وکیل انحصار ورثه کیست؟

وکیل انحصار ورثه کیست؟

5 دی1401
وکیل انحصار ورثه کیست؟

وکیل انحصار ورثه : هرگاه شخص از این دنیا برود و اموالی برای ورثه خود داشته باشد وراث برای ثابت کردن حق خود به گواهی انحصار وراثت برای بدست آورد آوردن مال دارند. بدون انحصار وراثت هیچ اداره و ارگانی وراث را به رسمیت نمی شناسند و گرفتن آن در جایی که اموال هست الزامی است.
ذکر نکردن تعمدی یکی از وراث و پنهان کردن نام او به هر بهانه ای جرم کلاهبرداری است و برای شهودی که استشهادیه را هم امضا کردند در فرض سوء نیت جرم شهادت کذب خواهد بود. اگر ذی نفع یعنی کسی غیر از ورثه درخواست گواهی حصر وراثت کند انحصار وراثت محدود کافی است بنابراین لازم نیست تقاضای انحصار وراثت نامحدود کند.
مشاوره حقوقی

وکیل انحصار ورثه کیست؟

وکیل انحصار ورثه شخصی است که به آگاهی کامل از قوانین انحصار و وراثت به خصوص قانون امور حسبی بهترین راهکار را برای موکل خود انتخاب نماید تا سریعتر به مرحله انحصار وراثت برسد.

ویژگی های وکیل انحصار وراثت

1.دارای سابقه قضایی باشد.
2.دارای چندین پرونده موفق در زمینه انحصار و وراثت.
3.از قوانین امور حسبی و مالیات بر انحصار وراثت آگاهی داشته باشد.

گواهی انحصار وراثت برای سهام عدالت چگونه است؟

وکیل انحصار ورثه : همان‌طور که گفته شد اگر متوفای زن و مرد دارای مالی باشد مثل سهام، برای تقسیم، فروش و یا گرفتن سود، بایستی گواهی انحصار وراثت اخذ شود. تقسیم سهام عدالت متوفی بین وراث هم از این موضوع استثناء نیست. ولی اگر متوفی مالی ندارد و وراث بخواهند برای حقوق او اقدام کنند تحصار وراثت محدود کافی است.
وکیل انحصار ورثه

مدارک لازم برای انحصار وراثت شورای حل اختلاف چیست؟

1. حتی اگر یکی از ورثه با مدارک شناسایی خودش مراجعه کند بدون آن که گواهی فوت و یا شناسنامه سایر وراث را داشته باشد، اخذ گواهی انحصار وراثت با توجه به استعلام شورا از اداره ثبت احوال امکان پذیر است.
2. فقط اگر مثل فرض بالا مدارک ناقص باشد، مدت زمان استعلام که ۳ الی ۷ روز است اضافه خواهد شد. همچنین بایستی استعلام را به‌صورت اصطلاحاً دستی از شعبه شورا گرفت و به اداره ثبت احوال مربوطه مراجعه کرد.
3.اما مدارک مورد نیاز برای ثبت دادخواست انحصار وراثت عبارتند از
شناسنامه متوفی،گواهی فوت متوفی،عقدنامه در صورت ازدواج (اگر سند ازدواج در دسترس نیست با استعلام قابل حل است)
شناسنامه وراث،وصیت نامه رسمی در فرض بودن،
اگر ذینفع دادخواست می دهد مدرکی یا سندی که دلالت به ذی نفعی کند حتما بایستی در دفتر خدمات پیوست دادخواست شود
استشهادیه ۳ شاهد که توسط دفتر اسناد رسمی گواهی و امضا شده باشد.
ورثه چه کسانی هستند؟ به 3 طبقه تقسیم می شوند:
وکیل انحصار ورثه : طبقه ی اول : پدر و مادر و فرزندان میت و در نبود فرزندان نوه
طبقه ی دوم : پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادر و در نبود ایشان فرزندان آنان
طبقه ی سوم: عمه ها و عموها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنان
نکته: همسر جزء دسته‌ها قرار نمی‌گیرد و در هر صورت از متوفی ارث می‌برد.
سهم ارث زوجه
وکیل انحصار ورثه : اگر متوفی فرزند داشته باشد، یک هشتم و اگر متوفی فاقد فرزند باشد، یک چهارم ارث خواهد برد.
سهم ارث زوج
وکیل انحصار ورثه : درصورتی که متوفی فرزند داشته باشد، یک چهارم و چنانچه متوفی فرزند نداشته باشد، یک دوم ارث می‌برد.
سهم ارث مادر
اگر متوفی دارای فرزند یا خواهر و برادر باشد، سهم ارث مادر برابر با یک ششم و اگر فاقد فرزند یا خواهر و برادر باشد، سهم ارث مادر یک سوم خواهد بود.

سهم ارث پدر

اگر متوفی دارای فرزند باشد، سهم پدر یک ششم و اگر نداشته باشد، یک سوم است.
مشاوره حقوقی
سهم ارث دختر (اگر متوفی فاقد فرزند پسر باشد)
وکیل انحصار ورثه : اگر دختر نتها فرزند متوفی بود سهم او یک دوم یا نصف ترکه و اگر دو یا چند دختر بودند، سهم آن ها دو سوم ترکه خواهد بود.
سهم ارث خواهر (مشترک از پدر، درصورتی که برادر یا اجداد پدری نباشد)
اگر متوفی یک خواهر داشته باشد، سهم وی نصف ترکه و اگر دو یا چند خواهر باشد، سهم آن ها دو سوم ترکه است.
سهم ارث برادر و خواهر (مشترک از مادر، اگر متوفی اجداد مادری نداشته باشد)
در صورت تک بودن، یک ششم از ترکه و در صورت تعدد، یک سوم از ترکه را ارث خواهند برد.
البته پیشنهاد بنده این است که درخصوص سهم هرکس از ترکه، حتماً با یک وکیل متخصص ارث و انحصار وراثت مشورت کنید.

مراحل انحصار وراثت در شورای حل اختلاف

وکیل انحصار ورثه : مرحله اول: تهیه فرم‌های مخصوص: برای دریافت فرم درخواست گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت شخص متوفی مراجعه کرده و فرم را دریافت کنید.
در فرم مزبور لازم است تا مشخصات تمامی ورثه و کسانی که از متوفی ارث می‌برند را به صورت دقیق وارد کنید.
پس از تکمیل کردن تمامی مدارک، لازم است مجدداً فرم را به شورای حل اختلاف تحویل دهید.
مرحله دوم: تایید وراث : در این مرحله به یک دفتر اسناد مراجعه کنید. نکته قابل توجه سه نفر شاهد که وارثان را بشناسند باید به دفتر اسناد رسمی بروند.
مرحله سوم: مشخص کردن مالیات اموال متوفی:در صورتیکه متوفی قبل از سال نود و پنج از دنیا رفته باشد به اموالش مالیات تعلق میگیرد. در این مرحله باید تکلیف تمامی اموالی که از متوفی به جا مانده اعم از منقول و غیرمتقول را مشخص نمایید
وکیل انحصار ورثه
مرحله چهارم: مراجعه کردن به شورای حل اختلاف: تمامی مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی انحصار وراثت را تهیه کرده و مجدداً به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و آن ها را تحویل دهید.
مرحله پنجم: انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار: چنانچه یک ماه از تاریخ انتشار آگهی گذشت و اعتراضی نسبت به درخواست انحصار وراثت صورت نگرفت؛ بدون آنکه جلسه رسیدگی تشکیل شده و از وراث برای حضور دعوت شود، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.
مرحله ششم: اعتراض به گواهی حصر وراثت:دو دسته این حق را دارند که به گواهی انحصار وراثت صادر شده اعتراض نمایند.
دادستان تشخیص دهد شخص فوت شده اصلاً وارثی ندارد و درخواست انحصار وراثت از پایه بی اساس است.
2. کسانی هستند که ادعا دارند وارث شخص متوفی محسوب می‌شوند و یا آنکه گواهی انحصار وراثت به زیان آن ها صادر گردیده است.
در این صورت دادگاه نیز باید جلسه‌ای دیگر تشکیل داده و تعیین و تکلیف نماید.
هیات تحریریه گروه حقوقی آساک - وکیل انحصار ورثه
رعنا کریمی

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید