وکیل طلاق توافقی در تهران

وکیل طلاق توافقی در تهران

14 بهمن1402
وکیل طلاق توافقی در تهران

وکیل طلاق توافقی در تهران : زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر را دارند و در خصوص کلیه حقوق مالی از جمله مهریه و جهیزیه و حقوق غیر مالی از جمله حضانت فرزند مشترک و نفقه فرزند توافق دارند می توانند با راهنمایی وکیل طلاق توافقی (در شهر خود) کلیه مراحل طلاق توافقی را در کوتاه ترین زمان و بدون تنش انجام دهند.
در طلاق توافقی زوجین در مورد تمام امور مربوط به رابطه زوجیت با یکدیگر در توافق هستند و همانطور که از نامش مشخص است به صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند.
مشاوره حقوقی

مزایا و معایب طلاق توافقی با وکیل طلاق توافقی

مزایا طلاق توافقی:

روند دادرسی طلاق توافقی بسیار سریع‌تر و راحت‌تر از روش‌های دیگر است. قضات نیز اصولا در پرونده طلاق توافقی سخت‌گیری‌ کمتری دارند.
به دلیل درگیری کمتر، آسیب‌های روانی و احساسی نیز کاهش می‌یابد.
توافقات مالی و سایر موارد بر اساس خواسته‌های طرفین تدوین می‌گردد و از بسیاری فشارها و آسیب‌ها کم می‌شود
در طلاق توافقی نیازی به ارایه شواهد و مدارک برای به ثمر رساندن آن نیست. در طلاق عادی باید یکی از طرفین، همسر خود را به امری محکوم کند که دلیل محکمی برای طلاق محسوب شود.

معایب طلاق توافقی:

مانند تمامی انواع طلاق، این کار امری ناخوشایند و در عرف اجتماعی تا حدی با جلوه منفی روبرو است.
در بسیاری از موارد، یک طرف باید از حقوق خود صرف نظر کند. این می‌تواند شامل زن یا مرد باشد. حق مهریه ، حق حضانت فرزند و… عموما به صورت یک‌طرفه اعطا می‌گردد.

مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی

1. عقدنامه یا رونوشت
2.شناسنامه زوجین و
3.کپی کارت ملی
4.ثبت نام سامانه ثنا توسط زن و شوهر

برگه دادخواست توسط وکیل طلاق توافقی

در برگه دادخواست صدور گواهی عدم امكان سازش (وکیل طلاق توافقی) مواردي كه بايد درج شود عبارت است از:
1.مشخصات دو طرف: نام، نام‌خانوادگی،‌ نام پدر، شغل، محل اقامت خواهان و خوانده
2. در صورت وجود وكیل یا نماینده قانونی مشخصات ایشان
3.تعیین خواسته و بهای آن از جمله: تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)‌ دلایل و منظمات دادخواست: فتوكپی مصدق عقدنامه ازدواج

آیا برای طلاق توافقی حضور زوجین لازم است؟

اگر زوجین در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیکی) ثبت نام نکرده باشد لزوماً یک بار برای داشتن سامانه ثنا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اگر هم قبلاً در سامانه مذکور ثبت نام شده باشد دیگر نیازی به مراجعه نیست و در نهایت یک بار زوجین یا کسی که وکالت در طلاق دارد به وکیل طلاق توافقی برای امضاء و ثبت مراجعه می کند.
در طول مدت و مراحل کار هم فقط در صورت باکره بودن، زوجه به پزشکی قانونی می‌رود و در غیر آن آزمایش بارداری الزامی میباشد.
وکیل طلاق توافقی در تهران

دلایلی که به طلاق توافقی منجر می‌شوند

 • انتخاب نادرست همسر

 • کمبود دانش و مهارت زندگی مشترک
 • عدم تقبل مسئولیت‌های زندگی مشترک
 • مشکلات اقتصادی

(میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی) شرط تنصیف در عقد زوجیت شامل چه اموالی می شود و میزان آن چقدر است؟ ‏

تاریخ رای نهایی:1394/05/05 شماره رای نهایی:9409970909900104رای شعبه 26 دیوان عالی کشور ...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج.

اولاً:

تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است.
ثانیاً:
مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده می‌باشد پس شامل دارایی که قبل از ازدواج به دست آورده نیم شود و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

ثالثاً:

تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد.
یکی از شرایط طلاق موضوع تنصیف اموال و دارایی زوج است که دارای شروطی است. برای آنکه بیشتر با جزئیات آن آشنا شوید و بدانید که در چه صورت می توانید در این خصوص به نتیجه مورد نظر برسید بهتر است که به یکی از آرای دیوانعالی کشور بپردازیم. دادنامه ای که بسیار واضح و روشن شرایط و نکات مهم تنصیف اموال و دارایی را هنگام طلاق بیان کرده است.

حق الوکاله وکیل در طلاق توافقی

حق الوکاله، مبلغی است که وکیل طلاق توافقی برای انجام پرونده دریافت می‌کند. این مبلغ به عواملی چون زمان انجام پرونده، ادله معرفی شده و وکالت هر دو یا یکی از زوجین بستگی دارد.
دریافت مهریه توسط وکیل طلاق توافقی
در طلاق توافقی، زوجین اختیار دارند شرایط مهریه را به توافق خود تنظیم کنند و زوجه ممکن است از دریافت مهریه صرف نظر کند.

نفقه و دخالت وکیل طلاق توافقی

نفقه، یک حقوق مالی برای زوجه است که براساس شرایط اجتماعی و خانوادگی تعیین می‌شود و زوج ملزم به پرداخت آن است. در طلاق توافقی، زوجین می‌توانند در تعیین مبلغ و نحوه پرداخت نفقه توافق کرده و حتی میزان آن را تغییر دهند

گرفتن جهیزیه توسط وکیل طلاق توافقی

جهیزیه عبارت است از اموالی که زوجه در ابتدا جهت شروع زندگی مشترک به منزل زوج آورده و زوج نسبت به آن هیچ گونه حقی ندارد.در طلاق توافقی در رابطه با جهیزیه زوجین در تصمیم گیری مختار هستند و هر گونه تصمیم از جانب ایشان پذیرفته و برآورده خواهد بود.
گرفتن اجرت المثل توسط وکیل طلاق توافقی
زوجه بر حسب کارهایی که در امر خانه داری انجام میدهد مستحق اجرت المثل بوده مگر آن که قصد تبرع داشته باشد که اصل بر عدم آن است و در صورتی که مرد قصد تبرع را از جانب زوجه ادعا کند باید آن را به اثبات برساند.در طلاق توافقی معمولا زوجین در این رابطه به توافق میرسندکه زوج مبلغی را به عنوان اجرت المثل به زوجه پرداخت کند.

گرفتن حضانت فرزند توسط وکیل طلاق توافقی

مطابق با قانون حضانت فرزندان تا سن 7سالگی با مادر است و بعد از آن حضانت با پدر است.حال در طلاق توافقی زوجین میتوانند با توجه به شرایط یکدیگر بر خلاف مفاد قانون به توافق برسند.

گرفتن نفقه فرزند توسط وکیل طلاق توافقی

مطابق با قانون ، پرداخت نفقه فرزندان ،در هر سنی با پدر است و در صورت امتناع از پرداخت آن مجازات حبس در انتظار پدر خواهد بود.اما در طلاق توافقی زوجین می توانند توافق کنند که نفقه فرزندان بر عهده مادر قرار بگیرد.
وکیل

چه زمان زن حق طلاق دارد؟
 • استنکاف شوهر از دادن نفقه
 • سو معاشرت یا رفتار زوج
 • ابتلا به بیماری صعب ‌العلاج
 • جنون مرد، هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست
 • محکومیت مرد به حبس بیش از 5 سال
 • اعتیاد مرد
 • ترک زندگی از سوی مرد
آیا امکان طلاق توافقی در صورت باردار بودن زوجه هست؟

وکیل طلاق توافقی در تهران : با توجه به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی هنگامی‌که زن باردار ست مانعی برای طلاق توافقی وجود ندارد اما در صورت وقوع طلاق در این مدت مطابق ماده ۱۱۵۳ قانون مذکور مدت زمان عده زن تا زمان وضع حمل خواهد بود ، بدین معنی که تا وضع حمل ، زن نمی تواند ازدواج دیگری داشته باشد و در این مدت نیز مرد می‌بایست نفقه پرداخت کند . البته لازم به ذکر است که در خصوص نفقه دوران بارداری ، این امر می‌تواند به صورت دیگری مورد توافق زوجین قرار بگیرد .
نکته مهم دیگر، وضعیت حضانت فرزند متولد شده خواهد بود. باید در زمان طلاق توافقی، دقیقا مشخص شود که سرپرستی از فرزند به عهده‌ی چه کسی خواهد بود.
مشاوره حقوقی

آمار باورنکردنی طلاق در بهار 1401 در کشور

وکیل طلاق توافقی در تهران : بر پایه آمار ثبت احوال کشور در بهار سال ۱۴۰۱ در کل کشور صد و چهل و دو هزار و دویست و نود و هشت ازدواج و چهل وچهار هزارو صد و پنجاه و نه طلاق به ثبت رسیده است که تنها چند درصد از این طلاق ها توافقی می‌باشد.

نکته:طبق آمار طلاق در ایران، بیشتر طلاق های توافقی در پنج سال اول زندگی مشترک صورت میگیردو بعد از آن رتبه دوم در سالهای پنجم تا دهم یعنی پنج سال دوم زندگی مشترک زوجین است.
وکیل طلاق توافقی در تهران

سخن آخر

وکیل طلاق توافقی در تهران: قاعدتاً فردی که به روند کار طلاق توافقی آشنا نیست ممکن است در اثر عدم تسلط به روال قضایی و اداری تا چند ماه درگیر موضوع باشد.پس چه بهتر است که این کار را بر عهده وکیل طلاق توافقی بسپارد.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید