اجاره سند برای وثیقه زندانی

اجاره سند برای وثیقه زندانی

25 مرداد1400
اجاره سند برای وثیقه زندانی

اجاره سند دادگاه؛ 09023589119؛ اجاره سند دادسرا؛ وثیقه؛ مشاوره حقوقی؛ سند اجاره ای

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید

 

اجاره سند

اجاره سند موضوعی است که متهم و خانواده وی زمانی که به دادسرا احضار می شوند مطرح می شودبازپرس پرونده در مرحله تحقیقاتی برای ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری قرار وثیقه صادر می کند. در این مرحله متهم می تواند سند ملکی خود را به عنوان قرار وثیقه به دادسرا ارائه نمایداما در بیشتر مواقع متهم سند ملکی ندارد.
 

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید
 

سئوال اینجاست که در صورتی که متهم یا خانواده وی سند ملکی نداشته باشند، متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود و این موضوع که شخص در مرحله اتهام است و هنوز جرمی اثبات نشده است، در بسیاری از موارد باعث لطمات روحی و اجتماعی برای متهم و خانواده وی می شود.
یکی از راه کارهایی که می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، سند می باشد؛ که متهم یا خانواده وی در قبال مبلغی که به سندگذار یا وثیقه گذار پرداخت می کنند، سند ملکی برای قرار وثیقه را تهیه می کنند.

 

اجاره سند


اجاره سند برای دادسرا و دادگاه
 

 • مهمترین سؤالی که در سند اجاره ای مطرح می شود این است که آیا سند اجاره ای جرم است؟
 • در صورتی که متهم نتواند سند تهیه کند و یا در اجاره سند مشکلاتی به وجود آید چه طبعاتی برای متهم و خانواده وی دارد؟ 

اجاره سند برای دادسرا زمانی مطرح می شود که پرونده متهم در دادسرا است و کیفر خواست صادر نشده است
اما در بعضی مواقع امکان دارد که قاضی دادگاه براساس ادله و مستندات در مرحله دادگاه و بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه برای متهم قرار وثیقه صادر کند.

زمانی که به دادسرا و دادگاه می رویم با افرادی برخورد می کنیم که در خصوص سند اجاره ای بازاریابی می کنند؛ اما سند اجاره ای برای آزادی زندانی از این افراد متهم و خانواده وی را دچار مشکل می کند.


اجاره سند

در  مقاله به سئوالاتی در مورد سند اجاره ای پاسخ داده شده.
 

برای متهم و خانواده وی سئوالات زیادی در مورد سند اجاره ای به وجود می آید سوالات عمده در خصوص اجاره سند موارد ذیل است:

 • سند اجاره ای چیست؟ و به چه معناست؟
 • متهمانی که سند برای قرار وثیقه ندارند از کجا می توانند سند اجاره ای تهیه کنند؟
 • بهترین روش برای تهیه سند اجاره ای چیست؟
 • قیمت سند اجاره ای چقدر است؟
 • آیا سند اجاره ای و تهیه سند اجاره ای جرم محسوب می شود؟
 • چه تضامینی برای سند اجاره ای نیاز است؟
 • آیا اجاره سند برای آزادی زندانی مشروع است؟


در این مقاله به جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است و سپس به سئوالات پاسخ داده شده است
.


اجاره سند برای زندانی


جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی


از آنجا که براساس قانون مدنی وفقه اسلامی، هیچ کس برای دیگری کاری را به حکم ماده قانون مدنی تبرعا و رایگان انجام نمی دهد، مگر این که ابراء کند
.
براساس ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع استبنابراین اصل گرفتن وجه بابت سند امری صحیح و قانونی است.
نکته مهم این است که عناصر مادی و معنوی و قانونی فعل اجاره سند از نظر حسن نیت فعلی خداپسندانه باشد.
بنابراین اگر نیت از اجاره سند فرار زندانی باشد جرم محسوب می گردد و تحت عنوان مجرمانه مشارکت در فراری دادن زندانی ماده پانصد و پنجاه و سه قانون مجازات اسلامی که بیان می کند هرکس متهمی که دستگیر شده است و فرار کرده است مخفی کند و یا وسایل فرار متهم را فراهم کند براساس قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و بالتبع همه افرادی که در این امر عامدانه و عالمانه مشارکت داشته اند مجازات خواهند شد.


اجاره سند


تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی جرم است؟


با توجه به اینکه منع قانونی در نگاه
قانون گذار مشاهده نمی گردد و از آنجا که اصل نیز تغییر مضیق به نفع متهم است، امر وثیقه گذاری و اجاره سند فعلی مجرمانه نیست. بنابراین کسب و کارهای متعاقب وثیقه گذاری نیز نمی توانند فعلی مجرمانه محسوب گردد، چرا که خانواده زندانی ناگزیر به مراجعه به دفاتری هستند که این زنجیره را ایجاد می نماید.

در صورت وجود دفتر و شرکت، حقوق احتمالی از دست رفته و تضییع شده خانواده زندانی از باب تسبیب قابل جبران است و اگر جا و مکانی برای برقراری این رابطه نباشد و صرفا در خیابان یا کنار دادسرا و دادگاه ملاقاتی صورت گرفته باشد، چه بسا که وجوه پرداخت شده توسط خانواده زندانی به دلایل واهی اعم از کلاهبرداری، عدم انجام نشدن کار و بهانه های دیگر تلف می شود و دیگر شخص پاسخگو نیست.

اجاره سند


سند اجاره ای شامل چه مواردی است؟


عموما آنچه تحت عنوان اجاره سند در جامعه مصطلح است توافقی مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی و به تجویز آن ماده 265 قانون مدنی در خصوص عدم تبرع است.
اما در بین وکلا و مردم اصطلاحا سند اجاره ای اطلاق می گردد.
بنابراین نمی توان از نگاه قانونگذار قرارداد اجاره سند را قرارداد اجاره نامید و تحت چتر عقود معین با ریشه فقهی دانست.
سند اجاره ای در واقع همان ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و الباقی کاربری های تعریف شده در قانون جهت معرفی به دادسرا و دادگاه به عنوان وثیقه آزادی زندانی و متهم است که در نتیجه آن متهم از زندان برای دفاع و تهیه دلایل و مدارک آزاد می گردد و یا محکوم علیه از زندان برای مدت محدودی به مرخصی می رود.

 

سند اجاره ای

از کجا سند برای زندانی تهیه کنیم؟ 


مسلما هر انسان عاقلی برای هر معامله ای به جایگاه و شخصیت حرفه ای و اعتبار اجتماعی و سوابق طرف معامله توجه بسیاری می نماید، بنابراین عملی مقتضی عقل است که متهم یا خانواده زندانی از یک دلال سند و وثیقه برای آزادی متهم سند اجاره نکنیم.
پس بهتر است به دفاتری مراجعه نماییم که حداقل چندین سال در این حرفه مشغول بوده اند و دیگران نیز از حسن شهرت آنان سخن به میان آورده و انسان با آبرویی هستند و نیت خیر دارند و جا و مکان آنان مشخص است و در صورت انجام نشدن کار وجوه دریافتی را لاجرم مسترد می نمایند و به سهولت می توان از آنان پس گرفت و کار را درست مدیریت می کنند تا وجوه ایاب ذهاب و کارشناسی تلف نشود و زندانی چشم انتظار آزادی نباشد وکلای دادگستری از همه کسانی که دفتری برای انجام این فعل خداپسندانه اجاره سند برای آزادی زندانی دارند، بهترین گزینه هستند.

سند اجاره ای برای زندانی


قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی


از آنجایی که که برای وکلا حفظ حرفه وکالت در اولویت و اهمیت است، تمام تلاش خویش را برای آزادی زندانی و جلوگیری از بازداشت متهم به نحو احسن انجام می دهند، تا حقوقی از متهم تضییع نگردد. 
قیمت سند اجاره ای مبتنی بر توافق طرفین است و مثل بقیه اقلام مصرفی و دیگر خدمات، مولفه بازار با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین کننده قیمت سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی است.
اگر قانونگذار در این حوزه وارد میشد و تهیه سند برای آزادی زندانی و متهم بر اساس قوانین و مقررات وضع شده بود، مانند بسیاری ازکشورهای جهان این نیاز جامعه را مدون می نمود و در صورت لزوم در قیمت گذاری دخالت می کرد و مانند امور دیگر حق الزحمه دفاتر مرتبط با این موضوع را نیز قانون مند و طبق تعرفه های مصوب اعلام می نمود تا به نفع زندانیان باشد
.

اجاره سند


تضامین لازم برای اجاره سند یا تهیه سند اجاره ای


تضامین باید به گونه ای باشد که نگرانی صاحب سند را مرتفع نماید و صاحب وثیقه مطمئن گردد که متهم یا مجرم به هردلیل در صورت محکوم شدن و یا اخطار مراجع قضایی بی درنگ به مرجع ذیربط خود را معرفی کند.
بدیهی است که در صورت عدم مراجعه به وثیقه گذار ابلاغ می گردد که طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید و زندانی را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی سند ضبط خواهد شد.
اگر وکلای دادگستری احساس مسئولیت می کردند در این بخش که موضوعی کاملا تخصصی و حقوقی است وارد شوند در این صورت بخش زیادی از جرایم مرتبط با موضوع سندگذاری مرتفع می شد.

اگر قانونگذار و یا قوه قضاییه به شکلی به این کسب و کار سر و سامان می دانند، بخش بزرگی از وکلای جوان که در تأمین معیشت خود مشکل دارند به این صورت مشغول می شدند.
در موضوع وثیقه گذاری هم خانواده زندانی خرسند می شود و هم صاحب وثیقه وجه مذکور را مرهم زخمی از مشکلاتی خود می کرد.


سند برای اجاره زندانی


نتیجه گیری از مقاله
 
 • طبق توافق و رضایت طرفین مجاز و قانونی است و وجه آن نیز مشروع می باشد، چرا که هیچ کس برای دیگری تبرعا کاری انجام نمیدهد و با رضایت طرفین انجام میشود.
 • اجاره سند شامل ملک با کاربری های مختلف است و قیمت آن را نیز بازار تعیین می کند. مال غیرمنقول سند نیز همان در قدم اول به نزدیکان خود جهت تامین وثیقه و سند ملکی مراجعه کنید و درصورت پیدا نکردن وثیقه صرفا به دفاتری مراجعه کنید که مسئولیت آن را یک کارشناس حقوقی و یا وکیل رسمی دادگستری به عهده دارد و مراقب هزینه های شما می باشد و به قانون و تشریفات این کار واقف و آگاه است و کار را نسبت به دیگران بهتر به سرانجام می رساند. 

اگر نیت شما پاک باشد و برطبق عقل عمل کنید، پروردگار کارها را سهل و هموار می کند. در هرحال نباید آیه کریمه (استعینوا بالصبر و الصلاه) را فراموش نکنید چرا که صبر و دعا رهگشای مشکلات می باشد. 
 

اجاره سند


وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی آساک


گروه حقوقی آساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.


اجاره سند برای آزادی زندانی در تهران


قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند و اجاره سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی آساک مشورت نمایید.
سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید؛ کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

اجاره سند

جهت برقراری ارتباط با شماره زیر تماس بگیرید.
09023589119

اجاره سند برای زندانی، اجاره وثیقه، سند برای آزادی زندانی در هر شهری موجود می باشد.
 

جهت مشاهده سایت وکلای ققنوس کلیک کنید


هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

https://t.me/asaklaw
   تلگرام گروه حقوقی آساک 
مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید