اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده

اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده

20 شهریور1402
اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده

رفع بازداشت دائم ملک و اعتراض به بازداشت ملک ثبت شده با وکیل ملکی در گروه حقوقی آساک. اگر ملکی در نتیجه تعهد یا تخلف مالک توقیف شده باشد امکان خرید و فروش آن وجود نخواهد داشت. دلایل دستور بازداشت ملک به اداره ثبت و بازداشت ملک موضوعی می باشد که وکیل متخصص ملکی آن را در این محتوا به طور کامل توضیح خواهد داد.
سوالاتی که در این موضوع مطرح می باشد این است که آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک می باشد، جایز است؟ بازداشت ملک به چه معنا است؟ بازداشت دائم ملک چیست؟ چگونه املاک ثبت شده را بازداشت کنیم؟فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد؟ فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد؟ در مواقعی که ملکی بنا بر حکم دادگاه، توقیف گردد، هر شخصی که نسبت به آن ملک حقی دارد، می تواند دادخواست اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک را مطرح نماید.

مشاوره

اعتراض به بازداشت ملک

ملک بازداشتی، ملکی است که حق مالی و مالکیتی مالک نسبت به آن توقیف شده است. بازداشت ملک ثبت شده اصولا موقتی است. در بازداشت ملک ممکن است خواسته ، مالکیت بر خود آن ملک باشد. در مواردی توقیف ملک برای تضمین خواسته خواهان و تضمین اجرای حکم می باشد. با استفاده از توقیف تامینی اموال خوانده یا متهم را معرفی کرد. در صورتیکه بعد از مهلت ده روز محکوم علیه بدهی خود را پرداخت نکند، دادگاه اموال توقیف شده حق شاکی و یا خواهان را پرداخت می کند. به این توقیف، توقیف تامینی یا تامین خواسته یا تامین احتیاطی گفته می شود.


در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • انواع ملک
 • بازداشت و توقیف
 • انواع بازداشت
 • املاک بازداشتی
 • بازداشت دائم
 • بازداشت موقت ملک
 • خرید و فروش ملک بازداشتی
 • پیگیری املاک بازداشتی
 • انتقال ملک بازداشتی با سند عادی
 • الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک
 • توقیف اجرایی
 • مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست
 • فوت فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی
 • ابطال سند رهنی
 • نحوه اجرای رای بازداشت ملک ثبت شده
 • مراحل رفع بازداشت ملک ثبت شده
 • موارد بازداشت ملک ثبت شده
 • آثاربازداشت ملک ثبت شده
 • فروش ملک مشاع بازداشتی
 • ابطال فروش ملک بازداشتی
 • نظریه مشورتی شماره 7/99/1846
 • رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
 • نظریه مشورتی شماره :6675/7
 • وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک

بازداشت ملک ثبت شده


انواع ملک

ملک در معنی اعم خود مالی است که مالک دارد یا در ملکیت شخص قرار گرفته است، خواه منقول باشد یا غیرمنقول. اموال تا وقتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اضافه نشود، مالکیت از آن انتزاع نمی شود. بین مال و ملک، عموم و خصوص من وجه وجود دارد؟ زیرا گاهی بر چیزی ملک صدق می کند، ولی فاقد مالیت است، مانند یک حبه گندم که ملک است ولی مال نیست و گاهی بر آن مال صادق است، ولی مالک ندارد. مانند مباحات اصلی.


اموال منقول:

اموال منقول را هم می‌توان هم از طریق اجرای ثبت و هم طریق توقیف اموال یا همان قرار تامین خواسته قابل توقیف می باشد. برای توقیف اموال منقول، ابتدا باید صورت برداری از اموال انجام شده و سپس ارزیابی اموال منقول صورت گیرد چنانچه نیاز باشد که اموال توقیف شده به محل دیگری انتقال یابند، برای اموال از طرف دادگاه دادگاه امین تعیین می شود.


بازداشت و توقیف

بازداشت در لغت به معنی حبس، منع، سد، محبس و زندان آمده است. بازداشت کردن هم به معنی حبس کردن، نگه داشتن و ممانعت کردن است.
واتساپ


انواع بازداشت


بازداشت تامینی:

بازداشت تامینی در مراجع قضایی بازداشتی است که برای تضمین و تامین خواسته خواهان اعم از شخص حقیقی و حقوقی قبل از اجرای حکم صادر می گردد.این بازداشت معمولا تا زمان صدور حکم قطعی می باشد و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان بازداشت تامینی به بازداشت اجرائی تبدیل می گردد.


بازداشت اجرایی:

بازداشتی است که از مرحله تامینی گذر نموده و طی حکم قطعی دادگاه به مرحله اجرا در آمده است. در بازداشت اجرایی باید از متعلق مال مورد بازداشت خواسته خواهانی که در دعوا حاکم شده است، پرداخت شود.


بازداشت ثبتی:

بازداشت مالی است که در اداره ثبت اسناد و املاک اجرا و در دفاتر مربوطه ثبت می شود. لذا اولا، این نوع بازداشت راجع به املاک که از نمونه بارز اموال غیرمنقول است می باشد. ثانیا مربوط به املاکی است که در اداره ثبت مسبوق به سابقه باشد. پس شامل بازداشت اموال منقول و املاکی که سابقه ثبتی در اداره ثبت نداشته باشد نمی شود.


بازداشت ملک ثبت شده


املاک بازداشتی

املاک بازداشتی، املاکی است که خرید و فروش آن ها به دستور مقام قضائی ممنوع شده است. املاکی که توسط مقام قضایی خرید و فروش آن ها ممنوع شود مشخصات آن ها در دفتر ثبت اسناد درج می شود. در صورتی که شخصی در مورد ملک استعلام بگیرد مشخص می شود که آن ملک در بازداشت قرار دارد یا نه. اشخاص املاکی را می توانند خریداری نمایند که منع قانونی نداشته باشد.


بازداشت دائم


املاکی که به طور دائم بازداشت شوند جز اموال دولت به حساب می آیند. خرید و فروش این دسته از املاک برای همیشه ممنوع است. دولت می تواند این دسته از املاک را از طریق مزایده به فروش برساند. املاکی که محل تولید مشروبات الکلی، بوده اند یا چنان چه املاکی که از طریق پول شویی خریداری شده باشند جزو این دسته از املاک هستند. این چنین املاکی تحت هیچ شرایطی به صاحبانشان برنمی گردند. چنین املاکی که به نفع دولت مصادره می شوند حتی منافع حاصله از آن ها هم به نفع دولت است. دولت میتواند این املاک را از طریق مزایده بفروشد و از پول حاصله در موارد دولتی استفاده کند.


بازداشت موقت ملک

بازداشت موقت یعنی توقیف موقت. توقیف موقت برای ملک بدین معناست که مالکان آن ملک به طور موقت اجازه خرید و فروش ندارند. مثال بازداشت اموال موقت مثل این است که یک طلبکار از بدهکار خود چک داشته باشد. در چنین شرایطی اگر بدهکار نتواند چک خود را پاس کند طلبکار می تواند اموال وی را توقیف کند. این عمل را تامین خواسته می گویند. یعنی طلبکار در ازای طلبی که دارد اموالی را که متناسب با مبلغ طلب وی باشد توقیف می کند.

بازداشت ملک ثبت شده


خرید و فروش ملک بازداشتی

خرید و فروش ملک بازداشتی ممنوع است. فروشنده حق منتقل کردن ملک بازداشتی را ندارد و خریدار تحت هیچ شرایطی مالک آن ملک نمی شود. خرید و فروش چنین اموالی جرم محسوب می شود. مجازات فروش اموال توقیف شده چنان چه دادگاه فردی را ملزوم به پرداخت مبلغی نماید شخص به مدت 10 روز زمان دارد تا مبلغ را پرداخت نماید. در صورتیکه زمان مقرر بگذرد و فرد حاضر نشود مبلغ را پرداخت نماید دادگاه دستور توقیف اموال وی را می دهد. بعد از آن که دادگاه دستور توقیف ملکی را صادر کند هرگونه دخل و تصرفی از طرف صاحب ملک در آن ممنوع است.


پیگیری املاک بازداشتی

یکی از راههای پیگیری اموال بازداشتی نگاه کردن به سندهای تک برگی آن ها است. در صورتی که می خواهید متوجه توقیفی بودن ملک شوید به پشت سندها نگاه کنید چنان چه ملکی بازداشت باشد در پایین آن نام توقیف کننده قید می شود.


انتقال ملک بازداشتی با سند عادی

مالک ملکی که در بازداشت است می تواند ملک را با سند عادی به شخص دیگری منتقل کند. در چنین شرایطی کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند درخواست باطل شدن ملک را از دادگاه بخواهد.


الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک

یکی از مشکلاتی که اغلب خریداران املاک با آن رو به رو می شوند تنظیم سند رسمی است. به این دلیل که اغلب فروشندگان بعد از اینکه مقداری از ثمن معامله را دریافت کنند از حضور در دفترخانه امتناع می ورزند.

بازداشت ملک ثبت شده


توقیف اجرایی

توقیف اجرایی چنانچه خواهان یا شاکی دعوای بعد از مهلت ده روزاموال خوانده یا متهم را توقیف نکند و طرف مقابل در مدت ده روز نیز به تعهدات خود عمل ننماید خواهان یا شاکی می تواند ظرف مهلت ده روزه بلافاصله اموال محکوم علیه را به میزان محکومیت وی توقیف نماید که به این توقیف ، توقیف اجرایی گفته میشود. اگربازداشت ملک ثبت شده دارای سند باشد از طریق ثبت می توان توقیف نمود.

ابتدا ثبت مرکزی به اداره ثبت محل وقوع ملک درباره توقیف ملک اطلاع دهد و از این اداره استعلام می گیرند و چنانچه ملک به نام محکوم علیه باشد ملک توقیف می شود. و در دفتر املاک و یا سامانه ثبت شود.

اگر ملک در حال انتقال به محکوم علیه باشد ملک در زمره املاک بازداشتی قرار گیرد و چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی نباشد باید از طریق دادگاه ابتدا ثابت نمود که مال به نام محکوم علیه می باشد و نسبت به توقیف اجرایی آن اقدام نمود. در مورد صورت برداری از اموال غیر منقول همان فرایند از اموال منقول می باشد.


مدارک مورد نیاز برای تنظیم دادخواست بازداشت ملک
 • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد


فوت فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی

در مبایعه نامه شرط می شود چنان چه هر یک از خریدار و فروشنده جهت تنظیم سند حاضر نشود طرف دیگر حق فسخ و اخذ جریمه را دارد. اگر فروشنده مبلغی از پول را گرفته و زمان تنظیم فوت کرده باشد خریدار حق فسخ و اخذ جریمه را دارد. وراث متوفی در صورت عدم حضور مسئولیتی ندارد. مبلغ پرداخت شده از طرف خریدار و خسارت وی از ماترک متوفی دریافت می شود.


ابطال سند رهنی

اگر مالک ملکی که در توقیف است، ملک را با سند عادی به فرد دیگری انتقال دهد، شخصی که ملک به نفع وی بازداشت شده می تواند ابطال معامله را درخواست کند. در اموال بازداشتی خواهان به طرفی گفته می شود که ملک به نفع او بازداشت شده است. خوانده نیز خریدار و فروشنده ملک را گویند.


نحوه اجرای رای بازداشت ملک ثبت شده

در دعاوی ابطال رای بازداشت ملک حکم اجراییه صادر نمی شود بلکه حکم فقط جنبه اعلامی دارد. یعنی دادگاه فقط اعلام می کند ملک به دلیل بازداشت بودن قابل معامله نیست. در چنین شرایطی و با این رای دادگاه معامله ای که انجام شده باطل است. اگر ملکی در بازداشت باشد باعث سلب مالکیت مالک آن نمی شود به همین دلیل فروش آن، فروش مال غیرتلقی نمی شود. اگر شخصی که مالک ملک بازداشتی نیست اقدام به فروش آن کند مصداق کلاهبرداری و تحت تعقیب کیفری است. ملکی که در بازداشت است شرایط نقل و انتقال ندارد بنابراین امکان طرح دعوی تنظیم سند نسبت به آن نیست.

بازداشت ملک ثبت شده


مراحل رفع بازداشت ملک ثبت شده

املاكي كه برحسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي شوند اعم از اينكه داراي سند مالكيت باشند يا نباشند حسب در خواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي شود. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولاً بايد در پاكت در بسته بوده و داراي مشخصات زير باشد:

 • ممهور به مهر مرجع تقاضا كننده باشد.
 • اشاره به نامه قبلي كه به موجب آن تقاضاي بازداشت گرديده شده باشد.
 • مشخصات كامل ملك اعم از شماره و محل وقوع آن و در صورتيكه ملك داراي سند مالكيت باشد شماره ثبت و صفحه آن قيد شده باشد.
 • نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور مي گردد و براي ضميمه نمودن پرونده مربوطه به بايگاني ارسال در آنجا پرونده امر استخراج و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات ارسال مي شود.


ادامه مراحل رفع بازداشت

 • در شعبه مذكور متصدي مربوطه پس از بررسي و تطبيق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمينان از صحت موضوع مبادرت به تهيه نامه رفع بازداشت مي نمايد. در اين نامه كه مي بايستي عنوان موضوع مرجع تقاضا كننده نوشته شود علاوه براشاره به شماره تقاضاي رفع بازداشت به شماره نامه قبلي ثبت محل كه به موجب آن ملك بازداشت شده نيز اشاره مي گردد و مشخصات كامل ملك و مالك در آن قيد مي شود.
 • سپس اظهار نامه ملك به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضاي رفع بازداشت در مقابل مهر قيد آنگاه مراتب رفع بازداشت در دفتر بازداشتي در مقابل همان رديفي كه ملك قبلاً بازداشت شده ثبت مي گردد و در صورتيكه ملك داراي سند مالكيت باشد مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت وصفحه مربوطه و پيش نويس سند مالكيت درج و چنانچه سند مالكيت نيز ارائه گردد اگر مراتب بازداشتي در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت نيز در آن قيد و تمامي موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه مي رسد.
 • نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدي دفتر انديكاتور آن را در مقابل همان شماره اي كه تقاضاي رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاكننده ارسال مي نمايد سند مالكيت نيز بر فرض ارائه به مالك آن تسليم مي شود و در خاتمه پيش نويس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني ارسال مي شود.
Seizure of registered property


موارد بازداشت ملک ثبت شده

در بیشتر موارد علت بازداشت ملک، تخلف و تقصیر و عدم وفای به عهد از طرف مالک است که دیونی را به بار آورده و جهت تضمین پرداخت آن حقوق مالکانه وی نسبت به ملک تهدید شده است. هدف از بازداشت ملک را باید به مقتضای نهادی که از طریق آن بازداشت صورت گرفته بررسی نمود. مهم ترین هدف از توقیف مال، تضمین رسیدن به خود ملک یا قیمت ملک ( اعم از تمام یا جزء) از طریق فروش و استیفای مبلغ آن در صورت امتنای بدهکار می باشد.

آثار بازداشت ملک ثبت شده
 • ایجاد حق تقدم برای شخص یا مرجعی است که ملک به نفع او بازداشت شده است
 • ممنوعیت نقل و انتقال ملک و بطلان انتقال بعد از توقیف
 • غیر نافذ بودن تعهدات نسبت به ملک توقیف شده


فروش ملک مشاع بازداشتی

کمتر دادگاهی ملک مشاعی را به عنوان وثیقه قبول می کند. اما در صورت بازداشت ملک مشاع ثبت شده در دادگاه و چه هر مرجع دستور دهنده دیگر، بازداشت منوط به موافقت سایر شرکا نیست. اگر ملکی به صورت مشاع باشد، آن مقدار از ملک که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.

در فروش ملک مشاع بازداشتی، چنانچه تمام ملک با وجود بازداشت سهم یکی از شرکا منتقل شود و پس از آن حکم به بطلان سهم بازداشتی داده شود؛ کل قرارداد باطل نشده و فقط سهم شخص اعلامی باطل خواهد شد؛ مگر اینکه انتقال کل ملک برای خریدار یا خریداران شرط بوده باشد.

درخواست بازداشت ملک:

بازداشت ملک می‌تواند در صورتی انجام پذیرد که ملک به نام طرف دعوا در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت گردیده باشد. همچنین، ملک باید قابل تسلیم باشد و نباید از املاکی باشد که قانون بازداشت آن را ممنوع اعلام نموده است.

خصوصیات ملک بازداشت شده:

براساس ماده 276 قانون مدنی، مدیون نمی‌تواند مالی را که از تصرف در آن منع شده است را در مقام وفای به عهد به دیگری تادیه نماید. حال اگر ملکی توسط مالک توقیف گشته باشد، مالک نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل نماید زیرا بازداشت ملک به صورت قهری و غلبه‌آور صورت می‌گیرد. البته بازداشت ملک دائمی نبوده و محدود به مدت تعیین شده است.

آثار بازداشت ملک:

در صورتی که ملک توسط مرجع صالح توقیف گردد، هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت شده ممنوع می‌باشد. براساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر می‌باشد. اگرچه مهم است که در صورتی که مالک قصد انتقال ملک را نداشته باشد و تنها قصد او ایجاد تعهد باشد، قرارداد غیرنافذ خواهد بود مگر این که محکوم له رضایت دهد.
یکی دیگر از آثار بازداشت ملک، ایجاد حق تقدم برای شخصی است که اقدام به بازداشت ملک نموده است. در این صورت، به اندازه طلبی که از مدیون دارد، می‌تواند نسبت به وصول طلب خود با فروش ملک اقدام نماید.


ابطال فروش ملک بازداشتی

برطبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهم ترین اثر توقیف اموال این است که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بی اثر است. هر گاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هرگونه معامله ای نسبت به آن بی اعتبار است. در صورتیکه مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند تایید بطلان فروش ملک بازداشتی را از دادگاه درخواست کند.

رای دادگاه در این دعوا اعلامی است و نیازی به صدور اجرائیه ندارد. اگر مالک در قراردادی با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له زمینه رفع بازداشت از ملک توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را منتقل نماید این تعهد صحیح است.

بازداشت ملک ثبت شده


نظریه مشورتی شماره 7/99/1846:

بازداشت ملک فروخته شده در مرجع قضایی توسط مالک رسمی جرم است.

تاریخ نظریه: 09/12/1399

برطبق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی: توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم علیه یا مدیون یا ضامن ویا کفیل به عنوان ملک خود، مشمول عبارت مذکور در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض حال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 خواهد بود و به صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک و پیش از شروع عملیات مزایده، جرم موضوع این ماده محقق شده است.


رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 620 دیوان عالی کشور

درخصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

تاریخ رای وحدت رویه: 20/8/1376


رأی و‌حدت رو‌یه :

برطبق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.


جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنیدنظریه مشورتی شماره :
6675/7

تاریخ نظریه:1389/10/28


نظریه مشورتی:

درصورتیکه مالی از طرف دادگاه صالح یا به دستور آن مرجع توقیف شده باشد هرنوع معامله نسبت به آن باطل است. ولی اگر از طرف مرجع دیگری مانند دادسرا یا اجراء ثبت توقیف شده باشد تابع مقررات خاص آنها خواهد بود. اگر توقیف ملک از ناحیه دادسرا یا اجرای ثبت بوده باشد قضیه از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.


ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ:

در ﺻﻮرﺗیکه ﻣﻠﮑﯽ در ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎدام ﮐﻪ از آن رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۵۶ و ۵۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۶ الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. دﻋﻮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ، ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶۸۲ ﻣﻮرخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ، در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.

Seizure of registered property


وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک

وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است.

گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند. مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز میکند.

وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک مینماید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید