نقش وکیل تعزیرات دعاوی تعزیراتی وکالت در تعزیرات حکومتی قوانین تعزیرات حکومتی وکیل در دعاوی تعزیرات وکیل تعزیرات حکومتی

وکالت در تعزیرات حکومتی

وکالت در تعزیرات حکومتی

21 فروردین1398
وکالت در تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات 

 
قبل از شروع بررسی نقش وکیل تعزیرات در دعاوی تعزیراتی و همچنین بررسی وکالت در تعزیرات حکومتی ابتدا به صورت مختصر در مورد اداره‌ی تعزیرات توضیحی ارائه می‌دهیم.
سازمان تعزیرات وظیفه‌ی بررسی دعاوی تجاری در سطح بازار را بر عهده دارد.
در ادامه جرائمی که در این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند را توضیح می‌دهیم.
گران فروشی تقریباً اولین تخلفی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی در صورتی که فروشنده‌ای جنس و یا اجناسی را به بالاتر از قیمت واقعی آن بفروشد، موظف است ما به تفاوت را به شاکی پرداخت کند و معادل ما به تفاوت نیز جریمه‌ی نقدی می‌شود که باید به سازمان تعزیرات پرداخت کند.
کم فروشی و تقلب دیگر تخلفی است که در حیطه‌ی وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.
این سازمان همچنین وظیفه‌ی کنترل بازار و جلوگیری از احتکار اخفا و امتناع از عرضه کالا و برخورد با احتکار کنندگان را دارد.
 

قوانین تعزیرات برای فروشندگان


یکی از قوانین تعزیراتی برای فروشندگان که اغلب از آن اطلاع ندارند، لزوم درج قیمت بر محصولات است و در صورتی که فروشندگان بر روی محصولات خود قیمت درج نکنند، بر خلاف قوانین عمل کرده و تخلف محسوب می‌شود.
موارد دیگری که در قوانین تعزیراتی جرم محسوب می‌شود :
  1. عدم صدور فاکتور برای مشتری
  2. عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا
  3. عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
  4. نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری توسط واحدهای صنفی
  5. فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی کالا

در سازمان تعزیرات مواردی از قبیل رسیدگی به پرونده‌های بهداشتی و درمانی و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صورتی که مورد به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای باشد، به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود.

 

نقش وکیل تعزیرات در دعاوی تعزیراتی

دعاوی تعزیراتی در سازمان تعزیرات حکومت مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رسیدگی به این دعاوی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و تا حد زیادی با طرح دعوی در دادگستری متفاوت است.
هر ساله پرونده‌های زیادی در مورد تخلف‌های فروشندگان و عرضه کنندگان کالا در شعب مختلف سازمان تعزیرات مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وجه تشابه پرونده‌های مطرح شده در دادگستری و تعزیرات، امکان داشتن وکیل برای هر دو طرف دعوی می‌باشد.
در دعاوی تعزیراتی، طرفین دعوی، شاکی و متهم می‌توان وکیل داشته باشند. وظایف وکیل تعزیرات در ادامه بیان خواهد شد.
اکثر افرادی که به هر دلیلی وارد یک دعوی در سازمان تعزیرات می‌شوند از قوانین و مقررات آگاهی لازم را ندارند.
داشتن وکیل تعزیرات در روند رسیدگی پرونده می‌تواند کمک زیادی به رسیدگی بهتر و سریع‌تر پیش رفتن روند پرونده می‌کند.
وکیل تعزیرات از سردرگمی و به وجود آمدن مشکلات بر اثر ناآگاهی طرفین، جلوگیری می‌کند.
این ناآگاهی از قوانین در موارد بسیاری موجب خسارات مالی زیاد و گاهاً جبران ناپذیری به طرفین دعوی، در روند رسیدگی پرونده می‌شود.
در برخی دعاوی تعزیرات ایرادات شکلی و یا ماهوی وجود دارد که وکیل تعزیرات می‌تواند با مطرح کردن آن‌ها روند رسیدگی به پرونده را در مسیر درست هدایت کند.
در برخی موارد وجود ایراد و اشکال در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، ایراد به جزمی نبودن دعوی، ایراد مرور زمان، ایراد رد دادرس می‌تواند به صورت کلی بر روند رسیدگی پرونده تأثیرگذار باشد و گاهاً موجب مختومه شدن پرونده خواهد شد.

وظایف و شرایط وکیل تعزیرات برای قبول وکالت در تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات به صورت تخصصی وکالت در تعزیرات حکومتی را بر عهده می‌گیرد.
وکالت در تعزیرات حکومتی تا حد زیادی با وکالت در دادگستری و دادگاه انقلاب متفاوت است و این بدین معنی است که الزاماً هر وکیل دادگستری نمی‌توان به عنوان وکیل تعزیرات، وکالت در تعزیرات حکومتی را قبول کند.
به عبارت دیگر وکالت دعاوی تعزیرات با دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی جزایی، چه از لحاظ قوانین و چه از لحاظ شرایط رسیدگی متفاوت است.
وکیل تعزیرات باید علاوه بر قانون مجازات اسلامی از قوانین و مقررات دیگری مانند قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون امور گمرکی، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، قانون تعزیرات حکومتی، آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، اطلاعات کامل داشته باشد.
 
در صورت مواجه شدن با مشکلات تعزیراتی و نیاز به وکیل تعزیرات یا مشاوره حقوقی برای امور تعزیراتی خود با تماس بگیرید.

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید