آزادی وثیقه

آزادی وثیقه

25 فروردین1399
آزادی وثیقه

آزادی وثیقه

زمانی مطرح میشود که وثیقه گذار بنا به دلایلی سند ملکی خود را نیاز داشته باشد یا بخواهد متهم را به مرجع قضایی معرفی کند. شرایط آزادی وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و به وثیقه گذار این حق را داده است که هروقت بخواهد، با معرفی متهم سند خود را آزاد کند.
با توجه به این که همه انسان ها از حق آزادی برخوردارند، قانون گذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال فرد متهم، راه هایی را برای رهایی فرد از بازداشت و آزادی موقت او در نظر گرفته است. یکی از این راه ها تودیع وثیقه است. در واقع قرار وثیقه از شدید ترین قرار های تأمین کیفری است. اگر متهم بتواند وثیقه مورد نظر دادگاه را تهیه کند، بازداشت منتفی می شود، ولی باید هر زمان که لازم باشد در مرجع قضایی حاضر شود.

 
مسئله اصلی که در مقاله به آن پرداخته  شده است موارد ذیل است:
-اگر برای متهم در دادسرا وثیقه گذاشتیه شد، چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟
-مراحل آزادی
وثیقه و شرایط آن چیست؟
-چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟
-چگونه وثیقه را فک نماییم؟
 
ماده قانون در مورد ضبط وثیقه
اگر متهم در مواقع لازم در مرجع قضایی حاضر نشود.
وثیقه گذار نیز نتواند ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند و تحویل دهد، وثیقه مورد نظر ضبط خواهد شد.
وثیقه می تواند توسط خود متهم و یا شخص ثالث به دادسرا سپرده شود.
 Bail release

قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ضبط وثیقه
براساس ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند.
-در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود.
-ترس از محکومیت قطعی متهم مخصوصا از نوع مالی و یا پرداخت جزای نقدی، وثیقه گذار منصرف از سپردن وثیقه می شود.
-یا مجبور است ملکی را که به عنوان وثیقه سپرده است بفروشد.
در چه مواردی وثیقه گذار خواستار آزادی  وثیقه است؟
موقعی که وثیقه گذار قصد فروش ملک خود را دارد.
یا از سپردن وثیقه برای متهم منصرف شده است.
یا بعد از صادر شدن قرار منع تعقیب یا تبرئه متهم،
وثیقه گذار می تواند طی درخواستی آزادی وثیقه ملکی خود را از مرجع قضایی بخواهد.
ماده قانون در مورد آزادی وثیقه
براساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم
می تواند حسب مورد،رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن جا مطرح است درخواست کند.
مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
Bail release

وثیقه گذار چه کارهایی برای آزدای وثیقه انجام میدهد؟
-با نوشتن درخواست، پس از معرفی و تحویل متهم، درخواست آزادی وثیقه را از مقام قضایی بخواهد.
-در مواردی نیز که با حکم
دادگاه قرار منع تعقیب برای متهم صادر شده
- و شاکی ظرف 10 روز به این قرار اعتراض نکرده باشد.
-و یا قرار موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود.
-وثیقه گذار می تواند اقدام لازم برای آزادی وثیقه انجام دهد و قاضی باید از قرار وثیقه رفع اثر کند.
شرایط آزادی وثیقه
با حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی، از وی تقاضای آزادی وثیقه و فک وثیقه خود را بنماییم.
بهتر است که درخواست به صورت کتبی صورت پذیرد گرچه تقاضای شفاهی نیز کافی می باشد.
شرایط آزادی وثیقه طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که پیشتر به آن اشاره شد، صورت می پذیرد و وثیقه گذار با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را می نماید .
براساس  تبصره این ماده، این امکان به وثیقه گذار داده شده است که حتی اگر متهم توسط سایر مراجع به علت دیگری در بازداشت باشد هم از این حق خود استفاده کند.
قاضی در این خصوص صورت جلسه را تنظیم می کند.
به متهم ابلاغ می شود که در صورت داشتن وثیقه دیگر آن را معرفی نماید تا توسط کارشناس بررسی و قبول شود.
در صورت عدم پذیرش توسط کارشناس و یا عدم معرفی وثیقه جدید توسط متهم، متهم بازداشت می شود.

رویه قضایی در مورد آزادی وثیقه

رویه قضایی در این خصوص به صورت یکسان عمل می کند؛ به همین جهت آزادی وثیقه ملکی و وثیقه نقدی مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با معرفی و تحویل متهم صورت می گیرد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. وثیقه گذار در هر زمان می تواند با تحویل متهم درخواست آزادی وثیقه خود را بنماید.
Bail release

نمونه نامه درخواست آزادی وثیقه
 ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی شهرستان تهران
با سلام و احترام
احتراما به استحضار میرساند اینجانب            وثیقه گذار آقای        فرزند        به کدملی        به یک فقره کلاهبرداری در پرونده کلاسه         می باشم که به جهت نیاز شخصی نیاز به فروش ملک وثیقه خود را دارم و نیاز به فک آن را دارم.
از آنجاییکه متهم مذکور را نزد آن مقام قضایی حاضر نمودم تقاضا دارم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدام فرمایید.                                                                    
با تشکر وثیقه گذار
وکیل امور وثیقه
گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص و باتجربه در زمینه تهیه سند برای آزادی زندانی فعالیت دارد. مشکلات حقوقی خود را در مورد اجاره سند و تهیه وثیقه با مشاور حقوقی متخصص گروه حقوقی اساک مطرح نمایید، تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.
 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید