وثیقه برای دادگاه

وثیقه برای دادگاه

14 اسفند1397
وثیقه برای دادگاه

وثیقه برای دادگاه

وثیقه برای دادگاه دارایی غیرمنقولی است که برای آزادی متهم به مرجع قضایی ارائه میشود. وثیقه دادگاه در واقع قرار وثیقه ای است که بازپرس یا دادیار برای متهم صادر میکند.
وثیقه تا پایان مراحل رسیدگی پرونده متهم و صدور رای  توسط دادگاه یا دادسرا توقیف میشود. وثیقه دادگاه را خود متهم یا شخص ثالث میتواند تامین کند. 

 
چه اموالی میتوانند برای وثیقه دادگاه ارائه شوند.؟
-سند ملک مسکونی،تجاری
-سند باغ ، زمین ،کارخانه
-پول نقد،ضمانت نامه بانکی
-مال منقول یا غیرمنقول باارزش

مدارک لازم برای  وثیقه گذاشتن 
-کارت شناسایی
وثیقه گذار 
-ارائه اصل سند ثبتی شش دانگ ملک 
-نامه درخواست ضمانت متهم 

وثیقه برای دادگاه
 

اجاره وثیقه

-زمانیکه شخص متهم خود دارای سند و وثیقه ملکی جهت آزادسازی مشروط خود نباشد؛
- برای رهایی از زندان می تواند اقدام به اجاره وثیقه نماید.
- در واقع 
اجاره سند امروزه به راحتی قابل دسترسی است.
- به طوری که متهمان به راحتی می توانند از مزایای آن برای آزادی مشروط خود استفاده کنند.
-برای اجاره سند بهتر است با آگاهی لازم اقدام به این کار نمایید.
-توسط
وکیل دادگستری به جستجوی سند مورد نظر خود بپردازید.
-همچنین بهتر است ارزش ملک مورد نظر توسط کارشناسان دادگستری مشخص و تعیین شود.
-در هنگام اجاره سند باید توجه داشته باشید که سند در گرو بانک نباشد.
- همچنین باید تمامی عوارض شهرداری به طور کامل پرداخته شود.
-در مقابل سند به صاحب آن مبلغی به عنوان اجاره پرداخت میشود.
- پس از پایان دوره موظف به برگرداندن سند به صاحب آن می باشند.

وثیقه برای دادگاه


 اجاره وثیقه دادگاه برای مرخصی زندانی 

-وثیقه جهت دادگاه برای مرخصی زندانی با توجه به جرمی که مجرم مرتکب شده است مشخص می شود.
-در واقع از طریق ضمانت با وثیقه می توان برای مرخصی زندانی و یا آزادی مشروط متهم استفاده کرد.
-قیمت اجاره سند برای دادگاه و دادسرا بسته به میزان مبلغی که از طرف مرجع قضایی برای متهم در نظر گرفته است متفاوت است.
-این برآورد هزینه باید به دست کارشناسان دادگستری و وکیل دادگستری سپرده شود.

وثیقه برای دادگاه
وثیقه برای دادگاه

نقش کشیک قضایی در آزادی زندانی با تامین وثیقه سند

-براساس نیاز و تناسب تعداد متهمان در بخش قضایی شهرستان 
-دادستان پیشنهاد واحد کشیک قضایی برای تامین قرار را در زندان با موافقت رئیس قضائیه درخواست میدهد.
-مدیر کل زندان ها موظف است که  مکانی برای واحد کشیک قضایی در زندان در نظر گیرد.
-زمانیکه متهم به زندان فرستاده میشود،براساس اصل اجرای ماده دویست و بیست و پنج قانون آیین دادرسی کیفری 
-مقام قضایی باید اطلاعات در مورد
قرار تامین نیاز به دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی قید میشود.
-در صورتیکه موارد ذکر شده انجام نشود، رئیس زندان باید موضوع را به مقام قضایی اعلام کند.
-دادستان باید شرایطی را برای متهمی که در خارج از ساعت اداری وثیقه یا کفیل برای قرار تامین کیفری معرفی کرده است،فراهم کند که متهم بازداشت نشود.

 

ماده سه دستورالعمل ساماندهی زندانیان

-برای احراز مالکیت و ارزیابی ملک در قرار تامین کیفری وثیقه
- رئیس دادگستری باید اقداماتی برای ارتباط با سامانه الکترونیکی آنلاین فراهم کند.
- که متهم با معرفی ملک برای وثیقه و کفالت در خارج از ساعت اداری بازداشت نشود.
-کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده
اداره ثبت اسناد و املاک کشور در واحد کشیک قضایی مستقر شوند.
-اگر نظر قاضی که قرار تامین کیفری وثیقه را صادر کرده است؛ 
-این است که سند ملک از نظر قیمت مساحت و موقعیت برای مبلغ وثیقه کافی است؛
- نیاز به ارزیابی کارشناس نیست.

وثیقه برای دادگاه
 
ماده چهار دستورالعمل ساماندهی زندانیان
-دادستان عمومی و انقلاب وسرپرست دادسرا ها 
-باید بر قرارهای
تامین کیفری صادر شده برای متهمین نظارت داشته باشند.
- تا قرارهای متناسب با جرم صادر شود.
-تا قرارهای نامناسب و بازداشت متهم صورت نگیرد.
 وثیقه برای دادگاه

ماده هفت دستورالعمل ساماندهی زندانیان:
-مجازات جایگزین حبس، برای اجرایی شدن قوانین ومقررات حبس زدایی و به تعویق انداختن صدور رای  تخفیف دادن مجازات و عفو لازم و ضروری است.
-مقامات قضایی در خصوص اشخاصی که دارای شرایط مجازات جایگزین زندان هستند، نباید حکم مجازات زندان صادر کند.

 
ماده نه دستورالعمل ساماندهی زندانیان
-در موارد ذیل که متهم نتواند وثیقه را تامین کند، کیفرخواست صادر و برای رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود.
-در این پرونده ها دادگاه خارج از نوبت یا همان روز رسیدگی و رای صادر میکند؛
-در مورد اتهاماتی که در قانون برای آن مجازات زندان تعیین نشده است.
-جرم هایی موضوع بند یک و دو ماده چهار، پنج، هشت قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت زندان کمتر ازشش ماه است.

وثیقه برای دادگاه
 
ماده ده دستورالعمل اجرایی ساماندهی زندانیان
-رئیس زندان ها براساس ماده پنجاه وهشت قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط آزادی مشروط
- وظیفه دارند که با توجه به اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس، درخواست آزادی مشروط زندانی را به اجرای احکام دادسرا بفرستند.
-یک هفته قاضی اجرا ی احکام کیفری زمان دارد، درخواست آزادی مشروط را بررسی کند؛ 
- و نظر خود را در سامانه ثبت، تا زندانی اطلاع یابد.
- درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت رسیدگی میشود.
وثیقه برای دادگاه
 وثیقه برای دادگاه
ارائه روزانه آمار بازداشتی ها به دادستان کل کشور
-سازمان زندان ها موظف است که هرسه ماه، لیستی از متهمینی که برای آنها قرار صادر شده به اطلاع دادستان کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه برسد.
-
دادستان کل برای مشخص کردن وضعیت متهمینی که قرار برایشان صادر شده است، اقداماتی انجام میدهد.
وثیقه برای دادگاه
 
وکیل پایه یک دادگستری
گروه حقوقی آساک مجموعه تخصصی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید.
قبل از هراقدام قانونی در مورد تامین وثیقه دادگاه با وکیل متخصص قرار وثیقه گروه حقوقی آساک مشورت  نمایید.

سوالات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز با مشاور حقوقی مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.
وثیقه برای دادگاه
 


 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید