وکیل امور بانکی | وکیل بانکی | وکیل بانک

وکیل امور بانکی | وکیل بانکی | وکیل بانک

2 مرداد1398
 وکیل امور بانکی | وکیل بانکی | وکیل بانک

وکیل امور بانکی، 09023589119، وکیل بانکی


وکیل بانکی در گروه حقوقی آساک


هرچند دارای تبحر ویژه ای در دعاوی بانکی است اما می بایست قبل از ارسال لایحه یا دادخواست موضوع را با کارشناسان ارشد حقوق تجارت در میان بگذارد. پس از تایید لایحه توسط مدیریت مجموعه، لایحه یا دادخواست به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
وکیل بانکی علاوه بر تخصص باید تجربه و سابقه کافی در پرونده های بانکی داشته باشد.

 

وکیل بانکی
 

در دعاوی مرتبط با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خوب می داند که امکان طرح اشتباه دادخواست یا لایحه بسیار است. همچنین امکان وجود ایرادهای متعدد شکلی بسیار مشاهده می گردد.
بنابراین بهتر است در دعاوی بانکی از وکیلی استفاده نمایید که آشنا به انواع دعاوی بانکی، قراردادهای بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قاعده تسهیم، نحوه ابطال وجه التزام، نحوه ابطال قراردادهای بانکی و دعاوی بانکی متعدد آشنا باشد.
گروه حقوقی آساک در زمینه بانکی از وکلایی برخوردار است که به طور تخصصی در امور بانکی و دعاوی مرتبط فعالیت می نمایند.

 

جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید


مشاوره حقوقی


وکیل امور بانکی
در دعاوی علیه بانک


استفاده از وکیل امور بانکی بهترین گزینه برای حل مشکلات دعاوی بانکی است. در دنیای کنونی افزایش دعاوی مربوط به امور بانکی سبب پررنگ شدن نقش وکیل متخصص امور بانکی در پرونده های مربوطه شده است. قوانین و مقررات بانکی پیچیده می باشد و برای به نتیجه رسیدن در دعاوی بانکی در مراجع قضایی استفاده از وکیل متخصص امور بانکی که به تمام قوانین و مقررات پولی، بانکی تسلط داشته باشد امری ضروری است. 

 

نقش وکیل امور بانکی


امروزه در دریافت ها و پرداخت ها و مبادلات پولی و ارزی که به بانک ها سپرده شده است مشخص است با توجه به حجم مبادلات پولی یک طرف مبادلات، اشخاص معمولی هستند که در خصوص مصوبات قانونی، آیین نامه های بانک مرکزی و سایر شرایط قراردادها اطلاعات جامع و کافی ندارند و دچار مشکلات زیادی می شوند. از این رو استفاده از وکیل امور بانکی در قراردادهای بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وکیل امور بانکی تسلط کامل بر قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی دارد. اگر اشخاص حقوقی و حقیقی قبل از هر اقدام در مورد مسائل بانکی با وکیل امور بانکی مشورت کنند، دچار مشکل نمی شوند. درک قواعد حقوقی بانکی نیازمند به کارگیری وکیل امور بانکی متخصص و باتجربه می باشد.
 

مشاوره در امور بانکی


برای مشاوره در خصوص مسائل و مشکلات بانکی و تنظیم قراردادهای بانکی با بهترین وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.
گروه حقوقی آساک آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بانکی و ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی بانکی است، تا با قبول وکالت در این دعاوی به صورت حرفه ای و دقیق، موفقیت های موکلین خویش را تضمین کند.

دعاوی بانکی شامل دعاوی بانک علیه مشتری و دعاوی مشتری علیه بانک مطرح می شود که در این مقاله شرح داده شده است.

وکیل بانکی


در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 
 • خدمات بانک ها 
 • دعاوی مشتری علیه بانک
 • دعاوی بانک علیه مشتریان
 • دعوای مطالبه طلب از سوی بانک
 • دعوای مطالبه ارز خارجی
 •  تقاضای اجراییه از اجرای ثبت
 • دعوای مطالبه سفته یا چک
 • دعاوی بانک علیه اشخاص
 • دعوای مطالبه طلب علیه مشتری در دادگاه
 • دعاوی بانکی مطرح شده درمرجع قضایی
 • وصول مطالبات براساس قرارداد بانکی
 • دعاوی مطرح شده برعلیه بانک ها
 • دعاوی در مورد أخذ تسهیلات بانکی خلاف قوانین بانک مرکزی
 • دعاوی در خصوص ضمانت نامه ها
 • زمینه فعالیت وکیل امور بانکی
 • وکیل دعاوی بانکی گروه حقوقی آساک
 وکیل امور بانکی


خدمات بانک ها

 
گشایش اعتبارات اسنادی
انواع ضمانت نامه های بانکی
 • ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانتنامه تعهد پرداخت
 • ضمانتنامه حسن انجام کار
 • ضمانتنامه گمرکی
 • ضمانتنامه پیش پرداخت
 • ضمانتنامه متفرقه
وکیل بانک


دعاوی مشتری علیه بانک


دعاوی که مشتری علیه بانک می تواند در مرجع قضایی مطرح کند:
 
 • دعوای فک رهن
 • دعوای الزام به ارائه مفاصای وام
 • دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد
 • دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی
 
Banking Lawyer


دعاوی بانک علیه مشتریان

 
دعاوی که بانک علیه مشتری در مرجع قضایی مطرح می کند:
 
 • دعوای مطالبه طلب از سوی بانک
 • دعوای مطالبه ارز خارجی
 • تقاضای اجراییه از اجرای ثبت
 • دعوای مطالبه سفته یا چک
 

در ادامه انواع دعاوی بانک علیه مشتری شرح داده شده.

 

دعوای مطالبه طلب از سوی بانک

 

این دعوا در صورتی مطرح می‌شود که وثایق و تضمینات برای مطالبات بانک کافی نباشد. در این صورت بانک می‌تواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی مطرح نماید.
این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده طرح می شود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلف است هزینه دادرسی معادل ۵/۳ درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخت نماید. البته همراه دعوای اصلی مطالبه طلب، خواسته های تبعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید می‌شود.

بهترین وکیل بانکی


دعوای مطالبه ارز خارجی

 

در مواردی که بانک به مشتری خود وام ارزی یا ارز از بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند مطابق قرارداد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید.
این دعوا همانند دعوای بالا در دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده از سوی بانک علیه ضامنین و مدیون اصلی قابل طرح است و به عنوان یک دعوای مالی هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و أخذ خواهد شد.

Banking Lawyer


تقاضای اجراییه از اجرای ثبت

 

از آنجایی که اصولاً تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم می‌شود و از سوی دیگر حتی قراردادهای عادی فی مابین مشتری و بانک نیز در حکم اسناد لازم الاجر می‌باشد. بانک ها در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صدور اجراییه و النهایه اخذ دستور اجرا و مزایده مال و ثیقه ای می‌کند.

دفترخانه تنظیم‌کننده قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ نسبت به اسناد وثیقه رسمی اجرائیه صادر می‌کند و در خصوص اسناد عادی اجرای ثبت محل تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صدور اجرائیه به متعهد اخطار می شود و بعد از اخطار در صورت عدم پرداخت دیون از سوی متعهد مراحل بازداشت و مزایده مال مورد وثیقه مطابق مقررات آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا صورت می پذیرد.

بعد از اتمام عملیات اجرایی نیم عشر اجرایی از مال مورد وثیقه به نفع دولت برداشت و اگر از مبلغ وثیقه چیزی باقی بماند به وثیقه گذار عودت داده می‌شود.

Banking Lawyer

دعوای مطالبه سفته یا چک

این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده مطابق رأی رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ قابل طرح است. معمولا دعوای علیه صادرکننده و ضامن به صورت تضامنی مطرح می‌شود. این دعوا مالی بوده و باید هزینه دادرسی معادل۵/۳ درصد خواسته (وجه چک یا سفته)که از سوی بانک برای به جریان انداختن دعوا پرداخت کرد.
 

بانک ها علاوه بر وثایق ملکی


برای تضمین بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک، سفته، برات به مبلغ چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا با مشکل مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردید بانک برای مطالبه طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند.


Banking Lawyer

 دعاوی بانک علیه اشخاص


بر اساس ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارت احتمالی تقاضای تأمین در دعاوی مالی که استناد آن چک یا سفته یا برات است و دعاوی مستند به اسناد رسمی کند.
دعوای بانک ها علیه اشخاص در مورد مطالبه وجه مطرح می شود. مطالبه وجه براساس قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم می شود صورت می گیرد. در ماده هفت قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها قراردادهای بانکی قراردادهایی که بین بانک و شخص در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شد، سند لازم الاجرا است و از کلیه مزایای اسناد تجاری (عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای گرفتن قرار تامین خواسته ) برخوردار است.

 


وکیل دعاوی بانکی


دعوای مطالبه طلب علیه مشتری در دادگاه
 

در اعطای وام های بانکی، بانک ها از وام گیرنده ها وثایق و تضمیناتی درخواست می‌کنند تا در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد معین از سوی وام گیرنده از وثایق یا تضمیناتی که به بانک ارائه داده‌اند مبلغ آن را مطالبه نمایند. اما در برخی مواقع بانک با عدم انجام تعهد مواجه می شود و شرایط استثنایی پیش می آید که بانک مطالبات خود را از تضمینات و وثیقه ها هم نمی تواند وصول کند، و یا وثیقه و تضمین مزبور برای مطالبات بانکی کفایت نمی کند.


در چنین مواقعی بانک می تواند یک دعوای مالی برای مطالبات خود به طرفیت ضامن و مدیون اصلی طرح کند دادگاه صلاحیت دار در این پرونده دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده می باشد. در مورد وام های ارزی نیز بانک ها به همین طریق می‌توانند برای مطالبه ارز در دادگاه طرح دعوا کنند.


وکیل متخصص در امور بانکی


دعاوی بانکی مطرح شده درمرجع قضایی

 

انواع دعاوی بانکی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود:

 
 • دعوای مطالبه وجه نقد، از بابت صدور چک و سفته و برات که بانک علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می کند.
 • خواسته الزام به انجام تعهدات از سوی بانک، علیه اشخاص. مانند طرح دعوی علیه اشخاص، دایر بر الزام به رهن دادن وثایق ملکی برای وصول طلب بانک.
 • طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد وثیقه به نام بانک.
 • طرح دعوی بانک علیه اشخاص در قالب دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث و یا دعوای تقابل.
 • دعاوی مربوط به ضمانت نامه‌ها یا اعتبارات اسنادی.

 Banking Lawyer


وصول مطالبات براساس قرارداد بانکی


قراردادی که بین بانک و شخص تنظیم می شود، اعتبار سایر قراردادها را دارد.
براساس ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفتر اسناد رسمی یا توسط مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها برطبق قانون تنظیم شود رسمی است.
بانک می تواند براساس قرارداد موجود بدون حکم دادگاه و براساس ایین نامه اجرای اسناد رسمی که لازم الاجرا هستند می تواند مطالبات خود را وصول کند.


وکیل بانکی


دعاوی بانکی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی


دعوای بانکی، ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان است و مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات به مشتریان میباشد. قراردادهای بانکی قراردادهای الحاقی و از پیش تنظیم شده است که مشتری بدون اعتراض آن را قبول و امضا می کند.
امضا قراردادهای بانکی از طرف مشتری این مورد را ذهن مشتریان ایجاد می کند که نمی توانند دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکی داشته باشند. واقعیت امراین است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانک ها در همه زمینه های بانکی و قراردادها حاکم می باشد و تخلف از این ضوابط و مقررات می تواند دعوای حقوقی بر علیه بانک مطرح کند. 


ضوابط و مقررات شامل صدور مصوبات اعطای تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه، کیفیت گرفتن تضامین  که در بانک های خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری باید رعایت شود. قراردادهایی که شروط خلاف مقررات بانکی  که بعنوان شرط خلاف قانون میباشد، فاقد اثر حقوقی الزام آور است.


وکیل امور بانک


دعاوی در خصوص ضمانت نامه ها
 

وکیل امور بانکی می تواند اجرائیه های مربوط را باطل کند و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست می کند. اگر عملیات اجرایی انجام شده باشد و ملک بفروش رفته باشد، می تواند براساس شرایط قانونی مزایده را باطل کند.
در نتیجه استفاده از وکیل متخصص امور بانکی امری ضروری است.
دعوای مربوط به ضمانت نامه ها یا اعتبارات اسنادی بیشتر اوقات اشخاص برای دریافت تسهیلات بانکی املاک خود را در رهن بانک می گذارند و از آنجایی که قراردادهای بانک از قبل تنظیم شده است، در صورت عدم بازپرداخت وام یا تاخیر در آن ضمانت اجراها  و جرایم و دیرکردهای زیادی از مشتری می گیرند و تخلفاتی در خصوص اجرای سند رهنی و تشریفات مزایده روی می دهد که حقوق مشتری  تضییع می شود. 


وکیل متخصص بانکی


 دعاوی مطرح شده برعلیه بانک ها


بیشتر اوقات اشخاص برای دریافت تسهیلات بانکی املاک خود را در رهن بانک می گذارند و از آنجایی که قراردادهای بانک از قبل تنظیم شده است، در صورت عدم بازپرداخت وام یا تاخیر در آن ضمانت اجراها و جرایم و دیرکردهای زیادی از مشتری می گیرند و تخلفاتی در خصوص اجرای سند رهنی و تشریفات مزایده روی می دهد که حقوق مشتری  تضییع می شود.

در نتیجه استفاده از وکیل متخصص امور بانکی امری ضروری است. وکیل امور بانکی می تواند:
 

 • اجرائیه های مربوط را باطل کند.
 • دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست کند.
 • اگر عملیات اجرایی انجام شده باشد و ملک بفروش رفته باشد، می تواند براساس شرایط قانونی مزایده را باطل کند.
 

 

Banking Lawyer


دعاوی در مورد اخذ تسهیلات بانکی خلاف قوانین بانک مرکزی

 

بیشتر قراردادهای بانکی، علیرغم دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی، بر خلاف قوانین تنظیم میشوند و موسسات و صندوق های تعاونی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا، به قوانین موضوعه متوسل می شوند.
 

دعاوی بانکی در موارد ذیل بوجود می آید.

 

 • بانک وجوهی را گرفته باشد و شرکت و مشتری را مجبور به پرداخت اصل سود خسارت تاخیر تادیه براساس محاسبات خود کند و مشخص گردد که این مطالبات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی نمی باشد و می توان با طرح شکایت مبالغ را از بانک استرداد کرد.
 • با وجود تصویب اعطای تسهیلات، بانک به موقع تسهیلات را به مشتری اعطا نکند و پرداخت نکردن بموقع تسهیلات باعث خسارت مالی و اعتباری به مشتری شود.
 • مشتری تجمیع و تقسیط تسهیلات معوق را خواستار باشد.
 • شرکت با بانک قراردادگشایش اعتبار اسنادی داشته و قرارداد با افزایش نرخ ارز روبرو شده است بانک موافق اعمال کردن مقررات ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیلات ارزی نباشد.
 • بانک با صدور اخطاریه، زمینه طرح دعوا، علیه مشتری و ضامن و راهنین را داشته باشد.
 • بانک اجرائیه صادر کرده و مزایده از طریق اداره اجرا ثبت اسناد و املاک، علیه مشتری و ضامنین انجام شود.
 • ملک در رهن بانک، بعد از مزایده به مالکیت بانک درآمده و مالک اصلی، خواستار بازپس گیری آن باشد.

 وکالت در امور بانکی


زمینه فعالیت وکیل امور بانکی

 

وکیل امور بانکی در زمینه های ذیل فعالیت دارد:

 • مطالبات معوق
 • اعتبارات اسنادی
 • املاك در رهن بانكها
 • دعاوی زیاده خواهی بانكها بر خلاف شرایط قراردادی و مصوبه وامها
 • دعاوی ضمانت نامه های بانكی
 • قراردادها یی که شرط خلاف قوانین بانكی در آن آمده است
 • جرایم پولشویی و عدم رعایت وصف امانتداری بانكها
 • و بسیاری از موارد دیگر

وکیل بانکی

وکیل دعاوی بانکی گروه حقوقی آساک

 

از آنجایی که طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید. گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی  را برای شما عزیزان دارد.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی بانکی و قراردادهای بانکی با وکیل متخصص امور بانکی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.
 

جهت عضویت در  اینستاگرام آساک  کلیک کنید

 


هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس: 

خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید