امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است.

وکیل امور گمرکی

وکیل امور گمرکی

29 تیر1398
وکیل امور گمرکی

 

وکیل و مشاور حقوقی امور گمرکی 


موسسه حقوقی آساک، با تشکیل گروه تخصصی امور گمرکی و استفاده از وکیل دادگستری در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی،
قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است.
ارائه مشاوره حقوقی در موضوعات و مشکلات احتمالی درباره قانون امور گمرکی ، واردات و صادرات کالا

 

‏وظایف  گمرک جمهوری اسلامی ایرانگمرک : سازمانی دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی  است، که مسئولیت اجرای قانون گمرک، وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و صادرات  و واردات ترانزیت کالا را برعهده دارد. گمرک وظیفه تطبیق واردات و صادرات  کالا را براساس قوانین وضع شده برعهده دارد.

 - هماهنگ کننده مبادی ورودی و خروجی کشور در صادرات و واردات کالا
 - نظارت بر واردات و صادرات کالا ، توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان  کالا،  برطبق قانون
 در واردات و صادرات کالا محدودیت ها و ممنوعیت ها اعمال شود.
 در صورتیکه مشخصات کالاهای وارداتی و صادراتی برطبق قانون  تطابق داشته باشد ،معافیتها و تخفیف ها به واردکننده و صادرکننده داده شود.
 عوارض و حقوق گمرکی را برطبق قانون صحیح وصول کند.
 ترخیص و تحویل کالا به صاحب آن و بررسی ترخیص و شرایط ترخیص
 کسر دریافتی را وصول  و اضافه دریافتی را به صاحب آن برگرداند.
 عبور (ترانزیت کالا)
 - نظارت و کنترل بر عبور کالا از قلمرو کشور
 - اجرای قوانین و مقررات دربازارچه‌های مرزی، مرزنشینان
 - اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبط شده
 - جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
 - اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امورگمرکی
 رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات
 شناسایی اجناس قاچاق و غیر مجاز و معرفی عاملین قاچاق به مرجع قضایی


 

جرایم کالای قاچاق


 واردات و صادرات کالا از مبادی غیرمجاز 
 پرداخت نکردن عوارض گمرکی
 رعایت نکردن تشریفات گمرکی
 کشف کالا در داخل کشور بدون رعایت تشریفات قانونی گمرک
 ظرف مهلت قانونی کالاهای خروج موقت ،از گمرک خارج نشود.
 وسایل نقلیه خروج موقت ظرف مهلت فانونی از گمرک خارج نشود.
 کالاهای محاسبه نشده ،را غیرمجاز از گمرک خارج کردن
 کالاهایی که ورود و مبادله آن ممنوع است، بعنوان کالای مجاز با اظهارنامه تقلبی وارد شود.
 به همراه  کالای مجاز، کالای اضافی که ثبت نشده، ارسال شود. 

وکیل گمرک#
 

کالای قاچاق چیست


کالاهایی هستند که فاقد یکی از اسناد مثبته گمرکی ذیل هستند،
 - پروانه ورودی گمرکی
 - قبض سپرده که به وسیله  آن کالا مرخص میشود.

 - پته مسافرتی صدور بارنامه خروج کالا ازگمرگ برای کالای مسافری تا سقف معین ارزش کالا، را پته گمرکی گویند.
سریعترین روش ترخیص کالا از گمرک بوسیله پته انجام میشود که بعد از گرفتن قبض انبار و صدور پته ،کالا ظرف چند ساعت تحویل مشتری داده میشود.
پته گمرکی، سندی است که میتوان کالا، اگر وارداتی با  بهای کمتر از هزار دلار برای اشخاص عادی و تا دوهزار دلار برای شرکت های تولیدی باشد بدون کارت بازرگانی ترخیص میشود.

 - قبض خرید کالا از گمرک
 - پته عبور داخلی
 - پروانه ترانزیت خارجی
 - پروانه کابوتاژ
 - پروانه کالای مرجوعی
 - پروانه ورود موقت
 - پروانه صدور موقت
ماده ۱۱۳ قانون گمرک موارد قاچاق گمرکی را شرح میدهد.
 - خارج نکردن وسایل نقلیه یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از گمرک
 - تحویل  ندادن کالای عبور داخلی شخصی در  مهلت مقرر بغیر از زمانی که  که خارج نشدن یا تحویل ندادن به گمرک یا ترخیص کالا از روی عمد نباشد.
 - ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
 - بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.
 - اگر خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا، بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب  براساس قانون کیفری تعقیب و مجازات  می‌شود.
 - کالای عبور خارجی که تعویض یا قسمتی از آن برداشته شود.
 - ورود یا صدور کالایی که ممنوع است با  عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار گردد. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ۱۰۸این قانون می‌شود.
 - اگر همراه کالای اظهار شده در اسناد تسلیمی به گمرک کالای اضافه نیز باشد.
 - وسایل نقلیه و کالاهایی که صادر شدن قطعی ان ممنوع یا مشروط است.
 - کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است.
 - کالایی که با استفاده از معافیت ،با دادن اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و ارائه مجوزهای جعلی به گمرک ارائه شود.
 - تعویض کالای جایگزین  که صادرات آن ممنوع شده  یا دارای ارزش کمتری از کالای صادراتی دارای پروانه
 - کالای معافی که بدون رعایت مقررات ماده 120 قانون امور گمرکی به دیگری انتقال یابد.

ماده 114- افرادی که کارت بازرگانی دارند ،در صورت ارتکاب به قاچاق کالا، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی در کمیسیون مربوطه به طور موقت یا دائم باطل میشود.
تبصره: باطل شدن کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالا طبق مقررات قبل از ابطال کارت گشایش اعتبار شده یا حمل آن شروع شده نمیشود.

ماده 115- اگر در اجرای مقررات گمرکی بخشی از محموله جز قاچاق گمرکی باشد، نگهداری و ضبط بقیه کالا یا وسیله نقلیه مجاز نیست،مگر نگهداری آن برای اثبات قاچاق و وصول جریمه ضروری باشد.

ماده 116- اصلاح و حک در صورتمجلس کشف و ضبط ، حذف یا اضافه کردن نام شخص دیگر در آن ممنوع است و در صورت ارتکاب عمد، بعنوان جعل و تزویر اسناد دولتی تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

ماده117- در صورت قاچاق میتوان به اسناد مثبته گمرکی استناد کرد.

 - پروانه ورود گمرکی
 پته گمرکی
 - قبض سپرده موجب ترخیص کالا
 - قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
 - پروانه عبور
 پروانه مرجوعی
 - پروانه ورود موقت
 - پروانه ورود موقت برای پردازش
 - پته عبور
 - پروانه کران بری (کابوتاژ)
 - پروانه صادراتی
 - پروانه صدور موقت
 - کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
 - کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک

تبصره ـ در اسناد مشخصات ذکر شده  باید با مشخصات کالا تطبیق کند و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا براساس نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده118- مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، میزان جریمه‌،روش وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مرجع  صالح، براساس قانون قاچاق امور گمرکی است.

قانون در مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز به مجازات مرتکبین به قاچاق کالا و ارز پرداخته است.


ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هر شخصی قاچاق کالا ، ارز، حمل و نگهداری آن را مرتکب شود ، علاوه برضبط کالا به جریمه نقدی محکوم میشود.
 کالای مجاز:یک تا دوبرابر ارزش کالا، جریمه نقدی میشود.
 - کالای مجاز مشروط: یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود.
 - کالای یارانه ای: دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود.
 ارز: ارز ورودی یک تا دوبرابر بهای ریالی آن جریمه نقدی و ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای آن جریمه نقدی میشود.
 
ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هرکس کالای ممنوع را قاچاق کند ،یا کالای ممنوع را نگهداری یا حمل یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا براساس ماده 23 و 24 همین قانون مجازات میشود.

1- ارزش کالا تا ده میلیون ریال : به دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود.
2- ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال :به سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود.
4- ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال:پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی و همچنین به بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود.
5- ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال : هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ،جزای نقدی و به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود.

اشخاصی که در جرم قاچاق کالا نقش داشته و همکاری کرده اند جرم آنها همان مجازات مجرم اصلی است و براساس ماده هجده و بیست و دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد میشود.اما اگر شخص در جرم شراکت نکرده و فقط وسایل جرم را مهیا کرده باشد معاون در جرم میباشد.مجازات معاون در جرم با مجازات شریک یا مباشر در جرم متفاوت است.

  در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
  در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یاشش
  در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار تا  ضربه شلاق تعزیری درجه شش  
  در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی
براساس قانون ، مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است.
در قاچاق کالا و ارز اگر عین کالا وجود نداشته باشد، متخلف باید معادل پولی کالا را پرداخت کند.

ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : اگر کالای قاچاق کشف شده، شرایط بند‌های 3و4ماده (۲۲) را داشته باشد، وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالا در صورت شرایط زیرضبط میگردد.
 - وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
 - با استناد به  سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت گردد که مالک وسیله نقلیه عمدا ، آن را برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده باشد وسیله نقلیه ضبط میگردد.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک برگردانده میشود و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.
 
ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  اگر محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب باشد  و یا توسط مالک عمدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار بگیرد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مصادره ملک مصادره میشود.
-به شرطیکه  ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد.
- اگر مرتکب قاچاق کالا، بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی او  اضافه میشود.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
 
ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرکس حیوانات وحشی، عادی ، در معرض نابودی و کمیاب ، انواع آبزیان، پرندگان شکاری و غیرشکاری و اجزای این حیوانات را بدون مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست صادر کند ،و در حین صادر کردن و خروج دستگیر شود به مجازات قاچاق کالای ممنوعه محکوم میشود.
تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگرشخص  بدون مجوز سازمان شیلات،  صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری انجام دهد، به  جرم قاچاق کالای ممنوعه، محکوم میشود.

ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرشخص (حقیقی یا حقوقی ) که  دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  رابدون انجام تشریفات قانونی، واردات و صادرات کند، ن به مجازات کالا‌های قاچاق به شرح زیر محکوم میگردد.
این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نمیباشد.

1- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالا‌های ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.
2 - اگر کالای قاچاق کشف ، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است در خصوص مجوز مصرف انسانی کالا‌های مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ده روز مهلت دارد به استعلام پاسخ دهد.
3- اگرکالای کشف شده  مذکور مجوزبهداشتی درمانی در خصوص مصرف انسانی را بگیرد، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده ۱۸این قانون خواهد شد
 در غیر این‌صورت کالای کشف شده ، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته  و به مجازات جرم قاچاق کالا ممنوع محکوم میشود.

تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.
تبصره 2- چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه  و حداکثر  سه ماه مهلت  از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.

مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

 ماده 44 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز :اگر مرتکبین قاچاق کالا و ارز ،کارمند یا مامورین دولتی باشند، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس محکوم میشوند.بررسی و رسیدگی به پرونده این اشخاص در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست.
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
 
ماده 44 دارای تبصره است
تبصره :  اگر پس از ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است ،شعبه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.این قرار پس از تایید مقام مافوق تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی میشود.
 
ماده 45: دادسرا و دادگاه تعزیرات حکومتی در مدت یکماه از زمان تحویل پرونده، رسیدگی را انجام داده و رای صادر میکنند.
مگر مواردی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. باید دلیل تاخیر در صدور رای رابه مقام مافوق گزارش کند ،اگر این گزارش را ارسال نکند به محکومیت انتظامی تا درجه سه محکوم میشود.

ماده 46 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند، جز در مواردی که در این قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
 
 
ماده 47 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز:مرجع رسیدگی کننده، رونوشتی از مدارک پرونده را به گمرک یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت ارسال، تا ارزش کالا و ارز کشف شده، برای احراز جرم قاچاق استعلام شود. زمان رسیدگی، باید به  سازمان های مذکور و متهم ابلاغ شود.سازمان ده روز مهلت دارد استعلام را پاسخ داده و نماینده حقوقی خود را برای جلسه رسیدگی معرفی کند.

ماده 48 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز:در پرونده قاچاق کالا و ارز اگر ارزش کالای قاچاق بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد، مرجع رسیدگی دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جریمه نقدی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک ،بورس اوراق بهادار، را صادر کند و مرجع باید در مدت پنج روز پاسخ استعلام را به مرجع  رسیدگی بدهد.
 
ماده 49 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز: برای نظارت قضایی در پرونده های قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس شعب تجدید نظر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پس از تائید وزیر دادگستری ازبین قضات پایه 9 پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ منصوب میشوند.
تبصره ماده 49: اگر در موارد مشابه از شعب تجدیدنظر احکام مختلف صادر شود به درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال میشود.

ماده 50 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :اگر ارزش کالای قاچاق کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رای شعبه بدوی تجدیدنظر در مورد آن قطعی است، اما در موارد دیگر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ماده 50 : در شعب تعزیرات حکومتی جهت تجدیدنظرخواهی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
 
تبصره 2- رای صادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
 
تبصره 3- رای صادر شده شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، مبنی بر برائت متهم باشد بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست.
 
ماده 51 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد براساس آیین دادرسی کیفری رفتار میشود.
 
ماده 52 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : اگر متهم قاچاق کالا و ارز برای رد اتهام به اسناد مثبته گمرکی استناد کند ده روز از تاریخ طرح پرونده در مرجع رسیدگی مهلت دارد  اصل سندرا ارائه کند. با عذر موجه با تشخیص مرجع رسیدگی کننده یک بار دیگرده روز تمدید میشود.اگر اسناد خارج از مدت تعیین شده ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.


وکیل گمرک#

وظایف سازمانی اداره کل تعزیرات حکومتی

 
 رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
 رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴
 رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی (شرکتهای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر دولتی ) مطابق تعزیرات حکومتی مصوب  مجمع تشخیص مصلحت نظام
 تجدید نظرخواهی آراء صادره
 اجرای احکام صادره


 

مرجع رسیدگی به دعاوی گمرکی کمیسیون رسیدگی به  اختلافات گمرکی ،مرجع رسیدگی به دعاوی گمرکی شامل تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از قاچاق کالا و فورس ماژور، است .
 کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل دارد.
 - ارایی که در کمیبسیون مربوطه، صادر میشود لازم الاجرا است،بغیر از اینکه  مبلغ تفاوت مورد قبول مودی و گمرک و ارزش کالا  بیش از پنجاه میلیون ریال  باشد.
 مودی بیست روز  از تاریخ ابلاغ مهلت دارد، به کمیسیون تجدید نظر مراجعه کند .
 - رای کمیسیون تجدید نظر ،قطعی است.و براساس قانون گمرک سی روز بعد از ابلاغ، مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
 براساس قانون دیوان عدالت  ادارای ،مهلت شکایت به دیوان سه ماه برای داخل ایران و شش ماه برای افراد خارج از کشور میباشد.
 

خدمات وکیل امور گمرکی موسسه حقوقی آساک


 انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات ، کالا و مسائل گمرکی
 تنظیم قرارداد و ارائه مشاوره، عاملیت و نمایندگی در کلیه امور مرتبط با حقوق گمرکی
 تشریفات گمرکی، تنظیم اظهارنامه برای  کالاهای  وارداتی و صادراتی
 صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات،حقوق و عوارض ورودی و صدوری
 صدور کالا از طریق پست،خرید کالا از خارج از کشور و قراردادهای مربوط به آن
 ترخیص کالا، آزادسازی کالاهای ضبط شده در گمرک
 امور بیمه،انبارداری و حق العمل کاری در گمرک
قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.

 بهترین وکیل امور گمرکی


 قبول وکالت در دعاوی گمرکی ، مشاوره حقوقی در اختلافات گمرکی
 امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ.
 مسائل حقوقی مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن‌ها.
 - داوری در  اختلافات ناشی از پرونده های  گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
 معرفی حق العمل کاران و کارگزاران گمرکی
 قبول کارشناسی رسمی درباره مسائل و موضوعات گمرکی.
 

مشاوره حقوقی امور گمرکی مشاوره حقوقی  در پرونده‌های گمرکی ،حل اختلافات در امور گمرکی،
 قبول پرونده‌های گمرکی، قبول وکالت پرونده‌های قاچاق کالا  درسازمان تعزیرات حکومتی
  مشاوره حقوقی قبل از شروع عملیات صادرات و واردات کالا، شرایط ترانزیت کالا، شرایط ترخیص کالا از گمرکات کشور
 معرفی کارگزار امین گمرکی
 نظارت و ارزیابی بر عملیات و عملکرد امور صادرات جهت شناخت قوت‏ ها و ضعف‏ ها و انجام اصلاحات لازم.
 مشاور ه در صادرات و واردات کالا برطبق قانون
 مشاوره و انجام طرح توجیهی جواز تأسیس صنایع.
 مشاوره در مورد  اخذ کارت بازرگانی
 مشاوره در حمل و نقل و بارگیری و تخلیه کالا،
 مشاوره در  گرفتن  مجوزهای قانونی، انجام ثبت سفارشات
 انجام امور گمرکی ، ترخیص کالا به صورت واردات قطعی و واردات موقت.
 مشاوره حقوقی  به مدیران برای هرگونه تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های صادراتی و یا توقف و رهاسازی صادرات.
 اظهارنامه صادراتی جهت واردات کالا های مجاز.
 اخذ مجوز از وزارت صنایع، بازرگانی، اداره بهداشت و تجهیزات پزشکی اداره استاندارد، معافیت های گمرکی و صادراتی.
 - پیگیری امورات گمرکی
 گشایش اعتبارات اسنادی به صورت مبادله ای جهت مشتریان خوش حساب.
 جهت مشاوره حقوقی در  صادرات و واردات، ترخیص کالا از گمرک، بصورت تلفنی یا حضوری با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.


 
خدمات وکیل  امور گمرکی موسسه حقوقی آساک

 انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات ، کالا و مسائل گمرکی
 تنظیم قرارداد و ارائه مشاوره، عاملیت و نمایندگی در کلیه امور مرتبط با حقوق گمرکی
 تشریفات گمرکی تنظیم اظهارنامه ی کالاهای وارداتی و صادراتی
 صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات،حقوق و عوارض ورودی و صدوری
 صدور کالا از طریق پست،خرید کالا از خارج از کشور و قراردادهای مربوط به آن
 ترخیص کالا،آزادسازی کالاهای ضبط شده در گمرک
 امور بیمه،انبارداری و حق العمل کاری در گمرک
 دریافت پروانه کارگزاری گمرکی وکیل امور گمرکی
 وکیل امور گمرکی میتواند در زمینه قوانین گمرک مشاوره دهد.
 در دعاوی گمرکی وکیل پایه یک دادگستری با پروانه وکالت میتواند در پرونده ورود پیدا کند.
 - وکیل امور گمرکی برای ترخیص کالا  نیاز به مجوز و پروانه کارگزاری گمرکی دارد.

وکیل گمرک#


شرایط دریافت پروانه کارگزاری گمرکی

  حداقل  سن بیست و پنج سال
 - داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از نظام وظیفه
 - نداشتن گواهی سوءپیشینه موثر کیفری
 نداشتن سابقه قاچاق در سازمان امور گمرکی
 - داشتن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته امور گمرکی و کارشناسی رشته های دیگر
 کارمند دولت نباشد
 قبولی در ازمون امور گمرکی
 کارشناسان و بازنشستگان امور گمرکی یک چهارم سهمیه پروانه کارگزاری به آنها تعلق میگیرد، اگر حداقل دوسوم خدمت آنها در سازمان امور گمرکی باشد.
قبل از هر اقدام در خصوص واردات و صادرات کالا و طرح یا دفاع از پرونده های گمرکی و قاچاق کالا و ارز با وکیل امور گمرکی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.


 
برای دریافت مشاوره تلفنی درباره امور گمرکی تماس بگیرید

         تلفن :   982140222853
                  982140223952
تلفن همراه :    09381690900
 

وکیل گمرک#

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید