وکیل وثیقه در تهران و سایر شهرها

وکیل وثیقه در تهران و سایر شهرها

10 اسفند1398
وکیل وثیقه در تهران و سایر شهرها

وکیل وثیقه می تواند به کاهش تنش ها و تسهیل فرآیند صدور وثیقه راحت تر برای همه افرادی که در حل و فصل ملک دخیل می باشد، کمک شایانی نماید. وکلای متبحر دعاوی اعتراض به ضبط وثیقه جهت ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی، در گروه حقوقی آساک حضور دارند.
سوالاتی که در این حوزه مطرح می باشند این است که آیا سند ملک هم می تواند به عنوان وثیقه قرار بگیرد؟ چقدر زمان طول لازم است تا شخصی که وثیقه گذاشته آن را پس بگیرد؟ چگونه می توان به قرار وثیقه اعتراض نمود؟ هزینه وکیل اعتراض به قرار وثیقه چقدر می باشد؟ بهترین وکیل وثیقه چه کسی است؟ وثیقه مالی می باشد که در دادسرا به تقاضای بازپرس و در دادگاه به درخواست قاضی رسیدگی کننده از شخص متهم برای جلوگیری از حبس از شخص گرفته می شود.
مشاوره

وکیل وثیقه

وکیل وثیقه؛ وکیلی است که زمانی که قرار وثیقه از طرف بازپرس ،دادیار یا قاضی در پرونده کیفری صادر میشود در روند تهیه سند برای آزادی زندانیان نقش مهم و برجسته دارد و به متهم در تهیه سند برای تامین قرار وثیقه کمک می کند. وکیل متخصص وثیقه وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد وثیقه و امور کیفری تسلط دارد.
گروه حقوقی آساک با داشتن وکلای متخصص بخصوص در بحث تهیه سند برای خانواده های زندانیان که نیاز به وثیقه برای ازادی متهم دارند همراه شماست. تهیه سند برای ازادی زندانیان را به وکیل وثیقه گروه حقوقی آساک بسپارید.

ضبط وثیقه

یکی از موضوعات مورد مهم در قرار تامین کیفری و صدور قرار وثیقه، ضبط وثیقه سند گذار می باشد.
زمانی که برای متهم قرار وثیقه صادر می شود و متهم وثیقه را تامین می کند، در صورتی که در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود. ضبط وثیقه به این معنی است که مال غیرمنقول در زمان تعیین شده به دستور مرجع قضایی توقیف می شود.
در ضبط وثیقه وثیقه گذار مالک مال خود می باشد و این تعهد برای این است که متهم در مواقع ضروری حاضر شود.

انواع ضبط وثیقه


ضبط وثیقه در قرار تامین کیفری دو نوع عام و خاص است در ذیل انواع ضبط وثیقه توضیح داده شده است.
ضبط وثیقه عام: در ضبط وثیقه عام، همه اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف می شود.
ضبط وثیقه خاص: در ضبط وثیقه خاص، قسمتی از اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف می شود.

Bail lawyer

تعیین نوع وثیقه

آیا برای صدور قرار وثیقه برای متهم قانونی وجود دارد؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که:

قرار وثیقه را چه کسی صادر می کند؟

از نظر قانون قرار وثیقه در تهیه سند توسط مرجع قضایی دادستان، دادیار، بازپرس و قاضی صادر می شود. زمانی که مقام قضایی قرار وثیقه را به صورت مبلغ نقدی صادر می کند متهم می تواند به جای مبلغ نقد، مالی منقول یا غیرمنقول خود را به عنوان وثیقه بگذارد.
واتساپ

قانون وثیقه


قانونگذار برای این که تعداد متهمین در زندان ها کم شود، در مرحله دادسرا و تحقیقات در پرونده های کیفری قرار تامین خواسته کیفری صادر می کند که متهم بر اساس جرم و وثیقه ای که مقام قضایی صادر کرده است به خاطر جرم مرتکب شده تعهداتی می دهد که هر زمان نیاز به حضور وی بوده خود را معرفی کند.

Bail lawyer
چه اموالی برای وثیقه انتخاب می شود؟

اموال به دو دسته منقول و غیر منقول است.
اموال منقول: اموالی هستند که می توان آن را جابجا کرد.
اموال غیرمنقول: اموالی که نمی توان جابجا کرد، مانند ساختمان، زمین
قانونگذار به دادیار، بازپرس و قاضی این اختیار را داده است که اموال منقول یا غیرمنقول را برای ضبط وثیقه از متهم بپذیرند.
قانونگذار در ماده 132 بند چهار آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است که چه چیزهایی می تواند به عنوان وثیقه به مرجع قضایی بابت قرار وثیقه معرفی شوند.
قانونگذار هر مالی که دارای ارزش باشد را به عنوان وثیقه پذیرفته است و محدودیتی در این مورد وجود ندارد.

اموالی که می توان به عنوان وثیقه معرفی کرد به شرح ذیل است:
  • مبلغ نقدی
  • ​ضمانت نامه بانکی
  • اموال منقول یا غیرمنقول


مراحل صدور قرار وثیقه

مقام قضایی برای اینکه به متهم در مراحل تحقیقات و رسیدگی پرونده دسترسی داشته باشد برای وی قرار وثیقه صادر می کند.
صدور قرار وثیقه به متهم ابلاغ می شود. در صورتیکه متهم مالی برای وثیقه معرفی کند بازداشت نمی شود.
اگر وثیقه معرفی شده از طرف متهم، مبلغ نقدی ( پول ) باشد، به حساب دادگستری واریز می شود و تا پایان روند رسیدگی به پرونده و صدور رای در حساب دادگستری باقی می ماند.
اگر وثیقه معرفی شده، مال منقول باشد خود مال توقیف می شود.
اگر وثیقه مال غیرمنقول مانند ملک مسکونی، تجاری، زراعی باشد توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت و در سند مالکیت دستور بازداشت قید می گردد.

وکیل وثیقه

در چه مواردی می توان در مورد ضبط وثیقه اعتراض کرد؟
  • زمانیکه گرفتن مبلغ کفالت و ضبط وثیقه براساس مقررات قانونی انجام نشود، متهم می تواند به ضبط وثیقه اعتراض کند
  • زمانیکه متهم ادعا کند در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور یافته یا شخص ثالثی وی را حاضر نموده است ولی وثیقه ضبط شده است.
  • زمانیکه بعد از صادر شدن قرار قبولی وثیقه، عدم توانایی مالی متهم اثبات شود.
  • زمانیکه شخص وثیقه گذار که ضمانت متهم را برای حضور در مرجع قضایی قبول کرده است ادعا کند که بدلیل فوت متهم حضور وی امکان پذیر نبوده است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه

زمانیکه متهم یا وثیقه گذار بخواهد در خصوص ضبط وثیقه اعتراض کند، اعتراض خود را باید در دادگاه کیفری 2 مطرح کند ،تا به آن رسیدگی شود. دادگاه کیفری 2 به دادخواست اعتراض ضبط وثیقه خارج از نوبت رسیدگی می کند.

مشاوره با وکیل وثیقه
در مورد تهیه سند یا تهیه وثیقه وکیلی می تواند این مهم را انجام دهد که توانایی حقوقی و کیفری برای دفاع متهم تخصص کامل دارد.
برای مشاوره با وکلای متخصص گروه حقوقی آساک وکیل وثیقه با ما تماس بگیرید.

سوالات
-اگر وثیقه گذار شخص ثالثی جز متهم باشد و متهم در مرجع قضایی حاضر نشود، آیا وثیقه ضبط می شود؟

بله براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری اگر وثیقه گذار شخصی به جز متهم باشد، دادستان دستور ضبط وثیقه را به نفع دولت صادر می کند.

اگر وثیقه ضبط شود آیا وثیقه گذار می تواند به ضبط وثیقه اعتراض کرد؟
نظریه اداره حقوقی :شماره 981/7 تاریخ 04-02-1380
براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری زمانیکه دادستان دستور ضبط وثیقه وثیقه گذار را به جز متهم صادر کند، فقط متهم حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد. شخص ثالث بعنوان وثیقه گذار حقی برای اعتراض ندارد. اما زمانی که دادستان دستور پرداخت مبلغ کفالت را صادر کند، تنها کفیل میتواند به ضبط وثیقه یا کفالت اعتراض کند.
-اگر وثیقه گذار بعد از ابلاغ واقعی نتواند متهم را معرفی کند و وثیقه ضبط شود و وثیقه به دولت انتقال یابد، دادستان می تواند از دستور صادره سال 1383 که اجرا مختومه شده عدول نماید؟
نظریه مشورتی شماره 593-1/168-92
براساس ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، حکمی که برای ضبط وثیقه صادر و قطعی شده است، دارای اعتبار امر مختومه می باشد. در نتیجه دادستان نمی تواند دستور صادر شده را منتفی کند.

وکیل وثیقه

اخذ یک چهارم مبلغ التزام، مبلغ کفالت و وثیقه
براساس بخشنامه شماره 201/19475 که در تاریخ بیست و پنجم آبان سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط دادستان دادسرا عمومی و انقلاب تهران صادر شد. اخذ یک چهارم مبلع کفالت یا وثیقه و مبلغ التزام براساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اجرای حکم در مورد موضوعات مطرح شده فقط به سرپرستان نواحی واگذار شده است و دادیاران اجرای احکام کیفری و دادیاران جانشین سرپرست، حق هیچ گونه تصمیمی در مورد اخذ یا ضبط وثیقه و التزام و کفالت را ندارند. سرپرست نواحی دادسراها مسئول اجرای بخشنامه فوق می باشند.
در موارد ذیل گزارشی از پیشنهاد قابل تخفیف در اخذ وثیقه کفالت و مبلغ التزام به دادستان ارسال می شود.
  • در صورتیکه مبلغ ضبط وثیقه ،کمتر از پنج میلیارد ریال باشد.
  • در صورتیکه میزان تخفیف بیشتر از یک دوم از یک چهارم مقرر قانونی نباشد.
  • در صورتیکه تخفیف بیشتر از میزان ذکر شده باشد.


وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی آساک

گروه حقوقی آساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند و اجاره سند برای آزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی آساک مشورت نمایید.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

https://t.me/asaklaw تلگرام گروه حقوقی آساک

https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en اینستاگرام
مشاوره حقوقی: 09023589119

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید