بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

14 شهریور1400
بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

وکیل سفته در تهران

زمانی که با مشکلات حقوقی سفته مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده حقوقی بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل سفته تهران که بر قوانین و مقررات اسناد تجاری تسلط  دارد بهره مند شوید.
بهترین وکیل سفته در تهران، وکیلی است که در خصوص اسناد تجاری قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات می باشد.

 
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 
 • سفته
 • گیرنده سفته
 • تاریخ سفته
 • پشت نویسی سفته
 • تنزیل سفته
 • تنزیل سفته در صورت نکول
 • خسارت تاخیر تادیه سفته
 • مطالبه وجه سفته
 • مطالبه وجه سفته از طریق اجرای ثبت
 • نحوه مطالبه وجه سفته
 • مطالبه وجه سفته از طریق مراجع قضایی
 • مطالبه وجه سفته علیه ظهرنویسان وضامنین سفته
 • شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته
 •  استرداد اسناد در وجه حامل
 • تغییر فاحش قیمت سالانه
 • نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته
 • هزینه واخواست سفته
 • تامین خواسته برای سفته واخواست شده
 • هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته
 • استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوای آن در دادگاه
 • شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته
 • طریقه وصول سفته تاریخ گذشته
 • مرجع صالح رسیدگی به دعاوی استرداد لاشه سفته
 • اقدامات لازم برای مطالبه وجه سفته
 • عدم رعایت مقررات سفته
 • سوالات حقوقی
 • وکیل متخصص سفته گروه حقوقی آساک
 

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید


سفته


سفته یا فته طلب، یک نوع سند تجاری در قانون تجارت ما است که صادر کننده آن اصولا به خاطر دین، تعهد، تضمین که به یک نفر دارد و به جهت این که به نوعی طلبکار اطمینان از بابت پرداخت دین و تعهد حاصل نماید و البته این امکان رو داشته باشد که به بدهکار مراجعه نماید، بدهکار برای طلبکار خود سفته صادر می کند.


گیرنده سفته

 
وکیل سفته در تهران انواع صدور سفته را شرح داده است. سفته را می توان به سه طریق زیر صادر نمود:

-به نام شخص معین

-در وجه حامل:
در این صورت مالک سفته کسی خواهد بود که آن را در دست دارد. چنانچه در سفته نام کسی که سفته به نفع او صادر می شود ذکر نشود، سفته در وجه حامل محسوب می شود.

-به حواله کرد:
عبارت (به حواله کرد) به این معنی است که  یا وجه سفته  به شخص مشخصی  پرداخت شود (که در متن سفته  اسم او قید  گردیده است) یا به هر کسی که وی اعلام کرده است. عبارت (به حواله کرد)  در واقع به فرد این اختیار را می دهد که سفته  را  به شخص دیگری منتقل نماید.


تاریخ سفتهتاریخ سفته به یکی از سه شکل زیر می تواند باشد:

-عند المطالبه:
صادر کننده می تواند تاریخ چک را به شکل عندالمطالبه درج کند  که در اینصورت، هر زمان دارنده سفته بخواهد، می تواند آن را از بانک وصول کند.

-به تاریخ معین:
در اینصورت، فقط در تاریخ ذکر شده روی سفته می توان وجه آن را مطالبه نمود.

-به رؤیت:
در صورتی که سند فاقد تاریخ پرداخت باشد، تاریخ رؤیت سفته، تاریخ پرداخت آن محسوب می شود.

وکیل سفته .

پشت نویسی سفتهپشت نویسی (ظهر نویسی) شیوه رایج در اسناد تجاری از جمله سفته است که برای موارد زیر انجام می گیرد.

-بابت انتقال:
در این حالت، ظهر نویسی طریقه انتقال حقوق سفته می باشد. بنابراین علاوه بر اینکه مالکیت سفته به دیگری منتقل می شود، کلیه حقوقی که از سفته ناشی می شود نیز از جمله طلب، ضمانت و… را به انتقال گیرنده واگذار می شود. چنانچه، مقصود از ظهر نویسی، قید نشده باشد فرض بر این است که ظهر نویسی برای انتقال است.

-بابت ضمانت:
یکی از کاربرد های ظهر نویسی سفته بابت ضمانت می باشد. به این صورت که شخص ثالثی پرداخت سفته را تضمین می نماید تا در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر، دارنده بتواند به آن شخص یا اشخاص مراجعه بنماید.

-بابت وکالت:
ظهر نویسی به عنوان وکالت که ظهر نویسی برای وصول نیز نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده سفته بدون آنکه مالکیت آن را به دیگری منتقل نماید، با پشت نویسی شخص دیگری را مأمور می کند که وجه آن را در سررسید از صادر کننده دریافت نماید.


تنزیل سفته

 
این امکان وجود دارد که دریافت‌کننده فته طلب قبل از فرارسیدن تاریخ سررسید آن به وجه نقد احتیاج داشته باشد. در این زمان‌ها، فرد می‌تواند فته طلب خود را به دیگران واگذار نماید. درواقع، فته طلب یک سند قابل انتقال است و طبق ماده ۲۴۵ قانون تجارت ایران، مالکیت آن می‌تواند از طریق پشت‌نویسی به سهولت از فردی به فرد دیگر منتقل شود. تنزیل فته طلب همان واگذاری و فروش فته طلب است که در ایران اغلب از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. در تنزیل سفته، فته طلب قبل از سررسید آن به بانک واگذار و وجه آن پس از کسر مبلغی به عنوان هزینه تنزیل از بانک دریافت می‌شود.
 

تنزیل سفته در صورت نکول

 
بانک در تاریخ سررسید فته طلب تنزیل شده برای وصول مبلغ آن به صادرکننده فته طلب مراجعه می‌نماید اما اگر فته طلب در تاریخ سررسید نکول شود، شخص تنزیل‌کننده فته‌طلب نزد بانک، موظف به پرداخت وجه است.

خسارت تاخیر تادیه سفته


خسارت تاخیر تادیه سفته

 
وکیل سفته در تهران، خسارت تاخیر تادیه سفته را توضیح داده است که خسارت تاخیر تادیه سفته همچون خسارت تاخیر تادیه چک ، شامل خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به داین داده می شود. برطبق ماده 304 قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود.
حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که بدان اعتراض شده باشد و بدین ترتیب اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد.
 • بنابراین هرگاه سفته در سال 99 صادر شده باشد
 • اما دارنده سفته، در سال 1403 اعتراض و طرح دعوا نماید
 • خسارت تاخیر تادیه در این 4 سال تعلق نمی گیرد.
 • بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر محاسبه می شود.
در صورتی که راجع به خسارت تاخیر تادیه، قراردادی در بین باشد باشد و خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود از تاریخ اظهارنامه و در غیر اینصورت از تاریخ اقامه دعوا محاسبه می شود.

مطالبه وجه سفتهبرای مطالبه وجه سفته به دو طریق می توان اقدام کرد.
از طریق اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت اسناد و یا از طریق مراجع قضایی.


 

مطالبه وجه سفته از طریق اجرای ثبت

 
در این جا دارنده در صورتی که به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد می تواند علیه صادر کننده، ظهرنویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع درادارات ثبت اسناد محلی مراجعه و وصول طلب خود همچنین توقیف اموال اشخاص مذکور را با درخواست قرار تامین، تقاضا نماید.


نحوه مطالبه وجه سفته

 
وکیل سفته در تهران، نحوه مطالبه وجه سفته را توضیح داده است که وظایف قانونی دارنده سفته این است که در سررسيد، سفته را مطالبه کرده باشد، در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده سفته بايد ظرف 10 روز از تاريخ سر رسيد، سفته را واخواست نماید. واخواست مطالبه رسمی وجه سفته است در واقع اعتراض به عدم تادیه سفته‌ است که در سررسيد، پرداخت نشده و عليه صادرکننده سفته به عمل می آيد.
از آنجا که اين اعتراض بايد رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهيه شده نوشته می شود، علاوه بر اين بانک‌ها نيز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسيله دادگاه انجام می گيرد، آورده می شود.

وصول سفته .

مطالبه وجه سفته از طریق مراجع قضایی

 
در اینجا دارنده سفته می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی با عنوان مطالبه وجه سفته، علیه هر یک یا تمام مسئولین اسناد تجاری دعوا اقامه نماید. در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده سفته، منجر شود و اموالی از محکوم یافت نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را درخواست نماید
.

مطالبه وجه سفته علیه ظهرنویسان و ضامنین

 
وکیل سفته در تهران، مطالبه سفته علیه ظهرنویس و ضامنین را شرح داده است که چنانچه دارنده سفته، قصد داشته باشد علیه تمام متعهدان سفته اقامه دعوا نماید و مسئولیت تضامنی آنها را بخواهد، باید ظرف یک سال از تاریخ سفته آن را مطالبه نماید. در غیر اینصورت حق مطالبه طلب از سایر متعهدین به جز صادرکننده را ندارد و صرفا به خود صادر کننده می تواند مراجعه نماید. اگر بخواهد به صورت رسمی واخواست نماید می بایست از تاریخ وعده یا سررسید در مدت ده روز آن را واخواست نماید. چنانچه سفته عندالمطالبه باشد می‌تواند ظرف یک سال مطالبه نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

 
از آنجا که قانون سابق ماهیت خسارت تاخیر تادیه را عدم النفع تلقی کرده بود. عدم النفع به ‌معنای محروم‌ ماندن از منافعی است که به‌ احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است و مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.اما قانون جدید مبنای خسارت را از بین رفتن مال و کاهش ارزش پول و قدرت خرید می داند.

 استرداد اسناد در وجه حامل


 
-موضوع دعوی دین باشد:
 
چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه شنیده نمی شود.
 
-موضوع دعوی، وجه نقد و از انوع وجه رایج کشور:
 
قانون سابق آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تادیه را در دیونی مجاز می‌دانست که از نوع وجه نقد باشد و به وجه رایج اشاره ای نشده بود. در این زمینه در میان محاکم اختلاف وجود داشت که آیا نسبت به دیون پولی، غیر از پول‌های رایج در ایران نیز خسارت تادیه تعلق می‌گیرد یا خیر که دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴ دی ۱۳۵۳ دیونی را که موضوع آن پول خارجی بوده، مشمول دریافت خسارت تاخیر تادیه دانسته است.
 
-از سوی طلبکار مطالبه شده باشد:
 

در حالت معمول برابر ماده ۲۲۶ قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. ولی برخلاف ماده 721 قانون سابق که مطالبه را از طریق اظهارنامه رسمی و یا طرح دعوی می‌دانست، قانون حاضر هیچ محدودیتی برای اثبات مطالبه ندارد و اطلاق ماده یاد شده دلالت بر آن دارد که چنانچه مطالبه اگرچه به صورت غیر رسمی  اثبات شود، برای مطالبه خسارت تادیه کفایت نمی‌کند.

 
-مدیون تمکن مالی داشته باشد:
 
برطق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی یکی از شرط لازم برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه این است که مدیون تمکن داشته  باشد و تا زمانی که حکم اعسار علیه شخصی صادر نشده، اصل بر تمکن است.
 
-با وجود مطالبه طلبکار از پرداخت خودداری نماید:
 
در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی
 

تغییر فاحش قیمت سالانه

 
این که برای مطالبه خسارت تادیه وجه سفته یا چک، تغییر شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، نیاز است؛ از آن روست که قانونگذار ما برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مبنای خسارت تاخیر را از دست دادن فرصت بهره‌برداری از پول از سوی طلبکار قرار داده بود و به عبارت دیگر، مبنای چنین خسارتی عدم النفع درنظر گرفته شده بود، در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ قانونگذار مبنای محاسبه خسارت تادیه پول را در وجود تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول قرار داده است.
بنابراین چنانچه به نظر دادرس، در بازه زمانی که مدیون دین خود را نپرداخته است، شاخص در عین تغییر، نوسان فاحش نداشته باشد، موجبی برای صدور رای به جبران خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد بنابراین دادرس به استناد تغییر نکردن فاحش قیمت، خواسته الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سفته یا چک را رد می نماید
.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

 
در صورت عدم پرداخت وجه سفته در سر رسید، دارنده باید قبل از مطالبه وجه سفته، حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ سررسید، سفته را واخواست نماید بدین نحو که فرم واخواستنامه برای هر یک از سفته های طلب تنظیم گردد و اوراق مربوطه از دایره واخواست دادگستری تهیه و در مراجع قضایی ثبت و رسید گرفته شود.

واخواست سفته


هزینه واخواست سفته


هزینه واخواست سفته معادل ۲ درصد مبلغ اسمی سفته است. نیازی نیست که الزاما از سررسید سفته تا اتمام 10 روز صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید، اعم از سررسید مندرج در سفته های تاریخ دار یا سررسید تعیین شده در اظهارنامه برای واخواست سفته اقدام نمایید
.

تامین خواسته برای سفته واخواست شده

 
در تامین خواسته برای سفته نیز مانند تامین خواسته چک، دارنده سفته در صورتی که سفته واخواست شده و در زمان تعیین شده مطابق قانون، دعوا اقامه نموده است، می تواند تقاضای تامین خواسته سفته را از دادگاه بخواهد که اموال بدهکار را قبل از اینکه به رسیدگی و صدور حکم بپردازد به نفع او توقیف نماید. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، بر سایرین تقدم دارد. دادگاه با احراز موضوع با تقاضای دارنده سفته، معادل وجه سفته از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف می نماید
.

هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه سفته

 
دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک دعوای مالی محسوب می‌شود و خواهان در صورتی که:
دعوای مذکور را به صورت مستقل طرح نماید باید معادل خواسته خود؛
چنانچه دعوا برای مرحله بدوی باشد:
مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان  یا کمتر باشد دو و نیم درصد ارزش خواسته،
و چنانچه مبلغ خواسته در مرحله بدوی بیش از بیست میلون تومان باشد سه ونیم درصد ارزش خواسته،
و چنانچه دعوا برای مرحله تجدید نظر و واخوهی باشد چهار و نیم درصد محکوم به،
و در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث باشد، پنج و نیم در صد محکوم به،
باید هزینه دادرسی بپردازد اما چنانچه این دعوی همراه با دعوی اصلی مطرح گردد خواهان فقط یک هزینه پرداخت خواهد کرد که آن هم هزینه دعوی اصلی می باشد و نیاز به پرداخت هزینه خسارت تاخیر به شکل جداگانه نمی باشد.

 

استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوا در دادگاه

 
امروزه از سفته به عنوان وسیله پرداخت معاملات غیر نقدی استفاده می شود به عنوان مثال:
فروشنده کالایی به خریدار می فروشد؛
و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلت می دهد
در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می نماید.
بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده نمایند. در قراردادهایی که شرکت ها و موسسات اداری با پیمانکاران منعقد می کنند سفته وسیله ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط پیمانکاران است.
در تمامی موارد فوق پس از ایفای تعهد از سوی صادر کننده سفته می بایست نسبت به استرداد سفته اقدام شود در غیر این صورت صادر کننده سفته می تواند نسبت به طرح دعوای استرداد لاشه سفته اقدام نماید
.

شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته

 
جهت طرح دعوا استرداد لاشه سفته صادر کننده می تواند ابتدائا از طریق اظهارنامه به شخص حقیقی یا حقوقی که سفته در دست دارد اخطارنماید تانسبت به استرداد سفته در مهلت مقرر اقدام نماید در صورتی که از استرداد خوداری نمود، بعد از انقضای مدتی که در اظهارنامه برای استرداد تعیین شده، صادر کننده می تواند دادخواست حقوقی مطرح نماید یا در صورت به وجود آمدن شرایط ارکان جرم خیانت در امانت برای شکایت کیفری علیه دارنده اقدام نماید وعلیه ایشان دادخواست ابطال سفته را نیز مطرح نماید
.

طریقه وصول سفته تاریخ گذشته

 
برای وصول سفته تا یک سال از تاریخ سرسید فرصت برای مطالبه وجه پیش بینی شده است. چنانچه به فرض ده ماه ازتاریخ سفته گذشته باشد برای مطالبه وجه مندرجه در سفته همچنان فرصت باقیست و می توان برای وصول طلب خود اقدام نمود بدین صورت که دارنده ابتدائا باید به بانک مراجعه و سپس  واخواست که نوعی اعتراض به عدم پرداخت مبلغ سفته است را تقاضانماید سپس برای مطالبه وجه آن در دادگاه  اقامه دعوا نماید.


مرجع صالح رسیدگی به دعاوی استرداد سفته

 
 
از آنجا که دعوای استرداد سفته یک دعوای مالی می باشد دارنده برای اقامه آن باید هزینه دادرسی را مطابق دعاوی مالی که معادل مبلغ خواسته می باشد بپردازد حال چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون ریال یا کمتر باشد درشورای حل اختلاف مطرح گردد و چنانچه بیشتر از بیست میلیون ریال باشد در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده طرف مقابل و یا دادگاه محل پرداخت تعهد مطرح شود.


اقدامات لازم برای مطالبه وجه سفته

 
مطابق با قانون تجارت، دارنده سفته می بایست ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید سفته به دارنده مراجعه نموده و ظرف مدت یک سال از تاریخ مراجعه علیه صادرکننده یا هریک از امضاکنندگان سفته طرح دعوا نماید.
 

عدم رعایت مقررات سفته

 
 • اگر فاقد امضاء یا مهر باشد، سفته سندیت ندارد یعنی حتی یک سند عادی هم نیست.
 • در صورتی که سفته فاقد تاریخ باشد سفته به رؤیت محسوب می شود. یعنی تاریخ رویت چک، تاریخ صدور محسوب می شود.
 • در صورتی که سفته فاقد محل پرداخت باشد: محل صدور، محل پرداخت محسوب می شود.
 • در صورتی که سفته فاقد محل صدور باشد: سفته همچنان معتبر خواهد بود ولی اعتبار اسناد تجاری را ندارد و فقط یک سند مدنی است و محلی که کنار نام متعهد ذکر شده است، محل صدور می باشد.
 • اگر سفته در وجه شخصی معینی صادر شود نام وی باید حتما ذکر شود و اگر ذکر نشود، عنوان در وجه حامل در آن ذکر می شود.


سوالات حقوقی


 
1-آیا به سفته خسارت تاخیر در پرداخت تعلق خواهد گرفت؟
طبق قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دارنده سفته آن را مطالبه نماید و دارنده با توانایی مالی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید با توجه به نرخ سالانه بانک مرکزی  و به درخواست دارنده خسارت تاخیر به سفته تعلق خواهد گرفت.
 
2-درصورت امتناع کارفرما از تحویل سفته بابت حسن انجام کار چه اقدامی می توان انجام داد؟

کارمند در این صورت وبا اثبات صدور سفته به جهت حسن انجام کار می تواند مطابق با قانون مجازات اسلامی شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت یا سو استفاده از سفید امضا علیه کارفرما مطرح نماید.

وکیل سفته تهران.

وکیل متخصص سفته گروه حقوقی آساک

با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان، فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانک ها، مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی در خصوص چک، سفته و اسناد تجاری، گروه وکلای حقوقی آساک دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانک ها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است. وکیل سفته در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی اسناد تجاری سفته را دارد و برتمام قوانین ومقررات اسناد تجاری آگاهی کامل دارد. 

 
سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی اسناد تجاری سفته را با وکیل سفته در تهران مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
 

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک
وکیل سفته در تهران

www.asaklaw.com

مشاوره حقوقی: 09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
 

وکیل سفته در تهران
وکیل سفته
وکیل  مطالبه سفته
وکیل مطالبه طلب
وکیل مطالبه وجه
وکیل اسناد تجاری

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید