برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه نیاز به اثبات نداریم و همینکه طلب در موعد مقرر پرداخت نشود برای مطالبه و صدور حکم کافی است.

چگونگی محاسبه تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه


خسارت یعنی ضرر و زیان ،خسارت در تاخیر تادیه به معنای زیان است تا غرامت ، یعنی ضرری که بدلیل تاخیر در پرداخت بوجود امده است
تبصره 2 ماده 515 قانون جدید ایین دادرسی مدنی
در موارد قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکانپذیر است.
اگر متعهد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شود از زمانی این خسارت محاسبه و به طلبکار پرداخت میشود، دو حالت در این مورد وجود دارد
  1. زمانیکه طرفین قرارداد بصورت کتبی یا شفاهی با هم توافق کنند.
  2. زمانیکه  طرفین قرارداد هیچ توافقی در مورد خسارت تاخیر تادیه نکنند.
براساس ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی
اگر موضوع دعوا در مورد دین وجه رایج کشور باشد و با مطالبه طلبکار و توانایی مالی متعهد از پرداخت خودداری کند در صورتی که شاخص نرخ سالانه تغییر کند از زمان سررسید تا زمان پرداخت و بعد از مطالبه طلبکار، دادگاه خسارت تاخیر در پرداخت دین ،را براساس شاخص سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تعیین میکندوحکم میدهد مگر طرفین جور دیگری مصالحه کنند.براساس ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی طلبکار علاوه بردریافت اصل طلب میتواند از بدهکار بدلیل تاخیر در پرداخت بدهی خسارت بگیرد.


شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه


1-موضوع طلب وجه نقد رایج کشور باشد
2-طلبکار از بدهکار بوسیله ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست تقاضای طلب خود را کند. زمان در خواست طلب مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه است.در نتیجه بهتر است طلبکار با ارسال اظهارنامه و یا طرح شکایت مطالبه طلب خود را کند تا مبلغ بیشتری برای خسارت دیرکرد پرداخت بدهی دریافت کند.
3-بدهکار با اینکه توانایی مالی دارد بدهی خود را پرداخت نکند
نظریه شماره 7/5522 مورخ 07/07/82
خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان سررسید تا هنگام پرداخت در صورتی که دین وجه رایج کشور باشد محاسبه میشود

خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری را چگونه مطالبه کنیم؟

براساس قانون ایین دادرسی مدنی، طلبکار در صورتیکه بدهکار تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و خسارت به  طلبکار وارد شود میتواند با دادن دادخواست  جدا از دعوا اصلی،  خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.دادگاه پس از رسیدگی میزان خسارتی که به طلبکار وارد شده است را معین و علاوه برحکم در مورد اصل دعوا ،با حکم جداگانه  بدهکار را به تادیه خسارت به طلبکار ملزم میکند.اگر درخصوص خسارت بین طرفین تعهد، قراردادی وجود داشته باشد براساس مفاد قرارداد رفتار میشود.

 خسارت تاخیر تادیه اسناد تجاری

اسنادد تجاری شامل چک سفته برات حواله .... می باشد .
قانون تجارت در ماده 304 مقرر نمود که مبنای تعیین خسارت تاخیر تادیه برات از روز اعتراض محاسبه میشود و این حکم در مورد سفته براساس ماده 309 قانون تجارت نیز صدق میکند.براساس ماده 314 قانون تجارت در مورد چک نیز ماده 304 قانون تجارت قابل اجراست.

ماده 304 قانون تجارت:خسارت تاخیر تادیه در مورد مبلغ اصلی برات که بدلیل عدم پرداخت اعتراض شده از روز اعتراض محاسبه میشود.
و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی از روز دادن دادخواست (روز طرح دعوا) محاسبه میشود.

ماده 309 قانون تجارت: کلیه مقررات راجع به برات تجارتی در مورد فته طلب نیز باید رعایت شود

ماده 314 قانون تجارت :صدور چک حتی اگر از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی نیست اما مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده ،ظهرنویس ،اعتراض و اقامه دعوا و ضمان وو مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز میشود.

شرط اصلی برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه این است که طلبکار طلب خود را مطالبه کند.اما اگر برای جبران خسارت قراردادی وجود داشته باشد تاریخ دریافت تابع تاریخ قرارداد ذکر شده میباشدمگر موارد سفته چک و برات که از روز اعتراض محاسبه میشود. .  

تاریخ گرفتن  تاخیرتادیه در معاملات مربوط به  ماده 33 قانون ثبت و معاملات رهنی از تاریخ انقضاء مدت سند است.

نکات مهم در مورد خسارت تاخیر تادیه

  • 1-برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه نیاز به اثبات نداریم و همینکه طلب در موعد مقرر پرداخت نشود برای مطالبه و صدور حکم کافی است.
  • حق الوکاله ، هزینه واخواست و خسارت دادرسی و هزینه کارشناسی ضرر ناشی از خسارت در خسارت نیست و قابل مطالبه می باشد حتی اگر خواسته اصلی دادخواست خسارت باشد.

 
وکیل امور تجاری

از انجاییکه انجام امور تجاری نیاز به تخصص و تسلط دارد درزمینه حقوق تجارت نیاز به وکیل متخصص و با تجربه در امور تجارت امری ضروری برای شرکتهای بزرگ تجاری است بهتر است کلیه کارهای حقوقی خود در زمینه تجاری را به وکلای متخصص و زبده گروه حقوقی آساک بسپارید.
 
تماس بگیرید