وکیل اعتراض قرار وثیقه

وکیل اعتراض قرار وثیقه

1 اردیبهشت1403
وکیل اعتراض قرار وثیقه

جهت تهیه وثیقه و سند اجاره ای می توانید به گروه حقوقی آساک مراجعه نمایید و در کمترین زمان ممکن وثیقه خود را تهیه نمایید. قرار وثیقه، قراری می باشد که به موجب آن متهم در ازاء اینکه بازداشت شود مالی را در اختیار دادسرا قرار می دهد، و بازداشت نمی شود.
قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری و تعهدی جهت حضور پیدا کردن متهم در مراجع قضایی می باشد، برای تضمین انجام، وثیقه‌ای باید سپرده شود. سوالاتی که در این خصوص مطرح می باشد این است که نحوه اعتراض به دستور ضبط وثیقه چگونه است؟ مهلت اعتراض به دستور ضبط وثیقه چقدر است؟

مشاوره حقوقی
وکیل اعتراض قرار وثیقه


وکیل اعتراض قرار وثیقه؛ یکی از موضوعاتی که در صدور قرار وثیقه برای متهم مطرح می باشد این است که :

آیا می توان به مبلغ و نوع قرار وثیقه که از طرف مرجع قضایی صادر می شود اعتراض نمود؟
آیا قانونگذار در این مورد مفاد قانونی تصویب کرده است و در صورت اعتراض به قرار وثیقه چه مرجعی صلاحیت اعتراض به قرار وثیقه را دارد؟

وکیل اعتراض وثیقه، وکیلی است که در زمینه مقررات و قوانین در مورد انواع قرارها، موارد اعتراض به وثیقه تسلط کامل دارد و توانایی مطرح کردن اعتراض را در مرجع صالح رسیدگی دارا است.
وکیل اعتراض وثیقه در واقع وکیلی است که در مورد امور کیفری تجربه و تخصص دارد. برای اینکه در پرونده هایی که قرار وثیقه صادر می شود و متهم خواستار اعتراض به مبلغ و نوع وثیقه می باشد از وکیل متخصص اعتراض وثیقه گروه حقوقی آساک مشورت نمایید. در این مقاله به قرار های قابل اعتراض در مرجع قضایی و جرم هایی که قرار برای آن صادر می شود می پردازیم. قانونگذار در مصوبه سال 1392 و اصلاحات سال 1394 در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابلیت اعتراض در مرجع قضایی را دارند بیان نموده است.

یکی از سؤالاتی که در قرار های قابل اعتراض مطرح می شود این است:

در صدور قرارها چه کسانی حق اعتراض به قرار را دارند؟

در صدور قرارها، متهم، شخص شاکی و شخصی که به وی خسارت وارد شده است بعنوان شخص ثالث، حق اعتراض به قرار را دارند. در ادامه قرارهایی که متهم، شاکی و شخص ثالث می تواند به آن اعتراض کنند، جداگانه بیان می شود.


وکیل اعتراض به قرار وثیقه


قرارهایی که شاکی می تواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید:


براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف شاکی قابل اعتراض است.

 1. قرارهایی که توسط شاکی پرونده تقاضا می شود، مانند قرار منع و موقوفی تعقیب قرارهایی که توسط متهم پرونده تقاضا می شود، برای قرار بازداشت موقت ایفا و تشدید تامین.
 2. قرارهایی که توسط متهم پرونده در مورد قرار تامین خواسته تقاضا می شود. قانونگذار برای اعتراض به قرار صادر شده مهلت زمانی تعیین کرده است که در مورد شخصی که در ایران سکونت دارد، از زمان ابلاغ 10 روز می باشد. در مورد شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد از زمان ابلاغ یک ماه می باشد.

قانونگذار در ماده دویست و هفتاد و یک، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار بوسیله شخص شاکی را تعیین کرده است بر این اساس:

-زمانی که بین دادستان و بازپرس پرونده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید دادگاهی که به اتهام متهم رسیدگی می کند، صالح می باشد.

-در صورتی که در بخش قضایی، دادگاه کیفری 1 و دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد، مرجع صلاحیت دار برای اعتراض به قرار، دادگاه کیفری 2 می باشد.

براساس ماده دویست و هفتاد و دو قانون آیین دادرسی کیفری

-در صورتی که در خصوص مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اعتراض قرار، اختلاف بوجود آید براساس نوع جرم و مصداق های قانونی جرم، دادگاه کیفری 2 مرجع قضایی صالح اعتراض به قرار می باشد.

ماده دویست و هفتاد و سه قانون آیین دادرسی کیفری

-برای حل اختلاف بوجود آمده در مورد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار، که از طرف متهم یا شاکی مطرح می شود، جلسه فوق العاده بین بازپرس و دادستان تشکیل و تصمیم نهایی گرفته می شود.

تصمیم گرفته شده به جز در موارد ذیل قطعی است:

 • در اعتراض به قرارهای منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مورد جرم های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل تجدید نظر هستند.
 • جرم هایی که مجازات آن سلب حیات است.
 • جرم هایی که مجازات آن حبس ابد است.
 • جرم هایی که مجازات آن قطع عضو یا جنایت عمدی که میزان نصف دیه کامل یا بیشتر است.
 • جرم هایی که محکومیت آن مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر است.
 • جرم هایی که سیاسی و مطبوعاتی است.

وکیل اعتراض قرار وثیقه
قرارهایی که متهم می تواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید:


براساس ماده دویست و هفتاد قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ذیل قرارهای صادر شده از طرف متهم قابل اعتراض است.

-براساس این قانون، متهم پرونده در خصوص قرار بازداشت موقت، ابقای بازداشت، تشدید تامین، قرار تامین خواسته، قرار وثیقه، قرار عدم قبول، کفیل یا قرار عدم قبول وثیقه می تواند در مرجع صالح اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند.

 • مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار از زمان ابلاغ 10 روز می باشد.
 • مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرار، از زمان ابلاغ برای شخص مقیم خارج از کشور یکماه می باشد.

قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش بیان نموده است:


زمانی که برای متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر شود و نتواند وثیقه به دادگاه ارائه کند، به زندان فرستاده می شود. همچنین متهم ده روز فرصت برای اعتراض به قرار صادر شده را دارد. قرارهایی که شخصی که به وی ضرر وارد شده است، بعنوان شخص ثالث می تواند نسبت به صدور آن اعتراض نماید.

قانونگذار براساس ماده 423 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهایی که شخص ثالث می تواند به آن در مرجع قضایی اعتراض کند شامل :

 • قرار رد ایراد دادرس
 • تصمیمات قضایی در مورد ضبط، رد و معدوم کردن اشیا
 • دستور دادستان در مورد گرفتن مبلغ التزام، مبلغ کفالت و ضبط وثیقه
مدت زمان اعتراض به قرار های ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ 10 روز است.

مدت زمان اعتراض به قرارهای ذکر شده توسط شخص ثالث از زمان ابلاغ برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، یک ماه می باشد.

مشاوره حقوقی

قرارهایی که دادستان می تواند نسبت به آن اعتراض کند:

 • قرار عدم صلاحیت
 • قرار موقوقی تعقیب صادره از دادگاه
مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده از زمان ابلاغ بیست روز می باشد.
مدت زمان تعیین شده برای مطرح کردن اعتراض به قرارهای ذکر شده برای اشخاص خارج از کشور در این قسمت از زمان ابلاغ دو ماه می باشد.

قانونگذار در ماده سیصد و نود قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که:
شاکی، متهم و شخص ثالث، دادستان می تواند نسبت به این قرارها اعتراض نماید.

قرار موقوفی تعقیب در مواردی که به دلایل ذیل توسط دادگاه صادر شود:
 • مشمول مرور زمان
 • رضایت شاکی خصوصی
 • قرار عدم صلاحیت

در صورتی که در پرونده، شاکی خصوصی رضایت داده و دادگاه قرار وثیقه سنگین صادر کرده است می توانید به قرار وثیقه اعتراض نمایید.

قرار وثیقه چیست

قرار وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است که به منظور آزادی متهم صادر می‌شود و در این قرار، متهم متعهد می‌شود که هر زمانی که دادگاه درخواست حضور او را داشت، در مرجع قضایی حاضر شود. در صورتی که متهم در مرجع قضایی حضور نیابد، وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود. وکیل کیفری مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری توضیح می‌دهد که هدف از قرار وثیقه، دسترسی به متهم، حضور به موقع در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تضمین حقوق متضرر از جرم و جبران ضرر و زیان است. در برخی موارد، اگر قرار وثیقه صادر شده را نقض کنند، وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود.

مراحل گذاشتن قرار وثیقه چگونه است؟

پس از صدور قرار وثیقه به متهم، بازپرس موظف است به او ابلاغ کند که وثیقه‌ای را به عنوان ضمانت آزادی خود معرفی کند. در اینجا دو نوع وثیقه مورد نظر قابل معرفی است: مال غیرمنقولی و وجه نقد.در صورتی که متهم یا یک شخص ثالث، مالی غیرمنقولی را به عنوان وثیقه ارائه کنند، این مال توسط یک کارشناس مالی مستقل ارزیابی می‌شود. کارشناس مالی توسط اداره ثبت اسناد و املاک انتخاب می‌شود. اگر ارزش مال معرفی شده مناسب تشخیص داده شود، متهم آزاد می‌شود و مال مذکور به عنوان وثیقه بازداشت می‌شود.
در صورتی که وثیقه نقدی باشد، مبلغ وثیقه باید به حساب سپرده دادگستری واریز شود. فیش واریزی نقدی نیز به پرونده اضافه می‌شود و شماره و تاریخ آن در قرار قبولی وثیقه ثبت می‌شود.اگر ارزش مالی که به عنوان وثیقه ارائه شده است برابر یا بیشتر از مبلغ وثیقه تعیین شده باشد، قرار قبولی وثیقه صادر می‌شود و وثیقه بازداشت می‌شود. در غیر این صورت، مال معرفی شده به عنوان وثیقه رد می‌شود و متهم موظف است وثیقه دیگری را معرفی کند تا آزادی خود را تضمین کند.

The lawyer objected to the bail


نمونه لایحه اعتراض به قرار وثیقه

ریاست محترم شعبه ... بازپرسی... دادسرای عمومی و انقلاب ....

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اینجانب به وکالت از آقای ........ فرزند ........ به اتهام ......... به شماره پرونده کلاسه ......... در دفاع از حقوق موکل خود معروض می دارد، با توجه به اینکه شاکی خصوصی آقای ........ نسبت به شکایت خود اعلام رضایت کرده است، همانگونه که مستحضرید برای صیانت از حقوق متهمان قانونگذار قرارهای متعدد کیفری برای جلوگیری از بازداشت شهروندان در نظر گرفته است . بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به قرار وثیقه صادر شده از طرف آن مقام قضایی محترم اعلام و درخواست قرار کفالت در صورت صلاحدید هستم .

با تشکر و احترام

وکیل

بخشنامه پیشگیری از کرونا در زندان ها

رئیس محترم قوه قضائیه جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی بخشنامه ذیل را در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا در زندانها ابلاغ نموده است.

برای رویکرد کاهش ورودی به زندان از صادر شدن قرار تامین که باعث بازداشت می شود جز موارد ذیل اجتناب شود:

- با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل اعمال مجازات جایگزین حبس ، تعویق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود.
تمامی قضات دادسراها و دادگاه ها مسئول اجرا و دادستان ها و روسای کل دادگستری های سراسر کشور موظف به نظارت برحسن اجرای این بخشنامه شده اند.
-محکومینی که رای محکومیت آنها قطعی است و با قرار تامین آزاد هستند، جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان ها تا پایان فروردین سال 1399 خودداری شود.

عدم پذیرش قرار وثیقه: حق متهم برای اعتراض

با توجه به ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمانی که مورد قرار وثیقه قرار گرفته‌اند، تا زمان سپردن وثیقه، در بازداشتگاه معرفی می‌شوند. اما حق اعتراض به عدم پذیرش قرار وثیقه به متهم اعطا شده است؛ بر این اساس، در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، اعتراض خود را به عدم پذیرش قرار وثیقه اعلام نماید.
رفع مسئولیت وثیقه‌گذار: حق وثیقه‌گذار برای درخواست آزادی
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به وثیقه‌گذاران حق درخواست رفع مسئولیت یا آزادی قرار وثیقه خود را در هر یک از مراحل تحقیقات اعطا می‌کند. وثیقه‌گذار با معرفی و تحویل متهم به مرجع مربوطه می‌تواند درخواست رفع مسئولیت نماید. مرجع ذی‌صلاح پس از درخواست وثیقه‌گذار، شرایط را بررسی و مسئولیت را از وثیقه‌گذار رفع یا قرار وثیقه را آزاد می‌نماید.

حفظ حقوق متهم و وثیقه‌گذار در دادگاه

در دستگاه قضایی، رعایت حقوق متهمان و وثیقه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. مفاد قوانین آیین دادرسی کیفری که حقوق متهمان و وثیقه‌گذاران را تضمین می‌کنند، باعث می‌شود تا فرآیند دادرسی منصفانه و با رعایت اصول حقوق بشری انجام شود. اعطای حق اعتراض به عدم پذیرش قرار وثیقه به متهمان و حق درخواست رفع مسئولیت وثیقه‌گذاران، از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق طرفین در دادگاه انجام می‌شود.


وکیل اعتراض قرار وثیقه


وکیل متخصص اعتراض قرار وثیقه گروه حقوقی آساک

گروه حقوقی آساک گروه مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد قرار وثیقه و اعتراض به قرار وثیقه با وکیل اعترض قرار وثیقه مشورت نمایید.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید