برترین موسسه حقوقی در تهران کجا می باشد؟

برترین موسسه حقوقی در تهران کجا می باشد؟

برترین موسسه حقوقی در تهران کجا می باشد؟

2 اردیبهشت1403
برترین موسسه حقوقی در تهران کجا می باشد؟

موسسه حقوقی چیست؟ هر از چند گاهی که خبرگان علم اقتصاد کشور سخن از بحرانهای حاکم بر بنگاههای اقتصادی مینمایند کمتر زمانی است که از ضعف سیستم حقوقی سخن بگویند چرا که این رکن بنیادین توسعه پایدار به سهولت به فراموشی سپرده میشود.
امروزه ثابت شده است که مدیریت،برتر مدیریتی است که در هر لحظه از دو بعد تجارت و قانون به معاملات و چالشهای پیش رو بنگرد و این مهم میسر نمی شود مگر با برخورداری از مشاوران حقوقی و بعضاً دپارتمان های پشتیبانی کننده این علم بی تردید موفقیت در مذاکرات سرمایه گذاری و قراردادها با حضور یک وکیل آشنا به بازار تجارت و قوانین حاکم بر آن برتری نسبی اختیار جلسه را قطعی مینماید و قدرت نفوذ را افزایش می.دهد. قطعاً میدانید که یکی از علل عمده شکست مؤسسات مالی و اعتباری شرکتهای سرمایه گذاری و تجار،بزرگ فقدان آگاهی لازم و کافی از مبانی حقوقی بوده که با بهره مندی شایسته و صحیح از حقوقدانان برجسته میتوان این نقیصه را مرتفع نمود .

این مؤسسه به پشتوانه سوابق ،علمی تحقیقاتی مدیریتی و اجرایی گروهی از کارشناسان حقوق و وکلای دادگستری با چیدمان صحیح نیروی انسانی و نگرش راهبردی و استراتژیک و با هدف ایجاد بستری مناسب برای پاسخگوئی به نیاز جامعه و خدمات نوین و به روز حقوقی شکل گرفت.

مؤسسه مشاوره حقوقی و وکالت سید حسن ذوقی و همکاران موسسه ای است خصوصی غیر تجاری انتفاعی و مستقل که در دفتر ثبت موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. مرکز اصلی موسسه شهرستان مشهد میباشد لیکن کل جغرافیای جمهوری اسلامی ایران حوزه فعالیت آن محسوب میگردد. این موسسه خدمات حقوقی خود را از طریق کادر تخصصی خود شامل حقوقدانان و کارشناسان مجرب در رشته های مختلف حقوقی و سایر رشتههای مرتبط ارائه مینماید.
مشاوره حقوقی

خدمات حقوقی این مؤسسه در قالب پنج دپارتمان تخصصی ارائه میگردد:

 • -دپارتمان تحقیقات و مطالعات
 • -دپارتمان انرژی و قراردادهای بین المللی
 • -دپارتمان داوری و سازش
 • -دپارتمان کارگاه های آمورشی
 • -دپارتمان دعاوی حقوقی و کیفری

هر یک از دپارتمانها با در اختیار داشتن کادری مجرب از وکلای دادگستری مشاوران ،حقوقی اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی رشتههای حقوق و همچنین با همکاری کارشناسان متخصص در سایر رشتهها و حوزههای مرتبط به مثابه موسسهای مستقل و در عین حال مرتبط با موسسه مادر فعالیت می کـنند.

موسسه حقوقی در تهران

موسسه حقوقی : از اینرو علاوه بر ارائه خدمات حقوقی در موضوعات سنتی و رایج ،حقوقی آماده ارائه خدمات حقوقی پیشرفته و داوری بین المللی نیز می باشد.
این موسسه با توجه به نیازهای خاص هر یک از مشتریان و موکلین بستههای جامعی از خدمات حقوقی را طراحی و سازماندهی مینماید و نیازمندیهای بخش های متنوع دولتی خصوصی و تعاونی کشور و طیف گسترده ای از فعالان اقتصادی اعم از صنعتی تجاری و خدماتی را تأمین می نماید.
بدیهی است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا بیگانه که در داخل یا خارج از کشور متبوع خود به سر میبرند اعم از این که اقامتگاه آنها در ایران یا در یک کشور خارجی باشد یا دارای تابعیت مضاعف ،باشند میتوانند از خدمات حقوقی ما بهره مند گردند.
موسسه حقوقی

دپارتمان تحقیقات و مطالعات

موسسه حقوقی :وجود دانش فنی لازم و سوابق اجرائی و مدیریتی انواع پرونده های قضایی و دعاوی مستحدثه و پیشرفته در راستای ارائه خدمات برتر، این موسسه را قادر ساخته تا بتواند پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی مشاوره ای و تخصصی را تحت مدیریت خود با بهترین ،کیفیت کمترین زمان و حداقل هزینه به انجام رساند.
از ویژگیهای بارز این موسسه ارتباط و همکاری مستمر با صاحبان علم اندیشه و اعتبار قضایی است این بخش با برخورداری از متخصصین حقوق عمومی با در برگرفتن حوزه ای وسیع از روابط میان دستگاههای اجرائی با یکدیگر و نیز واحدهای دولتی و موسسات غیر دولتی با شهروندان به مناسبات حاکم میان کلیه اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با اشخاص حقیقی انتظام می بخشد.

قسمتی از خدمات این بخش به شرح ذیل میباشد:

- تحقیق و بررسی نقاط ضعف سیستم حقوقی حاکم بر سازمانها و نهادها به منظور ارائه بسته پیشنهادی قوانین و مقررات
- تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح ،قانونی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها و همچنین قراردادهای حقوقی مورد نیاز وزارت متبوع و موسسات وابسته
- بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح قانونی تصویب نامه ها آیین نامه ها و اساسنامه های مورد نیاز وزارتخانه و مؤسسات وابسته
- اظهار نظر در مورد پیش نویس پروتکلها و موافقت نامه ها قراردادهای داخلی و خارجی بر حسب مورد
- اظهار نظر مشورتی و ارائه طریق قانونی به سازمانها واحدها و موسسات تابعه وزارت بازرگانی
- ارائه خدمات حقوقی و انجام امور مربوط به اقامه دعوی سازمان بازرگانی استانها در صورت ضرورت و پاسخگویی به دعاوی مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه واحدهای تابعه وزارتخانه

ایجاد هماهنگی و انجام امور حقوقی در سطح وزارتخانه و ارتباط با سایر دفاتر حقوقی سازمانهای تابعه به منظور حل و فصل دعاوی و امور مربوطه در مراجع قضائی

- تنظیم و تدوین مجموعه قوانین و مقررات و تصویب نامهها و آیین نامهها و اساسنامههای مورد عمل وزارت متبوع و به روز نگهداشتن آن
- انجام هماهنگی لازم با سازمان بازرگانی استانها به منظور رفع مسایل و مشکلات احتمالی و هدایت مسئولین مربوطه در جهت امور حقوقی
- مطالعه و بررسی ،قوانین آیین نامه ها و کلیه ضوابط و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی
- اظهار نظر کارشناسی در مورد فراهم آوردن شرایط قانونی و حقوقی لازم برای تجارت الکترونیکی
- همکاری لازم با مراجع قضایی به منظور بررسی جرائم الکترونیکی و اظهار نظر حقوقی در این خصوص
- تهیه و تنظیم پیش نویس مقررات آیین نامه و ضوابط موثر در اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ارائه به مراجع ذیربط
- همکاری با واحدهای ذیربط به منظور ایجاد سایت تخصصی جهت گردآوری کلیه ،قوانین آیین نامه،ها اساس نامه،ها مقررات و ضوابط مربوط به وزارت بازرگانی و سازمانهای وابسته
- مشاوره تخصصی و ارائه خدمات حقوق انتقال تکنولوژی حقوق ،بانکی حقوق بورس و بازار سرمایه حقوق مصرف کننده حقوق ،رقابت حقوق مشارکت های عمومی خصوصی حقوق اینترنت مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی

دپارتمان انرژی و قراردادهای بین المللی

این دپارتمان با بهره مندی از مدیران آشنا به قوانین و متخصصان مجرب و با نگرشی هدفمند به ارائه خدمات گوناگون حقوقی به سرمایه گذاران و فعالین داخلی و خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه انرژی و قراردادهای بین المللی می پردازد. وجود کارشناسانی با تخصص آکادمیک علم ،قوانین قراردادها و مذاکرات سرمایه گذاری موجب گردیده است عموم سرمایه گذاران از دید مشاور و طراح مذاکرات به مؤسسه بنگرند.
با دقت حقوقی ، به سرعت میتوان بازار هدف را از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر برد و سطح روابط سرمایه گذاران داخلی و خارجی وبالتبع فرصتها را ارتقاء داد بدون آنکه کمترین خدشه ای به موجودیت و اعتبار کنونی وارد .آید بیشک توجه به ظرافتها و پیچیدگیهای ،حقوقی ریسک سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. بکارگیری انواع تأسیسهای حقوقی داخلی و بین المللی در تنظیم قراردادها تجارت را هموار و سرمایه گذاری را آمن مینماید بسیاری از فعالان اقتصادی و بازرگانان فعالیت خود را در قالب یکی از شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت سامان داده اند بی تردید فزونی قواعد و مقررات حاکم بر اعمال شرکتها و آثار متنوع تصمیم های ،مدیران نیاز به بهره مندی از خدمات حقوقی افراد متخصص در این گستره را آشکار نموده است.
سرمایه گذاری در یک کشور بیگانه همواره با چالشها و ریسکهای فراوانی همراه بوده است. برخی از مهمترین این ریسکها از جمله ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی به دشواری قابل پیشگیری و کنترل هستند اما ریسک حقوقی را با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر هر کشور و در نظر گرفتن ،اصول نظریه ها و قوانین بین المللی به سهولت میتوان کاهش داد و تبعات اقتصادی و سیاسی را نیز بدین ترتیب تعریف و پیش بینی نمود.
موسسه حقوقی

قسمتی از خدمات این بخش به شرح ذیل می باشد :

۱- تنظیم قرار دادهای مهم ،نفت ،گاز، پتروشیمی و انرژی
۲- تنظیم قرار دادهای بازرگانی و تجارت بین المللی
۳- تنظیم قراردادهای کارگزاری و واسطه گری بین المللی
4- تنظیم قرار دادهای توزیع اتاق بازرگانی بین المللی
5- تنظیم قرار دادهای نمایندگی بازرگانی اتاق بازرگانی بین المللی
6- تنظیم قراردادهای ،نمایندگی ،فرانشیز توزیع و لیسانس
7- تنظیم قرار دادهای سرمایه گذاری یک شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی
۸- تنظیم قراردادهای مشارکت در سطح کلان سرمایه گذاری
9- تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری متقابل شرکتهای خارجی
۱۰- تنظیم قرار دادهای درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری چند نوع متفاوت
۱۱- تنظیم قراردادهای پیمان کاری دولتی
۱۲ تنظیم قراردادهای پیمان کاری خصوصی و پروژه های عمرانی
13- تنظیم قرار دادهای احداث بهره برداری و انتقال (B.O.T)
14- تنظیم قرار دادهای احداث تملک و بهره برداری (B.O.O)
15- تنظیم قرار دادهای ساخت تملک بهره برداری و انتقال (B.T.O)
16- تنظیم قرار دادهای احداث انتقال و بهره برداری (B.L.T)
17- تنظیم قرار دادهای ساخت و انتقال (B.T)
18- تنظیم قراردادهای EPC و EPCF
19- تنظیم قراردادهای انتقال تکنولوژی
20- تنظیم قرار دادهای بیع متقابل (Buy Back) –
21- تنظیم قراردادهای بین المللی حمل و نقل
22- تنظیم قراردادهای لیزینگ
23- تنظیم قراردادهای فروش یا ثمن شناور
24- تنظیم قراردادهای مالکیت زمانی
25- تنظیم قراردادهای تأمین منابع مالی (Fainance)
26- تنظیم قراردادهای اخذ خطوط اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی
موسسه حقوقی

دپارتمان داوری و سازش

موسسه حقوقی :همانطور که تجربه ثابت کرده است. فن صلح، داوری و دفاع، مهارت هر وکیل یا حقوقدان نا آشنا از بازار معاملات و قراردادها نیست و تبخیر و جسارت خاصی می طلبد.
داوری امری مهم و ضروری است که به نفع هر شرکت داخلی و بین المللی میباشد جهت کاهش مناقشات فرضی از این تاسیس حقوقی بهره مند گردد. به تجویز قانون کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی میتوانند با تراضی یکدیگر اختلافات خود را چه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند داوری نه تنها در محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران بلکه در محاکم بین المللی نیز پذیرفته شده است و عموم دعاوی و اختلافات بین المللی بدین ترتیب حل و فصل میگردد قانون گذار از ماده ۲۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را به این موضوع تخصیص داده است که بیش از ۴۷ ماده میشود این رقم حکایت از اهمیت امر داوری در رفع تنازعات و اصل تراضی طرفین مخاصمه دارد.
از ایترو این ،موسه دپارتمان ویژه ای را متشکل از کارشناسان خبره و آگاه از قوانین و مشکلات حاکم بر بازار و معاملات جهت داوری و سازش تأسیس نمود تا در این امر مهم تاثیر گذار باشد.

قسمتی از خدمات این بخش به شرح ذیل میباشد:

البته خدمات این بخش اکنون توسط موسسه بین المللی داوری ققنوس به طور مستقل از موسسه حقوقی ارائه میگردد.
1- صدور رای داوری و حکمیت
2- قبول سمت داوری و حکمیت در قراردادهای داخلی و بین المللی
3- قبول سمت داوری جهت رفع تنازعات و اختلافات اعم از این که در مرحله رسیدگی قضایی باشد یا نباشد
4- قبول سمت نمایندگی جهت رفع اختلافات في ما بين اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ،شرکتها دستگاهها سازمانها و موسسات وابسته
5- تهیه و تنظیم انواع سازشنامه و موافقتنامه داوری
6- خدمات مشاوره تخصصی قراردادها و تعهدات
7- قبول سمت رایزن حقوقی
8- طراحی و مدیریت هدفمند مذاکرات سرمایه گذاری تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری و توافقنامه های تجاری

کارگاههای آموزشی

همانطور که عنایت دارید آموزش نیروی انسانی و ارتقاء سطح کیفی و علمی از ارکان توسعه هر تشکل حقوقی مبتنی بر منابع انسانی است. غالباً چنین آموزشهایی آکادمیک و کلاسیک میباشد آنچه مهم است تفاوت در خروجی کارگاهها با کلاس هاست؛ چرا که عملگرایی و نتیجه گرایی صرفاً در کارگاه ها مشاهده می گردد. این مؤسسه معتقد است که برگزاری چنین کارگاههایی برای پرسنل مجموعههای طرف قرارداد امری ضروری و واجب می باشد.
خروجی این کارگاهها نیروی انسانی دارای پتانسیل حقوقی است که پس از آموزش در ضمیر ناخودآگاه خویش دارای بعد حقوقی انسانی نیز خواهد شد. از آنجا که امور حقوقی قواعد کلی هستند این مهم بسادگی امکان پذیر است. امروزه عقل معیشت ناگزیر است از دو بعد حقوقی و تجاری تواماً به مسائل و قضایا بنگرد؛ به عبارتی دیگر اینها دو بال فرشته نجات انسان در عصر کنونی محسوب میگردد.

دپارتمان دعاوی حقوقی و کیفری

موسسه حقوقی : وجود حقوقدانان و مشاوران با تجربه و با سابقه چندین ساله در امر وکالت خدمات و پشتیبانی حقوقی را در قراردادهای بلند مدت تحکیم بخشیده است و حوزه ارتباطی قوی نفوذ و اعتبار این موسسه و همکاران برای موکلین قدرتی به ارمغان می آورد تا با طمانینه و آرامش خاطر به اهداف از پیش برنامه ریزی شده خود دست
یابند.
مطالبات حقوقی آسانتر گردد. در این بخش تلاش بر آن است تا از مشکلات روز افزون حقوقی موکلین کم و دغدغه مدیران صاحب نظر از تبعات و آثار ناشی از قراردادها مرتفع، استيفاء حتى و وصول
بدیهی است دپارتمان حقوقی را می توان در محل کار نیز مستقر نمود.

قسمتی از خدمات این بخش به شرح ذیل می باشد

امور حقوقی امور کیفری
داد خواستهای حقوقی جرایم علیه اشخاص
درخواستهای حقوقی جرائم علیه اموال و مالکیت
امور گمرکی ،مالیاتی صادرات و واردات جرائم علیه امنیت جامعه
خدمات اجتماعی جرائم مخل امنیت عمومی و امنیت ملی
اشتغال و بیمه اتباع خارجی جرائم مواد مخدر
تابعیت، پناهندگی، استملاک و سرمایه گذاری اتباع خارجی
امور خانوادگی، ارث و ثبت احوال
تجار شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
املاک و مستغلات
اجرای احکام و اسناد
دارایی
شهرداری و ثبت
خدماتی که در قبال کل آن یک حق الزحمه ماهانه دریافت می گردد.

۱/۱ مدیریت حقوقی

ایجاد مدیریتی متفاوت و مدفمند مبتنی بر دانش و برنامه ریزی در محل ،اتحادیه از خدمات این مؤسسه می نیروی انسانی تحت اختبار با اعمال برنامه ریزی ،سازماندهی رهبری و کنترل کلیه امور حقوقی آن مجموعه را مدیریت می نماید. مدیریت حقوقی از فعالیت حقوقی تعریفی ممتاز ارائه مینماید به عنوان مثال هر پرونده در قالب یک پروژه تعریف میگردد که لازم است وکیل مسؤول برونده باشد. این مدیریت در تعامل با دپارتمانهای مؤسسه و با همفکری و همکاری این مدیریت با هدف وصول سریع مطالبات اقدام مقتضی را معمول دارد؛ نه به صورت سنتی و شکل رایج کنونی که بلافاصله با طرح تقدیم دادخواست موجبات اطاله و فرار فرصتها را فراهم نماید
تأخیر در وصول مطالبات برای طرفین تهدید محسوب میگردد،لذا این مؤسسه میکوند با بهره مندی از عوامل مدیریت و منابع انسانی کارآمد و خبره حالتهای پیش رو را ارزیایی و تهدیدهای احتمالی را تبدیل به فرصتهای طلایی برای آن اتحادیه و همکاران بنماید.
بدیهی است کمیت نیروی انسانی اجرائی و اداری جهت استقرار در محل اتحادیه در ساعات تعیین شده با توجه به حجم کار موجود تعیین می کردد. البته در صورت افزایش کار و توسعه خدمات به این نیرو افزوده خواهد شد. چه بسا اتحادیه محترم با فراخوان عمومی و اطلاع به همکاران موجبات توسعه و سیر صعودی خدمات را فراهم آورد.

بخشی از وظایف این مدیریت به شرح ذیل میباشد:

 • ۱/۱/۱ -- مدیریت امور حقوقی
 • ۱/۱/۲- مدیریت ریسنگ حقوقی
 • ۱/۱/۳ - مدیریت و پیگیری پرونده های حقوقی
 • ۱/۱/۴ - ارجاع دادخواست ،شکایت لایحه دفاعیه و گزارش اصلاحی که توسط وکیل مسئول پرونده تنظیم میگردد به مؤسسه جهت کار کارشناسی و تأیید نهایی قبل از ثبت و تقدیم به مراجع قضایی
 • ۱/۱/۵- نظارت بر عملکرد وکلاء مسؤول پرونده و وکیل مشاور
 • ۱/۱/۶ - رابط و هماهنگ کننده طرفین قرارداد
 • ۱/۱/۷ ۰ ارائه گزارش ماهانه ۶ ماهه و سالانه به آن اتحادیه؛ پس از تایید مؤسسه
 • ۰۱/۱/۸ حل وفصل دعاوی و مناقشات در صورت عدم توانایی ارجاع به مؤسسه
 • ۱/۱/۹- همفکری و همکاری با وکلای مسؤول پرونده های حقوقی
 • ۱/۱/۱۰ - همفکری و همکاری با وکیل مستقر در ساعات معین جهت مشاوره حقوقی رایگان پرسنل و همکاران آن اتحادیه
 • ۰۱/۱/۱۱ ارجاع و توزیع صحیح پروندهها به وکلاء با توجه به موضوع پرونده و شخصیت وکیل

۱/2 تحقیقات و مطالعات

موسسه حقوقی : هروقی روی می نماید این سیستم باید بتواند ضریب ریسک بازگشت منابع را برای همکاران کاهش دهد بسته ی ،مذکور شامل سه مرحله ی اقدامات این مرحله دیارتمان تحقیقات و مطالعات ،مؤسسه پژوهشی را روی دادهها و اطلاعات جمع اوری شده و در اختیار به منظور ارائه یکیج سیستم کنترل پیشگیرانه اقدامات نظارتی و اقدامات پس از معاملات تجاری می شود.
بدیهی است ضمانت برگشت منابع باید با حفظ سهولت معاملات و استقبال شهروندان همراه باشد و از هر گونه شائبه بازدارندگی بدور باشد. تلاش بر این است که در این سیستم متدولوژی نتیجه گرا حاکم گردد و بهبود مستمر در آن مشاهده شود. امروزه پیاده سازی سیستمهای کنترل کیفی فراتر از روزه های تولیدی ،عمرانی صنعتی و کشاورزی به بخش خدمات نیز راه یافته است که خدمات حقوقی را نیز به طریق اولی شامل می گردد.
به منظور تخوير ذهن مدیران محترم نظر آنان را به دپارتمان تحقیقات و مطالعات تعریف شده در بسته فعالیتهای مؤسسه جلب می نمایم.

۱/۳ تهیه انواع قرارداد

موسسه حقوقی : تنظیم انواع موافقتنامه توافقنامه و قرارداد داخلی و بین المللی خصوصی و دولتی پس از تشخیص موضوع به دپارتمان مربوطه ارجاع میگردد و این دپارتمان با دقت نظر کارشناسی قراردادی را در راستای حفظ حقوق و صلاح أن اتحادیه تهیه می نماید.
شایان ذکر است، بازنگری قراردادهای قبلی و نیز قراردادهای تیپ ویژه معاملات در حیطه این موسسه میباشد که در صورت نیاز تغییرات موضوعی یا شکلی اعمال مي گردد. در صورت لزوم داوری مؤسسه در بعضی از قراردادهای تیپ گنجانده خواهد شد.
بدیهی است این بازنگریها دوره ای و با توجه به تجربههای جدید مؤسسه در حوزههای مختلف کاری اعم از همکاری با آن مجموعه و غیره همچنین الگو ورداری از قراردادهای مشابه صورت می گیرد .
موسسه حقوقی

۱/۴ مشاوره حقوقی

موسسه حقوقی :همانطور که عنایت دارید مشاوره حقوقی از اهمیت بیشتری نسبت به وکالت برخوردار است؛ چرا که طرف مشاوره پس از اخذ مشاوره و ارائه طریق حقوقی - از حيث اعتماد به مشاور در مسیری قرار میگیرد که عموماً مجال بازگشت نیست و هر حرکت و اقدام او زیر ذره بین می باشد.
متاسفانه همکاران قضایی از اهمیت این مسأله غافلند و قریب به اتفاق مشاوره ها جامع و مانع نمی باشد؛ به عبارتی ،واضحتر تمام جوانب را در نظر نمی گیرد. لذا این مؤسسه بر آن شد جهت افزایش تفهیم طرفین نسبت به موضوع مشاوره را فقط به صورت کتبی با ذکر ،منابع مستندات ،قانونی، مدارک و قرائن پس از کسب اطلاعات کامل ارائه نماید بدین ترتیب چنین مشاوره ای در واقع یک محصول پژوهشی است که حاصل جمع ،افکار آراء و نظرات صاحبنظران حقوقی است. مسلماً، مشاوره های شفاهی نیز در صورت فوریت امکان پذیر است؛ هر چند به نفع مشاوره شونده نمی باشد.

۱/۵ رایزن حقوقی

موسسه حقوقی : امروزه ضرورت حضور یک وکیل یا کارشناس حقوقی آشنا به بازار تجارت و انواع مذاکرت سرمایه گذاری به همراه مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی، شرکتهای تجاری و بنیادهای مالی و اعتباری ثابت شده است.
این مهم علاود برانکه برتری نسبی جلسه را بلحاظ روانی و فضای حاکم بر جلسات به نفع مذاکره کننده می نماید موجب قوت واعتماد به نفس مذاکره کننده گردد. از اینرو در جهان توسعه یافته ، امروزی شاخصهای مذاکرات موفق را حضور حقوقدانان در کنار نمایندگان مذاکره کننده می دانند.
البته، حقوقدانان نیز باید از مشخصه های لازم ،فیزیکی شخصیتی و قدرت مذاکره برخوردار باشند. مضافاً اینکه بتوانند بلافاصله پس از مذاکره، در حدود صلاحیت ،خویش تجزیه و تحلیل مناسبی جهت اتخاذ تصمیم مدیران ارائه نمایند. معمولاً به علت اهمیت موضوع مدیران ارشد مؤسسه شخصاً به عنوان رایزن حقوقی حضور می یابند. لازم به ذکر است رایزن حقوقی زمانی موضوعیت مییابد که سطح مذاکرات کلان باشد.

1/6- دفاع کیفری

موسسه حقوقی : انجام دفاع کیفری از اتحادیه در کلیه مراجع قضایی در صورتی که موضوع مرتبط با مطالبه وجه .نباشد این دفاع شامل شکایات کیفری مطروحه یا مطرح شونده عليه همکاران و بلکه شامل ایران می گردد که در آن اتحادیه به تجویز اساسنامه و اکھی تاسیس یا اگنی آخرین تغییرات صاحبان امضاء محسوب نمی گردد.

۱/۷ کارگاه های آموزشی

موسسه حقوقی : آموزه هایی است و تلاش میباشد انجه مهم است تفاوت در خروجی کارگاه ها با کلاس هاست چرا که عملگرایی و نتیجه گرایی صرفا در کارگاه ها همانطور که عنایت دارید اموزش نیروی انسانی و ارتقاء سطح کیفی و علمی از ارکان توسعه هر تشکل حقوقی مبتنی بر منابع انسانی است. غالبا چنین ی گرفت این ماسه تر است که در گزاری چنین کارگاههایی برای همکاران مجموعههای طرف قرار داد امری ضروری و واجب می باشد.
خروجی این کارگاه ها نیروی انسانی دارای پتانسیل حقوقی است که پس از ،آموزش در ضمیر ناخوداگاه ،خویش دارای بعد حقوقی انسانی نیز خواهد شد. از آنجا که امور حقوقی قواعد کلی هستند این مهم بسادگی امکان پذیر است.
البته تلاش ما بر آنست این بعد انسانی همکاران ان اتحادیه را فقال نسائیم. امروزه عقل معیشت ناگزیر است از دو بعد حقوقی و تجاری تواما به مسائل و قضایا بنگرد و به عبارتی دیگر اینها دو بال فرشته نجات انسان در عصر کنونی محسوب می گردد.

خدماتی که در قبال هر یک از آنها حق الزحمه به طور پروژه ای تعیین می گردد.

۲/۱ دفاع از دعاوی حقوقی مالی مطروحه علیه اتحادیه در کلیه مراجع قضایی
۲/۲ مارس دعاوی حقوقی مالی به نفع اتحادیه در کلیه مراجع قضایی
۲/۳ دفاع از دعاوی حقوقی غیر سالی مطروحه علیه اتحادیه در کلیه مراجع قضایی .
.۲۴ طرح دعاوی حقوقی غیر مالی به نفع اتحادیه در کلیه مراجع قضایی
۲۱۵ مطرح شکایت کیفری به نفع اتحادیه در کلیه مراجع قضایی
۲/۶ قبول سمت داوری در قراردادهای ،تجاری سرمایه گذاری و سرمایه پذیری
خدمات ویژه و امتیازاتی که در صورت برقراری تعامل به طور رایگان ارائه می گردد.
۳/۱. ایجاد دپارتمان حقوقی با استقرار وکیل رسمی دادگستری یا کارشناس خبره حقوقی در اتحادیه
۳/۲ پیاده سازی سیستم کنترل حقوقی
۳/۳ ارائه خدمات مشاوره عمومی امور (شخصی به مدیران ،پرسنل همکاران و آشنایان معرفی شده اتحادیه.
۳/۴ انجام وکالت عمومی امور شخصی به مدیران پرسنل همکاران و آشنایان معرفی شده اتحادیه ، با تسهیلات ویژه.
۳/۵ - تنظیم دادخواست شکایت، لایحه دفاعیه و گزارش اصلاحی عمومی( امور شخصی ) به مدیران، پرسنل، همکاران و آشنایان معرفی شده اتحادیه، با تسهیلات ویژه
اشتغال و بیمه
ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در مسائل راجع به اشتغال و بیمه خارجیان از قبیل
1- اختلافات اتباع خارجی با کارفرمای ایرانی
2- مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بین المللی میان کارگر و کارفرما
3- اختلاف اتباع خارجی با شرکتهای بیمه ایرانی
4- مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بیمه
و سایر موارد مرتبط

امور ،گمرگی ،مالیاتی صادرات و واردات

ارائه کلیه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وکالت در زمینه امور گمرکی، مالیاتی صادرات و واردات از قبیل:
1- کلیه خدمات حقوقی مالیاتی به اتباع خارجه و ایرانیان مقیم خارج از کشور
2- معافیت های گمرکی خارجیان
3- واردات کالا توسط خارجیان
4- صادرات و خروج کالا توسط خارجیان
5- دعاوی راجع به ضبط و توقیف کالا در گمرک
6- پرداخت مالیات توسط خارجیان
7- مشاوره و پیگیری امورات راجع به ترخیص کالا
و سایر موارد مرتبط

تخصص و تنوع: پرچمدار بهترین موسسه حقوقی در تهران

یکی از ویژگی‌های اصلی بهترین موسسه حقوقی در تهران، ارائه خدمات با تخصص و تفکیک بر اساس زمینه‌های مختلف حقوقی است. این موسسه برای موکلین خود امکان انتخاب بهترین وکیل حقوقی در تهران را فراهم می‌کند، زیرا هر فرد می‌تواند وکیلی با تجربه و تخصص متناسب با نیاز خود را دریافت کند.

مشاوره حرفه‌ای: راهنمایی رایگان و کارآمد

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته بهترین موسسه حقوقی در تهران، ارائه مشاوره‌های حضوری رایگان به موکلین است. در این موسسه، مشاوران حقوقی با تخصص و تجربه بالا، مشاوره‌های حرفه‌ای و کارآمدی را به موکلین ارائه می‌دهند، که این مشاوره‌ها می‌توانند به عنوان راهنمایی موثر برای تصمیم‌گیری‌های حقوقی موکلین عمل کنند.

آموزش و ارتقاء: جلسات آموزشی و مشاوره‌های رایگان

یک موسسه حقوقی برجسته باید به منظور ارتقاء سطح دانش وکلا و پرسنل خود، جلسات و سمینارهای آموزشی مختلف را برگزار کند. همچنین، ارائه مشاوره‌های رایگان به ارگان‌ها و شرکت‌ها نیز از دیگر ویژگی‌های برجسته این نوع موسسات است که به بهبود کیفیت خدمات حقوقی منجر می‌شود.
خدمات اجتماعی

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در مورد مسائل اجتماعی مربوط به خارجیان از قبیل :

 • 1- خدمات مربوط به امورات تحصیلی آموزش عالی و آموزش و پرورش
 • 2- خدمات مربوط به اخذ مجوز تاسیس مراکز کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری
 • 3- خدمات مربوط به امور جهانگردی
 • 4- خدمات مربوط به اخذ مجوزهای زیست محیطی و سایر موارد مرتبط
 • تابعیت، پناهندگی و استملاک اتباع خارجی
 • ارائه مشاور حقوقی و قبول وکالت راجع به تابعیت و پناهندگی و ورود و خروج اتباع بیگانه از قبیل
 • 1- پناهندگی سیاسی خارجیان در ایران
 • ۲- ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران
 • 3- لغو یا برقراری روادید (ویزا)
 • 4- صدور گذر نامه برای خارجیانی که قادر به اخذ گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند
 • 5- وضعیت اقامت اتباع خارجی بدون گذر نامه
 • 6- کسب تابعیت ایران
 • 7- ترک تابعیت ایران
 • 8- ضعیت اشخاص چند تابعیتی دارای تابعیت مضاعف
 • ۹ - وضعیت اشخاص فاقد تابعیت
 • ۱۰- تشخيص واثبات تابعیت مدعیان تابعیت ایرانی
 • 11- بازگشت به تابعیت سابق
 • 12- اختیار تابعیت زوجه توسط زوج
 • ۱۳ - استملاک اموال منقول و غیر منقول اتباع خارجه در ایران
 • ۱۴ - استملاک اموال منقول و غیر منقول اتباع ایرانی در خارج از کشور
 • و سایر موارد مرتبط

امور خانوادگی ارث و ثبت احوال

ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در امور خانوادگی ارث و ثبت احوال از قبیل:

 • 1- اجرای حکم طلاق صادره از دادگاههای خارجی
 • 2- یگیری دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
 • ۳- وضعیت ازدواج اتباع ایران با خارجیان
 • 4- وضعیت سرپرستی و حضانت فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور
 • ۵- درخواست ملاقات فرزند
 • 6- دعاوی راجع به مهریه
 • 7- تعاوی راجع به بقیه
 • 8- دعاوی راجع به تمکین
 • 9- ازدواج مجدد
 • 10- فسخ نكاح
 • 11- دعاوی مربوط به جهیزیه
 • ۱۲ نصب و عزل قیم
 • ۱۳ عزل ولی قهری
 • ۱۴ - نفی و اثبات نسب
 • ۱۵ ازدواج موقت
 • ۱۶ مطالبه سهم الارث
 • ۱۷ تقسیم ترکه شوقی
 • 18- مهر و موم و تحریر اصورت برداری ( ترکه
 • ۱۹ تنفيذ (اثبات اعتبار) وصیت نامه
 • ۲۰ - امور مربوط به تغییر و اصلاح شناسنامه
 • و سایر موارد مرتبط

تجار شركتها و موسسات غیر تجاری

ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وکالت راجع به تجار شرکتها و موسسات غیر تجاری از قبیل :

 • 1- مشاوره و مدیریت و پشتیبانی انعقاد انواع قراردادها
 • 2- امور مربوط به حمل و نقل کالا
 • 3- مشاوره و پشتیبانی انعقاد کلید قرار دادهای تجاری بین المللی
 • 4- مشاوره و پشتیبانی در خصوص اخذ کارت بازرگانی
 • 5- حل اختلاف تجاری از طریق داوری
 • 6- مدیریت حقوقی پروزه ها در کلید مراحل
 • 7- دعاوی مربوط به ورشکستگی و تصفیه
 • 8- ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
 • 9- تأسیس شعبه و اعطای نمایندگی
 • ۱۰ ثبت نام و علامت تجاری
 • ١١- ثبت اختراعات در داخل و خارج از کشور
 • ۱۳ موارد نقض مالکیتهای فکری اسم و علائم تجاری )
 • ۱۳ - مشاوره و پشتیبانی انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجیان در ایران
 • ۱۴ امور راجع به اخذ مجوزهای زیست محیطی جهت فعالیت شرکتهای خارجی در ایران
 • ۱۵ ثبت هر گونه مشارکت و یا ثبت شرکتهای خارجی با سرمایه خارجی به تجویز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
 • ۱۶ ثبت تغییرات سهام، سهم الشركة شركاء و....)
 • ۱۷ انحلال وتصفيه
 • و سایر موارد مرتبط

املاک و مستغلات

ارائه مشاوره و قبول وکالت در کلیه امور راجع به املاک و مستغلات از قبیل :

 • 1- دعاوی ناشی از خرید فروش اجاره و سایر معاملات راجع به املاک و اراضی
 • 2- تنظیم مبایعه نامه های عادی و رسمی و فسخ هر گونه مبایعه نامه
 • 3- دعاوی راجع به افراز و تفکیک املاک و اراضی مشاع
 • 4- دعاوی راجع به رفع تصرف عدوانی، تخلیه و خلع ید
 • 5- دعاوی راجع به ملی اعلام شدن املاک و ابطال اسناد مالکیت
 • 6- دعاوی راجع به املاک موقوفه
 • 7- دعاوی راجع به مصادره و ضبط املاک و اراضی
 • 8- دعاوی راجع به تقسیم املاک و اراضی
 • 9- دعاوی اراضی منابع طبیعی
 • 10- دعاوی اراضی شهری
 • 11- طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معينه و یا غیر معینه در قانون مدنی
 • و سایر موارد مرتبط
اجاره

ارائه مشاوره و قبول وکالت در کلیه امور راجع به اجاره از قبیل

1- دعوی تخلیه عین مستاجر به لحاظ انقضای مدت اجاره
2- دعوی تخلیه آپارنمان به لحائل انقضاء مدت اجاره
3- دعوی تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی اجاره
4- دعوی تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل
5- دعوی تخلیه به علت نیاز شخصی مالک با بستگانش به محل برای سکنی
6- دعوی ،تخلیه به لحاظ نیاز شخصی موجد یا مالک به محل کسب
7- دعوی تخلیه به منظور نوسازی ملک مورد اجاره
8- دعوی تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا
9- دعوی نخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید
١٠ دعوى تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز
۱۱ - تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و صدور قرار تامین دلیل
۱۲ دعوی تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده از عین مستاجره
۱۳ دعوی تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل
۱۴ - دعوی تخلیه و تحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مرکز فساد
۱۵ - دعوی تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها
۱۶. دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر
۱۷ دعوی تعدیل اجاره بهای اماکن اداری تجاری
۱۸ - دعوى تعديل اجاره بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت
۱۹ - دعوی الزام خوانده به پرداخت امور معوقه
٢٠ -دعوى فسخ اجاره و تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی

معیارهای انتخاب برترین موسسه حقوقی

در انتخاب برترین موسسه حقوقی، چندین معیار اساسی وجود دارد. اولین معیار، تخصص و تجربه موسسه است. یک موسسه حقوقی برتر باید تخصص و تجربه لازم در زمینه‌های مورد نیاز شما را داشته باشد. بررسی سوابق و تجربیات وکلای موسسه، شامل مدت زمان تجربه کاری، حوزه‌های حقوقی تخصصی و موفقیت‌های گذشته، می‌تواند به شما در انتخاب کمک کند.
معیار دیگر، سابقه و عملکرد موسسه است. بررسی سابقه و عملکرد یک موسسه حقوقی نشان می‌دهد که آیا این موسسه توانسته است به درستی و با کیفیت پرونده‌های قبلی را مدیریت کند. نظرات و بازخوردهای موکلان قبلی می‌تواند در این باره اطلاعات مفیدی ارائه کند.
علاوه بر این، ارتباط و ارتباطات موسسه حقوقی با موکلان نیز بسیار مهم است. یک موسسه برتر باید قادر باشد به خوبی با موکلان خود ارتباط برقرار کند، به نیازها و مشکلاتشان گوش دهد و به طور کلی، یک روابط عمومی قوی و حرفه‌ای داشته باشد.

دیگر معیارها شامل هزینه‌ها و سازماندهی موسسه است. باید از نظر هزینه‌ها قابل قبول باشد و به موقع و با دقت به پرونده‌های موکلان خود بپردازد. همچنین، یک سازماندهی منظم و موثر، عملکرد بهتری را به همراه خواهد داشت.

در انتخاب برترین موسسه حقوقی، نیز می‌توان به معیارهای دیگری اشاره کرد. یکی از آنها، اندازه و قدرت موسسه است. موسسات حقوقی بزرگتر و با سابقه‌ای قوی معمولاً منابع و منابع انسانی بیشتری دارند و می‌توانند بهترین خدمات را ارائه دهند. همچنین، قدرت و نفوذ موسسه می‌تواند در انتقال و پیگیری پرونده‌ها به نفع شما تاثیرگذار باشد.
عوامل دیگر شامل موقعیت جغرافیایی موسسه و پوشش منطقه‌ای آن است. اگر مورد نیاز شما پرونده‌ای است که نیازمند حضور شما یا مشتریانتان در دادگاه یا مراکز دیگر است، بهتر است موسسه‌ای را انتخاب کنید که در نزدیکی شما قرار داشته باشد و قادر به پوشش منطقه مورد نظر باشد..
در نهایت، برای انتخاب برترین موسسه حقوقی، بهتر است با ترکیبی از این معیارها و توجه به نیازها و اولویت‌های خودتان، تصمیم بگیرید. مهمترین موضوع این است که موسسه‌ای که انتخاب می‌کنید، بهترین خدمات و پشتیبانی را برای حل و فصل پرونده‌های شما ارائه دهد و با شما به عنوان مشتری، ارتباطی مثبت و موثر برقرار کند.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید