وکیل امور ورشکستگی

وکیل امور ورشکستگی

28 دی1398
وکیل امور ورشکستگی

وکیل امور ورشکستگی؛ 09023589119؛ گروه حقوقی آساک؛ وکیل ورشکستگی؛ وکیل اعلام ورشکستگی
 

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید


وکیل ورشکستگی

 
با گسترش روزافزون تکنولوژی و افزایش شرکتهای تجاری اختلافات و دعاوی خاصی در حوزه کسب و کارهای تجاری بوجود میاید. مسائل انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری امری پیچیده است که نیازمند استفاده از وکیل در امور ورشکستگی است.
وکیل ورشکستگی شرکتها باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین تجارت و قوانین و مقررات شرکت ها و قوانین و مقررات ورشکستگی شرکتها داشته باشد. در نتیجه قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص وکیل ورشکستگی شرکتها با وکیل امور ورشکستگی گروه حقوقی آساک مشاوره بگیرید.
 


ورشکستگی تاجر شرکت تجاری

 
وکیل ورشکستگی؛ زمانی که تاجر یا شرکت تجاری توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و مبلغ بدهی‎های آن از مبلغ دارایی‎های شرکت بیشتر باشد و نتواند تعهدات خود را در مقابل طلبکاران شرکت عمل کند ورشکستگی گویند.
براساس قانون تجارت اگر تاجر نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند ورشکسته محسوب می شود از تاریخی که حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری صادر شود تاجر حق تصرف و دخالت مادی و حقوقی در تمام اموال خود حتی اموالی که در زمان ورشکستگی بدست آورده است ندارد و ممنوع است و کلیه دارایی های او براساس قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی تصویب سال ۱۳۱۸ در اختیار مدیر تصفیه قرار خواهد گرفت.
وکیل ورشکستگی

Bankruptcy Lawyer
انواع ورشکستگی


وکیل ورشکستگی؛ براساس قانون ،ورشکستگی تاجر شامل ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی  عادی است که مرجعی که صلاحیت رسیدگی به هریک از این ورشکستگی ها را دارد با هم تفاوت دارد.

Bankruptcy Lawyer

ورشکستگی عادی:
 
اگر ورشکستگی تاجر بعلت جریانات امور عادی و عواملی که قابل پیش بینی نبود بوجود آید و تاجر هیچ تقصیری نداشته و تقلبی نکرده است به آن ورشکستگی عادی گویند که در این نوع ورشکستگی تاجر مرتکب جرم نشده و مسئولیت کیفری و مجازات ندارد.
 
ورشکستگی به تقصیر اجباری:
 
 • در صورتی که تاجر مخارج شخصی و خانوادگیش بیشتر از درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی باشد؛
 • یا تاجر در خصوص موضوع غیرمتعارف معامله کرده باشد داشتن منفعت در مورد این معامله احتمالی بود؛
 • یا معامله ای انجام دادند که بالاتر از مبلغ خرید یا پایین تر از مبلغ فروش براساس قیمت روز بازار بوده است؛
 • یا یکی از طلبکاران را بر طلبکاران دیگر برای پرداخت بدهی خود ترجیح داده باشد در این موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری بوجود می آید.

  وکیل ورشکستگی

ورشکستگی به تقصیر اختیاری:
 
 • اگر تاجر بدون آنکه عوض یا چیزی دریافت کند به حساب شخصی کسی تعهدی کند که براساس وضعیت مالی تاجر انجام آن تعهد سنگین باشد؛
 • یا تاجر نتواند بدهی های خود را پرداخت کرد و در مدت سه روز از تاریخ عدم توانایی در پرداخت بدهی  وضعیت خود را به دادگاه اعلام نکند و صورت حساب دارایی و دفتر تجاری خود را تحویل ندهد،
 • یا دفاتر تجاری نداشته باشد یا ناقص باشند یا صورت دارایی  بدهی ها و مطالبات دقیق اعلام نشود ورشکستگی به تقصیر است .
  ورشکستگی به تقصیر جرم است و مسئولیت کیفری دارد در تمام مواردی که در خصوص ورشکستگی به تقصیر اختیاری تاجر بیان کردیم اگر تقلب نشده باشد حکم ورشکستگی به تقصیر صادر می شود.
  وکیل ورشکستگی
  وکیل ورشکستگی

ورشکستگی به تقلب:
 

اگر واقعا تاجر ورشکسته نشود ولی اقداماتی انجام دهد که خود را ورشکسته معرفی کند و فعالیتهایی انجام دهد که نشان دهنده عدم پرداخت بدهی های خود باشد ورشکستگی به تقلب است.
اگر تاجر اقدامات ذیل را انجام دهد ورشکستگی او ورشکستگی به تقلب است.

 • در صورتیکه تاجر ورشکسته دفاتر و اسناد تجاری شرکت را از عمد مفقود کند.
 • در صورتیکه تاجر دارایی واقعی خود را معرفی نکند و قسمتی از ان را مخفی؛
 • یا بوسیله معامله صوری برای فرار از دین طلبکاران از دسترس خارج کند.
 • تاجر بصورت غیرواقعی بدهی خود را اعلام کند در صورتی که مبلغ واقعی  بدهی او از مبلغ بدهی اعلام شده بیشتر نباشد.
  ورشکستگی تاجر به تقلب جرم است و مجازات و مسئولیت کیفری دارد.

  وکیل امور ورشکستگی


چه مرجعی به دادخواست ورشکستگی تاجر رسیدگی می کند؟

 
دادگاه عمومی محل سکونت تاجر ورشکسته صالح به رسیدگی یه دادخواست ورشکستگی است.
دادخواست اعلام ورشکستگی میتواند از طرف یک یا چند نفر از طلبکاران یا درخواست خود تاجر یا درخواست دادستان داده شود.
بعد از ارلائه دادخواست وضعیت تاجر  بررسی می شود.
دادگاه بررسی وضعیت تاجر را به کارشناس مالی دادگستری که در زمینه حسابداری و حسابرسی تخصص دارد می سپارد؛
واز کارشناس نظر و ارزیابی در خصوص فعالیت اقتصلادی تاجر و شرکت تجاری  را خواستار می شود.
اگر کارشناس رای مبنی بر محرز بودن ورشکستگی تاجر بدهد دادگاه رای ورشکستگی تاجر را صادر می کند.
اگر ورشکستگی بدلیل تقلب و تقصیر تاجر باشد دادگاه عمومی محل وقوع تقلب یا تقصیر مرجع صالح رسیدگی به دادخواست ورشکستگی است.

وکیل امور ورشکستگی


چرا تاجر ورشکسته  تقاضای ورشکستگی میکند؟

 
زمانی که تاجر یا شرکت تجاری نتواند بدهی های خود را پرداخت کند و بدهی های او از مبلغ دارایی های او بیشتر شود تاجر می تواند دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد.
یکی از مزایایی که اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری دارد این است که قانونگذار براساس رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ تاریخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری و ضامنین انها از تاریخی که تاجر یا شرکت تجاری عدم توانایی خود در پرداخت بدهی را اعلام کرده است تعلق نمی گیرد.
تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت تجاری یکی از امتیازات اعلام حکم ورشکستگی است.
با اعلام ورشکستگی تاجر دوباره می تواند با طلبکاران خود قرارداد منعقد کند و کسب و کار تجاری خود را دوباره آغاز کند.
بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر بدون حضور نماینده قانونی نمی تواند معامله ای کند.

وکیل امور ورشکستگی


تکلیف تاجر ورشکسته

 

تاجر به محض عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود باید ظرف سه روز از این تاریخ دادخواست اعلام ورشکستگی بدهد و براساس ماده ۴۱۳ قانون تجارت صورت دارایی اموال خود را به دادگاه تحویل دهد اگر در مدت تعیین شده دادخواست ندهد دادستان می تواند حکم ورشکستگی به تقصیر صادر و برای تاجر مجازات حبس در نظر بگیرد. 
 

مدیر تصفیه

 
بعد از طرح دادخواست اعلام ورشکستگی  از طرف دادگاه شخصی برای انجام امور تاجر ورشکسته انتخاب می شود .
رسیدگی به تمام امور تاجر یا شرکت تجاری با مدیر تصفیه می باشد.
تاجر حق دخالت در امور اموال خود را ندارد کلیه شکایات مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران توسط مدیر تصفیه انجام می شود.
اگر کسی نسبت به تاجر ور شکسته شکایت مالی داشته باشد طرفیت دعوا مدیر تصفیه می باشد.
وکیل ورشکستگی
 
وکیل امور ورشکستگی

آرا صادرشده وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی
 
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
 

براساس ماده ۴۱۳ قانون تجارت که تاجر ورشکسته باید همه صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را که متضمن ماده ۴۱۴ قانون تجارت است به دادگاه اعلام کند؛
حتی اگر این اقدامات را  با توجه به ضمانت اجراهایی که در ماده۴۳۵ قانون تجارت و بند دو ماده ۵۴۲ قانو ن تجارت امده است مانع رسیدگی به دعوای تاجر ورشکسته نمی شود؛
و تاجر می تواند دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه  تقدیم کند.
بر این اساس رای شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با نظر مطرح شده مطابقت دارد به اکثریت ارا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رای براساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور  دادگاه ها و مرجع های قضایی لازم الاتباع است.

وکیل امور ورشکستگی

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
براساس ماده ۱۸ ، ۴۰، ۴۱، ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی در باره اموال تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در خصوص اموال غیرمنقول که متعلق به شخص ثالث است
و براساس ماده ۴۱۹ قانون تجارت نتیجه گیری می شود که معاملات تاجر ورشکسته از جمله معاملات با حق استرداد است و تابع تشریفات ان قانون می باشد.
و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد وضع شده شامل معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته نمی باشد.
و قانون تصفیه در مورد معامله با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه می باشد.
از انجایی که بعد از صدور حکم توقف تاجر ورشکسته نمی تواند در اداره امور اموال خود دخالت کند مدیر تصفیه مطالبات متوقف تاجر را وصول و به فروش می رساند.
 
براساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت بعد از صدور حکم ورشکستگی 

قروض موجل تبدیل به قروض حال می شوند. این حکم شامل عموم طلبکاران است. اما در مورد طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب تا تاریخ ورشکستگی مقرر کرده است که همه طلب انها از محل وثیقه وصول شود.
اگر فروش وثیقه برای وصول طلب کافی نباشد نسبت به بقیه طلب غرمای معمولی می باشد و براساس ماده ۵۶۲ قانون تجارت با عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته براساس ماده 561 قانون تجارت که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده است و اعاده اعتبار بخواهد بنابراین از نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران چه وثیقه داشته باشد یا نداشته باشد حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارد صحیح است و این رای براساس ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.
 وکیل امور ورشکستگی
وکیل امور ورشکستگی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


شماره: ۵۶۱-۱۳۷۰/۳/۲۸
براساس ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر موقتا قابل اجرا است .
در بند ۲و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت؛
بیان شده است که تادیه قروض تاجر ورشکسته  چه حال باشد یا موجل؛
و معامله مال جه منقول باشد چه غیر منقول اگر به ضرر طلبکار باشد باطل و بی اثزر خواهد بود.
لذا آرای صادر شده از شعبه ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و بر اساس  مقررات قانونی  است.
این رای براساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای کلیه شعبه های دیوان عالی کشور و دادگاه و مراجع قضایی لازم الاتباع است.
وکیل امور ورشکستگی
Bankruptcy Lawyer

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای متخصص در امور ورشکستگی دارید با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.

گروه حقوقی آساک، ​امکان مشاوره درباره شرکتها و همچنین دفاع در پرونده های ورشکستگی را برای عزیزان دارد.
برای مشاوره در خصوص طرح دادخواست اعلام ورشکستگی با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.
 

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

https://t.me/asaklaw
تلگرام گروه حقوقی آساک

https://www.instagram.com/asaklaw
  اینستاگرام

مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.

کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

www.asaklaw.com

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید