وثیقه

سندی که می تواند به عنوان وثیقه تعریف گردد و مورد قبول مراجع قضایی باشد چه شرایطی دارد؟
آیا شخصی که به عنوان مطلع به دادسرا دعوت می گردد نیاز به وثیقه دارد؟
آیا پس از صادر شدن حکم غیابی کیفری، متهم پس از احضار دادگاه باید وثیقه به همراه داشته باشد؟

با یاری خداوند متعال و تجویز قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران با اهداف زیر تصمیم گرفتیم از دانش، تجربه و تخصص حقوقی خویش در راستای مساعدت به امر بازجویی و تسهیل تحقیقات همچنین کاهش آثار سوء عجز از تودیع وثیقه به ویژه در بخش تهیه و تامین وثیقه ملکی به خانواده های متهمین یاری رسانیم.

 


اهداف

 
- کمک به امر بازجویی و تحقیقات 
بدیهی است در صورت آزاد بودن متهم امکان تأمین دلیل، بینه و مدارک رافع مسئولیت کیفری بهتر فراهم می شود.
- رفع آثار سوء عجز از تودیع وثیقه 
- آثار سوء نداشتن وثیقه
- از هم پاشیدگی خانواده
- شکستن قبح سوء سابقه 
- ورشکستگی تاجر و سقوط اعتبارش 
- فاجعه حیثیتی و اعتباری بین اقوام، آشنایان و همکاران
- تعلیق و یا انفصال کارمندان دولتی
- از کار بیکار شدن و یا اخراج کارگران تأمین اجتماعی
- کاهش هزینه سرسام آور زندان

نظارت بر پروسه تأمین وثیقه و ایداع آن در مراجع قضایی وظیفه ای است که در بین اصناف و اقشار جامعه بیشتر بر دوش وکلای دادگستری احساس می گردد.
لذا وکلای این مجموعه وظیفه ی خود دانستن که با توجه به خطرپذیری این کار، از آن طفره نروند.
از این رو مصمم شدیم با نهایت دقت و نظارت فنی به این امر مهم ورود نموده و هموطنان و همشهریان عزیز را مساعدت نماییم.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
تماس بگیرید