*از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم*

مشاوره تلفنی/ حضوری
 

مشاوره تلفنی

هزینه مشاوره تخصصی مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به مدت 15 دقیقه 100 هزار تومان می باشد.

شماره کارت بانک سرمایه بنام سیدحسن ذوقی

6396-0712-1249-7820

 

مشاوره حضوری

هزینه مشاوره تخصصی مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به مدت حداکثر 60 دقیقه 400 هزار تومان می باشد.

شماره کارت بانک سرمایه بنام سیدحسن ذوقی

6396-0712-1249-7820

 
  مشاوره آنلاین رایگان

سئوال حقوقی خود را به صورت آنلاین از طریق واتساپ مطرح نمایید تا همکاران ما به زودی پاسخ دهند.

تماس بگیرید