وکیل تخلیه ملک در تهران

وکیل تخلیه ملک در تهران

10 آبان1402
وکیل تخلیه ملک در تهران

در این زمانه با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش سطح روابط به ندرت پیش می آید که مستاجری برای چند سال پی در پی در یک خانه اجاره نشین باشد. بر همین اساس قوانین حاکم بر اجاره و تخلیه ملک اهمیت به سزایی پیدا کرده است. به تبع، دعاوی مربوط به تخلیه نیز گسترش یافته و به نوعی با پیچیدگی هایی نیز همراه شده است.
در این مقاله میخواهیم راجب وکیل تخلیه صحبت کنیم که راجب چند موضوع که عبارتند از : وکیل تخلیه مستاجر، وکیل تخلیه ملک و وکیل تخلیه فوری صحبت کنیم:
وکیل تخلیه ملک امروزه با بالارفتن میزان اجاره ها و مبالغ رهن و همچنین کاهش قدرت مالی مردم، دادگاه های کشور با بیشترین پرونده های شکایت مبنی بر تخلیه ملک توسط مستاجری مواجه هستند.
مشاوره حقوقی

وکیل تخلیه ملک فوری

وکیل تخلیه فوری زمانی که مالک قصد دارد به سرعت ملک را از مستاجر باز پس بگیرد، وارد عمل شده و با گرفتن حکم رسمی از دادگاه صالح ضمن ابلاغ به مستاجر حکم را اجرایی می کند.
وکیل تخلیه ملک نیز دقیقا همان مراحل دریافت حکم تخلیه ملک و اجرای حکم را انجام می دهد و چون تخصص او در زمینه خلع ید مستاجر است، به عنوان وکیل تخلیه مستاجر معرفی می شود. سپردن دعاوی حقوقی به اشخاص خبره و آگاه ضمن جلوگیری از اشتباه به دلیل عدم دانش قضایی از سوی خواهان، باعث سرعت گرفتن نتیجه پرونده ها می‌شود.

مطابق ماده 14 روابط موجر و مستاجری سال 56 موجر در موارد زیر میتواند به فسخ قرارداد و تخلیه و گرفتن ملک اقدام نماید:

  • 1.در صورتیکه مستاجر بدون داشتن اجاره عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد.
  • 2.در صورتی که خود مالک میخواهد به آن ملک نقل مکان کند.
  • 3.در صورتی که ملک در حال تخریب باشد امکان تعمیر آن نباشد.
  • 4.در صورتی که مکان اجاره طبق اجره نامه استفاده نشود.(برای مثال اجاره برای منزل مسکونی است اما به عنوان کارگاه از محل استفاده میشود.)
  • 5.یا اینکه محل برای کسب و کار خاصی اجاره داده شده اما مستاجر بدون اطلاع مالک کسب و کار خود را تغییر داده است.
  • 6.در صورتی که در مورد اجاره نامه تفریط و تعدی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد.
  • 7.در صورتی که دیرکرد در پرداخت مبلغ اجاره از سوی مستاجر اتفاق افتاده باشد.
وکیل تخلیه ملک

تنظیم اجاره‌نامه: نکات مهم و مراحل آن

اجاره‌نامه یک اسناد حیاتی است که مالک و مستاجر یک ملک باید در اختیار داشته باشند. این سند تعیین‌کننده شرایط و مقررات مربوط به اجاره ملک می‌باشد و برای حفظ حقوق و تعهدات هر دو طرف بسیار اهمیت دارد. در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم نشده یا مدت آن منقضی شده باشد، ممکن است مشکلاتی پیش آید. به همین دلیل، انجام مراحل تنظیم اجاره‌نامه و تجدید آن بسیار ضروری است.

تقاضا برای تنظیم اجاره‌نامه:

در مواردی که اجاره‌نامه تاکنون تنظیم نشده یا مدت آن منقضی شده است، هر یک از دو طرف (مالک و مستاجر) می‌توانند به وسیله یک اظهارنامه خطی به طرف مقابل، درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را ارائه کنند. این اظهارنامه باید مفاد و شرایط مورد توافق را شامل شود. طرف مقابل دارای مهلتی معین (معمولاً ده روز) برای موافقت یا عدم موافقت به درخواست است.

موافقت و تنظیم اجاره‌نامه:

در صورتی که طرف مقابل به درخواست تنظیم اجاره‌نامه پاسخ مثبت دهد، می‌توانند به مراحل تنظیم اجاره‌نامه بپردازند. این مراحل شامل تعیین مقررات و شرایط اجاره، مدت اجاره، میزان اجاره و دیگر جزئیات مرتبط می‌شود.

مراحل تنظیم اجاره‌نامه:

  • تعیین شرایط: در این مرحله، مالک و مستاجر باید شرایط دقیق اجاره را تعیین کنند. این شامل مدت زمان اجاره، میزان اجاره ماهیانه، مسئولیت‌های تعمیر و نگهداری، قوانین مرتبط با حیوانات خانگی و سایر شرایط خاص می‌شود.
  • تایید مدارک: مالک و مستاجر باید مدارک مورد نیاز برای تنظیم اجاره‌نامه را تأیید کنند. این ممکن است شامل شناسنامه‌ها، شواهد مالکیت، و دیگر مدارک مرتبط با ملک باشد.
  • تعیین اجاره: میزان اجاره ماهیانه و شیوه پرداخت آن باید به دقت تعیین شود. این شامل هرگونه مصارف مشترکی که ممکن است در قرارداد لحاظ شود نیز می‌شود.
اجرت‌المثل:

اگر مالک و مستاجر نتوانند به توافق در مورد اجاره‌بها و شرایط اجاره برسند و درخواست تنظیم اجاره‌نامه با شکست مواجه شود، هر یک از آن‌ها می‌توانند به موجب قوانین مربوطه به دادگاه مراجعه کرده و اجرت‌المثل را برای اجاره ملک پیگیری کنند. در این صورت، دادگاه تعیین میزان اجاره‌بها را بر اساس قوانین مربوطه انجام می‌دهد.

پرداخت اجرت‌المثل:

مستأجر باید در آخر هر ماه، ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی به مالک پرداخت کند. این پرداخت باید به موقع و بدون تأخیر انجام شود تا حقوق و تعهدات هر دو طرف حفظ شوند.
تنظیم اجاره‌نامه یک فرآیند حیاتی برای اطمینان از حقوق و تعهدات مالک و مستاجر است. این سند باید شرایط و مقررات اجاره را به وضوح تعیین کند و به مشکلات احتمالی پیشگیری کند. همچنین، درصورتی که توافق اجاره تمدید شود یا نیاز به تغییرات شرایط باشد، می‌توان توافقات را اصلاح و تجدید نظر کرد تا از طرح مشکلات و اختلافات پیشگیری شود. به همین دلیل، تنظیم اجاره‌نامه باید با دقت و توجه انجام شود.

مشاوره حقوقی

وکیل تخلیه ملک در تهران

اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد ‌اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته می‌شود که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستاجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک‌رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستاجر ابلاغ مینماید و در صورتی که مستاجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره‌ خودداری کند و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماهپرداخت نکند به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه‌ فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
در صورتیکه شخصی از مال دیگری بدون وجود قراردادی بین آنها، استفاده کند باید اجرت منافع استفاده شده را به مالک آن بپردازدکه به آن، اجرت المثل گویند و میزان آن را کارشناس دادگاه تعیین می کند.

وکیل تخلیه ملک متخصص

در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم‌است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه ‌باشد را برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری‌بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا این که بیش از اجرت‌المثلی که‌پرداخت گردیده مستأجر ملزم خواهد بود مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد و در صورت‌ انقضاء ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
در کلیه موارد ذکر شده، هرگاه مستاجر یا موکل قانونی او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهای مقرر اجرت‌المسمی با‌اجرت‌المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری‌خواهد نمود.
مدارک مورد نیاز
در انتهای مشاوره حقوقی مدارک مورد نیاز مطرح می شود در این دعوا نیز مانند دعاوی حقوقی دیگر باید تمامی دلایل و مستندات مورد ادعا همراه با دادخواست زمینه داده شود.

از جمله این موارد عبارتند از :
سند مالکیت و یا هر دلیل دیگری که اثبات کننده مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع تخلیه باشد و همچنین اجاره نامه رسمی و یا عادی با شرایط مقرر قانونی به همراه فیش بانکی واریز مبلغ ودیعه به صندوق سپرده دادگستری ست.
امکان مراجعه به دفتر وکالت ضمن اعطای وکالت وهمچنین کلیه مراحل دستور تخلیه از طریق حمایت قضایی وکیل دادگستری پیگیری می شود که در این صورت بدواً وکالتنامه تنظیم و در ادامه مدارک مورد نیاز تحویل وکیل تخلیه مستاجر داده میشود که به ترتیب مراحل ثبت دادخواست و اخذ دستور صورت میگیرد بدیهی است مبلغ ودیعه به شماره حساب اعلام شده ، توسط وکیل تخلیه مستاجر واریز می شود.
وکیل تخلیه ملک

سخن آخر در خصوص وکیل تخلیه ملک
از نظر قانونی حکم تخلیه نیاز به جلسه دادرسی ندارد به همین خاطر در زمان ارائه دادخواست تخلیه در دست است و این مسئله نشان میدهد داشتن یک وکیل تخلیه ملک کاربلد چقدر به خواهان دادخواست کمک میکند.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید