي و زندانها نسبت به اطلاع رساني مفاد ماده 442 قانون مذكور به اشخاصي كه محكوميت تعزيري دارند اقدام مناسب معمول گردد. سيد ابراهيم رئيسي وثیقه سند جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09011254659 آدرس : خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (ارشد حقوق خصوصی) وثیقه سند گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه  وثیقه سندبرای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد وثیقه سند و اجاره سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی وثیقه سند

جزئیات
وثیقه برای زندانی

وثیقه برای زندانی

6 اسفند1398

وثیقه برای زندانی وثیقه برای زندانی ؛ بر طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که قرار وثیقه در مورد او صادر شده است، تا زمان معرفی نمودن وثیقه برای زندانی وارد بازداشتگاه می‌شود. درچنین مواقعی هست که برخی از متهمان برای آزادی و پیگیری پرونده خود نیاز به وثیقه برای زندانی پیدا می‌کنند. مبلغ اجاره وثیقه برای زندانی نیز برای متهمان و خانواده هایی که خودشان هیچ گونه سندی ندارند، حایز اهمیت است. از مهمترین دلیل ارایه این مقاله راهنمایی خانواده‌های زندانیانی است که بنا به دلایلی، شرایط گذاشتن آن از جانب خودشان را ندارند و مجبور هستند اقدام به اجاره سند برای زندانی نمایند. آزادی زندانی با قرار تامین وثیقه برای زندانی به این معناست که متهم تا گذراندن روند دادگاه بیرون از زندان است. وی در تمام این مدت باید به تمامی اتهامات مطرح شده پاسخگو باشد و در صورتی‌که محکوم شناخته شود دوباره راهی زندان می‌شود. نکات اساسی در ارتباط با اجاره سند موارد نیاز به اجاره مراحل اجاره ضوابط پیش بینی شده در قانون برای مرتکبین جرایم استفاده نمودن از سند ملکی برای ضمانت امروزه بسیار رواج پیدا کرده است. یکی از این موارد، استفاده از سند ملکی برای دادگاه‌ یا دادسرا به عنوان وثیقه برای زندانی است. البته استفاده از سند ملکی برای ضمانت در موارد دیگری مانند خروج از کشور برای سربازان ، وثیقه برای زندانی و .... نیز کاربرد دارد که در این مطلب مد نظر ما نمی‌باشد. در مواقعی که شخصی به سند ملکی برای ارایه به دادگاه نیاز دارد اما سندی در اختیار نداشته باشد، ناگزیر اقدام به اجاره سند برای متهم می‌نماید. شما می‌توانید برای دریافت هرگونه مشاوره و شناخت کافی از شرایط اسناد اجاره ای  و اجاره وثیقه برای زندانی ، قبل از هر اقدامی با مشاوران گروه حقوقی آساک تماس بگیرید. اسناد ملکی انواع مختلفی دارند. نکته مهم این است که هر نوع سندی در دادسرا از سوی بازپرس یا قاضی محترم دادگاه مورد پذیرش نیست. آنچه امروزه در دادسرا و دادگاه به عنوان سند رسمی پذیرفته می‌شود، سند تک برگ جدید است. این سند جایگزین سندهای دفترچه ای قدیمی شده است. سند تک برگ خوانا ودارای اصالت است. همینطور نگهداری کردن از آن بسیار راحت تر از اسناد قدیمی است. معمولا سند مشاع که دارای چند مالک است و هر کدام از متعلقات آن به تمامی شرکا تعلق دارد در دادگاه ها و دادسراها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. آزاد نمودن زندانی در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار و قاضی در دادگاه با داشتن ضمانت معتبر صورت می‌گیرد. مراحل آزادی زندانی این گونه است که درابتدا سند برای تودیع وثیقه برای زندانی به مراجع قضایی مربوطه معرفی می‌شود . پس از معرفی سند، نامه‌‌ی کارشناسی ملک برای کارشناس رسمی دادگستری فرستاده می‌شود همینطور سند ملکی معرفی شده باید مبلغش بیشتر یا برابر با مقدار وثیقه برای زندانی با تعیین شده از سوی مراجع قضایی باشد. مراحل ارایه وثیقه برای زندانی، در صورتی که سند ملکی در اختیار ندارند و به دنبال اجاره وثیقه برای زندانی هستند نیز به همین ترتیب است. با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد، چهار ماه است. و در مورد جرایمی که رسیدگی نمودن به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا اختصاصی می‌باشد، دو ماه است. منوط به اینکه مدت حبس از حداقل مجازات قانونی جرم تجاوز نکند.‌ بر طبق  ماده 134قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 ضوابطی که برای جرایم و مرتکبین جرایم پیش بینی شده است در مورد تمامی جرایم و مجرمان یکسان است. این ضوابط شامل: اهمیت جرم : اهمیت جرم به معنای قبح و میزان صدمه ای است که بابت ارتکاب جرم وارد می‌آید. میزان اهمیت جرم به تاثیر و خطرناک بودن جرم و شدت مجازات تعیین شده  برای آن بستگی تام دارد. شدت مجازات:  وقتی برای ارتکاب جرمی، مجازات شدیدی در نظر گرفته می‌شود، نشان دهنده میزان اهمیت آن جرم در جامعه است. یعنی هر چه جرم ارتکابی شدت بیشتری داشته باشد، برای آن تامین شدیدتری نیز در نظر گرفته می‌شود. سابقه متهم: هنگام دریافت تامین قاضی دادگاه یا ضابطین داگستری باید به سابقه متهم توجه نمایند. و در مرحله تحقیقات مقدماتی شرایط را برای شناسایی هرچه بهتر متهم فراهم کنند. عواملی مانند سن، حیثیت متهم، جایگاه و شخصیت اجتماعی ، شغل ، پیری و جوانی و سلامتی و بیماری او همگی مواردی هستند که در اخذ تامین از متهم باید در نظر گرفته شوند. قاضی باید در ارتباط با متهمین سابقه دار با شدت بیشتری برخورد کند دلایل و مستندات اتهام: هر چقدر دلایل و مستندات علیه فرد متهم بیشتر و محکمتر باشد، میزان تامین نیز شدت بیشتری خواهد داشت. مثلا میزان قدرت یا ضعف دلایلی که متهم برای ارتکاب جرم دارد. هر چقدر دلایل بیشتری علیه او برای جرم ارتکابی وجود داشته باشد میزان تامین او نیز بیشتر خواهد بود. یا اینکه با آزاد بودن متهم احتمال این وجود داشته باشد که اقدام به از بین بردن دلایل و شواهد موجود در جرم نماید. به این منظور باید از متهم تامین گرفته شود. به این منظور که از اقدام به چنین عملی خودداری نماید. احتمال فرار کردن متهم: اخذ تامین به گونه ای باشد که مانع فرار متهم شود. به طوری که اگر اتهامش ثابت شود در روند اجرای مجازات مانعی ایجاد نکند. احتمال از بین رفتن اثرات جرم: در مواقعی که حفظ و نگهداری دلایل جرم نیاز به بازداشت متهم دارد، انجام این کار ضروری است. زیرا حفظ آثار جرم با قرار تامین ارتباط مستقیم دارد. مبلغ وثیقه برای زندانی یا وجه التزام از میزان خسارتی که مدعی خصوصی درخواست می‌کند نباید کمتر باشد. تشخیص این امر بر عهده مقام صادر کننده قرار تامین است. در صدور قرار تامین باید جنبه حق اللهی ( ماده 134) و جنبه حق الناس ( ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری سال1378) مبنا قرار گیرد. مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک دفتر حقوقی آساک با سابقه کاری و تخصص مشاورین و وکلای باتجربه خود در مواردی که نیاز به  تهیه وثیقه برای زندانی و دادگاه و یا دادسرا دارید، همراه‌تان خواهد بود تا به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی نماید. گروه حقوقی آساک با انجام مشاوره های تخصصی آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، پیمانکاری، ثبتی، خانواده و داوری و غیره نیز اعلام می‌نماید. جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2 . رویامسگری(کارشناس ارشد حقوق) پرسش و پاسخ: آیا تعویض وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟ شما می‌توانید به شعبه مربوط مراجعه نمایید و تقاضای جایگزینی آن را با سند ملکی دیگری، به دستور مقام قضایی بنمایید. تعویض وثیقه برای زندانی فقط در صورت تشخیص قاضی دادگاه امکان پذیر است. پاسخ شخصی که به عنوان سند گذار  اقدام به گذاشتن سند نموده است، تعهد می‌کند زندانی را بعد از اتمام مرخصی به زندان معرفی کند. اما زمانی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد به شخص اخطار می‌شود زندانی را به مقام قضایی معرفی نماید. در صورت معرفی نکردن زندانی سند او ضبط خواهد شد. چنانچه زندانی در ایام مرخصی فوت شود، او وظیفه دارد، فوت زندانی را به دادگاه اثبات نماید. در صورت اثبات فوت زندانی، وثیقه برای زندانی که گذاشته است  آزاد می‌گردد. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی اینستاگرام https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en تلگرام گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw سایت گروه حقوقی آساک www.asaklaw.com وثیقه برای زندانی

جزئیات
وثیقه اجاره ای

وثیقه اجاره ای

5 اسفند1398

وثیقه اجاره ای وثیقه اجاره ای ؛ یک شخص به دلایل گوناگونی ممکن است درگیر دعوای حقوقی یا کیفری شود. برای طرح دعوا انگیزه های مختلفی از طرف شاکی مطرح می‌شود. هنگامی که جرمی واقع می‌شود قانونگذار برای مرتکب آن مجازات در نظر می‌گیرد. قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از مهمترین موارد قرار تامین کیفری است. در پرونده‌های کیفری هنگامی که فردی متهم شناخته شد و برای آن مجازات معین گردید، ممکن است به منظور آزادی موقت برای او قرار وثیقه صادر شود. در قرار بازداشت موقت معمولا از سند به عنوان وثیقه اجاره ای استفاده می‌شود. البته سندی که به عنوان این مورد گذاشته می‌شود، شرایطی دارد که در ادامه مطلب به آن می‌پردازیم. دفتر حقوقی آساک و وکلای باسابقه ما این امکان را برای شما فراهم می‌کنند که تمامی دعاوی خود را در مراجع قضایی با کمترین زمان پیگیری نمایید. مشاوره با وکیل متخصص در این امور در روند پیگیری پرونده زندانی بسیار تاثیر گذار است. . و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌کند. بر طبق ماده 1284 قانون مدنی سندعبارت است ازهر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم بندی شده است. قانونگذار برای تنظیم سند رسمی بر طبق ماده 1278 قانون مدنی سه مرجع را معرفی کرده است: اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی در نزد مامورین دولتی به لحاظ وظایف قانونی آنها در حین انجام وظیفه. نکات مهم در ارتباط با اجاره سند: وثیقه اجاره ای به چه سندی گفته می‌شود؟ و برای ارایه به دادسرا چه ویژگی‌هایی دارد؟ زمان اجاره آن برای دادسرا چقدراست؟ وثیقه اجاره ای ، سندی ‌است‌ که برای آزادی زندانی یا متهم در دادگاه یا دادسرا توسط سند‌گذار، به قاضی یا بازپرس ارایه می‌شود، تا روند آزادی آنها به صورت قانونی طی شود. در واقع سند اجاره ای همان وثیقه‌ اجاره‌ای است. یعنی خانواده‌های زندانیان، آن را بابت اجاره به داگاه یا دادسرا طلب می‌کنند. برای انجام هرکاری باید قوانین و مقررات مربوط به آن‌کار سپری شود. این مطلب در مورد اجاره وثیقه برای زندانی نیز وجود دارد. زمانی که شخصی در دادگاه به عنوان مجرم شناخته می‌شود، برای سپری کردن دوران محکومیت حتما باید به زندان برود. تشخیص اینکه شخصی واقعا مجرم است یاخیر به راحتی ممکن نیست. زیرا در میان زندانیان افرادی نیز هستند که به اشتباه وارد زندان شده اند. و چنانچه شخص شاکی خصوصی داشته باشد، باید ضرر و زیان وارده بر آن شخص را نیز پرداخت نماید. قانونگذارمدت زندان را برای این در نظرگرفته است که زندانی با حسن نیت و در جهت اصلاح رفتارهایش حبس خود را سپری‌کند. به این معنا که بتواند از ارتکاب مجدد جرم توسط وی جلوگیری نماید. اما تشخیص این مطلب که آیا بعد از گذراندن حبس مجدد مرتکب عمل خلاف می‌شود یا خیرامکان‌پذیر نیست. افرادی را که به موجب قانون، به دلیل ارتکاب جرم به عنوان مجازات قانونی جرمی‌که از سوی دادگاه صادر شده است درزندان‌ می‌باشند، زندانی‌گویند. زندانی از لحاظ فیزیکی محدود است وآزادی‌های شخصی از او گرفته می‌شود. در زندان افرادی هستند که محکومیت آنها قطعی و حکمشان صادر شده است. در مقابل در بازداشتگاه افرادی نگه‌داری می‌شوند، که درانتظار محاکمه هستند و حکم در موردشان صادر یا ابلاغ نشده است. وثیقه اجاره ای مقدار اجاره وثیقه زندانی را چه مرجعی تعیین می‌کند؟ تعیین میزان آن بر عهده مرجع قضایی است که اقدام به صدور آن برای آزادی زندانی می‌نماید. مبلغ سند برای این مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است. متهم می‌تواند برای ارایه به دادگاه مال منقول یا مال غیرمنقول معرفی نماید. یا در صورت تشخیص مراجع قضایی معادل مبلغ، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی ارایه نماید. آنچه در این میان از اهمیت برخوردار است برخورد و نگاه سلیقه ای قضات و بازپرسان محترم به موضوع وثیقه اجاره ای می باشد. متاسفانه با اختیارات فوق العاده ای که به بازپرس های ویژه دادسراهای تخصصی داده شده است این نوع نگاه در این دادسراها بیشتر مشاهده می‌شود. مانند اینکه بسیاری از قضات وثیقه اجاره ای را صرفا محدود به کلان شهرها می‌نمایند. ویژگی‌های وثیقه اجاره ای برای دادگاه که مورد تایید قضات است: باید ششدانگ باشد. سند شش دانگ سندی است که به یک شخص به صورت کامل تعلق دارد. این سند از معتبرترین اسناد در بین اسناد ملکی است.سند ملکی تک برگ، بر خلاف اسناد در گذشته که دفترچه ای بود،به صورت تک برگ تغییر شکل یافته است. بدون مشکل و سالم باشد. سند عرصه واعیان باشد. سندی که برای وام یا مسایل دیگر استفاده شده باشد، پذیرفته نیست. از طرف کارشناس محترم دادگستری، تایید شود. امروزه افراد زیادی به دلایل گوناگون به اجاره این مورد جهت ارایه به دادگاه نیاز دارند. مسایل کیفری و حقوقی مانند چک یا شکایات شخصی می‌تواند منجربه زندانی‌کردن اشخاص شود. دراین شرایط شخص باید راهی زندان شود و با توجه به مقداری که قاضی مشخص می‌نماید، سند مورد نظر را تهیه‌کند. پس از سپری شدن روند پرونده و تایید مقام قضایی، شخص آزاد خواهد شد. وثیقه اجاره ای استفاده از سند ملکی برای زندانی امروزه بسیار متداول شده است. - در مورد اجاره سند ملکی که به دادسرا ارایه می‌شود: باید تمام کارهایمربوط به شهرداری و اوقاف و .... در آن تکمیل و انجام شده باشد. سند اجاره‌ای باید شش دانگ و ارزش آن بیشتر از قیمت اجاره وثیقه یا برابر با آن باشد. - مدت زمان اجاره وثیقه برای دادسرا: حداقل یک روز زمان می‌برد؛ مگر در حالتی که سندی که به عنوان وثیقه اجاره ای تعیین می‌شود در شهر دیگری باشد. در این صورت کارشناسی سند ملکی نیاز به زمان بیشتری دارد. زندانی تا زمان کارشناسی ارزش ملک مورد اجاره وثیقه و توقیف سند نمی‌تواند از زندان خارج شود. همچنین پس از بررسی کارشناسان و برآورد ارزش آن، هزینه اجاره تعیین می‌شود. زمان اجاره وثیقه برای زندانی معمولا یک سال است این یک سال زمان مناسبی است که متهم به پرونده‌ی خود رسیدگی نماید. و پس از پایان مهلت مقرر به منظور آزادکردن سند وثیقه‌گذار اقدام کند. - از اجاره وثیقه در چه مواردی استفاده می‌شود؟ ملکی بانکی در تصادفات رانندگی برای خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه به عنوان تامین کیفری به عنوان تامین کیفری در مراجع قضایی بیشتر از دیگر موارد قابل استفاده است. آدرس تمامی مراجع قضایی و دادسرا ها را در سایت حقوقی آساک بخوانید. در بسیاری موارد اتفاق می‌افتد که سند ملکی ارزش کافی را برای تامین قرار زندانی ندارد. یا افرادی هستند که سند برای ارایه به داگاه دردسترس ندارند و به اجاره سند نیاز پیدا می‌کنند. به همین دلیل در پیدا کردن سند برای دادگاه گاهی دچار مشکل خواهد شد. در صورتی که شما قادر به شناخت یک سند معتبر برای آزادی زندانی خود نیستید، یا سند برای دادگاه یا دادسرا در اختیار ندارید، بهتر است از یک وکیل برای این مورد کمک بگیرید. حتما قبل از اینکه به دادگاه یا دادسرا مراجعه نمایید، از صحت اجاره وثیقه جهت ارایه اطمینان حاصل نمایید. حضور فرد با تجربه و وکیل برای معرفی در این زمینه سبب تسریع و انجام هرچه بهتر روند کاری شما خواهد شد. در قرار وثیقه وقتی مورد وثیقه اجاره ای ، ملک باشد، حداقل مبلغی را برای ارزش کارشناسی ملک در قرار در نظر می‌گیرند. قیمت کارشناسی ملک باید بیشتر از آن باشد. بعد از اینکه ملک معرفی شد، قاضی دستور کارشناسی ملکی را برای یک کارشناس رسمی دادگستری صادر می‌نماید. و کارشناس سند ملکی باید نسبت به کارشناسی ملک مورد نظر اقدام نماید. . اجاره وثیقه گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد امور زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09023589119 اجاره وثیقه آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین المللی). شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. وثیقه اجاره ای کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی اجاره وثیقه

جزئیات
تامین وثیقه

تامین وثیقه

13 اسفند1398

قرار وثیقه قرار وثیقه ؛ یکی از قرارهای تامین کیفری در دادسرا ها می‌باشد. قرار وثیقه در واقع حق آزاد بودن اشخاص را در قانون اساسی با ضمانت های معتبری که در قانون تعریف شده است، مشخص می‌کند.زمانی‌که قرار وثیقه صادر می‌شود، نیاز به وثیقه یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده وی با آن روبرو هستند. گروه حقوقی آساک به خانواده زندانیان درمواردی که نیاز به وثیقه‌یاسند ملکی دارند یاری می‌رساند. تهیه سند برای متهم زمانیکه قاضی قرار صادر می‌کند الزامی است. در تهیه سند بهتر است ازوکلای متخصص و باتجربه مشاوره بگیرید تا در تهیه سند برای دادسرا و دادگاه با مشکل روبرو نشوید. در خصوص حق آزادی اشخاص و  توقیف غیر قانونی فرد در مراجع قضایی اعلامیه های زیادی در مورد حقوق بشر وجود دارد که تعدادی از این اعلامیه های جهانی به شرح ذیل است: ​قرار تامین وثیقه ماده سه و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق ازادی اشخاص که در تاریخ بیست دسامبر سال 1948 تصویب شد. -ماده 1 و پانزده اعلامیه حقوق و تکالیف افراد که اعلامیه ای امریکایی است و در سال 1948 تصویب شد. -ماده ده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بندهای یک تا 5 و بندهای 2 و 3 و بند یک تا پنج این اعلامیه که درسال 1966 تصویب شد. -ماده پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند یک تا 5 که  در تاریخ چهارنوامبر سال 1950 تصویب شد. -ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پروتکل الحاقی که در شورای اروپا در سال 1963 تصویب شد. -ماده هفت ( بند یک تا هفت ) و ماده پنج ( بند سه تا شش ) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که در سال 1969 تصویب شد. -ماده شش و هفت منشور افریقایی حقوق بشر که در تاریخ بیست و شش ژوئن سال 1981 تصویب شد. قانون اساسی  در مورد حقوق بشر -اصل 22، 32، 37،39 قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص ازادی شخص و عدم توقیف غیرقانونی اشخاص صحبت شده است. -اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :جان، مال، حیثیت، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض می باشد، مگر در صورتی‌ که قانون تصویب کرده است. -اصل سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  دستگیری اشخاص ممنوع است، مگر در صورتی‌که قانون مشخص کرده باشد.اتهام باید کتبی به متهم ابلاغ شود.و پرونده در مدت زمان تعیین شده 24 ساعت به مرجع قضایی ارسال و رسیدگی آغاز شود. -اصل سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :شخصی که به دستور قانون، دستگیر ، زندانی یا تبعید میشود، هتک حرمت وی ممنوع است و در صورت هتک حرمت و حیثیت، قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. ​قرار تامین وثیقه در قرار وثیقه برای متهم  دو مورد حقوقی مطرح می باشد -قرار اخذ وثیقه -صدور قرار قبولی وثیقه قرار اخذ وثیقه : قرار اخذ وثیقه، قراری است که از طرف مرجع قضایی برای متهم صادر میشود و جنبه قضایی داشته و  اراده و توافق متهم در تعیین قرار اخذ وثیقه موثر نیست. - صدور قرار قبولی وثیقه، قراردادی دوطرفه بین قاضی و وثیقه گذار است که شخص وثیقه گذار تعهد میکند که هر زمان نیاز به حضور متهم در مرجع قضایی است، وی را حاضر و معرفی کند و در صورت عدم حضور و معرفی متهم وثیقه به نفع دولت بعد از اتمام زمان تعیین شده، ضبط میشود همچنین در این قرارداد  قاضی نیز قرار وثیقه را قبول میکند و متهم آزاد میشود. براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه قرار وثیقه صادر و قاضی از قبول وثیقه امتناع کند، توقیف غیرقانونی انجام داده است و به مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است محکوم میشود. -در صورتیکه قاضی وثیقه متهم را قبول نکند و متهم را توقیف غیرقانونی نماید در حقیقت آزادی وی سلب شده است و قاضی  به مجازات کیفری و انتظامی محکوم میشود. -در صورت توقیف غیرقانونی متهم از اطراف قاضی و نپذیرفتن قرار وثیقه ، براساس ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قاضی باید خسارت مادی و معنوی بدلیل توقیف غیرقانونی را به متهم براساس قانون بپردازد. زمانیکه شخص بعنوان متهم در دادسرا احضار میشود چه بسا که اتهام وی در دادسرا ثابت نشود. و یا در مرحله دادگاه تبرئه شود، در این صورت اگر قاضی از قرار قبولی وثیقه متهم امتناع کند و متهم بازداشت شود از نظر حقوق انسانی و شخصیت اجتماعی  صدمات جبران ناپذیری به وی وارد میشود که غیرقابل جبران است. قرار وثیقه :همانطور که در مطالب قبل بیان شده است قرار وثیقه یکی از انواع قرارهایی است که در دادسرا برای متهم صادر میشود که به وسیله آن تعهد نماید که هر زمان مرجع قضایی حضور وی را ضروری دانست حاضر شود.در صورتیکه متهم در  زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. قرار وثیقه قراری است که بیشتر جنبه مالی داردو مورد وثیقه باید مال غیرمنقول باشد. شرایط قرار وثیقه در تعیین میزان وثیقه در صدور قرار وثیقه برای متهم عوامل ذیل موثر است : -میزان تامین مبلغ وثیقه با جرم صورت گرفته -شخصیت و وضعیت متهم ماده قانون در تامین قرار وثیقه ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری که درسال 1378 تصویب شده است. براساس مفاد این قانون، تامین قرار وثیقه (سند اجاره ای) براساس موارد ذیل تعیین میشود. نوع جرم و میزان جرم دلیل و مدارک اتهام میزان احتمال فرار کردن متهم سابقه متهم سن و شخصیت متهم ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: براساس مفاد این قانون -قانونگذار کفالت شخصی را در ضمانت متهم قبول میکند که کفیل توانایی پرداخت مبلغ کفالت را داشته باشد. در صورتیکه متهم فرار کند شخص کفیل باید مبلغ کفالت را به حساب دادگستری واریز کند. ​قرار تامین وثیقه ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: مبلغی که برای وثیقه و کفالت و التزام تعیین میشود، نباید از مبلغ خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری: قاضی پرونده قرار وثیقه را صادر و بعد از امضا وثیقه گذار قاضی درخواست را تایید میکندو رونوشتی از قرار وثیقه را به وثیقه گذار میدهد. ماده 138 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر قاضی قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند وثیقه را تامین نماید بازداشت میشود. ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری اگر متهم در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شود و یا بعدا عدم حضور خود را اثبات کند، وثیقه آزاد و از کفیل و وثیقه گذار رفع مسئولیت میشود. تبصره  یک ماده 139 -شخصی که وثیقه میگذارد ،در هرمرحله از رسیدگی پرونده میتواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد کند. تبصره 2 ماده 139 -زمانیکه متهم خود را حاضر کند و حکم جزایی اجرا شود، قرار تامین بی اثر میشود. ​قرار تامین وثیقه ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر متهم در زمان تعیین شده  بدون داشتن عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، رئیس حوزه قضایی دستور اخذ مبلغ التزام را برای وثیقه گذار صادر و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. -در این حالت به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که متهم را معرفی کند . ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -اگر وثیقه گذار یا کفیل متهم آدرس حقیقی خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، ابلاغ قانونی برای وی صادر میشود. ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -مرجع قضایی فقط در صورتیکه حاضرشدن متهم در تحقیقات و محاکمه و اجرای حکم ضروری باشد، موظف به اخذ قرار وثیقه می باشد، در غیر اینصورت نمیتوان از متهم وثیقه گرفت. قرار تامین وثیقه ماده 143 قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری وثیقه گذار یا متهم ده روز از زمانی که ابلاغ به وی شده است فرصت دارد  در خصوص مبلغ التزام یا مبلغ کفالت  یا ضبط وثیقه  شکایت در دادگاه تجدیدنظر مطرح کند. ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری در صورتیکه قرار منع تعقیب متهم صادر یا پرونده به هردلیلی مختومه گردد، قرار تامین کیفری بی اثر میشود. ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امورکیفری -در صورتیکه متهم در مرجع قضایی حاضر نشود ومبلغ ضرر و زیان شاکی از تامین اخذ میشود و مازاد بر خسارت به نفع دولت ضبط میگردد. ماده 146 قانون آییین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری اگر شخص محکوم شده به حبس و جزای نقدی محکوم شود و مبلغی که برای تامین کیفری اخذ شده است بیشتر از مبلغ محکوم به باشد از قرار تامین فقط مبلغ محکوم به و مبلغ التزام و کفالت پرداخت و بقیه به وثیقه گذار استرداد میشود و حکم اجرا میشود. ماده 147 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری قرار تامین به شخص متهم ابلاغ میگردد اگر قرار  کیفری صادر و متهم نتواند قرار را تامین کند بازداشت میشود و در برگ اعزام وی به زندان ذکر میشود. تبصره ماده 147 -قاضی مکلف است  که قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده کیفری ذکر کند. قرار تامین وثیقه وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین قرار وثیقه و اجاره سند برای ازادی زندانی با وکیل قرار وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید. جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید. 02140223952 02140222853 09011254659 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2. فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی). شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. www.asaklaw.com سایت گروه حقوقی آساک https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
تمکن مالی اتریش

تمکن مالی اتریش

29 بهمن1398

تمکن مالی اتریش تمکن مالی اتریش ؛ ا تریش‌یکی‌ازکشورهای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری، زندگی و تحصیل در اروپا است. کشوری پر از جاذبه‌های دیدنی و محصوردرخشکی که میزبانی کوه‌های آلپ را به عهده دارد. زبان رسمی مردم اتریش همان زبان آلمانی است. و در طی سال‌های طولانی همواره به عنوان بهترین کشور دنیا برای زندگی بوده است. امنیت و رفاه قابل توجهی که در کشور اتریش در اختیار افراد قرار می‌گیرد، باعث شده‌است تا مهاجران زیادی اتریش را برای اخذ اقامت اروپا انتخاب‌کنند. در ادامه‌ با موسسه‌حقوقی آساک همراه باشید تا اطلاعات بیشتری از اقامت خود حمایتی اتریش در اختیار شما بگذاریم. موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن وکیل مهاجرت و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در اینجا شما را با اخذ اقامت کشور اتریش از طریق خود حمایتی آشنا می‌کنیم. تمکن مالی اتریش نکات مهم در اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش: شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی یا خودحمایتی مزایای اقامت اتریش از طریق خود حمایتی مدارک لازم برای اخذ اقامت خود حمایتی کشور اتریش اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش: با اخذ اقامت تمکن مالی اتریش دیگر نیازی به سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست. متقاضیان می‌توانند با ارایه مدارک مبنی بر داشتن درآمد ثابت ماهیانه در ایران اقدام به اخذ این اقامت نمایند. این درامد می تواند از طریق سود سپرده بانکی، اجاره دریافتی از املاک و حقوق بازنشستگی نشان داده شود. باید در نظر داشت که ارایه یکی از این مدارک در صورتی که درامد مورد نیاز برای تمکن مالی اتریش را اثبات کند،کافی است و نیازی به ارایه هرسه مورد نیست. اقامت خود حمایتی اتریش: این درامد با توجه به قوانین کشور اتریش برای سرپرست و فرزندان بالای 18 سال معادل ماهانه 2000 یور، همسر 500 یورو و فرزندان زیر 18 سال نیز هرکدام 500 یورو می‌باشد. به طور مثال یک خانواده 9 نفره با فرزند 14ساله باید درامد 3000 یورو را به صورت ریالی در ایران از روش‌های ذکر شده در بالا نشان دهد. این نوع اقامت تا 5 سال به صورت دو دوره 1 ساله و سپس 1 دوره 3 ساله تمدید می‌شود. تمکن مالی اتریش با این نوع اقامت ابتدا، اقامت شما موقت خواهد بود و شرط تمدید اقامت وابسته به 3 فاکتور حفظ درامد ثابت ماهیانه که در زمان تمدید جمع سالانه‌ آن باید اثبات شود. یعنی سرپرست و فرزندان بالای 18 سال  سالانه 24 هزار یورو و همسر 6 هزار یورو و فرزندان زیر 18 سال هرکدام 6 هزار یورو . تمکن مالی اتریش به طور واضح تر یک خانواده 3 نفره با فرزندان زیر 18 سال سال در زمان تمدید ملزم به نشان دادن درامد سالانه 36 هزار یورو هستند. علاوه بر آن داشتن آدرس واقعی در کشور اتریش و داشتن بیمه پزشکی معتبر در آن کشور نیز از موارد ضروری جهت تمدید اقامت‌های موقت می‌باشد. باید در نظر داشت که شرط حضور در پروسه تمکن مالی اتریش بسیار پررنگ است و تحصیل فرزندان در اتریش اجباری است. جهت آگاهی از شرایط دریافت بلوکارت آلمان اینجا کلیک کنید. شرایط اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا خودحمایتی چیست ؟ در ادامه مطلب مهمترین شرایط مورد نیاز برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش را خدمت شما همراهان گرامی بیان می‌کنیم. خوشبختانه اقامت خودحمایتی اتریش یکی از ارزان ترین و سریعترین راه‌های اخذ اقامت اروپا است. و به همین دلیل متقاضیان بسیاری در بین تمام مردم دنیا دارد. تمکن مالی اتریش این شرایط عبارتند از: اثبات وجود درامد ثابت ماهیانه در ایران عدم نیاز به داشتن دانش زبان ( آلمانی ، انگلیسی و...) در آغاز پروسه، بدون نیاز به ‌سرمایه‌گذاری یا راه اندازی کسب و کار نیاز به حضور و زندگی در کشور اتریش به جهت تمدید اقامت اروپای شینگن ثبت درخواست اقامت تنها در ابتدای ژانویه هرسال با سهمیه محدود نیاز به ارایه مدرک زبان آلمانی در سال دوم اقامت تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش اقامت خودحمایتی اتریش چه مزایایی دارد؟ در این روش که از بهترین راه‌های مهاجرت به اتریش و دریافت اقامت دایم است.، ملزم به پرداخت هزینه بسیار کمتری هستید. برخلاف بسیاری دیگر از شیو‌ های اقامتی که امکان به همراه بردن خانواده برای شما وجود ندارد، با دریافت‌ اقامت‌ تمکن مالی اتریش‌ می‌توانید اعضای خانواده را هم با خود به همراه ببرید. خودحمایتی اتریش مزایای اقامت خودحمایتی اتریش چیست؟ اقامت اروپای شنگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 18 سال استفاده از این اقامت برای فرزندان بالای 18 سال به همراه خانواده بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی و تحصیل رایگان فرزندان صدور اقامت 1 ساله در ابتدای پروسه اخذ اقامت یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سطح و کیفیت زندگی امکان اخذ پاسپورت اتریشی دوسال بعد از دریافت اقامت دایم اروپای شنگن تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه اروپای شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا - مراحل دریافت اقامت تمکن مالی اتریش یا اقامت خودحمایتی اتریش: همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، اقامت از طریق تمکن مالی اتریش یکی از ساده ترین و ارزان ترین راه های اخذ اقامت اروپا است. به همین دلیل در مقایسه با دیگر شیوه‌های دریافت ویزای اروپا مراحل قانونی آسان‌تری پیش رو دارید. این مراحل عبارت هستند از: بررسی مدارک و شرایط خانواده عقد قرارداد با موسسه حقوقی اساک تکمیل مدارک ترجمه و تایید مدارک تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز از طرف وکیل اتریشی مراجعه به سفارت و ارایه درخواست صدور و دریافت ویزای تایپ D سفر به کشور اتریش و دریافت کارت اقامت اروپا برای تمامی اعضای خانواده آدرس تمامی سفارت‌خانه‌ها در بانک اطلاعات آساک موجود است. خودحمایتی اتریش خودحمایتی اتریش نکات مهم در اقدام برای اقامت خودحمایتی اتریش: در مراحل اخذ اقامت اتریش از طریق تمکن مالی اتریش یا همان ویزای خودحمایتی در یکسال اول پس از دریافت ویزا به صورت دوره‌های 2 ساله ویزای شما تمدید می‌شود.بعد از گذشت این بازه ویزای شما به صورت 3 ساله تمدید می‌شود. در نهایت نیز براساس اعلام سایت رسمی اتحادیه اروپا آرتیکل 4 بعد از گذشت 5 سال از صدور مجوز اقامت اروپای شینگن و در صورت رعایت شرایط لازم امکان دریافت اقامت دایم وجود دارد. تمکن مالی اتریش خودحمایتی اتریش ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود. و اصل آنها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد. اما در پروسه‌های ویزای توریستی چون ویزا حداکثر برای تردد 90 روزه متقاضی صادر می‌شود، کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند،که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. اقامت تمکن مالی اتریش با ویزای خودحمایتی اتریش یکی از روش‌های اخذ اقامت اتریش است که دارندگان آن امکان سفر آزادانه و راحت را در کشورهای حوزه شینگن ‌را دارند. در این روش فردمی‌تواند با ارایه مدارک قانونی توانایی مالی خود را اثبات کرده و اقامت این کشور را اخذ نماید. شرط حضور در اقامت تمکن مالی اتریش پررنگ است یعنی یکی از شروط مهم برای افرادی که می‌خواهند درخواست اقامت دایم بدهند زندگی در این کشور است. برای اخذ اقامت تمکن مالی اتریش از درآمد ماهیانه استفاده نمی‌شود.چون به درآمدی نیاز دارد که به حضور شما وابسته نباشد مانند اجاره ملک سود سپرده و ... . مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت ، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. تمکن مالی اتریش جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی خودحمایتی اتریش

جزئیات
قیمت اجاره سند برای دادسرا

قیمت اجاره سند برای دادسرا

27 بهمن1398

قیمت اجاره سند برای دادسرا قیمت اجاره سند برای دادسرا تامین وثیقه برای آزادی زندانی یکی از موضوعات مهم درخصوص متهمان است. تامین وثیقه زمانی‌که متهم به دادسرا احضار می‌شود و قاضی محترم قراروثیقه صادر می‌کند به یکی از مشکلات اساسی متهم و خانواده متهم تبدیل می‌شود. با تامین وثیقه ی برای دادگاه متهم بازداشت نمی‌شود و تا پایان صدور حکم آزاد است قیمت اجاره سند برای دادسرا هدف اصلی از صدور قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی این است که خسارتی که به شاکی وارد شده است جبران شود. قیمت اجاره سند برای دادسرا تمامی اسناد باید کارشناسی شده وبه صورت تک برگ باشند. قیمت اجاره سند برای دادسرا سوالات متداول در مورد قیمت اجاره سند برای دادسرا: قیمت اجاره سند برچه اساسی تعیین می‌شود؟ چه شرایطی برای اجاره سند باید وجود داشته باشد؟ چه ضمانت اجرایی برای اجاره سند باید ارایه دهیم؟ قیمت اجاره سند برای دادسرا - تعیین قیمت سند اجاره‌ای ارایه وثیقه جهت ضمانت در دادسرا به این منظور صورت می‌گیرد که متهم بعد از آزادی مشروط امکان فرار یا پنهان‌ شدن را نداشته باشد. و هرزمانی‌که دادگاه وی را احضارکند،در محل دادگاه حضور یابد. به این ترتیب امکان رسیدگی به فرآیند دادرسی فراهم می‌گردد. با توجه به شرایط پرونده و وضعیت متهم، قاضی پرونده مبلغی را به عنوان ضمانت تعیین می‌کند. برطبق مبلغ تعیین شده وثیقه جهت ضمانت می‌تواند سند ، وجه نقد یا ضمانت نامه‌ی بانکی باشد. قیمت اجاره سند برای دادسرا قیمت اجاره سند برای دادسرا قرار وثیقه به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است. قرار وثیقه مطمین‌ترین قرار در بین انواع قرار دادهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. قیمت اجاره سند برای دادسرا اگر متهم پس از پایان مدتی که از سوی مراجع قضایی تعیین شده است بدون عذر موجه به دادگاه رجوع نکند، ضمن اینکه دوره مرخصی و غیبت او محسوب نمی‌شود، وثیقه اخذ شده نیز مصادره خواهد شد. در اینجا فرد متواری محسوب شده ومجازات خواهد شد. قیمت اجاره سند برای دادسرا با توجه به جرم و اتهام وارد شده و نظر قاضی، میزان و نوع ضمانت متفاوت خواهد بود.قانون برای میزان قرار، وثیقه مشخص‌کرده است که مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده به شاکی کمتر باشد. در بعضی از مجازات‌های مجرمین، علاوه بر محکومیت‌زندان، جزای نقدی نیز در نظرگرفته شده است و در تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه باید جریمه نقدی نیز اعمال شود.در صورتی‌که مرجع قضایی برای متهم قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند، باید بازداشت شود و تا زمانی‌که وثیقه را به دادگاه یا دادسرا ارایه نکند، درزندان به سرخواهد برد. برای آگاهی ازجدیدترین آدرس دادسراها به بانک اطلاعاتی آساک مراجعه کنید. قیمت اجاره سند برای دادسرا - جرم استفاده از سند مجعول: برای تحقق هر جرم نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است. با جمع تمامی این ارکان یک جرم تشکیل می‌شود. ما در اینجا شما را با عناصر تشکیل دهنده جرم استفاده از سند مجعول آشنا می‌کنیم. قیمت اجاره سند برای دادسرا 1-عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن مصوب 1375 از جمله ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قراردهد. قیمت اجاره سند برای دادسرا 2- عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول: در جرم استفاده از سند مجعول، حداقل ضرر بالقوه مادی یا معنوی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در جرم استفاده از سند مجعول ضروری است. قیمت اجاره سند برای دادسرا 3- عنصر معنوی در جرم استفاده از سند مجعول: سونیت عام در جرم استفاده از سند مجعول: سونیت یکی از مهمترین ارکان هرجرمی است که شامل علم به مجرمانه بودن و عمد در رفتار فیزیکی است. یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار داده باشد. سونیت خاص یعنی استفاده از سند مجعول به قصد اضرار به غیر. بر طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که سایر ارکان جرم مانند سو‌نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود، دراین صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد. بر طبق نظریه علمای حقوق هرگاه جرم جعل محقق نشود، استفاده از سند و نوشته نیز تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب نخواهد بود. قیمت اجاره سند برای دادسرا - شرایط اجاره سند چگونه است؟ ​سندی که یک فردبه عنوان وثیقه قرار می‌دهد باید شرایط خاصی داشته باشد و هر سند ملکی برای دادگاه قابل پذیرش نیست. و این شرایط باید به صورت کامل سپری شود. پیداکردن سندجهت دادگاه در بعضی از مواقع دشوار است. سندهای مسکونی‌ که تمام مراحل مربوط به شهرداری در آنها تکمیل شده است، عموما قابل قبول هستند. در واقع برای توقیف سند، باید ارزش ملک توسط کارشناسان برآورد شود. بعد از برآورد ارزش ملک، برای وثیقه‌های معادل یا کمتر از ارزش ملک مورد استفاده قرارمی‌گیرد. مراحل تودیع وثیقه نیز به صورت قانونی‌ و صریح انجام می‌شود. و در تمام مراحل می‌توانید از چگونگی و پیشرفت کاری در جهت تودیع وثیقه پرونده آگاه باشید. قیمت اجاره سند برای دادسرا مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه حقوقی آساک، مجموعه‌ی‌تخصصی‌حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی و داوری و ..... اعلام می‌نماید. جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید : 02140223952 02140222853 09023589119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل). شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید. کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. قیمت اجاره سند برای دادسرا مطالب خواندنی جذاب: در این مطلب شما را با چند نمونه از برترین ساختمان‌های موجود در تهران آشنا می‌کنیم. ساختمان مسکونی اندرزگو: این ساختمان توسط استودیو معماری آیینه طراحی شده است. تعداد طبقات آن 6 طبقه و در هر طبقه یک واحد آپارتمان با متریال‌های مختلف قرار دارد. ویلای برادر کوچک‌تر: سقف این‌خانه ‌شیب‌دار در ورودی، و به شکل یک هشت کشیده شده است. و ورودی بسیار جذابی را برای بیننده ایجاد نموده است. این ویلا در لواسان قرارگرفته دارد. قیمت اجاره سند برای دادسرا خانه صبا: نمای خانه صبا توسط رضا صیادیان و سارا کلانتری طراحی شده است و دارایی نمای پویا و متحرک است. در نمای این ساختمان از کرکره‌های چوبی مواج در مقابل پنجره ها استفاده شده است. این پنجره ها بسته به نیاز ساکنان منزل به نور و دید به صورت دستی قابل تنظیم است. در ساخت این بنا ازمواد ومصالح بومی استفاده شده است. قیمت اجاره سند برای دادسرا خانه مشا: ویلای مشا طراحی گروه معماری موج نو ، به شیوه‌ای طراحی شده که بهترین بهر‌ه‌مندی را از موقعیت خود در دامنه کوه‌های اطراف تهران و دشت مشا دارد. خانه متشکل از سه باکس است که هر کدام در زاویه‌ای مختلف برای چشم اندازهای متفاوت قرار گرفته است . قیمت اجاره سند برای دادسرا ساختمان مسکونی کهریزک: طراحی‌گروه مشاور CAAT ، در ساختمان از صفحات آجری مشبک استفاده شده است که علاوه بر سایه اندازی مطلوب و تهویه، اجاز‌ه‌ی ورود نور طبیعی کافی را به فضاهای داخلی می‌دهد و همچنین فضای بیشتری را در تراس برای واحدهای‌کوچک ساختمانی فراهم می‌کند . قیمت اجاره سند برای دادسرا امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

جزئیات
اخذ بلوکارت کشور آلمان

اخذ بلوکارت کشور آلمان

24 بهمن1398

اخذ بلوکارت کشور آلمان اخذ بلوکارت کشور آلمان ؛ آلمان مرکز رشد اقتصادی و قطب اقتصادی اروپا است. همچنین آلمان از لحاظ اقتصادی و امکانات اجتماعی نیز در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی جایگاه بالاتری دارد. اقدام برای اخذ ویزای کار در اروپا در کشورهایی نظیر اسپانیا، کانادا و سوئد بسیار دشوار است. آلمان یکی از بهترین کشورها برای اخذ اقامت از طریق کار است. مسلما برای اخذ اقامت اروپا و کشوری نظیر آلمان راه‌های بسیاری وجود دارد. اما هیچ یک ساده‌تر از اقدام به دریافت بلوکارت آلمان نیست. این روش در حقیقت الهام گرفته از گرین کارت امریکا است. و دقیقا مشابه با پرچم اتحادیه اروپا آبی رنگ و همراه با 12 ستاره طلایی است. بلوکارت آلمان در حقیقت بهترین راه برای دریافت اقامت دایم آلمان است و افراد می‌توانند با صرف کمترین زمان ممکن اقدام به دریافت این نوع اقامت کنند. اخذ بلوکارت کشور آلمان موسسه حقوقی آساک با دراختیار داشتن-اخذ بلوکارت کشورآلمان وکیل مهاجرت در تهران و سایر شهرها و ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خورا جهت قبول وکالت در امور مهاجرت اعلام می‌نماید. در این مقاله شما را با بلوکارت آلمان و شرایط اخذ آن آشنا می‌کنیم. اخذ بلوکارت کشور آلمان سوالات مهم در خصوص دریافت بلوکارت آلمان: بلوکارت چیست ؟و در کدام کشورها معتبر است؟ چه شرایطی برای دریافت بلوکارت وجود دارد؟ مراحل دریافت بلوکارت چگونه است؟ آیا برای دریافت بلوکارت شرایط سنی وجود دارد؟ هزینه‌های دریافت بلوکارت چقدر است؟ - ویزای بلوکارت آلمان یا کارت آبی آلمان چیست ؟ ویزای بلوکارت آلمان نوعی از اجازه اقامت بود که برای جذب نیروهای متخصص با تحصیلات دانشگاهی در نظرگرفته‌شد.البته‌این‌قانون شامل افرادی که‌دارای تخصص هستند، اما فاقد مدرک دانشگاهی‌اند نیز می‌شود. بدین صورت که باید حداقل 5 سال تجربه کار داشته باشد.بلوکارت ویژه افراد متخصص است. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان به همین دلیل اخرین مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل لیسانس بوده و این مدرک مرتبط با رزومه شغلی شخص نیز باشد. در این پکیج الزامی به ارایه بیزینس پلان به دولت المان وجود نداردو بیشتر رزومه شغلی و حرفه‌ایی متقاضیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.در واقع اینطور باید نشان داده شود که شخص در استخدام شرکتی در المان طبق چهارچوب‌ها و قوانین بلوکارت می‌باشد.یکی از نکات قابل توجهی که در مراحل دریافت ویزای بلوکارت المان وجود دارد این است که با گذشت 21 ماه می‌توانید برای دریافت ویزای دائم المان اقدام کنید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط دریافت بلوکارت آلمان چیست ؟ مشابه با تمام روش‌هایی که برای اخذ اقامت اروپا وجود دارد برای دریافت ویزای بلوکارت المان نیز باید دارای شرایط خاصی باشید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان تعدادی از مهمترین شرایط لازم برای دریافت اقامت بلوکارت المان به شرح زیر است: ویژه متخصصین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس بدون نیاز به راه اندازی کسب و کار در المان نیازمند به داشتن سابقه کار مرتبط با مدرک تحصیلی در ایران پرداخت بیمه و مالیات ماهیانه به دولت المان بدون نیاز به داشتن دانش زبان المانی در اغاز پروسه بدون نیاز به ارایه بیزینس پلان به دولت المان اخذ بلوکارت کشور آلمان - بررسی مزایای بلوکارت آلمان: صاحب کارت ابی یا بلوکارت قادر خواهد بود به مدت یک سال در کشور المان اقامت داشته باشد. پس از گذشت 18 ماه قادر خواهد بود به کشورهای دیگر اتحادیه سفر نماید. متقاضی قبل از پیدا کردن کار در کشور المان نمی تواند خانواده و همراه خود را وارد خاک این کشور نماید.در صورت یافتن شغل مناسب و حقوق کافی برای پرداخت هزینه‌ها برای اخذ اقامت خانواده خود با احراز شرایط ویزای همراه المان می‌تواند اقدام نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای آگاهی از آدرس سفارت‌خانه در ایران به بانک اطلاعاتی در سایت آساک مراجعه نمایید. - دریافت بلوکارت آلمان در کمترین زمان ممکن: خانواده صاحب بلوکارت بدون هیچ محدودیتی حق کار و تحصیل در این کشور را خواهند داشت. اشنایی به زبان المانی برای اخذ اقامت دایم انها کافی می‌باشد.در مقایسه با گرین کارت کشور امریکا مدت اعتبار کارت آبی بسیار کم می‌باشد. مدت اعتبار گرین کارت نامحدود است، اما کارت ابی بین 1 الی 4 سال می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - دیگر مزایای دریافت بلوکارت آلمان: امکان اخذ اقامت دایم اروپای شینگن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقامت اروپای شینگن برای سرپرست همسر و فرزندان زیر 16 سال بهره‌مندی از خدمات بیمه پزشکی حساب بانکی شخصی و تحصیل رایگان فرزندان بهره‌مندی از یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی دنیا به صورت رایگان امکان فعالیت اقتصادی در یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی دنیا ​اخذ بلوکارت کشور آلمان امکان اخذ پاسپورت المانی 2 سال بعد از اخذ اقامت دایم تردد به کشورهای حوزه شینگن بدون نیاز به اخذ ویزا امکان استقرار 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه شینگن سهولت در اخذ ویزای کشورهای انگلیس و کانادا صاحب کارت آبی باید سه سال صبر نماید تا به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا نقل مکان نماید. در صورتی که دارنده گرین کارت به هریک از ایالت های کشور امریکا می‌تواند مهاجرت ‌نماید.داشتن سطح بالا از شرایط و دریافت حقوق بالا، امکان اخذ کارت ابی را خیلی دشوار کرده است .دریافت ویزای بلوکارت المان حتما مدرک دانشگاهی می‌خواهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - طریقه دریافت بلوکارت: حداقل مدرک مورد نیاز شما برای اقدام به دریافت ویزای کار المان مدرک کارشناسی است . اما اگر مدرک تحصیلی ندارید، نگران نباشید.قوانین المان شامل افرادی که دارای تخصص هستند اما مدرک دانشگاهی ندارند هم می‌شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - هزینه دریافت بلوکارت آلمان: برای دریافت ویزای کار المان بدون مدرک دانشگاهی تنها تخصص کافی است. البته در این روش باید به دولت المان مالیات پرداخت کنیدو حتما یک قرارداد کاری هم داشته باشید.افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند و قصد دریافت ویزای کارت ابی المان را دارند به شرط پرداخت مالیات می توانند بعد از 33 ماه برای دریافت ویزای دایم المان اقدام کنند. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان ترجمه‌های تایید شده اسناد و حساب‌ها به سفارت ارایه می‌شود.و اصل انها نزد متقاضی باقی می‌ماند. در پروسه‌های اقامت چون هدف شما زندگی بیش از 90 روز در کشور مقصد است چیزی به اسم ضمانت یا وثیقه وجود ندارد.اما در پروسه های ویزای توریستی، ویزا حداکثر برای تردد 90 روز متقاضی صادر می‌شود. کارگزاران مبلغی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند که این ضمانت بازگشت متقاضی از سفر توریستی می‌باشد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان این پکیج یکی از بالاترین سطوح اقامتی است. بلوکارت در اصل مجوزی است که مورد تایید اتحادیه اروپا است. افراد متخصص غیراروپایی با اخذ این مجوز امکان کار و زندگی را در کشور مورد نظر پیدا می‌کنند.این سیستم در اصل امکانات و تسهیلات خاصی را دراختیار متقاضیان قرار می‌دهد. زمینه فعالیت موسسه حقوقی آساک دریافت اقامت از طریف اثبات تمکن مالی دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری ( خرید ملک و...) و همچنین اخذ اقامت از طریق کارفرمائی (ثبت شرکت ، راه اندازی بیزینس و ..) می‌باشد. چنانچه شما دارای سابقه تحصیلی خوب و رزومه کاری قوی و قابل توجه در ایران هستید و سابقه کاری شما مرتبط با سوابق تحصیلی شماست و دارای تمکن مالی مناسب هستید، می‌توانید به عنوان نیرو متخصص اقدام به دریافت اقامت از طریق بلوکارت المان نمایید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان در نظر داشته باشید اگر پناهندگی و یا یافتن شغل در کشورهای اروپایی اسان بود وضعیت بسیار متفاوت بود. چنانچه شرایط نسبی مناسب جهت دریافت اقامت قانونی دارید، هرگز سابقه خود را با پناهندگی تحت تاثیر قرار ندهید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان برای اخذ اقامت المان از طریق بلوکارت نیازی نیست که از ابتدا زبان المانی بلد باشی. ولی بعد از 21 ماه به زبان المانی مسلط باشید. اگر تا 21 ماه به هر علتی نتوانستید این زبن را فرابگیرید، 33 ماه فرصت دارید تا خود را به سطح A1 برسانید. برای اخذ اقامت بلوکارت آلمان پرداخت مالیات الزامی است. متقاضی می‌بایستی 21 ماه بیمه و مالیات خودرا پرداخت کند، که البته میزان ان بسته به نوع شرکت و فعالیتی که در ان شرکت انجام می‌شود، متغیر خواهد بود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - این نوع اقامت چه تفاوتی با ثبت شرکت دارد؟ این دو پرسه کاملا با هم متفاوت هستند. در اقامت کارافرینی، باید شرکتی ثبت کنید و براساس بیزینس پلن فعالیت تجاری خود را انجام دهید برای تمدید باید گردش مالی داشته باشید و بیمه و مالیات پرداخت کنید، ولی در اقامت المان از طریق بلوکارت به بیزینس پلن نیازی  ندارید و شما به عنوان نیروی متخصص استخدام می‌شوید.در اقامت بلوکارت بعد از 21 ماه به اقامت دایم می‌رسید. ولی در ثبت شرکت بعد از 3 سال به اقامت دایم دست پیدا می‌کنید. با اقامت بلوکارت مجوز استخدام شدن در کل اروپا را خواهید داشت. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان اقامت از طریق اخذ مجوز کار- ​اخذ بلوکارت کشور آلمان با توجه به قوانین اتحادیه اروپا اخذ مجوز کار در این منطقه برای غیر اروپایی‌ها غیرممکن است. با این وجوددر برخی کشورها از جمله آلمان اتریش و اسپانیا قوانینی مبنی بر امکان صدور مجوز کار وجود دارد که متقاضی می‌تواند با ارایه مدارک مورد نیاز و طی کردن پروسه‌های قانونی اقدام به اخذ این مجوز کرده و در کشورهای ذکر شده به عنوان نیروی کار استخدام شود. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان - شرایط اخذ اقامت از طریق مجوز کار: این نوع اقامت ویژه متخصصین می باشد. و از مهم‌ترین شرایط آن به داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و سابقه کار مرتبط باید اشاره کرد. با توجه به کشور صادرکننده و قوانین کلی اتحادیه اروپا انواع مختلفی دارد. موسسه حقوقی آساک بالاترین نوع از مجوز کار یعنی بلوکارت آلمان را به صورت تخصصی خدمت شما ارایه می‌دهد. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک موسسه‌حقوقی‌آساک،‌مجموعه‌ی تخصصی‌حقوقی، متشکل از حقوقدانان‌و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خودراجهت قبول‌وکالت‌درکلیه‌دعاوی مربوط به امور مهاجرت، حقوقی، کیفری، داوری و همچنین اجاره سند به عنوان وثیقه اعلام می‌نماید. ​اخذ بلوکارت کشور آلمان جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید: 02140223952 02140222853 09023859119 آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2 . رویا مسگری( کارشناس ارشد حقوق بین الملل) اخذ بلوکارت کشورآلمان شما می‌توانید تمامی سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید . کارشناسان ما، در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود. امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی ​اخذ بلوکارت کشور آلمان

جزئیات
تماس بگیرید