وکیل وثیقه

وکیل وثیقه

10 اسفند1398
وکیل وثیقه

وکیل وثیقه

وکیل وثیقه؛ وکیلی است که زمانی که قرار وثیقه از طرف بازپرس ،دادیار یا قاضی در پرونده کیفری صادر میشود - وکیل وثیقه
در روند
تهیه سند برای آزادی زندانیان نقش مهم و برجسته دارد و به متهم در تهیه سند برای تامین قرار وثیقه کمک میکند.
وکیل متخصص وثیقه وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات در مورد وثیقه و امور کیفری تسلط دارد.
گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  بخصوص در بحث تهیه سند برای خانواده های زندانیان که نیاز به وثیقه برای ازادی متهم دارند همره شماست.
تهیه سند برای ازادی  زندانیان را به وکیل وثیقه گروه حقوقی اساک بسپارید.

ضبط وثیقه

یکی از موضوعات مورد مهم در قرار تامین کیفری و صدور قرار وثیقه، ضبط وثیقه سند گذار می باشد.
زمانیکه برای متهم
قرار وثیقه صادر میشود و متهم وثیقه را تامین میکند، در صورتیکه در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر نشود،
وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. ضبط وثیقه به این معنی است که مال غیرمنقول در زمان تعیین شده  به دستور مرجع قضایی  توقیف میشود. 
در ضبط وثیقه وثیقه گذار مالک مال خود می باشد و این تعهد برای این است که متهم در مواقع ضروری حاضر شود.

انواع
ضبط وثیقه
ضبط وثیقه در قرار تامین کیفری دو نوع عام و خاص است در ذیل انواع ضبط وثیقه توضیح داده شده است.
ضبط وثیقه عام :در ضبط وثیقه عام، همه اموال و دارایی های متهم به نفع دولت  توقیف میشود.
ضبط وثیقه خاص :در ضبط وثیقه خاص، قسمتی از اموال و دارایی های متهم به نفع دولت توقیف میشود.
وکیل وثیقه

تعیین نوع  وثیقه

آیا برای صدور قرار وثیقه برای متهم قانونی وجود دارد ؟سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که قرار وثیقه را چه کسی صادر میکند؟ از نظر قانون قرار وثیقه در تهیه سند توسط مرجع قضایی دادستان، دادیار، بازپرس و قاضی صادر میشود . زمانیکه  مقام قضایی قرار وثیقه را به صورت مبلغ نقدی صادر میکند متهم میتواند به جای مبلغ نقد، مالی منقول یا غیرمنقول خود را بعنوان وثیقه بگذارد.
قانون وثیقه
قانونگذار برای اینکه تعداد متهمین در زندانها  کم شود ، در مرحله دادسرا و تحقیقات در پرونده های کیفری قرارتامین خواسته کیفری صادر میکند که متهم براساس جرم و وثیقه ای که مقام قضایی صادر کرده است به خاطر جرم مرتکب شده تعهداتی میدهد که هر زمان نیاز به حضور وی بوده خود را معرفی کند.
وکیل وثیقه

قانون آیین دادرسی وثیقه
چه اموالی برای وثیقه انتخاب میشود.
اموال به دو دسته منقول و غیر منقول است که اموال منقول اموالی هستند که میتوان آن را جابجا کرد.
اموال غیرمنقول : اموالی که  نمیتوان جابجا کرد، مانند ساختمان ،زمین
قانونگذار به دادیار ،بازپرس و
قاضی این اختیار را داده است که اموال منقول یا غیرمنقول را برای ضبط وثیقه از متهم بپذیرند.

وکیل وثیقه

قانونگذار در ماده 132 بند چهار آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است که چه چیزهایی میتواند بعنوان وثیقه
به مرجع قضایی بابت قرار وثیقه معرفی شوند.قانونگذار هر مالی که دارای ارزش باشد را بعنوان وثیقه پذیرفته است و محدودیتی در این مورد وجود ندارد.
اموالی که میتوان بعنوان وثیقه معرفی کرد به شرح ذیل است.

 
  • مبلغ نقدی
  • ضمانت نامه بانکی
  • اموال منقول یا غیرمنقول

مراحل صدور قرار وثیقه
مقام قضایی برای اینکه به متهم در مراحل تحقیقات و رسیدگی پرونده دسترسی داشته باشد برای وی قرار وثیقه صادر میکند.
-  صدور قرار وثیقه به متهم ابلاغ میشود. در صورتیکه متهم مالی برای وثیقه معرفی کند بازداشت نمیشود.
-اگر وثیقه معرفی شده از طرف متهم، مبلغ نقدی ( پول ) باشد، به حساب دادگستری واریز میشود و تا پایان روند رسیدگی به پرونده و صدور رای در حساب دادگستری باقی می ماند.
-اگر وثیقه معرفی شده، مال منقول باشد  خود مال توقیف میشود.
- اگر وثیقه مال غیرمنقول مانند ملک مسکونی ، تجاری ، زراعی باشد توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور بازداشت و در
سند مالکیت دستور بازداشت قید میگردد.
وکیل وثیقه


وکیل وثیقه
در چه مواردی میتوان در مورد ضبط وثیقه اعتراض کرد؟
-زمانیکه گرفتن مبلغ کفالت و ضبط وثیقه براساس مقررات قانونی انجام نشود، متهم  میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کند.
-زمانیکه متهم ادعا کند در زمان تعیین شده در مرجع قضایی حضور یافته یا شخص ثالثی وی را حاضر نموده است ولی وثیقه ضبط شده است.
-زمانیکه بعد از صادر شدن قرار قبولی وثیقه، عدم توانایی مالی متهم اثبات شود.
-زمانیکه شخص وثیقه گذار که ضمانت متهم را برای حضور در مرجع قضایی قبول کرده است ادعا کند که بدلیل فوت متهم حضور وی امکان پذیر نبوده است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه
زمانیکه متهم یا وثیقه گذار بخواهد در خصوص ضبط  وثیقه اعتراض کند، اعتراض خود را باید در دادگاه کیفری 2 مطرح کند ،تا به آن رسیدگی شود.
دادگاه کیفری 2 به دادخواست اعتراض ضبط وثیقه خارج از نوبت رسیدگی میکند.

وکیل وثیقه

 
مشاوره با وکیل وثیقه
در مورد تهیه سند یا تهیه وثیقه وکیلی میتواند این مهم را انجام دهد  که توانایی حقوقی و کیفری برای دفاع متهم تخصص کامل دارد.
برای مشاوره با وکلای متخصص گروه حقوقی اساک وکیل وثیقه با ما تماس بگیرید.

سوالات در مورد وثیقه
-اگر وثیقه گذار شخص ثالثی جز متهم باشد و متهم در مرجع قضایی حاضر نشود، آیا وثیقه ضبط میشود؟
بله براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری اگر وثیقه گذار شخصی به جز متهم باشد ، دادستان دستور ضبط وثیقه را به نفع دولت صادر میکند.
وکیل وثیقه
وکیل وثیقه
اگر وثیقه ضبط شود آیا وثیقه گذار میتواند به ضبط وثیقه اعتراض کرد؟
نظریه اداره حقوقی :شماره 981/7    تاریخ 04-02-1380
براساس ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری زمانیکه دادستان دستور ضبط وثیقه وثیقه گذار را به جز متهم صادر کند، فقط  متهم حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد.
شخص ثالث  بعنوان وثیقه گذار حقی برای اعتراض ندارد.اما زمانیکه دادستان دستور پرداخت مبلغ کفالت را صادر کند، تنها کفیل میتواند به ضبط وثیقه یا
کفالت اعتراض کند.
-اگر وثیقه گذار بعد از ابلاغ واقعی نتواند متهم را معرفی کند و وثیقه ضبط شود. و وثیقه  به دولت انتقال یابد، دادستان میتواند از دستور صادره سال 1383 که اجرا مختومه شده عدول نماید؟
نظریه مشورتی  شماره 593-1/168-92
براساس ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، حکمی که برای ضبط وثیقه صادر و قطعی شده است، دارای اعتبار امر مختومه 
می باشد.
در نتیجه دادستان نمیتواند دستور صادر شده را منتفی کند.
وکیل وثیقه


اخذ یک چهارم مبلغ التزام ، مبلغ کفالت و وثیقه
براساس بخشنامه شماره 201/19475 که در تاریخ بیست و پنجم آبان سال هزار و سیصد و نود و چهار توسط دادستان دادسرا عمومی و انقلاب تهران صادر شد.
اخذ یک چهارم مبلع کفالت یا وثیقه و  مبلغ التزام براساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اجرای حکم در مورد موضوعات مطرح شده فقط به سرپرستان نواحی واگذار شده است و دادیاران اجرای احکام کیفری و دادیاران جانشین سرپرست، حق هیچگونه تصمیمی در مورد اخذ یا ضبط وثیقه و التزام و کفالت را ندارند.سرپرست نواحی دادسراها مسئول اجرای بخشنامه فوق می باشند.
در موارد ذیل گزارشی از پیشنهاد قابل تخفیف  در اخذ وثیقه کفالت و مبلغ التزام به دادستان ارسال  میشود.
-در صورتیکه مبلغ ضبط وثیقه ،کمتر از پنج میلیارد ریال باشد.
-در صورتیکه میزان تخفیف بیشتر از یک دوم از یک چهارم مقرر قانونی نباشد.
-درصورتیکه تخفیف بیشتر از میزان ذکر شده باشد.
وکیل وثیقه
وکیل وثیقه

وکیل  متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک

گروه حقوقی اساک مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.قبل از هر اقدام قانونی در مورد تهیه سند  و اجاره سند برایآزادی زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.
کارشناس حقوقی: فاطمه جعفری (کارشناس ارشد حقوق)
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر
تماس بگیرید.
02140223952
02140222853
09023589119

وکیل وثیقه

آدرس :
خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه 2 واحد B2
سوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

www.asaklaw.com   سایت گروه حقوقی آساک
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

وکیل وثیقه
وکیل وثیقه

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید