تامین دلیل جهیزیه با وکیل پایه یک

تامین دلیل جهیزیه با وکیل پایه یک

7 خرداد1403
تامین دلیل جهیزیه با وکیل پایه یک

اگر نیازمند به مشاوره و یا اعطای وکالت در خصوص تامین جهیزیه با وکیل پایه یک دادگستری را دارید با گروه حقوقی آساک در ارتباط باشید. در این مقاله می خواهیم در خصوص تامین دلیل و مباحث جهیزیه که توسط وکیل تامین دلیل نوشته شده است توضیحات جامعی را ارائه دهیم. سوالاتی که در این خصوص مطرح می باشد این است که منظور از تامین خواسته جهیزیه چیست؟ نحوه تامین خواسته جهیزیه به چه صورت می باشد؟

توقیف جهیزیه در راستای قرار تأمین خواسته، به معنی تحویل و استرداد آن نمی باشد بنابراین دادگاه مکلف می باشد نسبت به دعوای استرداد جهیزیه رأی مستقلی صادر نماید. تامین دلیل چه حقوقی و چه کیفری از طریق شخص و از طریق شورای حل اختلاف قابل درخواست است که به موجب آن دلایل برای آینده حفظ گردد.ممکن است گاهی افراد برای حفظ اسناد و مدارکی که احتمال دارد در آینده به عنوان دلیل در دادگاه مورد استناد واقع شود درخواست تامین دلیل نمایند.

مشاوره حقوقی با وکیل جرائم پزشکی


تامین دلیل جهیزیه چیست؟

تامین دلیل جهیزیه وسیله ی حفظ حقوق طرف دعوا است. به این صورت که فرد زیان دیده از محضر دادگاه درخواست می کند که دلایل اثبات ذیحق بودن خود را حفظ کند تا فرد بتواند وقتی دادخواست خود را مطرح کرد دلایل از بین نرفته باشد و یا اینکه از ارزش آن‌ کاسته نشده باشد و نتیجه ی بهتری عایدش شود.

تامین دلیل جهیزیه

شکل رسیدگی و نحوه ی درخواست:


۱.زمان درخواست:

درخواست ممکن است در زمان های مختلفی ارائه شود، که اگر قبل از طرح دعوای اصلی درخواست شود، مرجع صالح برای رسیدگی نیز فرق می کند و یا ممکن است که در حین دعوای اصلی درخواست و ثبت شود که اصولا به علت اینکه تأمین دلیل دعوای اصلی نیست بلکه تابع دعوای اصلی و پیرو آن، به صورت قرار صادر می شود و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.

ولی اصولا چنین درخواستی به محضر شورای حل اختلاف ارائه می شود و در صورت عدم وجود آن به دادگاه ارائه خواهد شد.

۲.محتوای درخواست:

خواهان

(که همان درخواست کننده ی تأمین دلیل یا و درخواست حفظ دلایل موجود را دارد).
خوانده

(که همان طرف مقابل و کسی است که شما از آن شاکی هستید و بیم آن دارید که دلیل ما را مورد تضییع قرار دهد).
خواسته

(که موضوع تأمین دلیل نوشته می شود به طور مثال تأمین دلیل و امارات در مورد اختلاف ناشی از جهیزیه به ارزش .....).
دلایل

(در این قسمت دلایلی باید ارائه شود که نشان دهد شما خواهان هستید و این درخواست را از محضر دادگاه دارید و اینکه برای دادگاه محرز شود که شما ذیحق هستید و حق با شماست).

Asak.Law


جهت عضویت در
اینستاگرام آساک کلیک کنید


Asak.Law


شرح دادخواست تأمین دلیل جهیزیه
(در این قسمت اوضاع و احوالی که برای شما اتفاق افتاده و باعث شده که شما درخواست تأمین دلیل را از دادگاه بخواهید، می نویسید.)

نمونه ای می توان برای شما در اینجا آورد که بهتر با آن آشنا شوید.
خواهان: خانم یا آقا..........فرزند.......
خوانده: خانم یا آقا...........فرزند.......
تعیین خواسته و بهای آن:

تأمین دلیل و امارات برای ..................

دلایل و منضمات دادخواست:

(۱.تصویر شناسنامه
۲.موارد مرتبط با دعوا
۳.فاکتور خرید جهیزیه و یا اسناد مربوط به آن .....)

شرح دادخواست:

ریاست محترم شورای حل اختلاف
با سلام
به عرض عالی می رسانم ......... (شرح اوضاع و احوال)..........بدین وسیله جهت حفظ دلایل و امارات قانونی تقاضا می شود ضمن صدور قرار تأمین دلیل، دستور مقتضی را صادر کنید.

Asak.Law


جهت عضویت در
کانال تلگرام آساک کلیک کنید


Asak.Law۳.مراحل رسیدگی و شکل صدور:


اگر قبل از طرح دعوای اصلی باشد:

ابتدا شورای حل اختلاف درخواست را بررسی می کند و اگر فوریتی در آن باشد، قرار را صادر می کند، به این صورت که اگر قرار فورا صادر نشود، موجبات تضییع حقوق خواهان فراهم می شود.
بعد از صدور قرار با هزینه ی خواهان قضیه را به کارشناس ارجاع می دهد تا بعد از بررسی، نظر خود را اعلام کند،چون هر پرونده ای و هر موضوعی، کارشناسی لازم دارد که در آن قضیه تخصص کافی داشته باشد و بعد از مدت زمانی نظر خود را تقدیم شورا می کند.اگر حین رسیدگی باشد:

بعد از اینکه حین رسیدگی درخواست خود را مطرح کردیم، دادگاه قرار را صادر می کند و رونوشت آنرا ضمیمه پرونده ي اصلی می کند. بعد فوریت درخواست بررسی می شود و اجرای قرار، به دادرس علی البدل، مدیر دفتر و شخص صادر کننده ی رای واگذار می شود.

دادخواست تامین دلیل جهیزیه

توجه به چند نکته ی مهم:

۱.در بحث درخواست تأمین دلیل باید گفت که وقتی قرار صادر می شود که دلایل حفظ شود به این معنا نیست که دادگاه ارزش دلیل را تایید یا رد کرده است،

بلکه در دادگاه، میزان اعتبار آن بررسی خواهد شد و صرف صدور قرار، ترجیحی برای خواهان در پرونده ندارد.

۲.درخواست تأمین یک دعوای غیرمالی است و هزینه ی آن طبق نوع دعوای اصلی متغیر است؛ ولی اصولا حداقل و حداکثر آن مشخص است ولی نکته ی مهم در اینجا این است که اگر بعد از درخواست تأمین و بررسی توسط شورا، نیاز به ارجاع به کارشناس داشته باشد، هزینه ی کارشناس هم باید خواهان علاوه بر هزینه اصلی درخواست، پرداخت کند.

۳.درخواست تأمین طبق قانون باید شامل مشخصات شخصی باشد که درخواست را ارائه کرده است و همین طور مشخصات طرف مقابل او، در وهله ی بعد موضوع دعوا اصلی(همان موضوعی که برای اثبات آن درخواست تأمین داده شده است)باید مشخص باشد و در آخر نوشتن اوضاع و احوالی که باعث چنین درخواستی شده است.

استرداد جهیزیه۴.تأمین دلیل با تأمین خواسته نباید اشتباه گرفته شود،

زیرا این دو باهم تفاوت دارند به این صورت که تأمین دلیل برای حفظ دلایل و کمک به اثبات دعوا درخواست می شود ولی تأمین خواسته جهت صدور آن برای جلوگیری از این است که خوانده در زمان اجرای حکم، مشکل مالی نداشته و بتواند بدهی خود را پرداخت کند.

۵.درخواست تأمین دلیل به منظور حفظ دلایل موجود در قانون درنظر گرفته شده است؛

و اگر دلایلی در آینده بوجود بیاید و بخواهیم با این درخواست آنها را تحصیل کنیم، درخواست ما رد شده و قرار رد درخواست صادر می شود.

۶.درخواست تأمین دلیل جهیزیه یک تأمین دلیل حقوقی است؛

و شخص خواهان باید از عهده ی یک هزینه که خسارت احتمالی نام دارد برآید به این صورت که در رویه قضایی رایج است که دادگاه اگر قرار را صادر کرد و با صدور این قرار ممکن باشد که خوانده خسارتی احتمالی بیندد در صورتی که حق با خوانده باشد و این قضیه در دادگاه و حین رسیدگی محرز شود.
۷.توجه به یک نکته که می تواند راهگشا باشد این است که برای اینکه اثبات کنیم حق با ماست، می توان فاکتور خرید جهیزیه و با اسنادی مبنی بر خریداری آنها ارائه کرد و یا اینکه از شهادت شهود استفاده کرد.

این توضیحات نکاتی کلی درباره ی تأمین دلیل بود ولی برای اینکه بتوان به راه حل درست دست پیدا کرد باید از افراد توانا کمک گرفت.

تامین خواسته جهیزیه: حق زنان برای حفظ حقوق جهیزیه در دادگاه

دعوای استرداد جهیزیه به عنوان یکی از دعاوی پرطرفدار در محاکم خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از چالش‌های اساسی در این راستا، فاصله زمانی بین ارایه دادخواست تا صدور حکم نهایی است که می‌تواند مدتی طولانی را به خود اختصاص دهد.

مفهوم تامین خواسته جهیزیه

تامین خواسته جهیزیه به این معنا است که زن در صورت اعتراض به تصرف شوهر درباره جهیزیه خود، از دادگاه می‌خواهد تا با توقیف جهیزیه، از دسترسی شوهر به آن جلوگیری کند تا تا زمانی که حکم قطعی استرداد جهیزیه صادر شود، جلوی مالکیت و تصرف شوهر به آن گرفته شود.

نحوه انجام درخواست تامین خواسته

برای انجام درخواست تامین خواسته جهیزیه، باید به مراحل زیر عمل شود:
تهیه دادخواست تامین خواسته با استفاده از فرم مربوطه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادخواست تایپ شده با مشخصات دقیق و حسب مقررات.
پیوست مدارک مثل عقدنامه ازدواج و سیاهه جهیزیه به درخواست.
پرداخت هزینه‌های مرتبط با انجام درخواست مطابق با تعرفه‌های مقرر.

حفاظت در دوره معوق

در این فاصله زمانی که حکم قطعی صادر نشده، زن می‌تواند از تامین خواسته جهیزیه استفاده کرده و با توقیف جهیزیه، از امکان فروش یا تخریب آن توسط شوهر جلوگیری کند. این اقدام باعث حفظ حقوق زن و حفاظت از جهیزیه می‌شود.
با توجه به اهمیت این مسئله در حفظ حقوق زنان، ارائه مفاهیم تامین خواسته جهیزیه و نحوه انجام این درخواست به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از زنان در مقابل اقدامات تخریبی یا معاملات غیرمجاز با جهیزیه‌شان، بسیار حیاتی و ضروری است.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید