وکیل امور مالیاتی

وکیل امور مالیاتی

10 مهر1398
وکیل امور مالیاتی

وکیل مالیات, وکیل امور مالیات, وکیل مالیاتی, 09023589119

 

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید


وکیل امور مالیاتی

 
وکیل امور مالیاتی در حوزه مالیات به اشخاص حقیقی و حقوقی که مودیان مالیاتی هستند و نسبت به میزان مالیات و موارد مشابه مالیاتی شکایت دارند، کمک می کند.
وکیل امور مالیاتی، وکیلی است که تجربه و تسلط کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی کشور دارد.
اطلاع کامل بر قوانین مالیاتی، رویه های مرسوم در ادارات مالیات، تکالیف و وظایف قانونی و عرفی مودیان از مواردی هستند، که وکیل امور مالیاتی را از وکلای دیگر در حوزه های دیگر حقوقی در زمینه مالیاتی  برتر می کند. تسلط کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی کشور از خصوصیات بارز بهترین وکیل امور مالیاتی می باشد.
برای اینکه با مشکلات مالیاتی روبرو نشوید، قبل از انجام هر اقدام در خصوص پرونده های مالیاتی با وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.
یکی از دلایل افزایش پرونده های مالیاتی بدلیل عدم اگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد قوانین و مقررات مالیاتی است.
وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی آساک در پرونده های مالیاتی در کنار شماست.

 
وکیل امور مالیات


وظایف وکیل امور مالیاتی

 
 • مشاوره و وکالت در پرونده های مالیاتی مطرح شده در هیئت های
 • حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و تجدید نظر شورای عالی مالیاتی
 • مشاوره در خصوص تمکین اعتراض مسالحه و تقسیط پرونده های مالیاتی
 • تهیه و تنظیم لایحه های حقوقی در مورد آرای صادرشده در پرونده های جرایم مالیاتی

وکیل امور مالیاتی- وکیل امور مالیات- وکیل مالیات
 
مالیات:
 
مردم برای ادره امور کشور و تامین کردن کالا و خدمات عمومی مبالغ پول یا مال را براساس قانون هرکشور، به دولت پرداخت میکنند، که به آن مالیات می گویند.
مالیات براساس قانون اساسی اصل پنجاه و یک به وسیله قانون وضع می شود و کلیه معافیت ها و بخشودگی و تخفیفات مالیاتی براساس قانون امور مالیاتی مشخص می شود.

 
وکیل امور مالیاتی
مالیات بر دونوع است مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 
مالیات مستقیم

مالیات هایی که مستقیم از دارایی یا درآمد اشخاص وصول می شود.
 • مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
 • مالیات بردارایی و مالیات بردرآمد
 
مالیات غیرمستقیم
 
 • حقوق و عوارض گمرکی
 • مالیات بر معاملات و مالیات بر مصرف و ارزش افزوده
 

انواع مالیات- وکیل مالیات

 
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالـیات برحقوق، مالیات بر ارث
 • مالیـات فصلی، مالیات بر درآمد
 • مالیات مشاغل، مالیـات عملکرد
 • مالیات بر ارث

ورثه شخص متوفی بعد ازگرفتن گواهی  انحصار وراثت و مشخص شدن وراث، یکسال از تاریخ فوت شخص، مهلت دارند، به  اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و اظهارنامه مالیاتی در مورد اموال متوفی، بدهی ها دارایی ها ، هزینه کفن و دفن  و .... را درج کنند.


وکیل مالیاتی
اظهارنامه مالیات بر ارث

بعد از اینکه اموال و دارایی های متوفی بررسی شد، مبلغ مالیاتی مشخص، و هریک از وراث باید نسبت به سهم الارث خود باید مالیات را پرداخت کنند. براساس قانون امور مالیاتی ،هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی در خصوص اموال متوفی بعد از پرداخت مالیات بر ارث قابل انجام است. یکی از  موارد اصلی برای تنظیم سند رسمی که جزء اموال متوفی می باشد، این است که مالیات بر ارث آن پرداخت شود.
  

مالیات سپرده های بانکی در سال ۹۷

 
به سپرده بانکی شخص متوفی مالیات بر ارث از سال 1395 تا این زمان سه درصد می باشد.
به سپرده بانکی شخص متوفی قبل از سال 1395 و اشخاصی که قبل از سال 1395 فوت کردند هشتاد درصد سپرده بانکی معاف از مالیات است و از بیست درصد مبلغ سپرده مالیات بر ارث بر اساس موارد ذیل دریافت می شود.

 
 • سپرده بانکی شخص متوفی تا پنج میلیون ریال باشد، پانزده در صد مالیات بر ارث محاسبه می شود.
 • سپرده بانکی شخص متوفی از مبلغ پنج تا بیست میلیون ریال باشد،  بیست  در صد مالیات بر ارث محاسبه می شود.
 • سپرده بانکی شخص متوفی از مبلغ بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد، سی  در صد مالیات بر ارث  محاسبه می شود.
 • سپرده بانکی شخص متوفی از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا باشد، سی و پنج درصد مالیات بر ارث محاسبه می شود.
 


مالیات بر ارث ملک مسکونی


در مورد املاک، هفت ونیم درصد قیمت منطقه ای ملک به ان مالیات تعلق می گیرد.
در مورد املاک تجاری، اداری، صنعتی با نظر کارشناس مالیاتی سه درصد قیمت ارزیابی شده مالیات تعلق می گیرد.

 

مالیات بر ارث پول نقد


در مورد مبالغ نقدی که در منزل شخص متوفی باشد امکان شناسایی بوسیله دولت وجود ندارد و می توانند وراث مالیات مبلغ نقدی را پرداخت نکنند.
اگر  مبالغ نقدی متوفی در صندوق امنیت دولتی یا خصوصی باشد ده درصد مبلغ به ان مالیات تعلق می گیرد.

 

وراث براساس  قانون مالیاتهای مستقیم

 

پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد از وراث طبقه اول هستند.
اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها از وراث طبقه دوم هستند.
عمو، عمه، دایی، خاله وفرزندان  آنهااز وراث طبقه سوم هستند.
اگر یک نفر از هر طبقه وراث زنده باشد، دیگر طبقات وراث به انها ارث تعلق نمی گیرد.
در خصوص میزان مالیات بر ارث در قانون فعلی، براساس میزان ترکه متوفی تفاوت دارد.
نرخ مالیات بر ارث براساس اینکه  وراث متوفی در چه طبقه  ارث هستند تفاوت دارد.
به وراثی که  در طبقه ارثی نزدیکتر به متوفی هستند مالیات بیشتر و به وراثی که در طبقه ارثی دورتر هستند مالیات کمتر تعلق می گیرد.
وراث طبقه اول در پرداخت مالیات بر ارث تا سی میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف می شوند.


وکیل امور مالیات
جرم مالیاتی
 

در جامعه دو گروه مودی مالیاتی هستند که گروهی به موقع و براساس قانون امور مالیاتی مالیات را پرداخت می کنند و عده ای از مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات فرار می کنند یا از پرداخت مبلغ واقعی مالیات خودداری می کنند.
قانون برای این عده از مودیان جرایم مالیاتی مشخص و برای مرتکبین ضمانت کیفری تعیین نموده است.
جرایم مالیاتی یکی از تخلفات در حقوق کیفری مالی است.

 

انواع جرایم مالیاتی

 

تاخیر در تسلیم اظهارنامه
تاخیر یا عدم پرداخت مالیات
قصور در اعلام در آمد یا معاملات مشمول مالیات
اظهار خلاف واقع در اعلام مالیات یا بی مبالاتی به قصد تقلب
گواهی کذب یا تبانی به قصد تقلب

 

مجازات جرم مالیاتی
 
مرتکب جرم  مالیاتی به مجازات درجه شش محکوم می شود.
براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات های درجه شش شامل:
 • مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال
 • جریمه نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
 • بیش از شش ماه تا پنج سال از حقوق اجتماعی محروم شدن
 • ممنوع شدن حداکثر تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی

TAX LAWYER
چگونگی رسیدگی به جرم مالیاتی

طرح دعوا در مورد اعلام جرم مالیاتی بوسیله دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع قانونی انجام می شود.

 
مرجع صالح رسیدگی به جرم مالیاتی
 
رسیدگی به جرایم مالیاتی در دادگاه انجام می شود.
 در صورت اختلاف در نحوه پرداخت و محاسبه مالیات بین مودی مالیاتی و اداره مالیات براساس ماده 244
قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 هیات حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح  رسیدگی به اختلافات مالیاتی است. بعضی از  آراهای  قطعی و  و بعضی در دو  مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی می گردند.

 
ماده ی ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم
 
زمانی که برگه تشخیص مالیات صادر و به مودی مالیاتی ابلاغ گردد، سی روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد نسبت به آن اعتراض کند.
درخواست مودی در دفتر ثبت و در صورت داشتن دلایل و مستندات کافی و قانونی  باشد نظر را به مودی اعلام می کند. اگر دلایل و مستندات برای تعدیل در آمد کافی نباشد، مراتب ظهر برگ تشخیص، انعکاس و با امضای مسئول مالیاتی و مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی فرستاده می شود.


 


برگ تشخیص مالیات

 
برگه ای که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای مودی به طور صریح براساس ماخذ صحیح و براساس دلایل درآن قید می گردد.
 سند مثبته: وکالتنامه، کپی شناسنامه ولی و مودی ،گواهی حصر وراثت، قیم نامه، آخرین تغییرات شرکت می باشد.
برای اعتراض به دعوای مالیاتی براساس ماده 170 قانون مالیات های مستقیم باید به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کرد.

 
شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی
 
براساس ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی مودی سی روز از تاریخ اعتراض مهلت دارد.
اعتراض باید بصورت کتبی به اداره امور مالیاتی داده شود.
براساس رای شماره 30/04/19473 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی معترض باید اعتراض خود را به حوزه مالیاتی که برگ تشخیص مالیات صادرشده  تقدیم کند.
اگر مودی اعتراض خود را به جای حوزه مالیاتی به مرجع دیگر اعلام کند میزان درآمد تعیین شده در برگ تشخیص قطعی  برگ مالیاتی صادر می شود.
هیات حل اختلاف مرجع صالح رسیدگی به موارد ذیل است:
براساس ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مرجع صالح  رسیدگی، شکایت از اقدامات اجرایی و مطالبات دولت از شخص حقیقی و حقوقی، خارج از نوبت به شکایت رسیدگی  و رای صادر می شود. رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.
رسیدگی به اختلاف مالیاتهای غیرمستقیم ( قانون مالیات بر ارزش افزوده ) در صورتی که مطالبه قانونی نباشد براساس رای شماره 1389/5/11-179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مربوط به عوارض کالا و خدمات.

tax lawyer

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
 
براساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا می باشد و بیست روز مهلت برای اعتراض کتبی وجود دارد.
 

مالیات بر ارزش افزوده:

 
وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم مثل ماده ی ۲۱۶ نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است.
در نتیجه رایی که هیات حل اختلاف در این خصوص صادر می شود قابل اعتراض در هیات تجدید نظر می باشد.

 
جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳
 
ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده:مودیان مالیاتی در صورت عدم انجام تکایف قانونی علاوه بر پرداخت  مالیات و جریمه تاخیر به شرح ذیل جریمه می شوند.
اگر مودی در مهلت مقرر ثبت نام نکند معادل هفتاد و پنج درصد مالیات تعلق گرفته تا زمان ثبت نام جریمه می شود.
اگر صورتحساب را صادر نکند معادل یک برابر مالیات تعاق گرفته جریمه می شود.
اگر قیمت صحیح را در صورتحساب  قید نکند، معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات تعلق گرفته، جریمه می شود.
اگر اطلاعات صورتحساب را بر اساس نمونه اعلام شده تکمیل نکند، معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه می شود.
اگر اظهارنامه را از تاریخ ثبت نام بعد از آن تسلیم کند؛ معادل پنجاه درصد مالیا ت تعلق گرفته، جریمه می شود.
اگر دفتر یا اسناد و مدارک را براساس مورد ارائه نکند معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه می شود.

 
ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 
در صورت تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این قانون  به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر، جریمه می شود. از آنجایی که انجام امور مالیاتی شرکت ها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل و مشاور مالیاتی گروه حقوقی آساک مشورت نمائید.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید با گروه حقوقی آساک تماس بگیرید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد.
 

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://t.me/asaklaw
 

 اینستاگرام
 https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en 
مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید