-قبول وکالت و مشاوره
  ؛ شامل کلیه پرونده های ساده و پیچیده کیفری و حقوقی

قبول داوری و حکمیت ؛ صدور حکم لازم الاجرای حقوقی در دوایر اجرای احکام

- تنظیم انواع قراردادها ؛  قراردادهای داخلی و بین المللی ساده و پیچده ی تجاری، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری در حوزه های ساخت و ساز انرژی، نفت و پتروشیمی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، تهاترها و مشارکت های کلان، کارگزاری، بازاریابی و حق العمل کاری

-ایجاد سیستم یکپارچه حقوقی ؛  مجری انحصاری پشتیبانی حقوقی شرکت ها، سازمان ها و ادارات

-حضور وکیل در هر کشور خارجی ؛ اعزام وکیل به خارج از کشور برای تنظیم قرارداد، خرید ملک، سرمایه گذاری، ثبت شرکت و اخذ نمایندگی

-حل و فصل دعاوی ؛ اعم از حقوقی و کیفری پیش از ایجاد پیچیدگی در مراجع قضائی

-مذاکره و رایزنی حقوقی  ؛  همراهی موکل جهت چانه زنی حقوقی، اخذ امتیازات قراردادی و تحمیل تعهدات

- تهیه و تنظیم عریضه  ؛  شامل اظهارنامه ، لوایح ، دادخواستهای حقوقی و شکوائیه های کیفری

تامین و معرفی وثیقه  ؛ شامل انواع وثیقه های ملکی مورد قبول مراجع قضائی در تهران وشهرستان ها

-تحقیقات و مطالعات ؛  انجام خدمات پژوهشی، تهیه و تنظیم بسته های پیشنهادی حقوقی، پروژه های علمی، تحقیقاتی و کاربردی همچنین انواع آئین نامه ها، بخش نامه ها و قوانین منطبق بر قوانین اساسی، آمره ومصوّب مجلس شورا ی اسلامی

تماس بگیرید