وکیل اجتماع و تبانی متخصص در تهران و سایر شهرها

وکیل اجتماع و تبانی متخصص در تهران و سایر شهرها

وکیل اجتماع و تبانی متخصص در تهران و سایر شهرها

17 اردیبهشت1403
وکیل اجتماع و تبانی متخصص در تهران و سایر شهرها

وکیل اجتماع و تبانی متخصص را در گروه حقوقی آساک دنبال نمائید، وکیل اجتماع و تبانی وکیلی است که با تسلط بر کلیه جرایم امنیتی می تواند از متهم به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت در برابر دادگاه دفاع کند. برای دفاع در برابر جرم اجتماع و تبانی وجود یک وکیل اجتماع و تبانی با تجربه و مهارت بالا ضروری است.
گروه حقوقی آساک برای آشنایی بیشتر نکات حقوقی جرم اجتماع و تبانی و راهنمایی برای انتخاب یک وکیل اجتماع و تبانی خوب شما را راهنمایی میکند.
مشاوره حقوقی

جرایم علیه امنیت ملی

 • 1- محاربه
 • 2- بغی و افساد فی الارض
 • 3- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور
 • 4- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام
 • 5- جاسوسی و جرایم وابسته به ان
 • 6- تحریک
 • 7- تهدید به بهب گذاری وسایل نقلیه
 • 8- همکاری با دول خارجی متخاصم
 • 9- تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی
در این نوشتار
در مورد تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنیم.
وکیل اجتماع و تبانی
تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران
وکیل اجتماع و تبانی: تبانی علیه امنیت از جمله جرایم مانع محسوب میگردد و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم‌انگاری شده است.
در قانون تبانی و اجتماع دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم ضد امنیتی شرط نخست برای احراز بزه، وجود اصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر می‌باشد.

شرایط تخفیف مجازات

دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که به نفع متهم باشد ، شرایط تخفیف عبارتند از :
 • 1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
 • 2- اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .
 • 3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل - رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
 • 4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
 • 5- وضع خاص متهم یا سابقه او
 • 6- اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
 • تبصره 1 - دادگاه مکلف است شرایط تخفیف مجازات را درحکم صریحا" قید کند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند شرایط تخفیف را رعایت کند .
تبصره 3 - چنانچه نظیر شرایط تخفیف مذکور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان شرایط دوباره مجازات را تخفیف دهد .
تبصره 4- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.
مشاوره حقوقی

انواع تبانی های کیفری

وکیل اجتماع و تبانی: موضع اتخاذ شده از سوی نظام های کیفری مختلف راجع به مجازات کردن تبانی بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم را می توان به سه دسته تقسیم کرد. برخی تنها تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را جرم شناخته اند. برخی تبانی برای ارتکاب همه جرایم را واجد وصف مجرمانه دانسته اند. در نظام کیفری ایران برخورد بینابین پذیرفته شده است و مطابق آن هرچند تبانی برای ارتکاب همه جرایم واجد وصف مجرمانه تلقی گردیده است لیکن شرایط تحقق این جرم در صورتی که قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت وجود داشته باشد آسان‌تر و مجازات آن بیشتر می‌باشد.

این امر از مقایسه دو ماده ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات قابل هضم است:

ماده ۶۱۰: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

مجازات به نتیجه نرسیدن جرم اجتماع و تبانی علیه اموال و جان مردم

وکیل اجتماع و تبانی : قانونگذار در ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است هر گاه دو نفر یا بیشتر با همدستی و تبانی علیه اموال بخشیده شده، جان افراد، یا مال و منفعت مردم اقدام کنند، و قبل از جرم مقدمات اجرائی را نیز تدارک دیده باشند، ولی مرتکب جرم نشده باشند حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
شایان ذکر است این شرط زمانی محقق میشود که که بزهکاران با اختیار خود مرتکب انجام جرم نشده باشند، ولیکن در صورتی که در هنگام جرم توسط مراجع امنیتی متوقف شوند، این حکم ساقط و حکم اصلی مورد تایید قاضی میباشد.
وکیل اجتماع و تبانی : با توجه به لزوم رسیدن به توافق از سوی تبانی کنندگان، صرف این که دو یا چند نفر یکدیگر را تشویق به ارتکاب جرم نمایند آنان را مشمول عنوان تبانی نمی سازد. این رفتار می تواند تحت عنوان معاونت در جرم مورد بررسی قرار گیرد.
وکیل اجتماع و تبانی
مستمر یا آنی بودن جرم تبانی
وکیل اجتماع و تبانی : درمورد این که آیا تبانی جرم مستمر است یا آنی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این جرم یک جرم آنی است که به محض به دست آمدن توافق ارتکاب پیدا می کند و پایان می یابد. اما عده ای دیگر معتقدند این جرم یک جرم مستمر است که تا زمانی که توافق بین افراد ادامه دارد استمرار می یابد و حالت استمرار آن با ارتکاب جرم مورد نظر و یا برگشت تبانی کنندگان از ارتکاب آن قطع می شود. مستمر یا آنی دانستن جرم می تواند بر مسائلی مثل صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم و مرور زمان جرم تاثیر بگذارد.

وکیل اجتماع و تبانی: نقش و اهمیت

وکلای اجتماع از اعضای حیاتی در چارچوب حقوقی هر جامعه هستند که نقش بسیار اساسی در حفظ عدالت اجتماعی و حقوق افراد ایفا می‌کنند. این وکلای تخصص‌دار به خصوص در زمینه مبارزه با تبانی و نقض‌های اجتماعی نقش بسزایی دارند.

نقش وکلای اجتماع:

وکلا با داشتن دانش عمیق در حوزه قوانین مرتبط با جامعه، به افرادی که آسیب دیده‌اند به دلیل تبانی یا نقض حقوق، کمک می‌کنند. آن‌ها با بررسی مشکلات حقوقی فردی، طبق قوانین مرتبط با حقوق انسانی، اقدامات محافظتی انجام می‌دهند.

حضور وکلا در موارد تبانی:

ویژه در مواجهه با تبانی، وکلا به عنوان سخنگو و دفاع‌کننده حقوق افراد ضعیف و مستضعف عمل می‌کنند. آن‌ها با تحلیل موقعیت‌های حقوقی و ارائه مشاوره، به مبارزه با تبانی و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مراجع قضایی کمک می‌کنند.

تأثیرات مثبت حضور وکلا:

حضور وکلا در موارد تبانی باعث افزایش اعتماد افراد به سیستم حقوقی می‌شود. این وکلا با بهبود دسترسی به عدالت برای همه اقشار جامعه، به تقویت حقوق انسانی کمک می‌کنند و تبانی‌ها را کاهش می‌دهند.

تحدید با چالش‌ها:

وکلای اجتماع در راه حفظ حقوق انسانی و مبارزه با تبانی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها ممکن است با فشارهای سیاسی یا اقتصادی مواجه شوند در حالی‌که تلاش می‌کنند به عدالت برسند. اما ایفای نقش اصولی و حرفه‌ای توسط وکلا اجتماع مهمترین عامل در رسیدن به اهدافشان است.

نتیجه‌گیری:

وکلای اجتماع با نمایندگی از افراد ضعیف و مبارزه با تبانی‌ها، در حفظ حقوق انسانی و عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارند. این نقش بسیار حیاتی و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در ساختار حقوقی جامعه، بسیار اهمیت دارد و نیاز به بهره‌برداری بهینه از تخصص‌های حقوقی در این زمینه را محسوس می‌کند.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید