وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

7 فروردین1399
وکیل اعتراض ضبط وثیقه

جهت تهیه وثیقه و اجاره سند تحت نظارت وکیل پایه یک دادگستری می توانید با گروه حقوقی آساک در ارتباط باشید و وثیقه خود را با نازلترین قیمت در کمترین زمان ممکن تهیه کنید. سوالاتی که در این موضوع مطرح می باشد این است که شرایط ضبط وثیقه چه می باشد؟ نحوه و روش ضبط وثیقه به چه صورت است؟ ضبط وثیقه و اخذ وجه‌ الکفاله و وجه التزام توسط اجرای احکام مدنی انجام شود یا اجرای احکام کیفری؟ در اجرای احکام کیفری چه زمانی وثیقه ضبط می گردد؟ بهترین وکیل برای پیگیری امور ضبط وثیقه چه شخصی می باشد؟ چه مراحلی را باید طی بشود؟ هزینه این کار چقدر می باشد؟

مشاوره حقوقی
وکیل اعتراض ضبط وثیقه


وکیل اعتراض ضبط وثیقه؛ یکی از موارد قانونی است که قانونگذار آن را حقی برای متهم یا شخص وثیقه گذار قرار داده است. اعتراض به ضبط وثیقه نیاز به وکیل اعتراض ضبط وثیقه دارد که در این زمینه تسلط و تخصص کامل داشته باشد.
زمانی که جرمی اتفاق میفتد، شخصی بعنوان متهم پرونده به دادگاه معرفی می شود. در این مرحله جرم ارتکابی در مورد متهم ثابت نشده است. در بیشتر پرونده های کیفری، مرجع قضایی برای این که در تمام مراحل تحقیقات و روند رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد، قرار تامین کیفری صادر می کند. وثیقه دادگاه در واقع همان صدور قرار وثیقه می باشد.
وثیقه برای دادگاه یکی از انواع قرار وثیقه است که در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه توسط مقام قضایی صادر می شود. تامین وثیقه دادگاه برای آزادی زندانیان را به وکیل ضبط وثیقه گروه حقوقی آساک بسپارید.

موارد قرار وثیقه

 • اگر وثیقه سند برای قرار وثیقه مبلغ نقدی باشد، به آن مبلغ ضمان ( وجه الضمان ) می گویند.
 • وثیقه برای دادگاه را خود متهم یا شخص ثالثی می تواند به مرجع قضایی واگذار کند.
 • وثیقه دادگاه تا زمانی که رای صادر و حکم توسط اجرای احکام اجرایی نشود، در توقیف دادگاه است.
 • زمانی که در مرحله اجرای حکم، متهم خود را معرفی کند، با اجرای حکم، وثیقه آزاد می شود.

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

فوت وثیقه گذار

یکی از سئوالاتی که مطرح می شود این است که در صورتی که شخص وثیقه گذار قبل از اجرای حکم، فوت کند تکلیف وثیقه چه خواهد بود؟

 • زمانی که شخص وثیقه گذار فوت کند، تعهد وثیقه گذار منقضی شده و تعهد به وراث وثیقه گذار واگذار نمی شود.
 • با فوت وثیقه گذار، وثیقه آزاد نمی شود و در صورتیکه متهم خود را معرفی نکند، وثیقه توسط مرجع قضایی ضبط می شود.
 • بعد از ابلاغ احضاریه به متهم و ورثه، وثیقه گذار بیست روز زمان دارد که متهم را معرفی کند و بعد از اتمام این تاریخ، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.

مراحل وثیقه گذاری در دادگاه

صادر کردن قرار وثیقه توسط مقام قضایی

 • قرار وثیقه برای دادگاه به متهم پرونده ابلاغ می شود.
 • خود متهم یا شخص ثالثی بعنوان وثیقه گذار، گذاشتن وثیقه دادگاه را به مرجع قضایی درخواست می کند.
 • ارائه سند به دادگاه یا دادسرا.
 • صدور قرار کارشناسی ملک وثیقه برای دادگاه.
 • بررسی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری.
 • امضا قبولی وثیقه گذار برای وثیقه دادگاه.
 • سند ملک کارشناسی شده به اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای توقیف فرستاده می شود.
 • قرار بازداشت سند کارشناسی شده برای وثیقه دادگاه به شعبه فرستاده می شود.
 • دستور آزادی زندانی صادر می شود.


شرایط ضبط مبلغ کفالت وثیقه توسط دادگاه

 • در صورتی که متهم به مرجع قضایی احضار شود.
 • در صورتی که حضور متهم نیاز باشد.
 • در صورتی که احضاریه به متهم چه ابلاغ قانونی یا ابلاغ واقعی شده باشد.
 • در صورتی که متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود.
 • در صورتی که عدم حضور متهم در مرجع قضایی موجه نباشد.
 • در صورتی که جلب متهم مقدور نباشد.
 • در صورتی که به وثیقه گذار اخطار بیست روزه شده باشد.
 • اخطار به وثیقه گذار باید قانونی ابلاغ شود.
 • زمانی که وثیقه گذار نتواند متهم را معرفی کند.
 • زمانی که وثیقه گذار عذر موجه ندارد.

وکیل اعتراض ضبط وثیقه

وکیل اعتراض ضبط وثیقهوثیقه گذار چه مسئولیتی در وثیقه برای دادگاه دارد؟

 • اگر در روند رسیدگی، متهم حضور نیابد به وثیقه گذار کتبا ابلاغ می شود که متهم را به مرجع قضایی معرفی کند.
 • به وثیقه گذار بیست روز زمان داده میشود که در این مدت متهم را معرفی کند.
 • وثیقه گذار در زمان تعیین شده متهم را معرفی نکند، مبلغ وثیقه دادگاه به نفع دولت ضبط می شود.
 • در صورتی که رای صادر شود و متهم خود را حاضر نکند، خسارتی که به شاکی وارد شد از مبلغ وثیقه پرداخت می شود.
 • وثیقه گذار از زمان ابلاغ دادستان در مورد ضبط وثیقه ده روز مهلت دارد که به دستور ضبط وثیقه در مرجع صالح قضایی اگر موارد ذیل رخ دهد، اعتراض کند.
 • ثابت کند که متهم در زمان نیاز حاضر بوده است.
 • ثابت کند که متهم برای حضور خود عذر مورد قبول داشته است.
 • ثابت کند متهم قبل از زمان حضور فوت نموده است.
مشاوره حقوقی


مدارک لازم وثیقه برای دادگاه

 • ارائه سند مالکیت شش دانگ از عرصه و اعیان.
 • مبلغ نقدی در حساب دادگستری.
 • ارائه بازداشت ملک بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور.
 • کارت ملی وثیقه گذار.
 • پرکردن فرم های مربوط به وثیقه دادگاه.

وکیل اعتراض ضبط وثیقهقانونگذار در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده:

درصورتی که برای متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر شود ،تا زمانیکه وثیقه برای دادگاه بگذارد در بازداشتگاه بسر می برد.
متهم در این قانون از زمانیکه قرار وثیقه برای وی صادر شد، ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار و قبول نشدن وثیقه برای دادگاه اعتراض نماید.

هدف اصلی گروه حقوقی آساک این است که زندانیان بتوانند با تهیه وثیقه برای دادگاه آزاد شوند.
برای مساعدت خانواده زندانیان این زمینه فراهم شده است که بوسیله تماس تلفنی با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی سئوالات خود را مطرح کنید تا با آگاهی کامل در زمینه مسائل حقوقی احقاق حق کنیم.

وکیل


رفع مسئولیت وثیقه گذار

قانونگذار در ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب نموده است:

در هر مرحله ای از روند رسیدگی، وثیقه گذار می تواند متهم را به مرجع قضایی معرفی و درخواست آزادی سند (وثیقه برای دادگاه) را از مقام قضایی مطرح کند.
مرجع قضایی موظف است که در کمترین زمان ممکن دستور آزادی سند (وثیقه) را صادر کند.


قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟

قرار وثیقه زمانی از طرف مقام قضایی صادر می شود که خسارتی به شاکی وارد شده باشد و برای جبران خسارت و اینکه در تمام مراحل رسیدگی پرونده به متهم دسترسی داشته باشد.

در جرم غیرعمدی که بتوان خسارت وارد شده به شاکی را از طریق دیگر جبران کرد از همان روش استفاده می شود؛ مانند بیمه نامه در تصادفات.


درخواست قرار وثیقه برای دادگاه

ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی

باسلام

احتراما به استحضار میرساند در خصوص آقا / خانم ............ فرزند ........ به اتهام .......... به شماره پرونده کلاسه ............. توسط آن مقام قضایی محترم قرار وثیقه صادر شده است ، لذا اینجانب ..........فرزند ........ با تودیع وثیقه ملکی خود به شماره فرعی ..... از ....اصلی به پلاک ثبتی ........... به آدرس .............................. به مبلغ ......... ریال متعهد میگردم هرزمان که دادگاه متهم را احضار نماید، وی را حاضر نمایم. در غیر اینصورت وثیقه فوق به نفع دولت ضبط می شود. در ضمن اصل و فتوکپی سند مالکیت شماره .......که شش دانگ آن متعلق به اینجانب می باشد تقدیم می گردد.

باتشکر و احترام / نام و نام خانوادگی وثیقه گذار

نمونه متن انصراف وثیقه گذار

بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب.......

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ............... وثیقه گذار.............. فرزند ............ به کدملی............... متهم به ................ به شماره پرونده کلاسه ..................می باشم به دلایل شخصی خواستار فروش ملک مسکونی مورد وثیقه می باشم و برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن آن دارم. از آنجاییکه متهم مذکور را نزد مقام قضایی حاضر و معرفی نمودم، براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تحویل و از خود رفع مسئولیت کیفری کرده و برای فک وثیقه اقدام نمایید.

باتشکر
وثیقه گذار

وکیل اعتراض ضبط وثیقه
زمانی که قاضی یا بازپرس به دلایل:

قانونی و عدم حضور متهم، دستور ضبط وثیقه را صادر می کند اقدامات اجرایی برای ضبط ملک مورد وثیقه انجام می شود.

قانونگذار به متهم و وثیقه گذار این حق را داده است که به دستور ضبط وثیقه براساس موارد و دلایل ذیل اعتراض کنند.

 • در صورتی که ادعا شود، در ضبط وثیقه و مبلغ کفالت شرایط و مقررات قانونی رعایت نشده باشد.
 • در صورتی که متهم اثبات کند که در زمان قانونی تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شده است.
 • در صورتی که متهم یا شخص سندگذار اثبات کند که حضور نیافتن متهم در زمان قانونی تعیین شده به دلیل عذر موجه بوده است .
 • در صورتی که متهم یا سندگذار اثبات کند که بعد از ضبط وثیقه متهم دارای ناتوانی مالی است.
 • در صورتی که سندگذار اثبات کند عدم حضور متهم در مرجع قضایی در مواقع ضروری بدلیل فوت متهم بوده است.


موارد رفع ضبط وثیقه


بسیاری از مواقع در مراحل اجرای ضبط وثیقه و پرداخت مبلغ کفالت حوادثی پیش می آید که باعث میشود وثیقه ضبط نشود و عملیات اجرایی انجام نشود.


موارد به شرح ذیل است:

 • زمانی که مبلغ بیمه، خسارت و زیان وارده به شخص متضرر ( شاکی پرونده ) را تأمین کند.
 • زمانی که سندگذار متهم را در زمان تعیین شده قانونی به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید.
 • در صورتی که یکی از دلایل اعتراض یه ضبط قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی قبول شود.
 • در صورتی که سندگذار یا متهم از زمان ابلاغ ضبط وثیقه در مدت ده روز تعیین شده قانونی قسمتی از مبلغ قرار یا کل آن را به حساب دادگستری واریز نماید.
 • زمانی که سندگذار یا متهم قبل از صادر شدن دستور ضبط وثیقه فوت کند، مبلغ کفالت و وثیقه آزاد می شود. نکته مهم در این جا این است که اگر تاریخ دستور ضبط وثیقه قبل از تاریخ فوت باشد، عملیات اجرایی ضبط وثیقه انجام می شود.

وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی آساک

گروه حقوقی آساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد تهیه وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد اعتراض به ضبط وثیقه با وکیل اعتراض به ضبط وثیقه گروه حقوقی آساک مشورت نمایید.


Lawyer protesting the seizure of bail

سئوالات وثیقه برای دادگاه

-در صورت تبرئه شدن متهم آیا برای آزادی وثیقه پیامک یا ابلاغیه برای وثیقه گذار میاد؟

خیر ابلاغیه ای ارسال نمی شود و باید در دادگاه یا دادسرا پیگیری شود.

-سندی را برای یکی از فامیلامون برای وثیقه دادگاه گذاشتیم قرار بود سند جایگزین معرفی بشه اما از این کار امتناع می کند چه اقدامی می توانم برای آزادی سند انجام بدم ؟

با معرفی و تحویل متهم به دادگاه می توانید سند خود را آزاد نمایید.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید