مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

29 شهریور1400
مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران، 09023589119


مشاوره حقوقی با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران

 

زمانی که با مشکل در پرونده های حقوقی تامین اجتماعی روبرو شدید دو راه حل دارید. خودتان به رای بیمه تامین اجتماعی اعتراض کنید یا از وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران که بر قوانین و مقررات تامین اجتماعی و بیمه ای تسلط و آگاهی کامل دارد بهره مند شوید.
وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی تهران به شکایات و اعتراضات کارگران علیه کارفرما رسیدگی می کند.
براساس قانون بیمه تامین اجتماعی، کارفرما وظایفی را در قبال کارگر دارد که موظف است آن ها را انجام دهد.
کارگران می توانند در صورت عدم اجرای این وظایف و تخلف در هریک از آن ها به وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنند و برای دریافت حقوق خود اقدام نمایند. چنانچه کارفرما به هر دلیلی از اجرای وظایف خود سر باز کند، کارگر این حق را دارد که به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی و مراجعه به اداره کار جهت حق و حقوق پایمال شده خود شکایت نماید.

 

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 
 • ماده 38 قانون تامین اجتماعی
 • شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن
 • شکایت از کارفرما به علت اخراج
 • تنظیم قرارداد موقت با کارگر
 • مهلت شکایت از کارفرما
 • تنظیم قانونی قرارداد کار
 • مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به حق بیمه و خسارات و جریمه در سازمان تامین اجتماعی
 • اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی
 • اشخاص ذی سمت در مراجع حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی
 • خواهان وخوانده در مرحله تجدیدنظر
 • نحوه ثبت اعتراض کارفرما از سازمان تامین اجتماعی
 • فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی
 • نحوه فرجام خواهی از آراء بیمه تامین اجتماعی
 • دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی
 • مهلت طرح درخواست دستورموقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی
 • مرجع رسیدگی به تقاضای دستورموقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی
 • اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی
 • قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 بیمه تامین اجتماعی
 • نرخ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
 • نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران
 • مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی
 • سهم قابل پرداخت بیمه کارگر و کارفرما در قراردادهای پیمانی
 • وکیل بیمه تامین اجتماعی گروه حقوقی آساک


ماده 38 قانون تامین اجتماعی

 

مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی در قراردادها لازم است شرایط لازم را برای بیمه شدگان تسهیل و پرداخت حق بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را عهده دار شوند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین واگذارندگان کار و سازمان تامین اجتماعی می شود.


شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن

 

وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران در مورد شکایت از کارفرما در خصوص بیمه نکردن کارگر توضیح داده است که یکی از مهم ترین وظایف کارفرما در قبال کارگر بیمه است. بر اساس قانون وزارت کار کارفرما موظف است در پایان هر ماه بیمه مربوط به هر کارگر و کارمند را بپردازد و لیست بیمه را طبق تعرفه و حقوقی که مشخص شده است برای سازمان بیمه تامین اجتماعی ارسال نماید. کارفرما موظف است که به موازات آن مالیاتی را نیز به اداره دارائی پرداخت نماید و چنانچه از انجام این وظیفه امتناع کند کارگر می تواند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی برای دریافت بیمه شکایت نماید.

شکایت از کارفرما


شکایت از کارفرما به علت اخراج

 

اخراج کارگر و یا کارمند ممکن است به دلایل گوناگونی صورت بگیرد که در اغلب موارد به علت عدم کارآمدی کارگر می باشد. البته گاهی نیز اخراج کارگران به علت انتقاد آن ها و یا کاهش هزینه ها است که هر کدام از آن ها جنبه های گوناگونی دارند و کارمندان و کارگران می توانند با مشورت وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی نسبت به آن ها راه حل مناسبی را بیابند.
 

تنظیم قرارداد موقت با کارگر

 

در بسیاری از موارد کارفرما برای گرفتن نیرو کارآمد می تواند با کارمند و یا کارگر قرارداد موقت ببندد تا میزان توانایی و کارآمدی او را بررسی کند، سپس بعد از تایید او می تواند قرارداد اصلی را تنظیم نماید و کارفرما موظف است بیمه وی را براساس قانون از زمان شروع کار پرداخت نماید. وکیل متخصص برای بیمه تامین اجتماعی کارمندان و کارگرانی را که در رابطه با قرارداد و موارد مربوط به آن اعتراض دارند راهنمایی می کند.
 

مهلت شکایت از کارفرما

 

وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران، مهلت شکایت از کارفرما را این گونه بیان نموده است. شکایت از کارفرما در رابطه با مطالبات کارگر از حقوق و پاداش هیچ محدودیت زمانی ندارد و کارگر در هر زمانی می تواند برای دریافت حق و حقوق خود شکایت کند، حتی پس از مرگ کارفرما نیز کارگران می توانند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی برای دریافت حقوق خود از وراث شکایت نمایند.
 

تنظیم قانونی قرارداد کار

 

عقد قرارداد میان کارگر و کارفرما کاملا خصوصی می باشد اما با توجه به این که دولت در پی رعایت عدالت میان حقوق کارگران می باشد می بایست به صورت دقیق بر این قرارداد ها نظارت داشته باشد. در قراردادی که میان کارگر یا کارمند و کارفرما تنظیم می شود باید تمامی مواردی چون میزان دستمزد، موضوع کار، میزان مرخصی، ساعات کاری، مدت قرارداد و تعطیلات به طور دقیق در آن ذکر شود. چنانچه هر یک از این موارد در قرارداد ذکر نشده باشد، قرارداد مشکل داشته و کارگر می تواند به کمک وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی نسبت به قرارداد فوق شکایت نماید.

وکیل بیمه اجتماعی در تهران

 

مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به حق بیمه و خسارات و جریمه در سازمان تامین اجتماعی

 

وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بیمه تامین اجتماعی را به شرح ذیل بیان کرده است:

 • -هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی
 • -کمیسیون های پزشکی سازمان بیمه تامین اجتماعی
 • -کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور سازمان بیمه تامین اجتماعی
 • -اعتراض به آراء تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری


اعتراض به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

 

کارفرما و سازمان تامین اجتماعی زمانی رخ می دهد که سازمان تامین اجتماعی اختلافی نسبت به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما از نظر تعداد بیمه شده ها و یا میزان مزد و یا کار مشاهده و این امر را به کارفرما ابلاغ نماید اما کارفرما با نظر سازمان موافق نباشد و نسبت به این تصمیم اعتراض نماید.
 

اشخاص ذی سمت در مراجع حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی

 
-خواهان و خوانده در مرحله بدوی
 

-خواهان، مستند به ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی، کارفرما می باشد، زیرا در این ماده نیز کارفرما شروع کننده اعتراض می باشد. کارفرماست که به میزان حق بیمه و خساراتی که از طرف سازمان تامین اجتماعی برای او در نظر گرفته شده است معترض می شود. طبق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده معترض باشد می تواند در مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان ارائه کند.
 

خواهان و خوانده در مرحله تجدیدنظر
 

پس از صدور رای در مرحله بدوی هیات تشخیص مطالبات، رای صادره ممکن است به نفع یا ضرر هرکدام از طرفین صادر شود. منظور از هریک از طرفین کارفرما و یا سازمان تامین اجتماعی می باشد. فلذا در مرحله تجدیدنظر هیات تشخیص مطالبات خواهان و خوانده می توانند هرکدام از طرفین باشند.

اعتراض به تامین اجتماعی

 

نحوه ثبت اعتراض کارفرما از سازمان تامین اجتماعی

 

وکیل بیمه تامین اجتماعی نحوه اعتراض کارفرما را این گونه توضیح داده است که پس ازاین که سازمان مبلغ مورد مطالبه را به کارفرما ابلاغ نمود، چنانچه کارفرما معترض باشد باید در مهلتی 30 روزه اعتراض خود را به مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان در فرم های مخصوص به اعتراض به حق بیمه درج نماید و اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوطه تسلیم می نماید. فرم اعتراض کارفرما به شعب یا نمایندگی هایی که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد تسلیم می شود.
اقامه دعوا در هیات های تشخیص با ارائه همین فرم اعتراش به سازمان تامین اجتماعی آغاز می گردد. شعبه یا نمایندگی مربوطه اعتراض مزبور را در دفاتر خود ثبت می نمایند. ثبت اعتراض مبنایی جهت شروع مهلت های ذکر شده در قانون است. پس از ثبت اعتراض، شعبه یا نمایندگی، وقت رسیدگی تعیین و به کارفرما ابلاغ می نماید. در وقت مقرر در ابلاغیه جلسه رسیدگی تشکیل می شود.

 

فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی

 

حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی از جمله بدیهیات دادرسی منصفانه است.چراکه به هرحال امکان اشتباه یا عدم رعایت قوانین و مقررات همواره وجود دارد. معمولا رسیدگی به دعاوی اداری در سه سطح انجام می شود که دو سطح آن ماهوی و سطح آخر شکلی (حکمی) و فرجامی است. از احکام قطعی هیات های تشخیص، اعم از احکام ذاتا قطعی یا احکام قطعی شده می توان با مراجعه و تقدیم شکوائیه به دیوان عدالت اداری تقاضای فرجام خواهی نمود.
 

جهت عضویت در  اینستاگرام آساک  کلیک کنید

 


نحوه فرجام خواهی از آراء بیمه تامین اجتماعی

 

طبق ماده ۲۱ قانون دیوان، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
 • -نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل.
 • -نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت.
 • -موضوع شکایت و خواسته.
 • -ذکر مدارک و دلائل مورد استناد.


دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی

 

دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار جهت جلوگیری از اجرا احکام صادره از هیات های تشخیص مطالبات است که به صورت قطعی صادر شده اند و بایستی به اجرا گذاشته شوند.
 

مهلت طرح درخواست دستور موقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی

 

شاکی می تواند درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری را در دو مرحله از دادرسی ضمن طرح شکایت اصلی و پس از طرح شکایت اصلی مطرح نماید. درخواست دستور موقت تا قبل ازختم رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارائه گردد. پس از ارائه درخواست دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده، موضوع دستور موقت را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه ضرورت و فوریت درخواست، برای شعبه محرز شود با تقاضا موافقت می نماید. دستور موقت را به جهت متوقف شدن اجرای تصمیمات و اقدامات و آراء صادره از هیات های تشخیص صادر می نماید.

وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی

 

مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت اجرائیه بیمه تامین اجتماعی

 

پس از این که شاکی تقاضای دستورموقت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می نماید، همان شعبه ای که به اصل دعوا رسیدگی می نماید، به تقاضای دستورموقت نیزرسیدگی می کند. رسیدگی به دعوای اصلی، پس از صدور دستورموقت خارج از نوبت صورت می گیرد. اما استثنایی نیز وجود دارد. استثنا در مواردی است که تقاضای دستور موقت همزمان با درخواست ابطال مصوبات ازهیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود.
دراین مواقع موضوع به نحو دیگری بررسی می شود. در این مواقع ابتدا لازم است که پرونده برای رسیدگی به این امر به یکی از شعب ارجاع شود. چنانچه شعبه دستور موقت را صادر نماید، در این صورت موضوع ابطال مصوبات هیات عمومی نیز خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی

 

اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی، پس از صدور قطعی آراء، توسط مامورین اجرا انجام می گیرد. نحوه اجرا آراء هیات های تشخیص و مطالبات سازمان تامین اجتماعی آرایی که از هیات های تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجرا می باشند. یعنی پس از صدور بایستی اجرا شوند. قانون گذار جهت اجرای آراء هیات های تشخیص تدابیری اندیشیده است. ابتدائا در ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی، مطالبات سازمان مشخص شده است.

این مطالبات شامل بیمه، خسارت تاخیر تادیه، جریمه های نقدی ازاجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی وقانون بیمه  اجتماعی روستاییان می باشد. همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و89 وخساراتی که ازمواد 99 و100حاصل شده است، درحکم مطالبات سازمان تامین اجتماعی می باشند و لازم الاجرا هستند.

از این رو توسط مامورین اجرای سازمان وصول می شوند. جهت اجرای آراء هیات های تشخیص و مطالبات، قانون گذار آئین نامه ای را درنظر گرفته است. در این آئین نامه به چگونگی اجرا آراء مزبور نظرداشته است. در ابتدا ازطرف سازمان تامین اجتماعی برای محکوم علیه اخطار کتبی توسط مامورین اجرای سازمان ارسال می شود. از تاریخ ابلاغ اخطار، ۴۸ ساعت مهلت جهت پرداخت مطالبات داده می شود. در صورتی که در این مدت محکوم علیه جهت پرداخت اقدام نکند، سازمان مجاز می شود که اقدام به صدور اجرائیه نماید.
 

قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 بیمه تامین اجتماعی

 

حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری در ماده 38 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است. در این ماده به قراردادهای مقاطعه و تکالیف مقاطعه کاران در برابر کارکنان استخدامی خود اشاره می نماید. برطبق در ماده 38 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.

بیمه تامین اجتماعی

 

نرخ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

 

برطبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، قراردادهای مقاطعه و نحوه وصول و پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای مقاطعه مشخص شده است که پرداخت حق بیمه در این نوع قراردادها دریافت حق بیمه نسبت مزد به کل کار انجام  شده است که مشخص نمودن این نسبت به صورت درصدی از کل مبلغ پیمان صورت می گیرد. در رویه سازمان، این درصد به ضریب یا ضریب پیمان شهرت دارد. البته در اجرای ماده مذکور قانون تامین اجتماعی بخش نامه  هم صادر نموده است.
 

نحوه پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران

 

برطبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی حداکثر تا آخرین روز ماه بعد حق بیمه هر ماه را به سازمان بپردازد و همین طور صورت لیست مزد با حقوق بیمه شدگان را هم تنظیم و به سازمان ارسال کند تا در صورت تایید سازمان بر وفق آن از کارگر حق بیمه کسر شود.
 

مرجع دریافت حق بیمه در قراردادهای پیمانی

 

نزدیک ترین شعبه یا نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به محل انجام پروژه های پیمانی، صالح برای دریافت حق بیمه می باشد و این مورد دقیقا برخلاف سایر موارد موجود در قانون است که محل اقامت شرکت یا محلی که دفتر شرکت در آن قرار دارد را صالح می داند.
 

سهم قابل پرداخت بیمه کارگر و کارفرما در قراردادهای پیمانی

 

سهم قابل پرداخت بیمه در قراردادهای پیمانی با سایر قراردادهای کاری متفاوت می میزان حق بیمه در ۷ درصد سهم کارگر که بر مبنای حقوق و مزد او محاسبه می شود و ۲۰ درصد سهم کارفرما که قانون گذار در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما را موظف نمود که ۳ درصد مزد بیمه شده را هم به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در نتیجه حق کارفرما به ۲۳ درصد و حق کارگر ۷ درصد می باشد.

سوال حقوقی بیمه


سوالات حقوقی

 

1-در صورتی که شخصی چند سال برای بیمه تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کند و بعدا در اثر حادثه فوت کند آیا به بازماندگان شخص همسر و فرزندان متوفی مستمری پرداخت می گردد یا بایست ادامه حق بیمه را پرداخت نمایند تاسقف مثلا ۳۰ سال؟

موضوع بستگی به شرایط قرارداد بیمه تامین اجتماعی دارد و در بعضی موارد نیازی به پرداخت حق بیمه تا پایان 30 سال نمی باشد.

2-کارفرما هستم. دو قسط حق بیمه رو پرداخت نکردم و کارگر فوت کرده وتامین اجتماعی قبول نمیکنه من سوالم اینکه حتی اگر اقساط به تعویق بیفته تازمان ترک کار نخورده تامین اجتماعی تا ریال آخرش از کارفرما چه توافقی یا چه به زور می گیره باید چکار کنم؟

شکایت از سوی ذینفع نسبت به تصمیم تامین اجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.

3- بنده متولد1351می باشم ودرسنین 10الی12سالگی دریه کارگاهی کارکردم وحق بیمه برایم از آن کارگاه به حساب تامین اجتماعی واریز شده است و حدود 9 سال پیش یعنی درسال 1389 گواهی پرداخت حق بیمه برای سال های فوق الذکر توسط تامین اجتماعی صادر و تحویل اینجانب شده است حال تامین اجتماعی آن سوابق را با توجه به اینکه در سامانه ثبت است نمی پذیرد. آیا تامین اجتماعی حق چنین کاری رادارد؟ بنده باید ازچه راهی اقدام کنم؟

از طریق هیات حل اختلاف اداره کار می توانید جهت احتساب سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده اید شکایت کنید تا رسیدگی شود.

4- با سلام در قرارداد کار موقت که کارگر بیمه تامین اجتماعی می شود آیا بعد از خاتمه قرارداد، کارفرما مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه کارگر دارد؟

پرداخت حق بیمه در صورتی است که کارگر در استحدام کارفرما باشد.

5- آیا حقوق مستمری بیمه تامین اجتماعی که به همسر متوفی تعلق می گیرد، بواسطه عقد دائم همسر متوفی با یک مرد دیگر قطع می شود یا بدون توجه به عقد دائم همسر متوفی حقوق ماهیانه مستمری بیمه تامین اجتماعی ادامه می یابد؟ در مورد عقد موقت شرایط چگونه است؟

همسر دائم بیمه شده متوفی مادام که (به صورت عقد دائم) شوهر اختیار نکرده باشد استحقاق دریافت مستمری را خواهد شد و پس از ازدواج دائم با مرد دیگر مستمری وی قطع می شود.

6- به لحاظ حقوقی سابقه کار چیست؟
با چه تشریفاتی شروع آن از نظر قانون آغاز و خاتمه آن مشخص می شود؟
وجود سابقه کار چطور ثابت می شود؟
آیا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن هم جزء شرایط قبول سابقه کار برای استخدام های بعدی است؟

مهم ترین مدرک برای اثبات وجود سابقه کار سابقه بیمه در سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی یا سوابق نزد کارفرماست.

7-در خصوص حق بیمه پدرم به صورت پیمانکاری و راننده بودند شکایت نمودند حکم لازم الاجرا تامین اجتماعی جهت پیمانکار و شرکت پرسی گاز اجرا شده ولی سنوات بیمه ایی پدرم محاسبه نشده است؟

در این مورد نیز باید از تامین اجتماعی بخواهید تصمیم گیری کند و اگر رای طبق خواسته شما نباشد می توانید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایید.

وکیل بیمه


وکیل بیمه تامین اجتماعی گروه حقوقی آساک

 

استفاده از وکیل متخصص بیمه تامین اجتماعی در پرونده های تامین اجتماعی و حل اختلاف دعاوی کارفرما و کارگر و اعتراض به دعاوی بیمه تامین اجتماعی امری ضروری است.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی بیمه تامین اجتماعی را با وکیل بیمه تامین اجتماعی تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

 

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

https://t.me/asaklaw   تلگرام گروه حقوقی آساک

 https://www.instagram.com/asaklaw  اینستاگرام

 
مشاوره حقوقی: 09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

 

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید