افراز ملک از طریق دادگاه

افراز ملک از طریق دادگاه

12 شهریور1402
افراز ملک از طریق دادگاه

معرفی بهترین وکیل افراز متخصص و آشنا به پرونده های مربوط به افراز ملک مشاع با دانش و مهارت عالی در حوزه دعاوی ملکی در گروه حقوقی آساک. سوالاتی که در این حوزه مطرح می باشد این است که وکیل خوب ملکی افراز چیست؟ مراحل درخواست آن از اداره ثبت یا دادگاه کدامند؟ محل تقدیم درخواست کجاست؟چه زمانی ملک مشاع باید به فروش برسد؟ مدارک ضروری برای افراز ملک مشاع چه می باشد؟
اما افزار ملک در لغت به معنای جداکردن می باشد. اما در حقوق اصطلاح افراز به معنای آن است که سهم هر یک از شرکا را از مال مشارکتی جدا نمایند. حال اگر مالکین ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه حل هایی در قانون پیش بینی شده است که یکی از آن ها افراز یا افراز اموال مشاع می باشد. افراز ملک مشاع یکی از پرکاربرد ترین دعاوی در مواقع اختلاف و تقسیم ملک بین شرکا است اما برای بررسی کامل این مقاله را در اینجا بخوانید.

مشاوره حقوقی با وکیل جرائم پزشکی

شرایط افراز ملک از طریق دادگاه

دعاوی افراز ملک یکی از انواع دعاوی ملکی است که در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است. دو مرجع برای رسيدگي به درخواست افراز صلاحیت دارند. اولین مرجع اداره ثبت محل واقع شدن ملک مشاع و دومین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. زمانی که نسبت به ملکی عملیات ثبتی خاتمه پیدا کند، یعنی یا ملک دارای سند مالکیت باشد و یا در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هرچند که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده است اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده و مراحل قانونی برای ثبت مال غیرمنقول انجام شده باشد در چنین شرایطی اداره ثبت محل وقوع ملک مشاع دارای صلاحیت به درخواست افراز نسبت به چنین ملکی می باشد.

وقتی نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی به پایان نرسیده باشد و یا برخی از شرکای مال مشاع محجور و یا غایب مفقودالاثر باشند و یا در جایی که وراث جهت تقسیم ما ترک اقدام می کنند و در بین ماترک مال منقولی وجود داشته باشد در چنین شرایطی افراز باید از طریق دادگاه عمومی محل وقوع ملک مشاع انجام شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • افراز ملک
 • شرایط درخواست افراز ملک مشاع
 • نحوه افراز ملک مشاع در اداره ثبت
 • نحوه افراز ملک مشاع در دادگاه
 • تقسیم سهم هریک از شرکا بعد از افراز
 • موارد غیر قابل افراز بودن ملک مشاع
 • ملک غیرقابل افراز
 • اقدامات اجرایی برای افراز ملک
 • شهرداری‌ها در افراز و تفکیک
 • تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی
 • مرجع افراز املاک مشاعی
 • صلاحیت ادارات ثبت برای افراز
 • صلاحیت دادگاه‌ها برای افراز
 • افراز در ادارات ثبت
 • فروش املاک مشاع غیرقابل افراز
 • مراحل افراز املاک در دادگاه
 • مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست و دعوای افراز
 • رای وحدت رویه شماره 59-29
 • نظریه مشورتی در مورد افراز ملک
 • نظرية مشورتی شمارة 5389/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 6561/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 4225/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 6561/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 2121/7-
 • نظرية مشورتی شمارة2454/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 455/7-
 • نظرية مشورتی شمارة‌1422/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 1745/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 3183/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 135/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 823/7-
 • نظرية مشورتی شمارة 8083/7-
 • وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک

افراز ملک


افراز ملک از منظر قانون


افراز ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها از یکدیگر. مال مشاع عبارت است از مالی که چند نفر همزمان در جزء جزء آن شریک باشند و سهم هریک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد. مال مشاع در مقابل مال مفروز یا ملک اختصاصی قرار دارد که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار مالک آن باشد.

شرایط درخواست افراز ملک مشاعزمانی که دو یا چند نفر در مال مشاع غیر منقولی شریک باشند، اگر تمامی آنها تمایل به تقسیم مال داشته باشند و در نحوه تقسیم و میزان سهم خود اختلافی نداشته باشند می توانند خود به تقسیم آن بپردازند. اما زمانی که در خصوص نحوه تقسیم و میزان سهم رضایت نداشته باشند هریک از شرکا می توانند افراز مال مشاع را با شرایط قانونی درخواست نمایند.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید


نحوه افراز ملک مشاع در اداره ثبت

جهت انجام افراز ملک مشاع هریک از شرکا می توانند درخواستی مبنی بر افراز به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهند که پس از آن واحد ثبتی مربوطه درخواست افراز را به نماینده ثبت ارجاع می دهد. سپس نماینده ثبت با بررسی پرونده ثبتی ملک مزبور به اظهارنظر درخصوص پرونده از حیث صلاحیت اداره ثبت و عدم وجود سند مالکیت معارض می پردازد و سپس پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند.

اگر ملک دارای سند معارض نباشد و عملیات ثبتی آن خاتمه یافته و یا در دفتر املاک ثبت شده باشد پرونده به نقشه بردار جهت ترسیم نقشه ملک با حضور در محل و بعد از دعوت متقاضی و شرکا می پردازد. سپس مسئول واحد ثبتی با بررسی صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی نسبت به رد یا قبول افراز اقدام می کند که این تصمیم به متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ می گردد. هریک از آنها می توانند درمدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به این تصمیم در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند و پس از اینکه مراحل اعتراض به پایان رسید، متقاضی افراز می تواند درخواست صدور سند مالکیت نماید و پس از آن سند مالکیت صادر خواهد شد.
واتساپ

نحوه افراز ملک مشاع در دادگاه

در صورتی که نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکند و یا در بین شرکا محجور یا غائب مفقودالاثر وجود داشته باشد هریک از شرکا می توانند به طرح دعوای افراز در دادگاه در قالب دادخواست به طرفیت کلیه شرکا بپردازند. باید به این موضوع توجه شود که اگر دعوای افراز به طرفیت کلیه شرکا مطرح نشود، دعوای افراز محکوم به، رد خواهد شد. دادگاه پس از بررسی صلاحیت خود نسبت به موضوع و تعیین جلسه رسیدگی و ارجاع به کارشناس و انجام استعلامات لازم از اداره ثبت و شهرداری حکم به قبول یا رد افراز صادر می کند.


Separation of property
تقسیم سهم هریک از شرکا بعد از افراز

بعد از افراز ملک مشاع ابتدا هریک از شرکا باید با تراضی به تعیین سهم خود از قسمت های جدا شده بپردازند. درصورت عدم تراضی در این خصوص از طریق قرعه سهم هر یک از آنها مشخص و بین آنها تقسیم خواهد شد. البته اگر میزان سهم هریک متفاوت باشد، ابتدا نسبت به تعدیل سهام آنها اقدام خواهد شد.

موارد غیر قابل افراز بودن ملک مشاع

یکی از این موارد عدم امکان افراز ملک مشاع به دلیل وجود مقررات قانونی است. مانند مندرجات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آیین نامه مربوطه. عدم امکان افراز ملک موقوفه بین موقوف علیهم یا عدم امکان افراز ملک به دلیل اینکه جزء اراضی ملی محسوب می شود.

یکی از این موارد زمانی است که تقسیم مال مشاع برای یک یا چند شریک ایجاد ضرر کند که برطبق ماده 591 قانون مدنی امکان تقسیم وجود نخواهد داشت، مگر به تراضی. یکی از موارد زمانی است که نسبت به ملک مشاع سند مالکیت معارض صادر شده و تا زمانی که رفع تعارض صورت نگرفته باشد افراز انجام نمی شود. مورد بعدی در جایی است که افراز باعث کاهش یا ازبین رفتن ارزش ملک می شود و یا ماهیت ملک به گونه ای است که امکان افراز نسبت به آن وجود ندارد مانند افراز یک واحد آپارتمان.

ملک غیرقابل افراز

دستور فروش ملک مشاع در مواردی که امکان افراز وجود ندارد. در صورتی که بنا به تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، برطبق ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل افراز بودن ملک و همین طور صدور حکم قطعی از دادگاه در مواردی که درخواست افراز از دادگاه انجام گردید دادگاه شهرستان محل وقوع ملک بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء که در رویه باید به صورت دادخواست طرح شود دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه خواهد داد.

مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرا احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید. همچنین متقاضی و هر یک از شرکا می توانند مثل سایرین در مزایده شرکت نمایند و با پیشنهاد بالاترین قیمت پیشنهادی مزایده را به نفع خود تمام کرده و از فروش ملک به شخص ثالث جلوگیری کنند.

اقدامات اجرایی برای افراز ملک
 • درخواست افراز و تفکیک از مراجع مربوطه
 • تهیه نقشه ملک
 • بررسی ملک و املاک مجاور آن توسط کارشناسان مربوطه
 • تعیین صورت جلسه از بررسی‌های به عمل آمده که تعیین‌کننده تعداد واحدها، مساحت واحدها
 • پرداخت هزینه ها
 • صدور سند جدید و ابطال سند سابق
شهرداری‌ها در افراز و تفکیک

عمده مراحل تفکیک یا افراز از طریق مراجع ثبتی یا در مواردی در دادگاه محل وقوع ملک صورت می‌گیرد. برطبق ماده۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با اصلاحات بعدی ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند، در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.

شهرداری وظیفه دارد، نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. در تعیین و ایجاد نقشه تفکیکی باید به نکات و ضوابط مختلفی توجه و پرداخته شود که نقش شهرداری‌ها در این امر بسیار تاثیر‌گذار است.

Separation of property

تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی

تفکیک و افراز در زمین‌های دولتی نیز همانند زمین‌های غیر دولتی است. اما این وزارت مسکن و شهرداری است که وظیفه دارد نقشه تعیین شده را بررسی و تایید نهایی نماید و امتیاز ویژه تفکیک و افراز زمین‌های دولتی نسبت به غیر دولتی در خصوص اخذ هزینه‌های مربوطه است. برطبق ماده ۱۱قانون زمین شهری، دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده ‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.

مرجع افراز املاک مشاعی

طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی بخش زیادی از افراز املاک مشاعی به ادارات ثبت اسناد و املاک واگذار شد که آثار مثبتی به همراه داشت. به عنوان مثال، کارشناسان ثبتی در بررسی وضع محل و تطبیق میزان مالکیت مالکان مشاعی نسبت به کارشناسان دیگر از تخصص و دقت بیشتری برخوردار هستند. همچنین تشریفات و دردسر‌های رسیدگی‌های قضایی وجود ندارد و به‌علاوه این ادارات به وسایل و امکاناتی مانند دوربین نقشه‌برداری مجهز هستند. با تصویب این قانون دو مرجع برای افراز املاک مشاع وجود دارند که یکی ادارات ثبت اسناد و املاک و دیگری دادگاه‌ها هستند.

صلاحیت ادارات ثبت برای افراز

افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشند و در صورتیکه مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است. اساس و مبنای تقسیم‌بندی فوق، جریان ثبتی ملک است و در صورتی که جریان ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد یا به عبارتی عملیات مقدماتی به پایان رسیده باشد، ملک شما آماده ثبت دفتر املاک است. هرچند ثبت در دفتر املاک شده یا نشده باشد که به این ترتیب، افراز این املاک در ادارات ثبت محل واقع شدن ملک انجام می‌گیرد. البته باید حواستان باشد که اگر چند سند مالکیت داشتید که با یکدیگر تعارض داشت، جدا کردن این قبیل اسناد هم مقدور نیست.

صلاحیت دادگاه‌ها برای افراز

اگر بین شرکای مال مشاع، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد، برای اینکه مصلحت آن‌ها رعایت شود، افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد، هرچند جریان ثبتی آن‌ها به پایان رسیده باشد. افراز همه املاکی که مالکشان معلوم نیست یا املاکی که جریان ثبتی آن به پایان نرسیده است، یعنی عملیات آن به مرحله تحدید حدود و سپری شدن مدت اعتراض نرسیده است و همچنین درصورتی که رای نهایی دادگاه صادر نشده باشد، در دادگاه انجام می‌شود.

افراز در ادارات ثبت

عمل افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکان مشاعی آغاز می‌شود. تقاضا می‌تواند در ورقه‌های معمولی یا فرم دادخواست تنظیم شود. ذکر مشخصات متقاضی و سایر شرکا و آدرس آنها‌ و مشخصات ملک با شماره پلاک و بخش مربوطه همچنین حوزه ثبتی و موضوع مورد درخواست، در درخواست ضروری است. همراه تقاضا، مدارک و مستندات نیز ضمیمه می‌شود. ابتدا درخواست افراز به نماینده ثبت ارجاع می‌شود تا رسیدگی شود.

اگر مشکل قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، وقت معاینه محل تعیین شده و به متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ می‌شود و بر اساس سوابق ثبتی و تصرفات نقشه، ملک مورد افراز ترسیم می‌شود و به امضای نماینده و نقشه‌بردار و شرکای حاضر در محل می‌رسد همچنین صور‌ت‌مجلس حاوی حدود، مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی نیز تهیه و امضا می‌شود. نقشه افرازی باید به شهرداری محل ارسال شود تا در مدت دو ماه نظریه خود را اعلام کند. اگر در این مدت تصمیم شهرداری اعلام نشود، اداره ثبت می‌تواند براساس نقشه ترسیمی، افراز را انجام دهد.

Separation of property


فروش املاک مشاع غیرقابل افراز

به دلیل مشکلات املاک مشاعی هنگام نقل و انتقال، قیمت آن نسبت به املاک مفروز بسیار کمتر و در مورد املاکی که غیرقابل افراز تشخیص داده می‌شود، این مشکل همچنان باقی می‌ماند. بنابراین قانون برای حمایت کردن از این نوع مالکیت، فروش را برای این قبیل املاک که غیر قابل افراز تشخیص داده شوند، درنظرگرفته است. هر یک از شرکا می‌توانند از دادگاه فروش ملک را درخواست کنند و دادگاه دستور فروش ملک را به صورت شش‌دانگ به دایره اجرای دادگاه می‌دهد و هر یک از مالکان مشاعی یا ثالث می‌توانند نسبت به خرید ملک اقدام کنند.

عملیات مربوط به انتقال بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به اموال غیرمنقول انجام می‌شود. پس از فروش هزینه عملیات اجرایی از مبلغ مورد فروش کسر شده و باقیمانده بین مالکان مشاعی به نسبت مالکیت تقسیم می‌شود.

مراحل افراز املاک در دادگاه

باید خواهان یا خواهانها دادخواست خود را در دو نسخه تهیه و با قید مشخصات و محل اقامت خود و شریک یا شرکای مشاعی و توضیح موضوع خواسته همراه با مدارک و اسناد در دو نسخه با پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای دعوای غیرمالی به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تسلیم کنند. در صورت لزوم می‌توان از دادگاه برای مراجعه به اداره ثبت محل و تهیه مدارک، گواهی دریافت کرد. دادخواست در دفتر ارجاعات ثبت شده و به یکی از شعب برای رسیدگی ارجاع می‌شود و دادگاه هم تعیین وقت کرده و بر اساس مستندات ارائه ‌شده در صورت لزوم با سازما‌ن‌های مرتبط نامه‌نگاری می‌کند و مدارک لازم هم تکمیل می‌شود.

در صورت عدم توافق مالکان مشاعی بر حسب تشخیص دادگاه، قرار ارجاع موضوع به کارشناس متخصص صادر می‌شود. ممکن است کارشناس هم بر اساس توافق طرفین تعیین شود. در غیر این صورت دادگاه از طریق قرعه از بین کارشناسان یک نفر را انتخاب می‌کند که هزینه وی را خواهان‌ ها پرداخت می‌کنند. پس از صدور رای هم حق اعتراض به رای، برای وی وجود دارد. پس از اینکه حکم قطعی و به دو طرف ابلاغ شد، حکم افرازی قابل اجرا است.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست و دعوای افراز

دو مرجع برای رسيدگي به درخواست افراز صلاحیت دارند. اولین مرجع اداره ثبت محل واقع شدن ملک مشاع و دومین مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. زمانی که نسبت به ملکی عملیات ثبتی خاتمه پیدا کند، یعنی یا ملک دارای سند مالکیت باشد و یا در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هرچند که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده است اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده و مراحل قانونی برای ثبت مال غیرمنقول انجام شده باشد، در چنین شرایطی اداره ثبت محل وقوع ملک مشاع دارای صلاحیت به درخواست افراز نسبت به چنین ملکی می باشد.

وقتی نسبت به ملک مشاع عملیات ثبتی به پایان نرسیده باشد و یا برخی از شرکای مال مشاع محجور و یا غایب مفقودالاثر باشند و یا در جایی که وراث جهت تقسیم ماترک اقدام می کنند و در بین ماترک مال منقولی وجود داشته باشد، در چنین شرایطی افراز باید از طریق دادگاه عمومی محل وقوع ملک مشاع انجام شود.

رای وحدت رویه شماره 59-29


از آنجایی که قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده (313) قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و‌راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به‌عمل آید و با توجه به ماده (326) همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود

و نظر به اینکه ماده او‌ل قانون افراز و فرو‌ش املاک مشاع که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و‌احد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده (313) قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت و‌احد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

 افراز ملک

نظریه مشورتی در مورد افراز ملک

متقاضي افراز بايد دلائلي حاكي از سهم مالكانه او در ملك مورد درخواست افراز باشد ضميمه دادخواست نمايد. دلايل مزبور در مورد املاك ثبت شده رو نوشت سند مالكيت سهم مشاع از ملك يا سند رسمي خريداري ملك خواهد بود. اگر ملك مورد تقاضاي افراز به ثبت هم نرسيده باشد، رسيدگي به درخواست افراز اشكالي ندارد و استشهادنامه يا تصرفات مالكانه متقاضي افراز با رعايت مادة 35 قانون مدني براي رسيدگي به در خواست افراز كافي مي باشد. اگر راجع به اصل ملك دعوا ی اعتراض به ثبت مطرح باشد، رسيدگي به درخواست افراز موكول به تعيين تكليف دعواي اعتراض به ثبت است.

نظرية مشورتی شمارة 6026/7-

افراز ملك مشاع به حكم دادگاه انقلاب مجوز قانوني ندارد.


نظرية مشورتی شمارة 5389/7-

افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه نيافته است خارج از صلاحيت ادارات ثبت اسناد و املاك است.


نظرية مشورتی شمارة 6561/7-

ملكي كه نسبت به آن سند مالكيت صادر نشده و در حدود آن اختلاف باشد، قابل افراز نيست.


نظرية مشورتی شمارة 4225/7-

نداشتن تصرف در ملك مشاع مورد تقاضاي افراز مانع از تقسيم و افراز آن به وسيله اداره ثبت نيست.


نظرية مشورتی شمارة 6561/7-

اگر سند مالكيت صادر نشده و داراي اختلاف حدود با مجاورين باشد قابل افراز نيست. زيرا بايد قبلا حدود و مشخصات صحيح آن با مجاورين معلوم و مشخص و سپس افراز شود.


نظرية مشورتی شمارة 2121/7-

اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز و رسيدگي به آن تابع مقررات و تشريفات كلي آئين دادرسي مدني است كه در نتيجه نیاز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي است. در صورتيكه مالكيت ، مورد درخواست نباشد دعوای غير مالي محسوب می شود.


نظرية مشورتی شمارة2454/7-

حضور تمام شركاء در موقع افراز ضرورت ندارد.

افراز ملک


نظرية مشورتی شمارة 455/7-

دستور فروش ملك غير قابل افراز حكم نيست تا قابل پژوهش يا فرجام باشد.


نظرية مشورتی شمارة‌1422/7-

بر طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و مادة 9 آئين نامة اجرائي ملكي كه براساس تصميم قطعي دادگاه غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هريك از شركا به دستور دادگاه فروخته مي شود. در مورد فروش دادگاه حكم صادر نمي كند، بلكه دستور فروش مي دهد و اين دستور فاقد اعتبار قضية محكوم بها است. در مواردي كه دادگاه احراز كند حكم عليه غير مالك مشاعي صادر شده است مي تواند از صدور دستور فروش خودداري کند و در صورتي که دستور فروش قبلا صادر شده باشد، اجرای آن را متوقف کند.


نظرية مشورتی شمارة 1745/7-

در مورد افراز و تقسيم املاك فرقي بين مالك ايراني و مالك تبعه خارجهی نيست و مقررات آئين نامه استملاك اتباع خارجه لازم الرعايه است.


نظرية مشورتی شمارة 3183/7-

مرجع رسيدگي به اعتراض بر آراء و تصميمات اداره ثبت در مورد افراز املاك مشاع موضوع قانون افراز املاك مشاع مصوب سال 1357 با التفات به مادة 6 لايحة قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي شعب حقوقی دادگاه های عمومی است.


نظرية مشورتی شمارة 135/7-

درخواست تقسيم و افراز به طرفيت تمام مالكين مشاع مطرح مي شود و اگر مال در تصرف شخصي باشد، هريك از مالكين به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.


نظرية مشورتی شمارة 823/7-

راي دادگاه در مورد افراز ملك به هرتربيت كه باشد، اداره‌ ثبت مكلف به اجراي آن است.


نظرية مشورتی شمارة 8083/7-

افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، در صلاحيت ادارة ثبت است. مگر بين مالكين محجور يا غائب باشد يا تقاضاي تقسيم ماترك متوفي مطرح شود كه در اين صورت در صلاحيت دادگاه عمومي خواهد بود.

افراز ملک


وکیل متخصص املاک گروه حقوقی آساک

وکیل املاک و اراضی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند و از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد. برای بستن هر گونه قرارداد ملکی حتما نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی متخصص و با سابقه در این زمینه است. گاهی مشاوره حقوقی با وکیلی که در زمینه دعاوی ملکی، تخصص و تجربه بالایی دارد می تواند از بسیاری از مشکلاتی و زیانهایی که امکان دارد در آینده به وجود آید جلوگیری کند.
مراجعه به وکیل املاک همیشه قبل از انعقاد قرارداد به اشخاص توصیه می شود. زیرا که هم هزینه کمتری را برای موکل در بر دارد، هم وی را از طرح دعوا در آینده بی نیاز می کند. وکیل ملکی در انعقاد قرارداد به شکل حقوقی و درست به موکلین کمک می نماید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص دعاوی ملکی را با وکیل املاک مشهد، وکیل املاک تهران، وکیل املاک کرج، وکیل املاک قم مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

موارد صلاحیت دادگاه جهت افراز ملک مشاع

در مواردی که ملک مشاع به نحوی تعریف شده و جریان ثبتی آن به پایان نرسیده باشد و یا در میان مالکان آن، شخص محجور یا مفقود الاثر وجود داشته باشد، دادگاه‌ها صلاحیت لازم برای رسیدگی به درخواست‌های افراز ملک مشاع را دارند.

بخش اول: افراز ملک مشاعی

در این بخش، شرایط لازم برای افراز ملک مشاعی که جریان ثبتی آن به پایان نرسیده است بررسی می‌شود. همچنین، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تایید می‌شود.

بخش دوم: نحوه افراز ملک مشاع توسط دادگاه

دادگاه‌ها در مرحله افراز، به بررسی قابلیت افراز ملک مشاع ارجاع می‌دهند. کارشناسان رسمی دادگستری پس از انجام بررسی‌های لازم، نظر خود را اعلام کرده و در صورت عدم وجود خللی در اعتبار نظریه کارشناسی، دادگاه می‌تواند حکمی صادر کند.

بخش سوم: دادگاه و صلاحیت آن در افراز ملک مشاع

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به درخواست‌های افراز ملک مشاع مطالبه‌ای است که در اینجا بررسی می‌شود. همچنین، در صورتی که اعتراضی مطرح نشود، دادگاه می‌تواند سهم‌های مالکان را مشخص کند.

بخش چهارم: افراز ملک مشاع بدون سند مالکیت

این بخش به مسائل مربوط به افراز ملک مشاع بدون وجود سند مالکیت می‌پردازد. دادگاه موظف است ابتدا مالکیت مشاعی طرفین دعوا بر ملک متنازع فیه را احراز کند و متقاضی افراز باید ادله خود را برای اثبات مالکیت ارائه دهد.
متقاضی افراز ملک مشاع می‌تواند به اماره تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی استناد کند تا مالکیت مشاعی خود را ثابت کند.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید