سند برای وثیقه

سند برای وثیقه

17 اسفند1398
سند برای وثیقه


سند برای وثیقه

سند برای وثیقه ؛ زمانیکه دادگاه یا دادسرا برای متهم قرار وثیقه صادر میکند ،سند برای وثیقه مطرح میشود.سند برای وثیقه- 
یکی از قرارهای تامین کیفری که بحث سند برای وثیقه مطرح میشود قرار وثیقه می باشد سند برای وثیقه اصطلاح عامیانه برای قرار وثیقه می باشد.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ماده دویست و هفده که در سال 1392 تصویب شد قرار های تامین کیفری را برای موارد ذیل در نظر گرفته است:
-برای اینکه مرجع قضایی به متهم دسترسی داشته باشد، قرار تامین کیفری صادر میکند.
-برای اینکه متهم با قول شرف برای حضور در مرجع قضایی در مواقع ضروری ملزم شود.
-برای اینکه متهم با مشخص کردن مبلغ التزام در مرجع قضایی حاضر شود.
-برای اینکه متهم برای معرفی به دادسرا یا کلانتری بصورت  ماهانه یا هفتگی ملزم شود.
-برای اینکه کارمندان رسمی کشور و نیرو مسلح با مشخص کردن مبلغ التزام و تعهد به پرداخت مبلغ التزام ملزم شوند.


سند برای وثیقه

برای اینکه متهم برای خارج نشدن از منزل و نظارت بوسیله تجهیزات الکترونیکی ملزم شود.


برای اینکه متهم ملزم شود که کفیل  و مبلغ کفالت را مشخص کند.
تعیین کفیل با مشخص کردن مبلغ کفالت

مرجع قضایی برای گرفتن قرار وثیقه میتواند هریک از موارد ذیل را قبول کند.
اما در پذیرش سند برای وثیقه ، سند مربوطه باید
شش دانگ عرصه و اعیان باشد.
-گرفتن وثیقه 
- مبلغ نقدی
-ضمانت نامه بانکی
-اموال منقول و غیرمنقولسند برای وثیقه

چه عواملی باعث صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع قضایی میشود.

-از مهمترین عوامل صدور قرار تامین کیفری دسترسی مرجع قضایی به متهم در مواقع ضروری است.
- مورد بعد برای صدور قرار تامین کیفری حاضر شدن متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و تا زمان صادر شدن حکم
- برای اینکه متهم فرار نکند.
- برای اینکه خسارت وارد شده به شخص متضرر ( شاکی ) ضمانت شود.
مواردی که باید قبل از صدور قرار تامین کیفری باید به متهم تفهیم شود این است که
-اتهام به متهم توضیح داده شود و به
متهم اعلام شود.
- به متهم، جرم وی و اینکه چرا قرار تامین کیفری صادر شده است .
- دلایل و مدارک اتهام جرم به متهم وجود داشته باشد.
 
در صورتیکه موارد فوق در صدور قرار تامین کیفری رعایت نشود صادر کردن قرار تامین کیفری غیرقانونی است.پس نتیجه میگیریم که بدون تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تامین کیفری از طرف مرجع قضایی انجام نمیشود.
 

 

یکی از سوالاتی که در بحث قرار وثیقه وجود دارد این است

که آیا در هر جرمی که متهم مرتکب میشود قرار بازداشت موقت صادر میشود. قانونگذار اینگونه بیان نموده است که در جرم های ذیل قرار بازداشت موقت صادر میشود:
- جرم هایی  که قانونگذار برای آن مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایاتی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل باشد.
- زمانیکه اتهام متهم جرم های تعزیری درجه چهار و بالاتر باشد.زمانیکه محکومیت متهم برای مجازات تعزیری درجه یک تا چهار باشد
قرار بازداشت موقت صادر میشود.
 

یکی از موضوعاتی که در بحث قرار  تامین کیفری مطرح می باشد، قرار بازداشت های موقتی است که مرجع قضایی در اتهام مربوطه باید قرار بازداشت موقت را صادر کند. و صدور قرار بازداشت موقت اجباری است.سند برای وثیقه

 صدور قرار بازداشت موقت در جرم های ذیل اجباری است:

-در جرم های قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و مفسد فی الارض
-در جرم هایی که محکومیت آن اعدام و حبس باشد.
-محکومین  جرم های سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، خیانت در امانت، جعل
-در جرم هایی که بازداشت نبودن متهم، موجب فساد و از بین رفتن مدارک و ادله اتهامی شود.
-اگر در جرم تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق، متهم سه نفر باشند.
سند برای وثیقه
 

مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد ذیل می باشند:

-محکومینی که  به مجازات  زندان بیشتر از 15 تا 25 سال محکوم شده اند.
-محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنچاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم شده اند.

مجازات تعزیری درجه سه شامل محکومیت های ذیل می باشد:
-محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 10 تا 15 سال محکوم شده اند.
-محکومینی که به
مجازات جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال محکوم شده اند.

سند برای وثیقه
 


سند برای وثیقه

-محکومینی که به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده اند.

-محکومین یکه به مجازات تعزیری درجه 5 تا بالاتر مانند جرم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده اند.
مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد ذیل می باشد:
-محکومینی که به مجازات زندان بیشتر از 2 تا 5 سال محکوم شده اند.
- محکومینی که به مجازات جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال محکوم شده اند.
-محکومینی که به مجازات 5 تا 15 سال محروم شدن از حق اجتماعی محکوم شده اند.
-محکومینی که به مجازات ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجتماعی شده اند مانند شخص حقوقی شرکت ها 
- محکومینی که به مجازات ممنوع شدن از دعوت عمومی برای زیاد کردن
سرمایه شرکت محکوم شده اند.
- محکومینی که به مجازات مزاحمت و آزار بانوان و مزاحمت با چاقو محکوم شده اند.سند برای وثیقه

 
زمانیکه قرار تامین کیفری و در اینجا قرار بازداشت موقت صادر میشود
بازپرس نظر دادستان را میپرسد و در نظر میگیرد. و در صورتیکه دادستان محترم با  صدور قرار بازداشت موقت موافقت نکند ، پرونده برای حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به مرجع صالح  فرستاده و بررسی میشود و در فرصت زمانی 10 روز باید تصمیم نهایی گرفته شود. 

مدت زمان قرار بازداشت موقت 
-قانونگذار در مورد جرم هایی که  مرجع صالح رسیدگی به آن
دادگاه کیفری است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 4 ماه می باشد.
- قانونگذار در مورد جرم هایی که مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه کیفری عمومی و اختصاصی است، مدت زمان قرار بازداشت موقت 2 ماه می باشد.
-در مورد جرم هایی که مدت محکومیت حبس آن شش ماه تا سه سال است، مدت زمان قانونی بازداشت موقت، بیشتر از شش ماه می باشد.

سند برای وثیقه

 
در مورد جرم هایی که اتهام آن زنا و لواط است 
و برای انجام تحقیقات مقدماتی نیاز به تمدید کردن مدت زمان قرار بازداشت موقت می باشد
مدت زمان باقی مانده از قرار بازداشت موقت هر ماه اعلام میشود.
-
قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب امور کیفری مدت زمان تعیین شده برای بازداشت موقت را 1 ماه در نظر گرفته است.
-اگر قاضی بخواهد متهم را بیشتر از یکماه بازداشت کند، باید قرار دیگری صادر و قرار صادره بوسیله رئیس حوزه قضایی تایید شود. متهم به این قرار نیز میتواند در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید.

سند برای وثیقه
آیا به قرار بازداشت موقت میتوان اعتراض نمود؟
در خصوص قرار بازداشت هایی که برای  متهمین در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرا صادر میشود، قانونگذار این حق را به متهم داده است که به قرار اعتراض کند مدت زمان برای اعتراض به قرار بازداشت موقت متهم ده روز می باشد. مرجع صالح اعتراض به قرار وثیقه دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب است.

 
تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت
قانونگذار در ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1378  مصوب شد، تعیین نموده است که قاضی در هر مرحله از تحقیقات اولیه قرار بازداشت متهم راصادر کند.
تبصره :  قاضی میتواند در مورد قرارهای بازداشت هایی که در مراحل تحقیق صادر میکندة، قرار بازداشت را تبدیل به 
قرار تامین میکند.


سند برای وثیقه

سند برای وثیقه
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3856/37/7/59

-
اگر بعد از اینکه مبلغ کفالت گرفته شد، متهم تبرئه شود یا قرا ر منع تعقیب وی صادر شود،هیچ اثری در مسئولیت شخص کفیل و  برگشت دادن مبلغ کفالت ندارد.
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  4969/7-25/7/72
-
برای اینکه کفیل مسئول باشد، باید متهم  احضار و جلب شود.
-
گرفتن کفیل از متهم را میتواند مقام قضایی دیگری به صورت نیابت انجام دهد، اما قاضی نمیتواند نیابت گرفتن کفیل از متهم را به ضابط دادگستری یا مقام غیرقضایی بسپارد.

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 5815/7-8/12/68
- براساس قانون، کفیل متهم نمیتواند شخص حقوقی باشد.اما نماینده شخص حقوقی میتواند بعنوان کفیل متهم باشد.

-نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 6055/7-1/12/1369
- اگرمتهم بعد از پایان زمان تعیین شده که در 
ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است فوت کند، دلیلی بر مسئول نبودن شخص کفیل نیست و مبلغ کفالت باید پرداخت شود.سند برای وثیقه

 
سوالات
ضامن شخصی شدم که برای حمل مشروبات الکلی دستگیر شده است و برای 60 میلیون تومان بازداشت بود و بنده ضمانت وی را انجام دادم،
اون شخص جریمه را پرداخت نمیکند،  چه راهی برای آن وجود دارد؟
-
باید جریمه را پرداخت کنید تا بتوانید سند را آزاد نمایید، یا شخص متهم رابه اجرای  احکام کیفری دادسرا معرفی و تحویل نمایید.
 
-شخصی که به شلاق و جزای نقدی محکوم شده است هر روز زندانی معادل چند ضربه شلاق و میزان  جزای نقدی است؟
قانونگذار در ماده بیست و هفت قانون مجازات اسلامی  مقرر نموده است که
-اگر مجازات حکم شلاق تعزیری و جزای نقدی باشد، هر روز زندانی معادل 3 ضربه 
شلاق یا سیصدهزار ریال می باشد.
-اگر شخص به مجازات های متعددی محکوم شود، براساس  مدت زمان زندانی، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته میشود.


سند برای وثیقه
براساس تصمیم  هیئت وزیران که در تاریخ شانزده آبان سال 1395 تصویب شد
در مورد مجازات نقدی بدل از حبس مبلغ از سیصدهزار ریال به چهارصد هزار ریال تغییر یافته است.
- آیا برای آزاد شدن سند زندانی باید صاحب سند، آزادی سند را درخواست کند؟
قانونگذار در ماده دویست و پنجاه و یک قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است،
در صورتیکه پرونده کیفری مختومه شد، مقام قضایی باید سند را فک رهن نماید.
رویه قضایی بسیاری از
مراجع قضایی این است که وثیقه گذار درخواست فک وثیقه را نماید.
سند برای وثیقه

 
وکیل اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی اساک
 
گروه  حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی توسط وکیل متخصص اعتراض به قرار وثیقه  برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به قرار وثیقه ، اعتراض به ضبط وثیقه برای آزادی زندانی با وکیل متخصص اعتراض به  وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
کارشناس حقوقی : فاطمه جعفری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.
02140223952
02140222853
09381690900
آدرس :
خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود
سند برای وثیقه
 
امور دیجیتال مارکتینگ : بیتا شریفی

 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید