وکیل اثبات مالکیت ملک

وکیل اثبات مالکیت ملک

3 اردیبهشت1403
وکیل اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک : مالکیت املاکی که دارای سند رسمی هستند با یک استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک قابل تشخیص میباشند. اما گاهی اوقات بین افراد، نسبت به مالکیت املاکی که فاقد سند رسمی هستند اختلافاتی پیش می­آید و چند نفر نسبت به یک ملک ادعای مالکیت میکنند. از سویی به دلیل وجود رویه­ های مختلف در محاکم، یکی از پیچیده­ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است. در رسیدگی به پرونده­های اثبات مالکیت ملک، شاهد عدم آشنایی اشخاص و گاها عدم تسلط کافی وکلا و قضات بر قوانین و رویه ها هستیم.
مشاوره حقوقی
توصیه می شود برای حل و فصل دعوای اثبات مالکیت از وجود افراد مجرب و وکلای متخصص در دعاوی ملکی موسسه حقوقی آساک در این طیف موضوعات بهره­مند شوید. گروه حقوقی آساک مجموعه­ای متخصص از وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه­ها و حقوقدانان می باشند که ارائه تمامی خدمات حقوقی از جمله وکالت و مشاوره­های تخصصی در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص اثبات مالکیت، اثبات مالکیت با سند عادی، اثبات مالکیت با قولنامه، اثبات مالکیت بدون قولنامه، نحوه اثبات مالکیت، دلایل اثبات مالکیت و ...کلیک کنید.

خواهان و خوانده در دعوای اثبات مالکیت

بدلیل وجود مشکلاتی که در رسیدگی به پرونده­های اثبات مالکیت وجود دارد و موجب میشود فرآیند رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت ملک طولانی‌ شود؛ همچنین در بسیاری مواقع سبب میشود این پرونده­ ها به نتیجه مطلوب ختم نگردد. به دلایل مذکور در این مقاله سعی شده است که تمام موارد مربوط به دعوای اثبات مالکیت از جمله نحوه اثبات مالکیت، اثبات مالکیت با سند عادی، دلایل اثبات مالکیت و مرجع صالح جهت اثبات مالکیت بیان شود.

در این بخش توضیح میدهیم که در دعوای اثبات مالکیت خواهان و خوانده چه کسانی هستند؟

  • کسی که مدعی مالکیت ملک میباشد؛ خواهان دعوای اثبات مالکیت است.
  • خوانده دعوای اثبات مالکیت نیز کسی است که ملکی را به خواهان فروخته که در اداره ثبت اسناد ثبت نشده است یا میتواند کسی باشد که او نیز مدعی مالکیت ملک مورد دعواست.
  • نکته مهم در خصوص دعوای اثبات مالکیت این است باید تمام ایادی قبلی نیز علاوه بر فروشنده طرف دعوی قرار بگیرند. در بسیاری مواقع پیش می­آید که عدم رعایت این نکته موجب صدور قرار رد دعوا میشود. برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص اثبات مالکیت، اثبات مالکیت با سند عادی، اثبات مالکیت با قولنامه، اثبات مالکیت بدون قولنامه، نحوه اثبات مالکیت، دلایل اثبات مالکیت و ...کلیک کنید.

نحوه اثبات مالکیت ملک

مطابق ماده ۲۲ و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی از طرف دادگاه مالک شناخته میشود که سند اصلی مالکیت به نام اوست. پس درواقع دعوای اثبات مالکیت ملک، نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابل طرح نیست.
ولی اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد و در مورد مالکیت آن اختلافی ایجاد شود، کسی که آن ملک را خریده یا به هر نحو دیگری تملک کرده است میتواند مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند. برای طرح دعوای اثبات مالکیت ملک، فرد مدعی اثبات مالکیت باید نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه اقدام کند. در این حالت مدعی میتواند به مبایعه نامه، قولنامه، شهادت شهود، اماره تصرف یا تحقیق محلی یا ... استناد کند. سپس صدور حکم احراز مالکیت خود بر ملک مورد نظر را از دادگاه تقاضا کند.

نکته مهم در خصوص نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت این است که رای اثبات مالکیت نیازی به صدور اجراییه ندارد.

بعد از صدور رای قطعی، خواهان به عنوان مالک رسمی ملک شناخته شده و می‌تواند از حق مالکانه خویش استفاده نماید. اگر ملک موضوع دعوای اثبات مالکیت ملک در تصرف شخص دیگری باشد، مدعی می تواند پس از اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را نیز مطرح نماید. برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص اثبات مالکیت، اثبات مالکیت با سند عادی، اثبات مالکیت با قولنامه، اثبات مالکیت بدون قولنامه، نحوه اثبات مالکیت، دلایل اثبات مالکیت و ...کلیک کنید.

دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی

در این قسمت میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا میتوان دعوای اثبات مالکیت را نسبت که املاک دارای سابقه ثبتی مطرح نمود؟ نحوه اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی چگونه است؟ در پاسخ باید بگوییم که بر اساس مواد 22، ۲۴، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، امکان طرح دعوی اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی وجود ندارد و قابل استماع نیست. زیرا طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک:” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده است و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک از مالک رسمی به او ارث رسیده باشد را مالک می شناسد”. برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص اثبات مالکیت، اثبات مالکیت با سند عادی، اثبات مالکیت با قولنامه، اثبات مالکیت بدون قولنامه، نحوه اثبات مالکیت، دلایل اثبات مالکیت و ...کلیک کنید.
وکیل اثبات مالکیت ملک

دلایل اثبات مالکیت ملک

هنگام طرح دعوای اثبات مالکیت، کسی که مدعی مالکیت ملک است باید از ادله اثبات دعوا مانند اماره تصرف، شهادت شهود، مبایعه نامه عادی و … ادعای خود را ثابت نماید.
در اثبات مالکیت لازم نیست که حتما مبایعه نامه و قرارداد وجود داشته باشد. چون ممکن است مالکیت به شکل دیگری منتقل شده باشد. به عنوان مثال ممکن است مالکیت ملک به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد. دلایل اثبات مالکیت عبارتند از:
  • تصرف ملک (اماره ید): طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» بر اساس این ماده مذکور تصرف می‌تواند دلیلی بر مالکیت افراد باشد مگر اینکه ثابت شود تصرف او غاصبانه است، که در این صورت تصرف او متزلزل میشود و نمی تواند دلیل بر مالکیت متصرف باشد. در واقع تصرف در ملک و سابقه تصرف به عنوان مالکیت، راهیست برای اثبات مالکیت بدون قولنامه؛ که البته باید مالکیت فرد متصرف با انجام تحقیقات دیگر و استدلال قاضی و سایر شواهد و قرائن موجود ثابت شود.

اقرار مالکیت و حقوق متصرفین

ماده ۳۷ قانون مدنی، بر اساس اقرار مالکیت توسط متصرف فعلی، حق مالکیت را تعیین می‌کند. این اصل به معنای آن است که متصرف فعلی نمی‌تواند به تنهایی ادعای مالکیت را رد کند، مگر اینکه بتواند ثابت کند ملک به صحیحی به او منتقل شده است. همچنین، این ماده بیان می‌کند که امین یا نماینده، مالک محسوب نمی‌شود.

استفاده از شهادت برای اثبات مالکیت

استفاده از شهادت برای اثبات مالکیت بدون قولنامه امکان‌پذیر است. این اثبات ممکن است از طریق شهادت شاهدان صحیح باشد که به شرایط قانونی شهادت دادگاه می‌توانند پاسخگو باشند. از این راه می‌توان نشان داد که مال به صورت قانونی به فرد منتقل شده است یا از آنجا که شهود ثابت می‌کند مال قبلاً در تصرف او بوده و بعداً به حیله و تقلب تصرف شده است.

اثبات مالکیت با مبایعه‌نامه

در صورتی که ادعای مالکیت با قولنامه ارائه شود، این قسمت مبایعه‌نامه را به عنوان اثبات مالکیت مطرح می‌کند. اگرچه متصرف فعلی اظهار داشته باشد ملک در تصرف اوست، با ارائه مبایعه‌نامه قانونی که اثبات مالکیت را به فرد دیگر منتقل می‌کند، باید این ادعا را اثبات کند.

مرجعیت دادگاه برای اثبات مالکیت

دادگاه محل وقوع ملک به عنوان مرجعیت صالح برای رسیدگی به ادعاهای مالکیت تعیین می‌شود. در این دادگاه، پس از ارائه مدارک و دادخواست، جلسه رسیدگی برگزار می‌شود و اگر ادعاهای مالکیت ثابت شود، دادگاه به فرد مدعی حق مالکیت را اعطا می‌کند.

مشاوره حقوقی

نمونه رای دادگاه در خصوص دعوی اثبات مالکیت

عنوان: دعوای اثبات مالکیت و دعوی اثبات مالکیت مهلت طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970227201021 مورخه 1393/10/30 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه خانم ش. ط. باوکالت ر. ق.ن. بخواسته اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 24955 فرعی از 4476 و ابطال عملیات اجرایی صورت گرفته در پرونده شماره 8876 مطروحه در اداره چهارم اجرای اسناد رسمی اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده است.
اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که:
اولاً املاک با توجه به سابقه ثبتی و حدود اربعه قابل تمیز از یکدیگر می باشند. به محض ثبت در دفتر املاک، شخصی که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده است، به عنوان مالک شناخته می شود.
ثانیاً آراء صادره از محاکم دادگستری نیز از زمره اسناد رسمی می باشند که با اصدار حکم نسبت به خواسته معنونه موجبات تعارض فی مابین اسنادرسمی ایجاب خواهد شد.
ثالثاً دعوی اثبات مالکیت اساساً ناظر به املاکی می باشد که فاقد سابقه ثبتی می باشد و تسری به اموال باسابقه ثبت نداشته و دعوی اثبات مالکیت اساساً ناظر به املاکی می باشد که فاقد ساقه ثبتی می باشد و تسری به اموال با ساقه ثبت ندارد و دعوی به خواسته معنونه در مورد املاک اخیرالذکر قابلیت پذیرش و استماع را ندارد.
رابعاً قطع نظر از اینکه خواسته دیگری خواهان مبنی بر ابطال عملیات اجرایی سابقاً فی مابین متداعین مطرح گردیده و شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران طی دادنامه شماره 540 مورخه 84/5/8 نسبت به آن انشاء حکم نموده است. نظر به اینکه ابطال عملیات اجرایی تا زمانی قابلیت استماع و پذیرش را دارد، که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد و با خاتمه عملیات اجرایی دیگر طرح دعوی بخواسته معنونه قابلیت اجابت را ندارد. معترض صرفاً می تواند ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را درخواست نماید.
از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض­عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان بخواسته ابطال سند رسمی انتقال اجرایی به شماره 50583 مورخه 1391/11/15 تنظیمی در دفترخانه 335 تهران اشعار دارد مخالف قانون و اصول دادرسی بوده و اعتراض وارد می باشد. زیرا که:
اولاً با خاتمه عملیات اجرایی این حق برای ذینفع متصور می باشد که در مقام ابطال سندرسمی انتقال با اثبات ادعای خود برآید.

ثانیاً مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه حاکی از ابتیاع ملک مورد ترافع در تاریخی مقدم دارد و انتقال 1/9 دانگ آن در تاریخ مؤخر در تعارض با حقوق وی بوده که بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است.

ثالثاً به تصریح مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
طبق رای فوق؛ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک با سابقه ثبتی مسموع نیست، زیرا موجب تعارض اسناد رسمی است؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت اساساً ناظر به املاکی است که فاقد سابقه ثبتی می باشند. دعوی ابطال عملیات اجرایی مادامی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد، قابل استماع و رسیدگی است و با خاتمه عملیات اجرایی، معترض صرفاً می تواند ابطال سندرسمی انتقال اجرایی را درخواست کند.

سوالات متداول

  • دعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی؟
دعوای اثبات مالکیت زیر مجموعه دعاوی مالی است و هزینه دادرسی در این دعوا با توجه به قیمت منطقه ای ملک محاسبه میشود.
  • آیا طرح همزمان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت امکانپذیر است؟
دعوای خلع ید را فقط میتوان نسبت به املاکی مطرح نمود که ثبت شده باشند و دارای سند رسمی مالکیت باشد. از سوی دیگر همانگونه که قبلا نیز گفته شد، دعوای اثبات مالکیت را فقط میتوان نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی طرح نمود. بنابراین نمیتوان همزمان با دعوای اثبات مالکیت ملک دعوای خلع ید را اقامه کرد.
  • آیا میتوان دعوای اثبات مالکیت را نسبت که املاک دارای سابقه ثبتی مطرح نمود؟
خیر همانگونه که در متن مقاله به تفصل بیان شد، دولت تنها کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین طرح دعوای اثبات مالکیت فقط در خصوص املاکی که فاقد سند رسمی هستند قابل طرح است.
وکیل اثبات مالکیت ملک

وکیل پایه یک دادگستری /گروه حقوقی آساک

استفاده از مشاوره حقوقی و وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده­های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.
گروه وکلای حقوقی آساک مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه­ها و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.
سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

نقش اساسی وکیل در اثبات مالکیت ملک

وکیلان بازیابی مالکیت ملک نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق مالکان دارند. از نقش وظیفه‌شناسی آنها در تجزیه و تحلیل اسناد تا نگهداری از فرآیند قانونی، این مقاله به بررسی اهمیت وکیلان در اثبات مالکیت ملک می‌پردازد.

تحلیل دقیق اسناد و مدارک: نقش برجسته وکیلان

وکیلان اثبات مالکیت ملک با تجزیه و تحلیل دقیق اسناد و مدارک مرتبط با ملک، اطمینان حاصل می‌کنند که مالکیت به صورت قانونی و صحیح ثابت شود. این تجزیه و تحلیل دقیق به ارائه دلایل قانونی قوی برای اثبات مالکیت کمک می‌کند.

ارائه استدلال قانونی قوی: کلید موفقیت در اثبات مالکیت

وکیلان بازیابی مالکیت ملک نقش اساسی در تدوین و ارائه استدلال‌های قانونی قوی دارند. از تحقیقات عمیق در قوانین مرتبط با مالکیت تا تفسیر دقیق آنها، وکیلان به مشتریان خود کمک می‌کنند تا در دادگاه با دلایل قوی به اثبات مالکیت ملک بپردازند.

همراهی در فرآیند قانونی: دلسوزی وکیل در دادگاه

وکیلان بازیابی مالکیت ملک از آغاز تا پایان فرآیند قانونی، مشتریان خود را همراهی می‌کنند. از تهیه اسناد لازم تا نمایندگی در دادگاه، وکیلان اطمینان از رعایت فرآیند قانونی دارند.

مشاوره حرفه‌ای: راهنمایی وکیلان در تصمیم‌گیری

وکیلان نه تنها در ارائه حمایت حقوقی، بلکه به عنوان مشاوران حرفه‌ای نیز در تصمیم‌گیری‌های مشتریان خود نقش دارند. از تجزیه و تحلیل ریسک‌ها تا تعیین بهترین استراتژی، وکیلان به مشتریان خود در راه اثبات مالکیت ملک کمک می‌کنند.

نتیجه‌گیری: اهمیت انتخاب وکیل مناسب برای اثبات مالکیت ملک

انتخاب وکیل مناسب در فرآیند اثبات مالکیت ملک امری بسیار حیاتی است. نقش اساسی وکیلان در تجزیه و تحلیل اسناد، ارائه استدلال قانونی، همراهی در فرآیند قانونی، و ارائه مشاوره حرفه‌ای نه تنها به حفظ حقوق مالکیان کمک می‌کند، بلکه به موفقیت در اثبات مالکیت نیز می‌انجامد.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید