وکیل مسلط بر کمیسیون شهرداری

وکیل مسلط بر کمیسیون شهرداری

23 بهمن1402
وکیل مسلط بر کمیسیون شهرداری

بهترین وکیل دعاوی شهرداری انجام خدمات وکالت دعاوی شهرداری با هزینه مناسب و وکالت در امر کمیسیون شهرداری در تهران و سایر شهرهای کشور در گروه حقوقی آساک. وکیل متخصص شهرداری یکی از خدمات گروه حقوقی آساک می باشد که شما می توانید با خواندن این مقاله از مشاوره حقوقی شهرداری نهایت استفاده را بنمایید.

وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری، کمیسیون های شهرداری و ... می تواند در پیشبرد دعاوی مطروحه علیه شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب بسیار تاثیرگذار باشد. وکیل شهرداری یک شخص متخصص است که از تمامی قوانین مربوط به شهردای آشنایی کامل دارد و می تواند در جریان دعاوی که در رابطه با این حوزه بوجود می آید نقش بسزایی داشته باشد.

مشاوره حقوقی با وکیل جرائم پزشکی

چگونه از شهرداری شکایت کنیم؟

شکایت از شهرداری به چند دسته تقسیم می شود :
الف، پیمانکاران، که مطالبات آنان عموما مرتبط با خدماتی است که ارائه داده اند.
ب، فروشندگان، که اقلام، مصالح و تجهیزات به شهرداری های مناطق فروخته اند.
ج، اشخاصی که املاک آنها در طرح های تعریض و طرح های تفصیلی شهری و با فت های فرسوده قرار گرفته است.
د، در پایان اشخاص عادی و عموم شهروندان که بخشی از آنها افرادی هستند که به دلیل کوتاهی و بی توجهی در نظارت بر عملکرد پیمانکاران آسیب و خسارت بدنی و مادی دیده اند. که در ذیل به بخشی از این نوع خسارت‌ها می پردازیم.
فراموش نکنید که چنین خساراتی به ظاهر ساده می تواند چنان پیچیده باشد که یا پروسه رسیدگی را طولانی نماید و یا رسیدن به حقوقی ناقص منجر شود.
سؤال : یکی از سوالات مطرح در بخش شهرداری ها این است که دادخواست خسارت ناشی از عملیات عمرانی را علیه شهرداری یا علیه پیمانکار مطرح کنیم؟
پاسخ: بهترین پاسخ مستدل دادنامه ای است که رویه قضایی بیشتر قضات می باشد.
رویه قضای سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت‌های پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۷


رای دادگاه

تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۷ _۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظر خواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خدشه ای به رای وارد نیست زیرا برخلاف دفاعیات نماینده تجدید نظر خواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است علی ای حال با رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور تاییدمی شود این رای قطعی است. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_ مستشار دادگاه

کمیسیون شهرداری

کمیسیون شهرداری یکی از نهادهای مهم در تشکیلات شهرداری است. با توجه به اینکه وظایف شهرداری بدلیل افزایش شهرنشینی زیاد است، زمانی که بین شهرداری و ارباب رجوع در زمینه اداری و اجرایی اختلاف بوجود آید، کمیسیون شهرداری می تواند به اختلافات رسیدگی کند.
یکی از دلایل تشکیل کمیسیون شهرداری این است که برای هر موضوعی که منشا اختلاف است، به مرجع قضایی مراجعه نشود. زیرا حجم کار مرجع قضایی به علت حجم زیاد پرونده ها افزایش می یابد.

علل تشکیل کمیسیون شهرداری

 • از اختلاف سلیقه جلوگیری شود و در امور اداری و اجرایی شهرداری وحدت رویه وجود داشته باشد.
 • از تخلفات در اسرع وقت جلوگیری شود
 • سرعت بخشیدن به ارائه خدمات به شهروندان
 • وصول مطالبات شهرداری در کوتاهترین زمان
 • کاهش مراجعه پرونده های اداری و اجرایی شهرداری به مرجع قضایی ( دادگستری)
 • سرعت بخشیدن به صادر شدن رای در امور اداری و اجرایی شهرداری

نیاز به وکیل


کمیسیون شهرداری

 1. کمیسیون ماده ۱۰۰
 2. کمیسیون ماده ۷۷
 3. کمیسیون ماده ۵
 4. کمیسیون ماده ۲
 5. کمیسیون ماده ۵۵
 6. کمیسیون ماده ۹۹
 7. کمیسیون ماده ۱۰۱

وظایف کمیسیون شهرداری


کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری


کمیسیون ماده ۷۷به اختلافاتی که بین مالکین ( مودی بدهکار) و شهرداری بدلیل عوارض نوسازی و شهرداری بوجود می آید رسیدگی میکند.
کمیسیون ماده هفتاد و هفت از سه عضو متشکل از نماینده وزیر کشور، دادگستری وشورای شهر می باشد.
رایی که در کمیسیون ماده هفتاد و هفت صادر می شود، قطعی و لازم الاجرا است.
رای مربوطه مانند سند رسمی قابل وصول بوسیله اجرائیه ثبت اسناد و املاک است.
کمیسیون ماده ۷۷ در محدوده ای قابل رسیدگی است که عوارض نوسازی در آن محدوده تعیین و وضع شده باشد.


کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری


کمیسیون ماده ۹۹ به تخلفاتی که در مورد ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهرها صورت می گیرد، رسیدگی می کند.
کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری از سه عضو متشکل از نماینده ای از وزیر کشور، مرجع قضایی و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری
این کمیسیون مالک متخلف در ساخت و ساز در حریم شهرها را به صدور رای مبنی بر تخریب بنا یا جریمه نقدی برابر پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیان ( ساختمان ) محکوم می کند.


کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری


کمیسیون ماده ۱۰۰به تخلفات در خصوص اخذ پروانه ساختمانی یا پروانه کار رسیدگی می کند. این کمیسیون متشکل از سه عضو نماینده وزیر کشور، قاضی دادگستری و نماینده رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورای شهر می باشد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از دریافت پرونده به مالک اعلام میکند که ده روز مهلت دارد که توضیحات خود را کتبی ارائه کند. کمیسیون بعد از ده روز عدم ارائه توضیحات کتبی مالک ذینفع، با حضور نماینده شهرداری که در رای دادن دخالت ندارد یک ماه مهلت دارد که تصمیم گرفته و به ذینفع اعلام کند.

کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری


کمیسیون ماده ۱۰۱ به تخلفات در خصوص تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم شهرها رسیدگی می کند. براساس ماده ۱۰۱ اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی در زمانیکه مالک تقاضای تفکیک اراضی را دارد، نقشه تفکیکی که باید براساس مصوب شهرداری باشد و مالک باید تقاضای خود را به شهرداری تحویل و شهرداری حداکثر دو ماه فرصت دارد که تفکیک قطعی اراضی مربوط را مشخص و بصورت کتبی به مالک متقاضی تفکیک اراضی ابلاغ کند.


کمیسون ماده ۵ شهرداری


در خصوص طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان تشکیل می شود. کمیسیون ماده ۵ شهرداری با ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی رسیدگی می شود. در شهرداری ها بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده پنج شهرداری دارای نقش مهم در شهرسازی است.
براساس ماده پانزده قانون کمیسیون ماده ۵ شهرداری، وظیفه تهیه و تنظیم برنامه نوسازی و عمران شهری بر عهده شهرداری است. براساس ماده ۲۳ قانون کمیسیون مربوطه تهیه و تنظیم نقشه تفصیلی از وظایف اصلی نهاد شهرداری است. کمیسیون ماده ۵ شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی است که وظیفه تهیه و تنظیم طرح های تفصیلی را دارد که به همین علت دارای اهمیت ویژه و بسزایی در هر استان است.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید


وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

به تخلفاتی که در خصوص ساختمان ها در حدود قانونی و حریم شهرها صورت گرفته است، رسیدگی و رای قطعی و لازم الاجرا صادر می کند.
رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز برخلاف اصول شهرسازی
رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز که بر خلاف اصول فنی و بهداشتی
رسیدگی به تخلفات در مورد اخذ پروانه ساختمان و پروانه پایان کار
رسیدگی به تخلفات ساختمانی که با مشخصات درج شده در پروانه ساختمان مغایرت دارد.

رای کمیسیون ماده ۱۰۰


در مطالب قبل بیان شده است که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی و لازم الاجرا است. برای شرکت در جلسه کمیسیون ،دبیرخانه کمیسیون دعوت نامه کتبی برای مالکین می فرستد. محل تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ ،ساختمان مرکزی شهرداری است. دبیر کمیسیون، مسئول پیگیری تصمیماتی است که از ابتدا تا زمان صدور رای کمیسیون است. بعد از صدور رای، شهردار دبیر کمیسیون یا کارمند شهرداری را با ابلاغ کتبی برای پیگیریی رای انتخاب می کند.
وکیل کمیسیون شهرداری


چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی


در ابتدا تخلف ساختمانی مشخص و بوسیله شهرداری به کمیسیون های مربوطه برای رسیدگی ارجاع می شود. پرونده تخلف در دبیرخانه کمیسیون، تشکیل و دبیرخانه پرونده تخلف را به کمیسیون ارجاع می دهد. تخلف ساختمانی به مالک ( ذینفع ) ابلاغ کتبی می شود. مالک متخلف، از زمان ابلاغ کتبی ده روز مهلت دارد که دفاعیات خود را به کمیسیون مربوطه ارسال کند. بعد از ده روز پرونده بررسی و کمیسیون رای را صادر می کند. رای کمیسیون به مالک ذینفع ارسال و مالک از زمان ارسال ده روز مهلت دارد به رای کتبی اعتراض کند. اگر در مدت ۱۰ روز به رای صادره اعتراض نکند، رای قطعی خواهد شد. در صورت اعتراض قبل از پایان مهلت قانونی ده روز، کمیسیون تجدید نظر در همان شهرداری به اعتراض مربوطه رسیدگی می کند.

نقش شهرداری در مدیریت شهری

شهرداری به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی مدیریت سیستم شهری، با افزایش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز رو به رو است. این ارگان با افزایش مراجعات مردم به دلیل مسائل حقوقی مختلف، جایگاه مهمی در امور شهری دارد.

تحولات در شهرنشینی و مقررات شهرداری

افزایش جمعیت شهری به دلیل مهاجرت افراد از روستا به شهر، منجر به تغییرات قابل توجه در مفاد قوانین و مقررات شهرداری شده است. این تغییرات شامل فرآیند صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر آن می‌شود.

نقش شهرداری در صدور مجوزها و رفع تخلفات

شهرداری‌ها به عنوان مراجع اصلی در امور صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر آنها، هر گونه تخلف را بررسی و رصد می‌کنند. این اقدامات ممکن است به وقوع دعاوی بین شهرداری و مالکین منجر شود.

وکیل شهرداری و نقش آن

وکیل شهرداری فردی است که می‌تواند در حل دعاوی و مشکلات حقوقی مربوط به شهرداری به شما کمک کند. او می‌تواند در پیگیری پرونده‌ها و رسیدگی به امور حقوقی مرتبط با شهرداری، به شما کمک کند و نقش حیاتی در رفع اختلافات میان طرفین داشته باشد.
با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با شهرداری، وکیل شهرداری می‌تواند در بهبود فرآیندهای حقوقی و حل دعاوی مربوط به این حوزه کمک مؤثری داشته باشد و به مردم کمک کند تا در مسائل مربوط به شهرداری بهترین راه حل را پیدا کنند.

طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری


بعد از اینکه پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد و زمان رسیدگی به مالک ابلاغ شد جلسه در زمان مقرر تشکیل می شود.
برای تخلف هر ملک ،جداگانه پرونده تشکیل می شود.
پرونده تخلف ساختمانی باید دارای اطلاعات کامل در خصوص تخلف و نوع و میزان آن باشد.
در پرونده تخلف ساختمانی رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید موارد ذیل وجود داشته باشد.


فرم های تشکیل اعلام تخلف ساختمانی


این فرم را مامور شهرداری که از محل عملیات تخلف ساختمانی بازدید کرده است پر می کند.
آدرس ملک و نشانی مالک تعیین موقعیت ملک در محدوده یا حریم شهر در زمان ساخت بنا و در زمانی که پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح شد.

موقعیت ملک از نظر مکان آن در خیابان اصلی یا فرعی

 • اشراف و مزاحمت ملک متخلف بر ملک های مجاور
 • تعیین بر اصلی و فرعی ملک
 • تعیین مغایرت ملک متخلف با اصول شهرسازی
 • ارزش معاملاتی ملک
 • تاریخ شروع بنا ملک و اینکه ساختمان از نظر عملیات ساخت در چه مرحله ای است.
 • رونوشت ابلاغ کتبی به مالک
 • دفاعیات کتبی مالک در مورد تخلف ساختمانی
 • کلیه مراحل اجرایی شهرداری در خصوص تخلف، اخطار، پلمپ ملک متخلف

  کمیسیون شهرداری

هزینه کارشناسی در کمیسیون ماده ۱۰۰


براساس ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی، هزینه کارشناسی برعهده شخص خواهان در پرونده است. در پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰، اگر نیاز به نظر کارشناس باشد، هزینه کارشناسی را باید مطرح کننده پرونده در کمیسیون پرداخت کند. در این مورد اگر خواهان پرونده هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، کمیسیون ماده صد شهرداری به تخلف رسیدگی نمی کند.
زمانی که در کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ کارشناسی را یکی از طرفین( مالک یا شهرداری) تقاضا کند، هزینه کارشناسی برعهده شخص متقاضی کارشناسی است. اگر مبلغ کارشناسی را پرداخت نکند با این وجود نیز کمیسیون براساس دلایل و مستندات موجود در پرونده، رای قطعی صادر می کند.

تهاتر عوارض شهرداری


ضمنا سازندگان محترم جهت تخفیف روی فیش شهرداری و یا تهاتر تراکم و حواله های پیمانکاران و مالکین که املاک آنها در طرح تعریض و یا فضای سبز قرار گرفته است، جهت برخورداری از تخفیف های مناسب و یا تسویه به صورت تهاتر و معاوضه با ملک و آپارتمان میتوانند به این گروه حقوقی مراجعه نمایند و از توانمندیهای این گروه در سازمان املاک و مستغلات شهرداری بهره مند شوند.
بدیهی است پیمانکاران کلیه مناطق شهرداری، نیز می توانند طی توافقنامه های فی مابین با این گروه حقوقی طلب های خود را با تخفیف مناسب نقد نمایند و یا با املاک تهاتر و معاوضه کنند.

شکایت های علیه شهرداری ها
شکایت های علیه شهرداری ها از جهات مختلف می باشد که یکی از آنها خسارات ناشی از کوتاهی شهرداری ها، شرکت های پیمانکاری و حوادث و بلایای طبیعی است که وظیفه جل. گیری از خسارات آنها به عهده شهرداری هاست. بنابراین، در چنین مواردی می توان از وکلای حقوقی آساک که در دعاوی شهرداری تخصص و تجربه کافی و لازم دارند بهره مند شد. اکنون یک رای قضایی که غالب قضات نسبت به آن نظریه اتفاق نظر دارند ارائه می گردد. این رای دادگاه اصطلاحا رویه قضایی خوانده می شود و می تواند برای وکلا و شکات مورد استفاده قرار گیرد. صمنا، رای ذیل که رویه قضای درباره خسارات ناشی از کوتاهی شهرداری ها می باشد مساله را بسیار خوب موشکافی کرده است.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید