نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

2 فروردین1399
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری؛ در قراردادهای پیمانکاری که میان کارفرما یا رئیس پروژه و پیمانکار منعقد میشود طرفین قرارداد را ملزم به انجام تعهداتی نسبت به یک دیگر می کند هنگام انعقاد قرارداد طرفین میبایست شروط عمومی قرارداد را رعایت کنند و ماهیت قرارداد را در چهار چوب شرایط عمومی پیمان تنظیم نمایند قرارداد های پیمان کاری میتواند دارای موضوع های مختلفی باشد که از جمله این قرارداد ها میتوان به قرارداد ساخت پل ساخت ساختمان حمل و نقل و حمل کالا و ... اشاره کرد.
ما در این مقاله در رابطه با نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری, روش داوری در قراردادهای پیمانکاری شرط داوری در قراردادهای پیمانکاری شرایط داوری در قراردادهای پیمانکاری می پردازیم .
یکی از ویژگی های بارز مشترک در میان قراردادهای پیمانکاری میتوان به استمرار آن اشاره کرد لیکن در تمامی قراردادهای پیمان کاری شرایط عمومی پیمان رعایت می گردد و علاوه بر آن حل اختلاف در اینگونه قراردادها به گونه ای است که باید نکات ذکر شده در ماده 53 شرایط عمومی رعایت شود البته نیاز به طی کردن مراحل برای حل اختلاف دارد.
 
با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان که عبارت است از : 
الف – هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف میتوانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای یک و دو عمل نماید.
-در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه ی مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود عمل کنند.
-در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقرراتمربوط اعلام میگردد عمل کنند.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
منظور در بند 2 همان داور یا هیات داوران است

که داور طبق نظر دو طرف انتخاب شود و بین آنها به داوری بپردازد .
ب – در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای یک و دو مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام میگردد.
ج – هر گاه در اجرا یا تفسیر مواد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
تبصره 1: چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره 2: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
د – ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی 
تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند .
در رابطه با داوری در قراردادهای پیمانکاری, نهاد داوری از پیشرفته ترین و بهترین نهاد ها به منظور حل اختلاف بین طرفین یعنی پیمانکار و کارفرما می باشد و محاسن آن از طریق مراجع قضایی قابل درک می باشد.
از محاسن داوری در مراجع قضایی میتوانیم به انتخاب داور مناسب که همان شخص قاضی می باشد تجربه و عملکرد دقیق و مناسب قاضی سرعت در رسیدگی به اختلاف و همچنین هزینه اندک و مناسب برای کارفرما و پیمان کار اشاره کنیم .
بنابراین در داوری قراردادهای پیمانکاری انتخاب داور مناسب بسیار مهم است تخصص داور در رسیدگی به اختلاف میان کارفرما و پیمانکار از محاسن یک داور است که منجر به سرعت بخشیدن به حل اختلاف میان آنها میشود.

در بسیاری از قرارداد های پیمانکاری دیده شده که
کارفرما یا پیمانکار یا به عبارتی هر دو ازآنها تابع شرایط عمومی پیمان هستند که حل اختلاف از نوع داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان درج شده است اما نیاز به زمان بیشتر دارد اما بهتر است که پیمان کار و کارفرما هنگام انعقاد قرارداد نحوه حل اختلاف فی مابین خود را درج نمایند.
کارفرما هایی که دولتی نمی باشند و خصوصی هستند میتوانند با پیمانکاران قراردادهای مستقلی را انعقاد نمایند و پای بند آن قرارداد باشند. البته شرایط عمومی پیمان باید در قراردادها رعایت شود.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
حتی پیمانکار و کارفرما میتوانند نحوه ی داوری را در قرارداد پیمانکاری شرط نمایند یا اینکه قرارداد داوری را مستقل از قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
داوری در قرارداد های پیمانکاری از اهمیت زیادی برخوردار است اگر به صورت یک قرارداد مستقل و مفصل منعقد شود بسیار بهتر از متن شرایط عمومی پیمان است.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
و در نهایت انتخاب داور از سوی کارفرما و پیمان کار به ویژه
در قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آن بخش خصوصی است اهمیت ویژه ای دارد و اهمیت داوری در قراردادهای پیمانکاری را دو چندان می کند .
بنابرین از روش های مناسب داوری در قرارداد های پیمانکاری میتوانیم به داوری توسط قاضی اشاره کنیم که توسط دو طرف قرارداد تعیین شود بهترین روش در قراردادهای پیمانکاری این است که هنگام انعقاد یک قرارداد خاص و مناسب حتی روش داوری در آن قرارداد ذکر شود حتی امکان این مسئله هم وجود دارد که داوری میان پیمان کار و کارفرما به صورت مستقل از قرارداد در قالب قراردادی مستقل انعقاد یابد .
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
 
با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351:
سازمان برای تعیین معیار ها و استاندارد ها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس دستور العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن میباشند.
که با توجه به بند 1 ماده 53 شرایط عمومی پیمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مستند قرارداد های دولتی است.
از شرایط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است به گونه ای که طرفین قرارداد این شروط را میتوانند در محتوای قرارداد جای دهند البته این شروط نباید با شرایط عمومی پیمان مخالفت داشته باشد.
شرط که به سه دسته تقسیم میشود : 
شرط نتیجه: به نیمه رسیدن یک عمری در خارج از قرارداد شرط شود برای مثال در قرارداد پیمانکار میان کارفرما و پیمانکار شرط شود که کارفرما زمانی پول پیمانکار را پرداخت میکند که پروژه به نتیجه برسد.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

شرط فعل : بدین معنی می باشد
که انجام یا عدم انجام به کاری (فعلی) بر یکی از طرفین شرط شود. طرفی که ملزم به انجام دادن شرط میباشد باید آن شرط را انجام دهد و در صورت تخلف طرف مقابل میتواند به قاضی مراجعه کرده و خواستار وفای به شرط شود.
شرط صفت : مربوط به کمیت و کیفیت موضوع معامله است و زمانی صورت میگیرد که طرف مقابل خواستار آن صفت در آن قرارداد منعقد شده است .
شرط داوری در قرارداد های پیمانکاری شرط ضمن عقد است و در قرارداد های پیمانکاری ذکر میشود که داوری در صورت بروز اختلاف میان آنها به چه روشی صورت گیرد.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
نتیجه گیری: داوری در قرارداد های پیمانکاری باید به گونه ای باشد که تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان در ضمن عقد درج شود, یا اگر به صورت یک قرارداد مستقل میان کارفرما و پیمانکار منعقد گردد باید مرجع رسیدگی در قرارداد درج شود.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری
شخص داور قضات دارای تجربه و تخصص در خصوص
داوری در اختلافات پیمانکاری باشد تا داوری را به بهترین نحو ممکن انجام دهد و همچنین داوری با سرعت و همچنین با هزینه ی اندک صورت گیرد.
اما لازم به ذکر است که اگر براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل شود این نوع داوری زمان بر میباشد زیرا لازم است که ابتدا موضوع حل اختلاف به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شود و سپس پس از موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی فنی ارسال شود و اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه موافقت نکند موضوع به شورای عالی فنی ارسال نمیشود بنابراین طرفین قرارداد برای حل اختلاف از طریق مراجع قضایی اقدام میکنند.
بنابراین افراد در قراردادهای پیمانکاری در مرحله ی اول باید تابع ماده 53 شرایط عمومی پیمان باشند.
نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

زیرا رعایت این ماده بسیار لازم است
اما برای جلوگیری از صرف وقت میتوانند در صورت بروز اختلاف به مراجع قضایی به منظور داوری مراجعه کنند و داوری خود را تسریع بخشند. زیرا در داوری به طریق ماده 53 میبایست مراحل کمی طولانی را طی نمایند .
در صورت حل اختلاف در قرارداد های پیمانکاری و داوری میان آنها شما باید از وکیل های باتجربه در خصوص دعاوی پیمانکاری و دعاوی مهندسی کمک بگیرید که وکلای آساک در این زمینه میتوانند بهترین راهنمای شما باشند.
هیأت تحریریه آساک

نحوه داوری در قراردادهای پیمانکاری

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید