وصول مطالبات

تاجران موفق به بازگشت سریع منابع اهمیت می‌دهند.

با توجه به کاهش روز به روز ارزش پول، چرا باید وصول مطالبات به تأخیر بیفتد؟

آیا حفظ قدرت خرید و نرخ تأخیر در تأدیه قابل پیگیری است؟

وصول مطالبات نیاز به گروه توانمندی دارد که بتواند با یک کار تیمی و عملیاتی به سرعت مطالبات را وصول نماید و قبل از هر اقدامی از طریق مذاکره و صلح و سازش البته بسیار زیرکانه و هوشمندانه تأمین ادله ی و مستندات بنماید و سپس مطالبات را وصول نماید و اقدام متقضی قانونی را انجام دهد.
در صورت انعقاد قرارداد وصول مطالبات، این گروه با داشتن منابع انسانی کارآزموده و مجرب در امر وصول مطالبات در کارگروه های تخصصی خود جنبه های بانکی، ثبتی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و حسب مورد اقدامات مربوطه را به صورت مرحله ای و در سرفصل های زیر معمول خواهد داشت:

 

  • پیگیری از طریق مذاکره
  • ارسال اخطاریه و اظهارنامه
  • اقامه دعوای حقوقی یا طرح شکایت کیفری
  • صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت
  • انتقال سند مورد وثیقه یا رهن
  • و دیگر روش های معمول در این بخش

از کمک این گروه در سرعت بخشیدن به وصول مطالبات اعم از این که این مطالبات سندهای تجاری شامل:
سفته، چک و برات
و یا اسناد عادی شامل:
رسید، فاکتور، قرارداد، ایمیل و اسناد مشابه باشند به خوبی و شایسته می توان حساب نمود.
بهتر است قبل از هر اقدامی یک نشست حضوری با متخصصان موسسه بگذارید؛ قطعاً این جلسه بی فایده نخواهد بود.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
تماس بگیرید