وکیل دعوای شهرداری, وکیل شهرداری, دعوای شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری

5 شهریور1398
وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری

امروزه استفاده از وکیل دعاوی شهرداری با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی و اختلافات زیادی که اشخاص با شهرداری پیدا میکنند، امری ضروری است.
وکیل دعاوی شهرداری، باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات و کمیسیون های شهرداری داشته باشد.
طرح دعوا و طرح دادخواست در دعاوی شهرداری در کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و دعاوی حقوقی و کیفری شهرداری؛ نیاز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری که آگاهی از مقررات و قوانین و کمیسیون های شهرداری و قانون آیین دادرسی مدنی دارد، میباشد.
با توجه به موضوعات حقوقی پیچیده در حوزه شهرداری استفاده از وکیل متخصص امور شهرداری که به تمام قوانین و مقررات تسلط داشته باشد امری ضروری است قبل از طرح دعوا در خصوص شهرداری یا دفاع در کمیسیون های شهرداری با وکیل دعاوی شهرداری موسسه حقوقی اساک مشورت نمائید. 

وکیل دعاوی شهرداری

شهرداری: نهادی غیردولتی و عمومی است که دارای شخصیت حقوقی مستقلی است،که براساس قانون،وظایف و اختیاراتی برای آن تعریف شده است.
در خصوص تصویب مقررات شهرداری،نهادهای متعدی دخالت دارند، که شهرداری باید آن را بپذیرد و این قوانین در دعوای بین اشخاص و شهرداری موثر است.

نهادهایی که  مقررات شهرداری را تصویب میکنند:

 • شورای عالی شهرسازی و معماری
 • کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری
 • شورای  اسلامی شهر
 • مجلس شورای اسلامی

اشخاص طرف دعوا با شهرداری

 •  شورای شهر
 •  استانداری
 •  سایر شهرداریها
 •  فرمانداری
 •  شورای عالی شهرسازی و معماری
 • کمیسیون ماده 5 شهرداری
 • اشخاص حقیقی و حقوقی
 • پیمانکاران در مورد مطالبات پیمانکاری با شهرداری
 • مالکان ساختمان در مورد املاکی که توسط شهرداری تملیک شده است.
 • ​سازندگاه ساختمان در مورد عوارض و تخلفات ساختمانی
 •  بانک ها و مشاغل:
کمیسیون های شهرداری
 • کمیسیون ماده هشت قانون شهرداری
 • کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری
 • کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
 • کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 وکیل دعوای حقوقی
 کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی شهرداری
 • کمیسیون از سه نفر از اشخاص محلی که مطلع به تقویم املاک هستند،تشکیل میشود.
 • یک نفر از سه نفر اعضاء،  از طرف انجمن شهر انتخاب میشود.
 • یک نفر از سه نفر اعضاء از طرف  رئیس دادگاه شهرستان انتخاب میشود.
 • یک نفر از سه نفر اعضا از طرف وزارت کشور انتخاب میشود.
 • هرتصمیمی که اکثر اعضاء کمیسیون بگیرند قطعی و لازم الاجرا است.
 • در خصوص سایر دعاوی در اجرای این قانون کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری به آن رسیدگی میکند.
 
کمسیون ماده هشت قانون نوسازی شهرداری، به موارد اختلافی ذیل رسیدگی میکند:
 1. در مورد مساحت اراضی و ساخت و ساز و محل وقوع ملک، اعتراض در خصوص ممیزی  مطرح شود.
 2. اعتراض در خصوص مطابقت مشخصات ملک براساس ضوابط تعیین شده در موضوع ماده 4 قانون شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مطرح شود.
 3. اعتراضات در مورد ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مطرح شود.
 4. اعتراضات در مورد اجرای طرح نوسازی مطرح شود.
 5. اعتراض در مورد اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریها مطرح شود.

 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
 1. براساس تبصره دو از بند سه ماده 99 قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل میشود.
 2. براساس ماده 100 قانون شهرداری،مالکین املاک و اراضی در محدوده و حریم شهرها قبل از ساخت و ساز بنا یا قبل از تفکیک کردن اراضی ،باید پروانه ساخت از شهرداری اخذ کنند.
 3. ضمانت عدم اجرای اخذ پروانه ساختمان، این است که پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع میشود.
 4. کمیسیون براساس ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوه قانونی و حریم شهرها ،شخص را به جریمه پنجاه تا هفتاد درصدی قیمت اعیانی ملک تکمیل شده محکوم میکند.
وکیل دعاوی شهرداری
 
کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
براساس تبصره دو از بند سه ماده 99 قانون شهرداری کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور ، قوه قضائیه ، وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل میشود.
کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری باهدف جلوگیری از ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها که به تصویب شهرداری رسیده است تشکیل شده است.
 
کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در شهرداری  واحدی با شخصیت حقوقی مستقل، با عنوان کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تشکیل شده است.
وظیفه این کمیسیون تهیه نقشه تفصیلی در برنامه عملیات عمرانی و نوسازی شهری است.

 
انواع دعاوی شهرداری
دعوا در خصوص قراردادهایی که در مورد مطالبات پیمانکاران  مطرح میشود.
دعوا ی ساختمانی کمیسیون ماده صد شهرداری
دعوای ساختمانی در خصوص ملزم کردن صدور پروانه و کاربری ملک
دعوا در خصوص  عوارض ماده 77 شهرداری
دعوای تصرف و مطالبه بها ملک
دعوا در خصوص مناقصات و مزایدات شهرداری
دعوا در مورد مطالبه بهای اراضی و املاک در طرح های شهرداری
دعوای مطالبه اجرت المثل از شهرداری
طرح دعوای خلع ید
طرح دعوای تصرف عدوانی
دعوای ملزم کردن به صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی
دعوای مسئولیت مدنی علیه شهرداری
 وکیل دعاوی شهرداری
مراجع صالح رسیدگی به اختلافات شهرداری و اشخاص
در بسیاری از دعواهای مطرح شده مرجع رسیدگی به اختلافات دادگاه می باشد.
در مورد دعاوی مطرح شده در شهرداری مراجع مختلفی به آن رسیدگی می کنند.
مراجع رسیدگی کننده به دعاوی شهرداری شامل موارد ذیل می باشد:
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در خصوص حل و فص اختلافات عوارض شهرداری
کمیسیون ماده 100 شهرداری به اختلافات اشخاص با شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی رسیدگی میکنند.
کمسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد دعاوی در خصوص تخلفات ساخت و ساز خارج از حریم شهرها رسیدگی میکند.
دیوان عدالت اداری به دعاوی که در آن شهرداری از قوانین تخلف کرده باشد رسیدگی میکند.
دادگاههای عمومی در خصوص دعاوی حقوقی
دادگاه کیفری در خصوص دعاوی شهرداری که جنبه کیفری دارند.

موسسه حقوقی اساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق میباشد.دعاوی مربوط به شهرداری نیز به وکیل متخصص دعاوی شهرداری ارجاع میشود.
موسسه حقوقی اساک با بهره مندی از وکیل متخصص  شهرداری  آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد.
برای مشاوره با وکیل متخصص دعاوی شهرداری ، با موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید.
شماره همراه:09381690900
 مدیر مسئول:فاطمه جعفری(کارشناس ارشد حقوق)
#وکیل دعاوی شهرداری

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر