وکیل دعاوی شهرداری گروه حقوقی آساک

وکیل دعاوی شهرداری گروه حقوقی آساک

10 بهمن1402
وکیل دعاوی شهرداری گروه حقوقی آساک

اگر در زمینه دعاوی شهرداری، نیازمند مشاوره با وکلای متخصص گروه حقوقی آساک می باشید، باما تماس بگیرید. وکیل دعاوی شهرداری یک شخص متخصص می باشد که از تمامی قوانین مربوط به شهردای آشنایی دارد و می تواند در جریان دعاوی که در رابطه با این حوزه پیش می آید شما را کمک شایانی نماید. وکیل متخصص شهرداری احتمال موفقیت در دعاوی را بالا برده و باعث می شود رسیدگی به پرونده با سرعت بالاتری انجام پذیرد.​

می توان گفت عموما شکایت از شهرداری، موضوع و محور درصد چشمگیری از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری کشور را شامل می شود. با توجه به نوع دعاوی شهرداری، برخی از این دعاوی ها در دیوان عدالت اداری و دیگری در دادگاه های حقوقی و بعضی دیگر در دادگاه های و دادسرها پیگیری می گردد. شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد و دعاوی مربوط به آن در مجتمع قضایی کارکنان دولت بررسی می گردد. وکیل شهرداری، وکیل متخصص دعاوی شهرداری و وکیل تخصصی شهرداری به انواع دعاوی کمیسیون ها رسیدگی می نماید.
مشاوره

وکیل دعاوی شهرداری وشرح شغل

وکیل دعاوی شهرداری، وکیلی است که در زمینه حقوق مرتبط با شهرداری فعالیت می‌کند. شهرداری‌ها به عنوان نهادهای دولتی محلی، مسئولیت‌های متعددی در امور شهری و سازماندهی شهرها دارند. بنابراین، شهرداری‌ها ممکن است با دعاوی حقوقی و قضایی مواجه شوند که نیاز به حمایت حقوقی دارند.

وکیل دعاوی شهرداری وظایف و مسئولیت‌های زیر را ممکن است در دست داشته باشد:

1. نمایندگی در دعاوی: وکیل دعاوی شهرداری می‌تواند نماینده شهرداری در دعاوی حقوقی باشد. این شامل دعاوی مربوط به تخلفات شهرسازی، ساخت و ساز، روابط کاری، قراردادها و سایر موارد حقوقی مرتبط با فعالیت‌های شهرداری می‌شود.
2. مشاوره حقوقی: وکیل دعاوی شهرداری می‌تواند به شهرداری‌ها مشاوره حقوقی ارائه دهد. این شامل بررسی موارد قانونی، تدوین قراردادها و سند‌های حقوقی، تفسیر قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌های شهرداری و ارائه راهکارهای حقوقی است.
3. حضور در جلسات قضایی: وکیل دعاوی شهرداری ممکن است در جلسات قضایی و دادگاه‌ها حضور داشته باشد تا نمایندگی کند و به دفاع از منافع شهرداری بپردازد.
4. تهیه اسناد و اظهارنامه‌ها: وکیل دعاوی شهرداری مسئولیت تهیه اسناد و اظهارنامه‌های مربوط به دعاوی حقوقی شهرداری را بر عهده دارد. این شامل تهیه اسناد حقوقی، مستندات مربوط به دعاوی، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد قانونی است.
5. مذاکره و تسویه و تعیین تحریم‌ها: وکیل دعاوی شهرداری ممکن است با طرف مقابل مذاکره کند و تلاش کند تا دعاوی به صورت داوطلبانه تسویه شود. در صورت لزوم، وکیل می‌تواند تحریم‌های لازم را در نظر بگیرد و درخواست تعیین تحریم‌ها را به دادگاه ارائه دهد.
به طور خلاصه، وکیل دعاوی شهرداری وظیفه حمایت از منافع شهرداری را بر عهده دارد و در دعاوی حقوقی مربوط به فعالیت‌های شهرداری به عنوان نماینده و مشاور حقوقی شهرداری عمل می‌کند.

چگونه از شهرداری شکایت کنیم؟

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت‌های پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

رای دادگاه تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۷ _۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظر خواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خدشه ای به رای وارد نیست زیرا برخلاف دفاعیات نماینده تجدید نظر خواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است علی ای حال با رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور تاییدمی شود این رای قطعی است. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_ مستشار دادگاه

شکایت از شهرداری به چند دسته تقسیم می شود:

الف، پیمانکاران، که مطالبات آنان عموما مرتبط با خدماتی است که ارائه داده اند. ب، فروشندگان، که اقلام، مصالح و تجهیزات به شهرداری های مناطق فروخته اند. ج، اشخاصی که املاک آنها در طرح های تعریض و طرح های تفصیلی شهری و با فت های فرسوده قرار گرفته است. د، در پایان اشخاص عادی و عموم شهروندان که بخشی از آنها افرادی هستند که به دلیل کوتاهی و بی توجهی در نظارت بر عملکرد پیمانکاران آسیب و خسارت بدنی و مادی دیده اند. که در ذیل به بخشی از این نوع خسارت‌ها می پردازیم. فراموش نکنید که چنین خساراتی به ظاهر ساده می تواند چنان پیچیده باشد که یا پروسه رسیدگی را طولانی نماید و یا رسیدن به حقوقی ناقص منجر شود.

تعیین تحریم از سوی وکیل دعاوی شهرداری

تعیین تحریم‌ها از سوی وکیل دعاوی شهرداری در دعاوی حقوقی مرتبط با شهرداری می‌تواند اقدامی مهم و ضروری باشد. در صورتی که وکیل معتقد باشد که تعیین تحریم‌ها لازم است تا منافع شهرداری حفظ شود، می‌تواند به دادگاه درخواست تعیین تحریم‌ها را ارائه کند. تعیین تحریم‌ها ممکن است به شکل‌های مختلفی انجام شود، از جمله:
1. ممنوعیت انجام فعالیت: وکیل می‌تواند درخواست ممنوعیت انجام یک فعالیت خاص توسط طرف مقابل را به دادگاه ارائه دهد. این ممنوعیت می‌تواند شامل توقف ساخت و ساز، توقف استفاده از یک خدمت یا تجهیزات، یا سایر فعالیت‌های مرتبط با شهرداری باشد.
2.پرداخت جبران خسارت: در صورتی که شهرداری به دلیل اقدامات غیرقانونی یا تخلفات طرف مقابل، خسارتی متحمل شده باشد، وکیل می‌تواند درخواست پرداخت جبران خسارت را ارائه کند. این می‌تواند شامل جبران خسارت مالی، خسارت معنوی، یا خسارت اعتباری باشد.
3.تعیین جریمه: وکیل ممکن است درخواست تعیین جریمه متناسب با تخلفات یا نقض قراردادها و مقررات را به دادگاه ارائه کند. این جریمه ممکن است به صورت مالی یا دیگر تعهدات قانونی تعیین شود.
Municipal-litigation-lawyer


وکیل دعاوی شهرداری


امروزه استفاده از وکیل دعاوی شهرداری با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی و اختلافات زیادی که اشخاص با شهرداری پیدا می کنند، امری ضروری است.
وکیل دعوای شهرداری، باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات و کمیسیون های شهرداری داشته باشد.
طرح دعوا و طرح دادخواست در دعاوی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و دعاوی حقوقی و کیفری شهرداری؛ نیاز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری که آگاهی از مقررات و قوانین و کمیسیون های شهرداری و قانون آیین دادرسی مدنی دارد، می باشد.
با توجه به موضوعات حقوقی پیچیده در حوزه شهرداری استفاده از وکیل متخصص امور شهرداری که به تمام قوانین و مقررات تسلط داشته باشد امری ضروری است قبل از طرح دعوا در خصوص شهرداری یا دفاع در کمیسیون های شهرداری با وکیل دعاوی شهرداری گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.

وکیل دعاوی شهرداری


وکیل دعاوی شهرداری


شهرداری
: نهادی غیردولتی و عمومی است که دارای شخصیت حقوقی مستقلی است، که براساس قانون، وظایف و اختیاراتی برای آن تعریف شده است.
در خصوص تصویب مقررات شهرداری، نهادهای متعدی دخالت دارند، که شهرداری باید آن را بپذیرد و این قوانین در دعوای بین اشخاص و شهرداری موثر است.

نهادهایی که مقررات شهرداری را تصویب می کنند:

 • شورای عالی شهرسازی و معماری
 • کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
 • شورای اسلامی شهر
 • مجلس شورای اسلامی
وکیل دعوای شهرداری


اشخاص طرف دعوا با شهرداری

 • شورای شهر
 • استانداری
 • سایر شهرداریها
 • فرمانداری
 • شورای عالی شهرسازی و معماری
 • کمیسیون ماده ۵ شهرداری
 • اشخاص حقیقی و حقوقی
 • پیمانکاران در مورد مطالبات پیمانکاری با شهرداری
 • مالکان ساختمان در مورد املاکی که توسط شهرداری تملیک شده است
 • ​سازندگاه ساختمان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی
 • بانک ها و مشاغل


کمیسیون های شهرداری

 • کمیسیون ماده هشت قانون شهرداری
 • کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری
 • کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
 • کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وکیل دعوای شهرداری

کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی شهرداری

 • کمیسیون از سه نفر از اشخاص محلی که مطلع به تقویم املاک هستند،تشکیل می شود.
 • یک نفر از سه نفر اعضاء، از طرف انجمن شهر انتخاب می شود.
 • یک نفر از سه نفر اعضاء از طرف رئیس دادگاه شهرستان انتخاب می شود.
 • یک نفر از سه نفر اعضا از طرف وزارت کشور انتخاب میشود.
 • هرتصمیمی که اکثر اعضاء کمیسیون بگیرند قطعی و لازم الاجرا است.
 • در خصوص سایر دعاوی در اجرای این قانون کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری به آن رسیدگی می کند.

کمسیون ماده هشت قانون نوسازی شهرداری،

به موارد اختلافی ذیل رسیدگی می کند:
 • در مورد مساحت اراضی و ساخت و ساز و محل وقوع ملک، اعتراض در خصوص ممیزی مطرح شود.
 • اعتراض در خصوص مطابقت مشخصات ملک براساس ضوابط تعیین شده در موضوع ماده ۴ قانون شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون مطرح شود.
 • اعتراضات در مورد ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مطرح شود.
 • اعتراضات در مورد اجرای طرح نوسازی مطرح شود.
 • اعتراض در مورد اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری ها مطرح شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

براساس تبصره دو از بند سه ماده ۹۹ قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل می شود.
براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین املاک و اراضی در محدوده و حریم شهرها قبل از ساخت و ساز بنا یا قبل از تفکیک کردن اراضی، باید پروانه ساخت از شهرداری اخذ کنند.
ضمانت عدم اجرای اخذ پروانه ساختمان، این است که پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع می شود.
کمیسیون براساس ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوه قانونی و حریم شهرها ،شخص را به جریمه پنجاه تا هفتاد درصدی قیمت اعیانی ملک تکمیل شده محکوم می کند.
وکیل دعوای شهرداری


کمیسیون ماده
۹۹ قانون شهرداری

براساس تبصره دو از بند سه ماده ۹۹ قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل می شود.
کمیسیون ماده ۹۹قانون شهرداری باهدف جلوگیری از ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها که به تصویب شهرداری رسیده است تشکیل شده است.

کمیسیون ماده
۵

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در شهرداری واحدی با شخصیت حقوقی مستقل، با عنوان کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تشکیل شده است.
وظیفه این کمیسیون تهیه نقشه تفصیلی در برنامه عملیات عمرانی و نوسازی شهری است.
واتساپ


انواع دعاوی شهرداری

دعوا در خصوص قراردادهایی که در مورد مطالبات پیمانکاران مطرح می شود
دعوا ی ساختمانی کمیسیون ماده صد شهرداری
دعوای ساختمانی در خصوص ملزم کردن صدور پروانه و کاربری ملک
دعوا در خصوص عوارض ماده ۷۷ شهرداری
دعوای تصرف و مطالبه بها ملک
دعوا در خصوص مناقصات و مزایدات شهرداری
دعوا در مورد مطالبه بهای اراضی و املاک در طرح های شهرداری
دعوای مطالبه اجرت المثل از شهرداری
طرح دعوای خلع ید
طرح دعوای تصرف عدوانی
دعوای ملزم کردن به صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی
دعوای مسئولیت مدنی علیه شهرداری
Municipal litigation lawyer

مراجع صالح رسیدگی به اختلافات شهرداری و اشخاص
در بسیاری از دعواهای مطرح شده مرجع رسیدگی به اختلافات دادگاه می باشد. در مورد دعاوی مطرح شده در شهرداری مراجع مختلفی به آن رسیدگی می کنند.
مراجع رسیدگی کننده به دعاوی شهرداری:
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص حل و فص اختلافات عوارض شهرداریکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به اختلافات اشخاص با شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی رسیدگی می کنند.
کمسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در مورد دعاوی در خصوص تخلفات ساخت و ساز خارج از حریم شهرها رسیدگی می کند. دیوان عدالت اداری به دعاوی که در آن شهرداری از قوانین تخلف کرده باشد رسیدگی می کند.
گروه حقوقی آساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق می باشد. دعاوی مربوط به شهرداری نیز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری ارجاع می شود. گروه حقوقی آساک با بهره مندی از وکیل متخصص شهرداری آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد.
برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی شهرداری، با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید