وکیل ضمانت نامه بانکی

وکیل ضمانت نامه بانکی

15 مهر1398
وکیل ضمانت نامه بانکی

وکیل ضمانت نامه بانکی
یکی از خدمات بسیار مهم بانک ها به مشتریان بانکی، صدور ضمانت نامه بانکی است.

ضمانت نامه بانکی باعث رشد اقتصادی و سهولت در مبادلات اقتصادی میشود.
بانک ها با صدور ضمانت نامه بانکی برای مشتریان به سود میرسند.وکیل ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی: ضمانت نامه بانکی، سندی است
که بوسیله آن صادرکننده ضمانت،
براساس درخواست متقاضی، تعهد میکند که در سررسید معین، مبلغ معینی
از بابت موضوع مربوط به متقاضی به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید.
ضمانت خواه (مضمون عنه): شخصی که در خواست صدور ضمانت نامه بانکی را میکند یا همان مشتری بانک است.
براساس ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان عقدی است که شخص مالی را برگردن دیگری است برعهده میگیرد. وکیل بانکی


وکیل بانکی

ضمانت نامه بانکی- وکیل بانکی

اگر متعهد تعهدات موضوع ضمانتنامه را در  موعد معین انجام ندهد.
و یا تعهدات را درست و به موقع انجام ندهد، یا درخواست ذینفع قبل از اینکه ضمانت نامه بانکی
مهلت آن پایان یابد مبلغ ضمانت نامه بانکی را در وجه ذینفع پرداخت کند.
ضمانت نامه بانکی قابل انتقال نیست و فقط بوسیله شخصی که در ضمانتنامه ذینفع است، استفاده میشود. وکیل ضمانت نامه بانکی
موسسه حقوقی آساک آماده انجام مذاکرات قراردادی، تهیه و تنظیم انواع قراردادهای بانکی
و ضمانت نامه بانکی، ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی بانکی  است،
تا با قبول وکالت در این دعاوی به صورت حرفه ای و دقیق، موفقیت های موکلین خویش را تضمین کند.
 

انواع ضمانت نامه بانکی-وکیل بانکی

ضمانت نامه بانکی انواع مختلفی دارد که بستگی به شرایط و موارد استفاده از آن متفاوت است. وکیل بانکی
انواع ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه مناقصه یا مزایده
در خرید و فروش کالاهای سازمان و موسسات دولتی که از مناقصه و مزایده استفاده میکنند،
از ضمانت نامه بانکی استفاده میشود.اشخاص حقیقی و حقوقی برای شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی،
باید ضمانت نامه  بانکی به سازمان مربوطه ارائه کنند و بعد از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی در مناقصه
یا مزایده برنده شد، از ضمانتنامه  بانکی  استفاده کند. وکیل ضمانت نامه بانکی
 
ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت
این نوع ضمانت نامه بانکی، برای اینکه پرداخت دیون در زمان معین از طرف بانک انجام شود،از طرف بانک صادر میشود.
 
ضمانت نامه گمرکی
اگروارد کننده کالا در زمان واردات کالا به کشور ،توانایی پرداخت نقدی حقوق گمرکی را نداشته باشد،
ضمانت نامه هایی را با زمان پرداخت معین به گمرک ارائه میکند و اگر در زمان تعیین شده
حقوق گمرکی را پرداخت نکند، جریمه تاخیر تادیه  شامل او میشود.
 
ضمانت نامه پیمان
زمانی که دولت کارفرمای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی است و وظایف
اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار میکند، از ضمانت نامه پیمان استفاده میشود.
 وکیل ضمانت نامه بانکی

ضمانت حسن انجام تعهد

برای اینکه تعهدات در موعد مقرر براساس قرارداد پیمان انجام شود، از ضمانت نامه حسن
انجام تعهد استفاده میگردد. ضمانت نامه حسن انجام تعهد در قراردادهای پیمان از پیمانکار گرفته میشود.
ضمانت نامه پیش پرداخت
بعد از اینکه قرارداد پیمان بین کارفرما و پیمانکار منعقد شد، کارفرما برای اینکه پیمانکار کارگاه را
تجهیز و لوازم مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند، مبلغی را که در قرارداد پیمان قید شده است
به پیمانکار پرداخت و ضمانت نامه پیش پرداخت را از پیمانکار دریافت میکند.
در حین انجام عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار و گذشت زمان، از مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت کم میشود.
 
ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
در قرارداد پیمان، کارفرما برای اینکه حسن انجام کار پیمانکار را ضمانت کند، مبلغی را از
پیمانکار به عنوان ضمانت استرداد کسور وجه الضمان دریافت میکند.مبلغ ضمانت معادل ده درصد
از صورت وضعیت پیمانکار می باشد، که در حساب کارفرما  نگهداری میشود.وکیل بانکی
 

ضمانت نامه حسن انجام کار

کارفرما بعد از اینکه عملیات موضوع پیمان و پروژه پایان یافت، ضمانت نامه ای برای اینکه درستی

انجام عملیات و سلامت اجرای پروژه موضوع پیمان را ضمانت کند، از پیمانکار ضمانت نامه حسن انجام کار اخذ میکند.
 
صدور ضمانت نامه بانکی چه شرایطی دارد.وکیل ضمانت نامه بانکی
بانک برای اینکه ضمانت نامه بانکی صادر شود وثیقه های متعددی براساس توان پرداخت متقاضی
ضمانت نامه اخذ میکند.انواع وثیقه هایی که برای صدور ضمانت نامه بانکی اخذ میشود، به شرح ذیل است :
  • مبلغ نقدی
  • طلا
  • اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت
  • سپرده سرمایه گذاری  مدت دار
  • حساب قرض الحسنه بانک
  • ضمانت نامه بانک و موسسات غیربانکی معتبر خارجی
  • سفته در صورت قبول بانک
  • اموال غیرمنقول
  • سهام شرکت ها در بورس

اهمیت ضمانت نامه بانکی

اگر چه ضمانت بانکی، پرداخت بدهی بدهکار را قبول می کند،اما سندی است
که شخص متقاضی صدور ضمانت نامه، از نظر مالی آن را تامین  میکند.
 شرایط ضمانت نامه بانکی برای واردات کالا
گمرک ایران در بخشنامه شماره 743639/97 تاریخ 22/06/97 چگونگی اخذ ضمانت نامه بانکی
برای واردات کالا و ترخیص کالای صادراتی که به آنها عوارض گمرکی تعلق میگیرد، اعلام نمود.وکیل ضمانت نامه بانکی
گمرک برای حمایت از تولید و افزایش کیفیت کسب و کار و جبران کمبود نقدینگی وارد کنندگان
و صادرکنندگان کالا، برای پرداخت حقوق گمرکی ضمانت نامه بانکی معتبر و براساس فرم مورد قبول  تعیین کرده است.وکیل بانکی
صدور ضمانت نامه بانکی در خصوص موارد ذیل در گمرک امکان پذیر است:
مواد اولیه واحد تولیدی ،ماشین الات خط تولید
قطعات کارخانجات تولیدی، شرکت دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادیCKDقطعات منفصله
دارو و مواد اولیه دارویی
لوازم پزشکی ، آزمایشگاهی ،بیمارستانی ، توانبخشی
تجهیزات مورد نیاز کارگاه معدنی
کالاهای اساسی بخش کشاورزی، شیلات


وکیل ضمانت نامه

شرط ضمانت نامه بانکی در موارد فوق  این است

که حداکثر زمان سررسید تا پانزده بهمن سال جاری باشد.
شرکت های فعال اقتصادی مجاز (AEO)برای ارائه ضمانت نامه بانکی در هر  موقع از سال
میتوانند با سررسید حداکثر یکسال، برای حقوق گمرکی درخواست کنند.
گمرک فهرست شرکت های فعال اقتصادی مجاز(AEO) را  هر سال صادر میکند.
تامین حقوق گمرکی در ترخیص قطعی کالای  وارداتی با گرفتن ضمانت نامه بانکی سه ماهه
با رعایت مفاد بخشنامه فوق قابل قبول است، به شرطی که تاریخ سررسید ضمانت نامه بانکی بعد از تاریخ پانزده بهمن سال جاری نباشد.
برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی که عوارض گمرکی به آن تعلق میگیرد،
با پرداخت ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله میتوانند کالای صادراتی را ترخیص کنند.وکیل ضمانت نامه بانکی
 

مواردی که در ضمانت نامه بانکی گمرکی باید رعایت شود- وکیل بانکی

در ضمانت نامه بانکی گمرکی باید نام شخص ضمانت گذار با صاحب کالا در اظهارنامه گمرکی یکی باشد.
براساس بخشنامه شماره 811098/96 تاریخ 03/08/96 گرفتن ضمانت نامه بانکی گمرکی
در گمرک به صورت سیستمی انجام میشود. صدور و باطل کردن ضمانت نامه بانکی در سامانه
جامع امور گمرکی (ACC)براساس بخشنامه فوق انجام میشود.
گمرک اطلاعات ضمانت نامه بانکی گمرکی گرفته  شده و اصلاحات بعدی ضمانت نامه گمرکی را 
در سیستم وب بنیاد ضمانت بانکی، ثبت و به روز رسانی  میکند.
اگر بانک، مبلغ ضمانت نامه بانکی گمرکی را در موعد سررسید آن پرداخت نکند، بخش اجرایی
گمرک در مورد وصول اصل مبلغ ضمانت نامه گمرکی ، خسارت تاخیر تادیه و تقصیر شعبه بانک
به بازرسی بانک مربوطه گزارش میدهد و  نتیجه گزارش به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام میشود،
که در مورد نپذیرفتن ضمانت نامه بانک مربوطه تصمیم گرفته شود.وکیل ضمانت نامه بانکی

 

بخش اجرایی گمرک، مجاز نیست

که مهلت ضمانت نامه بانکی گمرکی را تمدید کند .وکیل ضمانت نامه بانکی
مواردی که نیاز به تمدید مهلت باشد، براساس ضرورت و توافق سازمان گمرک ایران امکان پذیر است.
برای مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های دیگر، گرفتن ضمانت نامه بانکی ممنوع می باشد.
مسئول اجرای این دستورالعمل در هر واحد برعهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرک است.
با ابلاغ این بخشنامه کلیه بخشنامه هایی که قبل از این تاریخ در مورد ضمانت نامه های
بانکی صادر شد شامل  بخشنامه های شماره 1466553/96 تاریخ 26/12/96 
و بخشنامه شماره 186904/97  تاریخ 23/02/97 لغو میشود.  

وکیل ضمانت نامه بانکی
 
از آنجاییکه امور بانکی بخصوص درخواست ضمانت نامه بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد،
قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی  ،با وکیل امور بانکی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی 
در خصوص ضمانت نامه های بانکی  را برای شما عزیزان دارد.- وکیل ضمانت نامه بانکی

امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
شماره تماس :09381690900
وکیل ضمانت نامه بانکی
وکیل بانکی

 

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید