}
صفحه17

در حال بارگذاری 10 رکورد بعدی

در جرم خیانت در امانت اتلاف به چه معناست؟

مشاهده پاسخ

اتلاف شامل از بین بردن کل یا جزء مال امانی است و هر اقدامی که باعث از بین رفتن مال امانی شود اتلاف نام دارد.

مالی را به شخصی امانی دادم و قرار بر این بود سپرده شود اما نشد میتونم از امانتدار شکایت کنم ؟؟

مشاهده پاسخ

بله  اگه اثبات بشه مالی که به امین سپرده شده، قرار بر این بوده مسترد شود ویا به مصرف معینی برسد اما مسترد نشده و یا به مصرف معین نرسیده است . جرم خیانت در امانت صورت گرفته است

جرم خیانت در امانت را چگونه میشه اثبات کرد؟

مشاهده پاسخ

مال به امانت در نزد شخصی باشد. مال از طرف مالک، متصرف قانونی و یا ماذون از طرف مالک به امانت گذاشته شده باشد. مالی که به امانت گذاشته شده ا، با سوء نیت امین و به ضرر مالکین و یا متصرفین آن مال، استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود شده باشد.

در جرم کلاهبرداری رد مال یعنی چی؟

مشاهده پاسخ

یعنی مرتکب علاوه بر مجازات حبس باید مالی که از فریب خورده گرفته را به وی پس بدهد

مزیت داشتن وکیل در شکایت خیانت در امانت چیست ؟

مشاهده پاسخ

با توجه به آنکه تعقیب کیفری برای جرم خیانت در امانت نیاز به تجربه و عناصری دارد که بتوان آن را اثبات کرد در بسیاری از موارد بهره گیری از تجارب امری ضروری است. به طور معمول وکلا به دلیل تجربه ای که در خصوص پرونده های مشابه دارند می توانند با کمترین اتلاف وقت اقدام به جمع آوری مدارک مربوطه کنند و طرح دعوی و پرونده  شکایت خیانت در امانت را در مسیری درست و به جا قرار دهند گروه  حقوقی اساک با گروهی از وکلای مجرب به منظور ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در زمینه شکایت خیانت در امانت و زمینه های مشابه آمادگی کامل دارد تا وکالت افراد ضرر دیده را بر عهده گیرد و از حقوق این افراد دفاع کند.

مزیت داشتن وکیل در شکایت خیانت در امانت چیست ؟

مشاهده پاسخ

با توجه به آنکه تعقیب کیفری برای جرم خیانت در امانت نیاز به تجربه و عناصری دارد که بتوان آن را اثبات کرد در بسیاری از موارد بهره گیری از تجارب امری ضروری است. به طور معمول وکلا به دلیل تجربه ای که در خصوص پرونده های مشابه دارند می توانند با کمترین اتلاف وقت اقدام به جمع آوری مدارک مربوطه کنند و طرح دعوی و پرونده  شکایت خیانت در امانت را در مسیری درست و به جا قرار دهند گروه  حقوقی اساک با گروهی از وکلای مجرب به منظور ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در زمینه شکایت خیانت در امانت و زمینه های مشابه آمادگی کامل دارد تا وکالت افراد ضرر دیده را بر عهده گیرد و از حقوق این افراد دفاع کند.

رد مال چیست ؟

مشاهده پاسخ

در کلاهبرداری ساده و مشدد، بعد از اینکه کلاهبردار به مجازات ، باید مالی را که کلاهبرداری کرد را هم به صاحب آن برگرداند که به آن رد مال میگویند

کلاهبرداری مشدد چیست و چه مجازاتی دارد؟

مشاهده پاسخ

کلاهبردار کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد . مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی کند . کلاهبردار از طریق وسایل ارتباط جمعی باعث فریب مردم شود مجازات کلاهبرداری مشدد، دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی است. کلاهبرداری ساده ، مجازاتش یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی است.

اگه فردی به جرم انتقال مال غیر محکوم شود و جز کارکنان دولت باشد به چه مجازاتی محکوم میشه؟ حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته و رد مال به صاحبش

مشاهده پاسخ

اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند

اگر زنی مالک یک خودرو باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، خودرو را بفروشد؛ ایا جرم کلاهبرداری صورت گرفت؟ مجازات مردی که بدون اطلاع زن مالی رو بفروشد چیست؟

مشاهده پاسخ

خیر  چنین وضعی را انتقال مال دیگری است. اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند.اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند. حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است و رد مال به صاحبش

در حال بارگذاری 10 رکورد بعدی

ارسال سوالات