مراحل وثیقه گذاشتن

مراحل وثیقه گذاشتن

21 اسفند1398
مراحل وثیقه گذاشتن


مراحل وثیقه گذاشتن

مراحل گذاشتن وثیقه؛ در جریان تحقیقات مقدماتی با توجه به این که هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است - مراحل گذاشتن وثیقه -
اما گاهی لازم است که از متهم تضمین‌هایی اخذ شود تا همواره دسترسی به متهم فراهم باشد. تا هر زمان که متهم به مراجع قضایی احضار شد، در دادگاه یا دادسرا حاضر شود. در واقع حقوق متهم‌ برای مدتی از او سلب می‌شود. این نوع از قرارها جنبه مالی ندارند و فقط جبران خسارت برای بزه دیده محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین این قرارها به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت باید اشاره کرد. وثیقه شامل وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیر منقول می‌باشد.
پس از معرفی مال برای گذاشتن وثیقه زندانی ، در ابتدا ارزش آن مال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مراحل گذاشتن وثیقه

کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی شده را ارزیابی می‌کند

ارزش مال معرفی شده باید برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه خواسته شده از سوی مراجع قضایی باشد. پس از معرفی وثیقه یا شخص ثالث، چنانچه وثیقه سند ملکی باشد پس از انجام کارشناسی و ارزیابی بهای ملک مورد نظر، به منظور توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معرفی خواهد شد.
نکات مهم درارتباط با وثیقه برای زندانی:
مراحل گذاشتن وثیقه برای زندانی چگونه است؟
در چه جرم‌هایی وثیقه گرفته می‌شود؟
متن معرفی وثیقه یا سند برای زندانی چگونه نوشته می‌شود؟
رای صدور قرار وثیقه در دو مرحله شامل اخذ وثیقه و قرار قبولی صادر می‌گردد.
تعیین مبلغ وثیقه بر عهده مراجع قضایی است. این مبلغ با توجه به نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف و میزان خسارات و وضعیت طرفین مشخص می‌گردد.
مراحل گذاشتن وثیقه
مراحل گذاشتن وثیقه

 

اموالی که به عنوان وثیقه معرفی می‌شوند

در صورتی که سند رسمی دارند از سوی مراجع ثبتی باید تایید شوند. اموالی که سند عادی دارند مانند مبایعه نامه قابل قبول و پذیرش نیستند.
متهم از زمانی که قرار وثیقه برایش صادر می‌شود، تا زمان گذاشتن وثیقه مورد نظر به بازداشتگاه منتقل می‌شود. اما بعد از تودیع وثیقه و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد خواهد شد. در صورتی که به بازداشتگاه نرفته باشد، دیگر به آن مکان انتقال داده نمی‌شود.
انجام کار توسط اشخاصی که تخصص‌ کافی و عملی‌ در راستای تهیه سند و وثیقه برای زندانی ندارند، بعد از انجام کارشناسی ملک که چند روز زمان و هزینه می‌برد، باعث کنسل شدن پروسه کار بازداشت می‌شود. همواره توصیه می‌شود برای پیشبرد هر چه بهتر روند کاری خودتان با  وکیل دادگستری با سابقه مشورت نمایید.

مراحل گذاشتن وثیقه

برای ضمانت قرار وثیقه چه اشخاصی دارای اعتبار هستند؟
  1. مالک‌هایی که ملک به نام خودشان دارند.
  2. کارمندان شرکت‌های خصوصی و دولتی با سابقه کار
  3. کاسبان دارای جواز کسب
  4. بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی
  5. حقوق بگیران با سابقه کاری دریک مکان ثابت
آدرس دادگاه‌ها و دادسراهای تهران در بانک اطلاعاتی آساک موجود است.
- برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟
مشکلات و مسایل مالی جز مواردی هستند که همواره برای آنها نیاز به گذاشتن سند یا وثیقه جهت ارایه به دادگاه یا دادسرا وجود دارد.
پرونده‌های کیفری شامل مسایل مالی، چک، رد مال، خیانت در امانت، فروش مال غیر، تسهیل مال، کلاهبرداری و غیره می‌باشد. دراین گونه از پرونده ها با توجه به مبلغ قراری که از سوی مراجع قضایی درنظر گرفته می‌شود افراد نیاز به تهیه سند و وثیقه برای ارایه به دادگاه پیدا می‌کنند.
مراحل گذاشتن وثیقه
مراحل گذاشتن وثیقه

 

کارهای حقوقی خود را بدون هیچ گونه نگرانی به ما بسپارید.

مراحل گذاشتن وثیقه  به چه صورت است؟
همان طور که اشاره شد فرآیند صدور وثیقه در دو مرحله انجام می‌شود.
درمرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید. دراین مرحله به متهم ابلاغ می‌شود درصورتی که وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید.  وثیقه می‌تواند ار جانب خود متهم یا شخص ثالث معرفی شود. اگر وثیقه وجه نقد باشد در حساب دادگستری تودیع می‌شود. و اگر وثیقه مال منقول باشد، به طریق مناسب توقیف می‌گردد. در صورتی که وثیقه مال غیر منقول باشد از سوی
اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت خواهد شد.
درهر دو صورت یعنی چه مال منقول باشد یا غیر منقول، مقام قضایی دستور کارشناسی صادرمی‌کند. اگر مبلغ مال معرفی شده برابر یا بیشتر از مقدار وثیقه باشد آن را می‌پذیرد. و در صورتی که اعلام نماید مال معرفی شده ارزش لازم را ندارد دیگر جای اعتراضی نیست.
مراحل گذاشتن وثیقه


 

روند بازداشت ملک و کارشناسی آن معمولاچند روز زمان می‌برد

متهم درطول این مدت در زندان می‌ماند.
بر طبق معمول برای جرایم سبک قرار کفالت و برای جرایم بزرگ تر قرار وثیقه صادر می‌شود.
بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، در ابتدا باید سندشش دانگ کارشناسی شده به بازپرس محترم در دادسرا یا قاضی در دادگاه ارایه شود. بعد از آن نسبت به اخذ نامه نیابت برای مجتمع قضایی شهر یا شهرستانی که سندشش دانگ و ملک معرفی شده در آن شهرستان قرار دارد، اقدام گردد.
نامه نیابت به مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. و دستور کارشناسی توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی
بهای ملک صورت می‌گیرد. تهیه سند برای زندانی در شرایطی که مبلغ ارزیابی ملک توسط کارشناس حداقل به میزان قرار وثیقه باشد، با اخذ دستور بازداشت سند از مقام قضایی، نسبت به بازداشت ملک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اقدام می‌شود.
مراحل گذاشتن وثیقه
مراحل گذاشتن وثیقه

 

نامه بازداشتی اداره ثبت و اسناد به انضمام نامه کارشناسی

و اوراق قبولی معمولا با پست قضایی به مرجع صادر کننده ارسال می‌شود.
ایاب و ذهاب کارشناس رسمی به محل ملک مورد وثیقه به عهده متقاضی است. حق الزحمه کارشناسی تعیین شده، به خودکارشناس تعلق می‌گیرد.
صاحب سند باید به همراه اصل
سند به اداره ثبت در محل مورد نظر مراجعه کند. و پس از دریافت نامه بازداشتی به همراه اصل سند آن را به قاضی یا بازپرس محترم تقدیم می‌نماید.
مراحل گذاشتن وثیقه

 
نامه درخواست معرفی سند ملکی برای دادگاه:
ریاست محترم شعبه................................. دادگاه عمومی
باسلام
احتراما
به‌استحضارمی‌رساند درخصوص‌آقای ......................فرزند .......................به‌اتهام ...........................که‌توسط‌ آن‌دادگاه محترم قرا وثیقه صادر گردیده است.
لذا اینجانب...................فرزند................ با تودیع وثیقه ملکی به مبلغ.........................ریال متعهد می‌شوم هر زمان که دادگاه متهم را احضار نمود، وی را حاضر نمایم. در غیر این صورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط گردد. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت به شماره ثبتی .....................................که
شش دانگ آن متعلق به بنده است، تقدیم می‌گردد.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی وثیقه‌گذار: .........................................................................................
آدرس: ....................................................................................................................................
امضا:
مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک
دفتر حقوقی آساک، مجموعه‌ی تخصصی حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ در کلیه‌دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، داوری و ......... اعلام می‌نماید.
جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید:
02140223952
02140222853
09023589119
مراحل گذاشتن وثیقه
مراحل گذاشتن وثیقه

 
آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، نرسیده به پل صدر،ساختمان سفیران، طبقه 2 ، واحد B2.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
رویا مسگری ( کارشناس ارشد حقوق)
مراحل گذاشتن وثیقه
 
پر سش و پاسخ:
محجور به کسی گفته می شود که بدلیل این که خیر و صلاح خود را در امور مالی تشخیص نمی دهد، به موجب قانون مجاز به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود نبوده، بلکه اداره اموال وی بر عهده ولی، وصی یا قیم گذاشته می‌شود. 

مطابق ماده 1207 قانون مدنی، محجورین به سه دسته تقسیم می‌شوند:
صغار یا همان اطفال:
طفل یا صغیر کسی است که هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده است. بلوغ قانونی در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است.
مراحل گذاشتن وثیقه

 
مجانین
مجنون کسی است که کلا فاقد عقل بوده و به عبارتی عقل او زایل باشد.
افراد غیررشید:
غیر رشید یا سفیه کسی است که طفل یا مجنون نبوده، اما مصلحت خود را از نظر مالی تشخیص نمی‌دهد و به عبارتی متوجه حساب و کتاب و ارزش پول نبوده و آن را به طرز غیر عادی هدر می‌دهد.
مراحل گذاشتن وثیقه
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
مراحل گذاشتن وثیقه


 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید