کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری

23 خرداد1400
کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری؛ 09023589119؛ گروه حقوقی آساک
 

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید


کمیسیون ماده نود و نه شهرداری

 

کمیسیون ماده 99 شهرداری یکی از کمیسیون های اصلی تشکیل شده در شهرداری  است.
به تخلفات ساختمانی که در محدوده و حریم خارج از شهرها صورت می گیرد رسیدگی می کند.
تخلفات ساختمانی یکی از مواردی است که در احداث ساختمان ها قانون و ضوابط شهرسازی فنی و بهداشتی و ایمنی را نقض می کند. شهرداری، تخلفات ساختمانی در حریم شهرها را در کمیسیون ماده 100 و تخلفات ساختمانی در خصوص حریم خارج شهرها را رسیدگی می کند.
دفاع از پرونده های خود در کمیسیون ماده 99 شهرداری را به وکیل متخصص و باتجربه امور شهرداری گروه حقوقی آساک بسپارید.

 

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید
 


شرح کمیسیون 99 شهرداری

 

دارای 2 تبصره مهم می باشد که در ذیل مواد تبصره فوق به اختصار بیان شده است:
 

تبصره 1:
 

برای اینکه از حریم مصوب شهر در استان تهران محافظت شود شهرداری باید مقررات تبصره ذیل ماده دو قانون نظارت بر گسترش تهران، که در تاریخ هفدهم مرداد هزار و سیصد و پنجاه و دو تصویب شد رعایت کند.
 

تبصره 2:
 

برای اینکه از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده خارج از حریم شهرها جلوگیری شود، متشکل از سه عضو

 • نماینده وزیر کشور،
 • نماینده قوه قضاییه،
 • نماینده وزارت مسکن در استانداری هر استان تشکیل شده است.

کمیسیون مربوطه براساس مورد و براساس طرح جامع منطقه، رایی مبنی بر تخریب بنا یا شخص متخلف را به جریمه ای برابر پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیان ( ساختمان)  محکوم می کند.

بعد از اینکه شخص متخلف، جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 99 شهرداری را پرداخت نمود، شهرداری موظف به صدور گواهی پایان کار برای ساختمان مربوطه می باشد.
 

-تبصره 3:
 

شهرداری باید به جز اعتبارات دولتی که برای عمران روستا و شهرک های واقع در حریم شهرها تعیین کرده است درآمد حاصل از عوارض متعلق به کمیسیون ماده 99  را برای عمران و آبادی روستا در نظر بگیرد.

کمیسیون ماده 99


مدارک لازم برای طرح
تخلف ساختمانی در کمیسیون

 
 • بخشداری موارد مربوط  را کنترل می کند.
 • واحد فنی از ملک متخلف بازدید و گزارش تهیه می کند.
 • واحد فنی کروکی ملک را تهیه می کند.
 • با حضور نماینده بخشدار، دهیاری و مالک صورتجلسه در رابطه با پلمپ ملک متخلف تکمیل می شود.
 • واحد فنی شهرداری نامه در مورد ضوابط ابلاغ طرح هادی در روستا را تایید می کند.
 • حکم با حضور بخشدار، دهیار و  مالک اجرا و صورتجلسه فک پلمپ تکمیل می شود.
 • نماینده بخشدار توضیح و دفاعیه مالک متخلف ساختمانی را تهیه می کند.
 

چگونگی برخورد در ساخت و ساز غیرمجاز در روستا


در اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری که در سال 1380 بوسیله هیئت وزیران تصویب شد ماده ده اساسنامه بند 33 وظیفه صادر کردن پروانه ساختمان برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستاها احداث میشوند براساس تصویب نامه شماره 4940 تاریخ 22/02/55 برعهده بخشداری است.
دهیاری وظیفه دارد که پرونده در خصوص صدور مجوز ساخت را تشکیل و به بخشداری ارجاع دهد.

 

در ماده هشت آیین نامه
 

فوق در بند یک و دو در مورد این که با ساخت و سازهایی که غیرمجاز انجام می شود.
و در چه مرحله ای است چگونه برخورد شود توضیح داده شده است.


Article 99 Municipal Commissionبند یک ماده هشت آیین نامه
 

بند یک، درخواست دستور توقف ساختمان های غیرمجاز را سازمان ذیربط دولتی، فرمانداری، بخشداری و استانداری را به ضابطین دادگستری می دهد.
در خصوص تخلفات ساختمانی موضوع بند 2 ماده 8  آیین نامه احداث بنا، بخشداری و دهیاری براساس نظر هیئت پنج نفره موضوع تبصره 2 عمل می کنند.
ضابطین دادگستری وظیفه دارند که دستورات قضایی در خصوص رای های صادره در کمیسیون های ماده 99  را اجرا کنند.
اعتبار رای کمیسیون مانند اعتبار رای کمیسیون های ماده 100 شهرداری قطعی و لازم الاجرا است.
دهیاری ها باید براساس طرح هادی در روستاها تخلفات در ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها را به کمیسیون ماده 99 که در استانداری مستقر است اطلاع دهند.

 

فرم های کمیسیون ماده 99 شهرداری

 

فرم هایی که در پرونده مطرح شده باید تکمیل و ارسال شود شامل موارد ذیل است:

 1. فرم  های مربوط به ساخت و سازهایی که در داخل روستا انجام می شود.
 2. فرم های مربوط به ساخت و سازهایی که در خارج از  محدوده روستا انجام می شود.
 3. فرم های تقاضای آب، برق، گاز
 

مرجع رسیدگی به شکایت در مورد رای کمیسیون

 

دیوان عدالت اداری مرجعی است که  به شکایات در مورد کمیسیون ماده 99 شهرداری رسیدگی می کند.

 کمیسیون ماده 99 شهرداری


روند شکایت به رای در دیوان عدالت اداری

 
مرحله یک:
 
 • فرم درخواست کتبی متشاکی.
 • کپی کارت ملی و شناسنامه متشاکی.
 • کپی از مدرک سند یا مبایعه نامه که تاییدیه شورای اسلامی شهر یا روستا یا بخش مربوطه باشد.
 • مشخصات صاحب سند یا مبایعه نامه ملک متخلف باید باسمت متشاکی یکی باشد.
 • اصل فیش واریز عوارض نقل و انتقال پرداخت جریمه  صادر شده.
 • نقشه تاییدیه کروکی زمین بوسیله شورای اسلامی شهر بخش یا روستا.
 
مرحله دو:
 

دهیاری بخشداری یا شهرداری از بنیاد مسکن استعلام بگیرد.
نقشه تایید شده ساختمان و پارکینک ملک متخلف با مهر نظام مهندسی به شهرداری یا دهیاری ارائه شود.
مهندس ناظر فرم استحکام بنا را تایید و پر می کند.
ارائه گزارش کامل از کارشناس فنی شهرداری یا  بخشداری از ملک به شهرداری یا بخشداری مربوطه در گزارش فنی باید نقص بنا قید و مالک باید آن رارفع کند.

 

مرحله سه:
 

شهرداری پرونده را کامل و مهر و امضا می کند. 
پرونده در کمیسیون بررسی و با آرای دونفر اکثریت  اعضا کمیسیون، رای صادر می شود.
عوارض قانونی جریمه صادرشده در کمیسیون ماده 99 شهرداری دریافت می شود.
به رایی که صادر می شود، نمیتوان تقاضای تجدید نظر کرد.

 
Article 99 Municipal Commissionابطال رای کمیسیون ماده 99 شهرداری

 

رایی که در کمیسیون ماده 99 شهرداری صادر میشود، قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدید نظر است.
تنها سازمانی که میتوان به رای کمیسیون ماده 99 شهرداری اعتراض کرد، دیوان عدالت اداری است.
مالک سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مربوطه زمان دارد که شکایت خود را در مورد رای این کمیسیون در دیوان عدالت اداری مطرح کند.
رای بصورت غیرحضوری در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
رایی که در شعبه نخستین دیوان عدالت اداری صادر می شود بیست روز از زمان ابلاغ رای برای تقاضای تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرصت وجود دارد.
برای باطل کردن رایی که در کمیسیون ماده 99  صادر می شود، باید رای در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.
شاکی در دادخواست حقوقی مطرح شده در دیوان عدالت اداری باید صاحب ملک مورد دعوا باشد.


 

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید
 


وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری گروه حقوقی آساک

 

وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری در خصوص دعاوی که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم خارج از شهرها مطرح می شود تسلط کامل دارد. وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری وکیلی است که در خصوص شهرداری و کمیسیون ماده 99 و قوانین ساخت و سازهای احداث بنا متخصص و کارشناس است .
برای انتخاب بهترین وکیل گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.
گروه  حقوقی آساک در تمامی زمینه های حقوقی دارای وکلای متخصص و کارشناسان ارشد حقوق می باشد.
دعاوی مربوط به شهرداری بخصوص کمیسیون  ماده 99 شهرداری نیز به وکیل متخصص امور شهرداری ارجاع می شود.
گروه حقوقی آساک با بهره مندی از وکیل متخصص کمیسیون های شهرداری آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالتی در زمینه دعاوی شهرداری می باشد.


Article 99 Municipal Commission.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک
برای مشاوره با وکیل  امور شهرداری، با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید

www.asaklaw.com

https://t.me/asaklaw   تلگرام گروه حقوقی آساک

 https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام
مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.


 

کمیسیون ماده 99 شهرداری

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید