وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات

15 تیر1398
وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات، 09023589119، گروه آساک
 

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید


وکیل وصول مطالبات


زمانی که اختلاف مالی بین طرفین قراردادها و معاملات بوجود می آید، و چک ها وسفته ها وصول نمی شود، در این زمان استفاده از مشاوره حقوقی وکیل وصول مطالبات، امری ضروری است.
یکی از دعاوی که حجم زیادی از پرونده های دادگاه به آن اختصاص یافته، دعاوی مالی است.
دعاوی مالی شامل مطالبه وجه، مطالبه طلب، وصول چک، وصول سفته، می باشد. وصول مطالبات مالی، معمولا بوسیله سند عادی انجام می شود.
یعنی اسنادی که بین طرفین تنظیم و امضا و اثر انگشت و یا مهر موجود در آن، قابل استناد در دادگاه است.

 

جهت عضویت در  اینستاگرام آساک  کلیک کنید
 


چگونگی وصول مطالبات


برای مطالبه وجه (وصول مطالبات) باید به دادگاه حقوقی دادخواست دهیم و دادگاه پس از بررسی، باارائه اسناد و مدارک شخص بدهکار را محکوم به پرداخت می کند.
وصول مطالبات بر اساس تعهدی است که طرفین نسبت به قرارداد یا تعهدنامه دارند.
اگر مطالبه وجه با ارائه سند عادی باشد، رسید پرداخت وجه باید وجود داشته باشد .
اگر رسید پرداخت وجه وجود نداشته باشد، فرد بدهکار را از طریق اظهارنامه مطلع می کنند.

 

مراحل وصول مطالبات


براساس یکی از اسناد زیر مطالبه طلب (وصول مطالبات ) انجام می شود.
1- وصول مطالبات برطبق رسید: طلبکار رسیدی که بدهکار امضا و اثرانگشت زد به دادگاه ارائه می دهد.
2- وصول مطالبات برطبق فاکتور فروش: فروشنده فاکتوری که خریدار امضا کرد را به دادگاه ارائه می دهد.
3- مطالبه طلب برطبق تعهد مالی و قرارداد: وصول مطالبات در قرارداد پیش فروش اپارتمان، اجاره، قرارداد مالی، قرارداد پیمانکاری.
4- وصول چک: طلبکار برطبق چک برگشتی ،مطالبه بدهی را انجام می دهد.
5- مطالبه وجه سفته: طلبکار برطبق واخواست سفته، اقدام به مطالبه وجه سفته می کند.
6- مطالبه بدهی برطبق وجه دستی پرداخت شده: خواهان (طلبکار) باید شاهد داشته باشد و با استناد به شهادت شاهد، طلب خود را وصول کند.
7- وصول مطالبات براساس واریز وجه به حساب یا کارت بانکی: براساس رسید بانکی، قاضی مطالبه طلب را بررسی می کند.

Lawyer to collect claims


دعاوی چک


1- اختلاف بدلیل نبود یا کسر موجودی یا مسدود بودن حساب صادر کننده چک.
2- اختلاف بدلیل خط خوردگی ،عدم تطبیق امضا و عدم ذکر تاریخ سرقت و گم شدن چک.
3- اگر موجودی چک در حساب نباشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند که یکی از اسناد لازم برای دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک می باشد.
4- اگر بانک بدلیل قلم خوردگی، عدم تطبیق امضا، جعل و نداشتن مبلغ پرداختی در حساب، گواهی عدم پرداخت صادر و طلبکار از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یکسال زمان دارد تا در دادگاه شکایت حقوقی و کیفری طرح کند.
5- طلبکار در صورت برگشت چک می تواند علاوه بر طرح شکایت حقوقی از طریق اجرای ثبت اسناد نیز مبلغ را از اموال شخص توقیف کند. برای اجرا باید  برگ گواهی عدم پرداخت و ورقه چک را به اجرای ثبت اسناد تحویل دهد.
6- علاوه بر شکایت حقوقی و اجرا از طریق ثبت اسناد، می توان برای چک برگشتی، شکایت کیفری مطرح کرد.


چگونگی طرح شکایت کیفری

 
 • از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا شش ماه فرصت دارد طرح شکایت کیفری کند.
 • چک سفید امضا نباشد.
 • چک بابت ضمانت تعهد داده نشده باشد.
 • چک بدون تاریخ نباشد.
 • وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
 • تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ درج شده در روی چک نباشد.
 • صاحب حساب با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چک صادر نکرده باشد.
 • شکایت کیفری از ضامنین یا ظهرنویسان چک نمی توان انجام داد.
 

چک و سفته و برات اسناد تجاری

 
الف) برات :
 

نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او صادر شد، پرداخت کند.


ب) سفته :
 

نوشته ای که بوسیله آن صادر کننده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین  به دارنده پرداخت کند.
 

ج) چک :
 

نوشته ای که شخص صادر کننده، وجوهی را که نزدبانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار کند.

وکیل وصول مطالبات

مراحل وصول چک توسط وکیل وصول مطالبات


وکیل وصول مطالبات چه اقداماتی انجام می دهد؟
 
 • اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه)
 • اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم
 • جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب
 • درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور
 • توقیف اموال و دارایی های صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته)
 • طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری
 • در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است.
 • درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب و حبس متهم
 • علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و می توان توقیف اموال این اشخاص را هم درخواست کرد.
 

مشاوره با وکیل متخصص در وصول مطالبات

 

مشاوره حضوری با وکیل، پرونده را برای وکیل شرح داده و مدارک و مستندات خود را ارائه نمایید.
اگر مطالبه شما وجه چک می باشد گواهی عدم پرداخت را به وکیل تحویل دهید.
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

 

مذاکره با بدهکار برای وصول مطالبات

 
اولین گام

برای وصول مطالبات دعوت از بدهکار و صحبت کردن وکیل با اوست.


 گام دوم

ارسال اخطاریه اگر از طریق مذاکره، وصول مطالبات انجام نشد اخطاریه ای توسط وکیل تنظیم و برای بدهکار بفرستید و تذکرات قانونی در مورد عدم پرداخت مطالبه را به او هشدار دهید.


گام سوم

شکایت از بدهکار اگر مذاکره و اخطار کتبی موثر نشد، زمان طرح شکایت حقوقی به دادگاه است و با استفاده از وکیل وصول مطالبات، می توان براساس ادله و مستندات قانونی به نتیجه رسید. با پیگیری وکیل وصول مطالبات می توان وجه چک را از طریق اجرای ثبت اسناد مطالبه کرد.

وصول مطالبات از طریق دادگاه زمانی که دادخواست حقوقی در مورد مطالبه طلب انجام شد، منشی دادگاه تاریخی برای جلسه رسیدگی تعیین می کند و در جلسه رسیدگی براساس ادله و مستندات و رسید وجه طلب، می توان ادعای خود را اثبات کرد.

 


جهت عضویت در
کانال تلگرام آساک کلیک کنید
 


وصول مطالبات پیمانکاران

 

وصول مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان یکی از مشکلات مهم در پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری است.
امضا قراداد یک طرفه از جانب کارفرما به پیمانکار باعث مشکلات زیادی در خصوص مطالبه طلب پیمانکاران شده است.
بهره مندی از وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک در وصول مطالبات پیمانکاری شما موثر است و به شما کمک می کند در زمان کوتاه و با صرف حداقل هزینه، طلب خود را مطالبه کنید.
اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات مالی خود نشدید، برای رسیدن به حق قانونی خود از راهنمایی و مشاوره گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.


 

وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک
 

به شما در وصول مطالبات در خصوص چک، سفته، مطالبه قراردادی و سند عادی کمک می کند.
وکیل متخصص در خصوص مطالبه چک سفته در واقع وکیل وصول مطالبات نام دارد.
گروه حقوقی آساک برای ارائه خدمات در خصوص وصول مطالبات بخشی به عنوان وکیل وصول مطالبات تشکیل داده که تجربه و سابقه بالایی در وصول مطالبات چک، سفته، رسیدعادی، مطالبات پیمانکاری دارد.


وصول مطالبات

اقدامات وکیل وصول مطالبات گروه حقوقی آساک

برای مطالبه طلب
 

اقدام به طرح شکایت حقوقی در دادگاه

مطالبات شامل( مطالبه چک؛ مطالبه سفته، مطالبه نفقه، مطالبه دیه، مطالبه خسارت، قرارداد، مطالبه اجرت المثل، مطالبه پیمانکاری)

وکیل از طریق اجرای ثبت اسناد برای مطالبه وجه می تواند اقدام کند.
 

تامین اموال بدهکار:
 

وکیل وصول مطالبات متخصص، قبل از اینکه بدهکار از ابلاغ و شکایت اطلاع یابد، برای از دسترس خارج نشدن اموال بدهکار، اقدام به تامین خواسته (اموال و دارایی های بدهکار می کند تا وصول مطالبات در زمان و هزینه کم انجام شود.   
     

 توقیف اموال بدهکار:
 

پس از طرح دادخواست حقوقی وصول مطالبات و با دفاع موثر وکیل مطالبات رای محکومیت بدهکار به پرداخت وجه صادر می شود، وکیل بوسیله اموال شخص بدهکار، طلب را وصول می کند در این هنگام  توقیف اموال بدهکار انجام می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از وکیل وصول مطالبات ( وصول چک، وصول سفته، وصول قرارداد، وصول مطالبات پیمانکاری) ما را از طریق سایت یا شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
 

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

https://t.me/asaklaw   تلگرام گروه حقوقی آساک

 https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام
مشاوره حقوقی: 09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید