}
صفحه8

در حال بارگذاری 10 رکورد بعدی

ایا نسخه کاربنی قولنامه دست نویس که در آن امضا و اثر انگشت مانند نسخه اول قرارداد باشد اعتبار دارد؟

مشاهده پاسخ

بله اعتباردارد.

تامین خواسته یعنی چی؟

مشاهده پاسخ

سلام به درخواست توقیف اموال خوانده و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده وهمچنین توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموالی که او نزد شخص ثالث دارد تامین خواسته گویند .

اگر یک آپارتمان چند مالک داشته باشد برای خرید آن باید چه کاری انجام داد؟

مشاهده پاسخ

باید همه مالکان زیر قرارداد را امضاء کنند

سلام آیا کپی برابر با اصل قراردادها و سپرده های مدت دار بانکی و رسید واریز نقدی عابربانکها در محاکم قابل طرح دعاوی است؟

مشاهده پاسخ

بله قابل طرح و رسیدگی می باشد.

آیا می توان برای محجورین حساب باز کرد؟

مشاهده پاسخ

بله تا قبل 18 سالگی ولی(پدر) حق افتتاح حساب به  نام محجور یا برداشت از حساب او را دارد. اما بعد از 18 سالگی باید ولی به دادسرا مراجعه کند و قیم نامه بگیرد.

توی ماشینم یک لیتر مشروب داشتم تو ایست بازرسی گرفتنم با فیش حقوقی آزاد شدم اما ماشینم و توقیف کردن خواستم ببینم چی میشه؟

مشاهده پاسخ

برای حمل مشروبات الکلی محکوم به مجازات و جزای نقدی می شوید.

سلام آیا 3 ماه حبس تعزیری که به جزای نقدی تبدیل شده برای من سوء پیشینه دارد؟

مشاهده پاسخ

خیر، سوء پیشینه ای برای شما محسوب نمی شود.

اگر بعد از انجام معامله معلوم شود که ملک مورد معامله متعلق به دیگری است، خریدار چه اقدامی باید انجام دهد؟

مشاهده پاسخ

در این صورت خریدار باید از طریق دادگاه تقاضای استرداد ثمن و مطالبه خسارت کند.

معنی حجر چیست؟

مشاهده پاسخ

یعنی شخص به حكم قانون نتواند اعمال حقوقي خود را بطور مستقل و بدون دخالت ديگري انجام دهد. مثال آن کودک و شخص مجنون است.

حق شفعه چیست؟

مشاهده پاسخ

حق شفعه در مورد یک مال غیر منقول مثل زمین هست که بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، سهم خودش را ، به شخص ثالثی منتقل کند،در این جا شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و سهم منتقل شده را تملک کند.

در حال بارگذاری 10 رکورد بعدی

ارسال سوالات
تماس بگیرید