قیمت اجاره سند برای دادگاه

قیمت اجاره سند برای دادگاه

27 آذر1401
قیمت اجاره سند برای دادگاه

تخمین قیمت اجاره سند به عواملی مختلفی از جمله نوع و ارزش سند و نیز مدت زمان اجاره سند مورد نظر بستگی دارد. نازلترین قیمت سند اجاره ای و یا وثیقه برای زندانی را از گروه حقوقی آساک بخواهید. هر ارزانی بی علت نیست. اجاره سند، وثیقه، سند ملکی برای ضمانت دادگاه، دادسرا، وثیقه اجاره ای، سند ...​

مشاوره حقوقی

هزینه اجاره سند برای زندانی

هزینه اجاره سند برای زندانی در گروه حقوقی آساک به نسبت دیگر دفاتر اجاره سند ارزان تر است. چراکه، این گروه حقوقی در کنار وکالت و مشاوره حقوقی سند اجاره ای را نیز انجام می دهد و از اینرو، قیمت گذاری برای سندهای اجاره ای این گروه حقوقی مناسب است. ضمنا این گروه حقوقی هزینه سند اجاره ای را چون خود مستقیما سند گذار است به نسبت ارزان تر محاسبه می نماید.
یعنی هزینه وثیقه اجاره ای در این گروه چون واسطه ای نیست ارزانتر از دیگر دفاتر است. فراموش نگردد که این گروه حقوقی تنها مجموعه ای است که وکیل است و دیگر دفاتر عموما وکیل نیستند و صرفا واسطه گری می نمایند.هزینه وثیقه اجاره ایبنابراین، برای آنکه هزینه وثیقه اجاره ای شما ارزانتر و مناسب تر برای شما انجام شود و همچنین هزینه اجاره وثیقه مناسب باشد و شما از مکانی مطمئن وثیقه اجاره نمایید با گروه حقوقی ما در ارتباط باشد.

قیمت اجاره سند برای دادگاه و دادسرا

یکی از موضوعات مهم در خصوص متهمان است. تأمین وثیقه زمانی‌ که متهم به دادسرا احضار می‌شود و قاضی قرار وثیقه صادر می‌کند به یکی از مشکلات اساسی متهم و خانواده متهم تبدیل می‌شود. با تأمین وثیقه برای دادگاه متهم بازداشت نمی‌شود و تا پایان صدور حکم آزاد است. هدف اصلی از صدور قرار وثیقه از طرف مرجع قضایی این است که خسارتی که به شاکی وارد شده است جبران شود. تمامی اسناد باید کارشناسی شده و به صورت تک برگ باشند.

سوالات متداول در مورد قیمت اجاره سند برای دادسرا

  • قیمت اجاره سند بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
  • چه ضمانت اجرایی برای اجاره سند باید ارائه شود؟
  • چه شرایطی برای اجاره سند باید وجود داشته باشد؟

قیمت اجاره سند برای دادگاه

تعیین قیمت سند اجاره‌ای

ارائه وثیقه جهت ضمانت در دادسرا به این منظور صورت می‌گیرد که متهم بعد از آزادی مشروط امکان فرار یا پنهان‌ شدن را نداشته باشد و هر زمانی‌ که دادگاه وی را احضار کند، در دادگاه حضور یابد. به این ترتیب امکان رسیدگی به فرآیند دادرسی فراهم می‌گردد. با توجه به شرایط پرونده و وضعیت متهم، قاضی پرونده مبلغی را به عنوان ضمانت تعیین می‌کند. برطبق مبلغ تعیین شده وثیقه جهت ضمانت می‌تواند سند، وجه نقد یا ضمانت نامه‌ی بانکی باشد. قیمت اجاره سند برای دادگاه


قرار وثیقه

قرار وثیقه به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است. وثیقه مطمین‌ترین قرار در بین انواع قراردادهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود.
اگر متهم پس از پایان مدتی که از سوی مراجع قضایی تعیین شده است بدون عذر موجه به دادگاه رجوع نکند. ضمن اینکه دوره مرخصی و غیبت او محسوب نمی‌شود، وثیقه اخذ شده نیز مصادره خواهد شد. در اینجا فرد متواری محسوب شده و مجازات خواهد شد.


عوامل موثر در تعیین قرار وثیقه

با توجه به جرم و اتهام وارد شده و نظر قاضی، میزان و نوع ضمانت متفاوت خواهد بود. قانون برای میزان قرار، وثیقه مشخص‌کرده است که مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده به شاکی کمتر باشد.
بعضی از مجازات‌های مجرمین، علاوه بر محکومیت‌ زندان، جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.
در تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه باید جریمه نقدی نیز اعمال شود. چنانچه در صورتی‌که مرجع قضایی برای متهم قرار وثیقه صادر کند و متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند ،باید بازداشت شود و تا زمانی ‌که وثیقه را به دادگاه یا دادسرا ارایه نکند، در زندان به سرخواهد برد. قیمت اجاره سند برای دادگاه


جرم استفاده از سند مجعول

زمانی که متهم یا خانواده زندانی برای تأمین وثیقه به اجاره سند روی می آورند باید؟
آگاهی کامل در مورد سند مورد قبول مرجع قضایی را داشته باشند تا بعدا دچار مشکلات جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول نشوند. در ادامه جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول برای آگاهی بیشتر بیان شده است. برای تحقق هر جرم نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است. با جمع تمامی این ارکان یک جرم تشکیل می‌شود.
قیمت اجاره سند برای دادگاه
قیمت اجاره سند برای دادگاه

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول:

در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن مصوب ۱۳۷۵ از جمله ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است:
هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قراردهد.


عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول:
در جرم استفاده از سند مجعول، حداقل ضرر بالقوه مادی یا معنوی برای اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرم استفاده از سند مجعول ضروری است.

عنصر معنوی در جرم استفاده از سند مجعول:
سوءنیت عام در جرم استفاده از سند مجعول سونیت یکی از مهمترین ارکان هرجرمی است که شامل علم به مجرمانه بودن و عمد در رفتار فیزیکی است.
یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار داده باشد.

سوءنیت خاص یعنی استفاده از سند مجعول به قصد اضرار به غیر.
بر طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که سایر ارکان جرم مانند سو‌ءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود، دراین صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد.
بر طبق نظریه علمای حقوق هرگاه جرم جعل محقق نشود، استفاده از سند و نوشته نیز تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب نخواهد بود.

شرایط اجاره سند چگونه است؟

سندی که یک فردبه عنوان وثیقه قرار می‌دهد باید شرایط خاصی داشته باشد و هر سند ملکی برای دادگاه قابل پذیرش نیست.
اسناد مسکونی‌ که تمام مراحل مربوط به شهرداری در آنها تکمیل شده است، عموما قابل قبول هستند.
برای توقیف سند، باید ارزش ملک توسط کارشناسان برآورد شود.
بعد از برآورد ارزش ملک،برای وثیقه‌های معادل یا کمتر از ارزش ملک مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
مراحل تودیع وثیقه نیز به صورت قانونی‌ و صریح انجام می‌شود در تمام مراحل می‌توانید از چگونگی و پیشرفت کاری در جهت تودیع وثیقه پرونده آگاه باشید. قیمت اجاره سند برای دادگاه
مشاوره حقوقی

رأی وحدت رویه (جعل و استفاده از سند مجعول)

رأی وحدت رویه شماره: ۶۲۴
تاریخ رای: ۱۳۷۷/۰۱/۲۸
چکیده رای: استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است.

رأی وحدت رویه ( جعل کردن کپی اسناد)

شماره رأی وحدت رویه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۵۰۲
تاریخ رای: ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
خلاصه رای: کپی کردن و تصویر سند اعتبار سند را ندارند و تغییر در کپی سند و تصویر آن مصداق جرم جعل سند نیست. قیمت اجاره سند برای دادگاه

قیمت اجاره سند برای دادگاه


مشاوره تخصصی گروه حقوقی آساک

گروه حقوقی آساک، مجموعه‌ی‌ تخصصی‌ حقوقی، متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری با ارائه مشاوره‌های تخصصی، آمادگی خود را جهت قبول‌ وکالت‌ درکلیه‌ دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی و داوری و ..... اعلام می‌نماید.

گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد.
مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی آساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید