خدمات حقوقی قضایی دادگاه

خدمات حقوقی قضایی دادگاه

Legal services-قبول وکالت و مشاوره؛

شامل کلیه پرونده های ساده و پیچیده کیفری و حقوقی

-قبول داوری و حکمیت؛

صدور حکم لازم الاجرای حقوقی در دوایر اجرای احکام

-تنظیم انواع قراردادها؛

قراردادهای داخلی و بین المللی ساده و پیچده ی تجاری، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری در حوزه های ساخت و ساز انرژی، نفت و پتروشیمی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، تهاترها و مشارکت های کلان، کارگزاری، بازاریابی و حق العمل کاری

-ایجاد سیستم یکپارچه حقوقی؛

مجری انحصاری پشتیبانی حقوقی شرکت ها، سازمان ها و ادارات

-حضور وکیل در هر کشور خارجی؛

اعزام وکیل به خارج از کشور برای تنظیم قرارداد، خرید ملک، سرمایه گذاری، ثبت شرکت و اخذ نمایندگی

خدمات حقوقی قضایی دادگاه

-حل و فصل دعاوی؛

اعم از حقوقی و کیفری پیش از ایجاد پیچیدگی در مراجع قضائی

-مذاکره و رایزنی حقوقی؛

همراهی موکل جهت چانه زنی حقوقی، اخذ امتیازات قراردادی و تحمیل تعهدات

-تهیه و تنظیم عریضه؛

شامل اظهارنامه، لوایح، دادخواستهای حقوقی و شکوائیه های کیفری

-تامین و معرفی وثیقه؛

شامل انواع وثیقه های ملکی مورد قبول مراجع قضائی در تهران وشهرستان ها

-تحقیقات و مطالعات؛

انجام خدمات پژوهشی، تهیه و تنظیم بسته های پیشنهادی حقوقی، پروژه های علمی، تحقیقاتی و کاربردی همچنین انواع آئین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین منطبق بر قوانین اساسی، آمره ومصوّب مجلس شورا ی اسلامی
 

خدمات حقوقی قضایی دادگاه

تماس بگیرید