وکیل امور مالیاتی, وکیل امور مالیات, وکیل مالیات, وکیل مالیاتی

وکیل امور مالیاتی

وکیل امور مالیاتی

10 مهر1398
وکیل امور مالیاتی

وکیل امور مالیاتی

وکیل امور مالیاتی در حوزه مالیات به اشخاص حقیقی و حقوقی که مودیان مالیاتی هستند
و نسبت به میزان مالیات و موارد مشابه مالیاتی شکایت دارند، کمک میکند.
وکیل امور مالیاتی، وکیلی است که تجربه و تسلط کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی کشور دارد .
اطلاع کامل بر قوانین مالیاتی، رویه های مرسوم در ادارات مالیات،
تکالیف و وظایف قانونی و عرفی مودیان از مواردی هستند، که وکیل امور مالیاتی را از وکلای دیگر
در حوزه های دیگر حقوقی در زمینه مالیاتی  برتر میکند. تسلط کامل بر
قوانین و مقررات مالیاتی کشور از خصوصیات بارز بهترین وکیل امور مالیاتی میباشد.- وکیل امور مالیات
 
برای اینکه با مشکلات مالیاتی روبرو نشوید، قبل از انجام هر اقدام در خصوص
پرونده های مالیاتی با وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی اساک مشورت نمائید.
یکی از دلایل افزایش پرونده های مالیاتی بدلیل عدم اگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی
در مورد قوانین و مقررات مالیاتی است.
وکیل امور مالیاتی گروه حقوقی اساک در پرونده های مالیاتی در کنار شماست- وکیل مالیات
 
وکیل امور مالیات

وظایف وکیل امور مالیاتی- وکیل مالیات

 • مشاوره و وکالت در پرونده های مالیاتی مطرح شده در هیئت های
 • حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و تجدید نظر شورای عالی مالیاتی
 • مشاوره در خصوص تمکین اعتراض مسالحه و تقسیط پرونده های مالیاتی
 • تهیه و تنظیم لایحه های حقوقی در مورد آرای صادرشده در پرونده های جرایم مالیاتی

وکیل امور مالیاتی- وکیل امور مالیات- وکیل مالیات

مالیات:مردم برای ادره امور کشور و تامین کردن کالا و خدمات عمومی مبالغ پول یا مال
را براساس قانون هرکشور، به دولت پرداخت میکنند، که به آن مالیات میگویند.
مالیات براساس قانون اساسی اصل پنجاه و یک به وسیله قانون وضع میشود
و کلیه معافیت ها و بخشودگی و تخفیفات مالیاتی براساس قانون امور مالیاتی مشخص میشود.
 
مالیات بر دونوع است مالیات مستقیم و غیرمستقیم

 
 1. مالیات مستقیم
 2. مالیاتهایی که مستقیم از دارایی یا درآمد اشخاص وصول میشود.
 3. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض
 4. مالیات بردارایی و مالیات بردرآمد

مالیات غیرمستقیم
 • حقوق و عوارض گمرکی
 • مالیات بر معاملات و مالیات بر مصرف و ارزش افزوده
 وکیل مالیات, وکیل امور مالیات

انواع مالیات- وکیل مالیات

 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالـیات برحقوق ، مالیات بر ارث
 • مالیـات فصلی ،مالیات بر درآمد
 • مالیات مشاغل ،مالیـات عملکرد
 • مالیات بر ارث

ورثه شخص متوفی بعد ازگرفتن گواهی  انحصار وراثت و مشخص شدن وراث،
یکسال از تاریخ فوت شخص، مهلت دارند، به  اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه
و اظهارنامه مالیاتی در مورد اموال متوفی، بدهی ها دارایی ها ، هزینه کفن و دفن  و .... را درج کنند- وکیل امور مالیاتی-وکیل امور مالیات
 
اظهارنامه مالیات بر ارث

بعد از اینکه اموال و دارایی های متوفی بررسی شد ، مبلغ مالیاتی مشخص، و هریک از وراث باید نسبت   به سهم الارث خود باید مالیات را پرداخت کنند.
 
براساس قانون امور مالیاتی ،هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی در خصوص اموال متوفی بعد از پرداخت مالیات بر ارث قابل انجام است .
 
یکی از  موارد اصلی برای تنظیم سند رسمی که جزء اموال متوفی می باشد، این است که مالیات بر ارث آن پرداخت شود.

  

مالیات سپرده های بانکی در سال ۹۷- وکیل مالیات

به سپرده بانکی شخص متوفی مالیات بر ارث از سال 1395 تا این زمان سه درصد می باشد.
به سپرده بانکی شخص متوفی قبل از سال 1395 و اشخاصی که قبل از سال 1395 فوت کردند
هشتاد درصد سپرده بانکی معاف از مالیات است و از بیست درصد مبلغ سپرده مالیات بر ارث براساس موارد ذیل دریافت میشود.
 
سپرده بانکی شخص متوفی  تا پنج میلیون ریال باشد ، پانزده در صد مالیات بر ارث محاسبه میشود.
سپرده بانکی شخص متوفی  ازمبلغ پنج تا بیست میلیون ریال باشد،  بیست  در صد مالیات بر ارث محاسبه میشود.
سپرده بانکی شخص متوفی   از مبلغ بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد ، سی  در صد مالیات بر ارث  محاسبه میشود.
سپرده بانکی شخص متوفی از  مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا باشد، سی و پنج درصد مالیات بر ارث محاسبه میشود.

مالیات بر ارث ملک مسکونی
در مورد املاک، هفت ونیم درصد قیمت منطقه ای ملک به ان مالیات تعلق میگیرد.
در مورد املاک تجاری، اداری، صنعتی با نظر کارشناس مالیاتی سه درصد قیمت ارزیابی شده مالیات تعلق میگیرد.
 
مالیات بر ارث پول نقد
در مورد مبالغ نقدی که در منزل شخص متوفی باشد امکان شناسایی بوسیله دولت وجود ندارد و میتوانند وراث مالیات مبلغ نقدی را پرداخت نکنند.
اگر  مبالغ نقدی متوفی در صندوق امنت دولتی یا خصوصی باشد ده درصد مبلغ به ان مالیات تعلق میگیرد.
 

وراث براساس  قانون مالیاتهای مستقیم- وکیل مالیات

پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد از وراث طبقه اول هستند.
اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها از وراث طبقه دوم هستند.
عمو، عمه، دایی، خاله وفرزندان  آنهااز وراث طبقه سوم هستند.
اگر یک نفر از هر طبقه وراث زنده باشد ،دیگر طبقات وراث به انها ارث تعلق نمیگیرد.
در خصوص میزان مالیات بر ارث در قانون فعلی ، براساس میزان ترکه متوفی تفاوت دارد.
نرخ مالیات بر ارث براساس اینکه  وراث متوفی در چه طبقه  ارث هستند تفاوت دارد.
به وراثی که  در طبقه ارثی نزدیکتر به متوفی هستند مالیات بیشتر و به وراثی که در طبقه ارثی دورتر هستند مالیات کمتر تعلق میگیرد.
وراث طبقه اول در پرداخت مالیات بر ارث تا سی میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف میشوند.
 
جرم مالیاتی(وکیل امور مالیاتی )
در جامعه دو گروه مودی مالیاتی هستند که گروهی به موقع و براساس قانون امور مالیاتی مالیات را پرداخت میکنند
و عده ای از مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات فرار میکنند یا از پرداخت مبلغ واقعی مالیات خودداری میکنند.
قانون برای این عده از مودیان جرایم مالیاتی  مشخص و برای مرتکبین ضمانت کیفری تعیین نموده است.
جرایم مالیاتی یکی از تخلفات در حقوق کیفری مالی است.
 
وکیل مالیات, وکیل امور مالیات

انواع جرایم مالیاتی

تاخیر در تسلیم اظهارنامه
تاخیر یا عدم پرداخت مالیات
قصور در اعلام در آمد یا معاملات مشمول مالیات
اظهار خلاف واقع در اعلام مالیات یا بی مبالاتی به قصد تقلب
گواهی کذب یا تبانی به قصد تقلب
وکیل مالیات
 
مجازات جرم مالیاتی- وکیل مالیات
مرتکب جرم  مالیاتی به مجازات درجه شش محکوم میشود.
براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات های درجه شش شامل :
مجازات حبس بیش از شش ماه تا دوسال
جریمه نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
بیش از شش ماه تا پنج سال از حقوق اجتماعی محروم شدن
ممنوع شدن حداکثر تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 
چگونگی رسیدگی به جرم مالیاتی

طرح دعوا در مورد اعلام جرم مالیاتی بوسیله دادستان انتظامی مالیاتی و مرجع قانونی انجام میشود.

مرجع صالح رسیدگی به جرم مالیاتی
رسیدگی به جرایم مالیاتی در دادگاه انجام میشود.
 در صورت اختلاف  در نحوه پرداخت و محاسبه مالیات بین مودی مالیاتی و اداره مالیات براساس ماده 244
قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 هیات حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح  رسیدگی به اختلافات مالیاتی است.

بعضی از  آراهای  قطعی و  و بعضی در دو  مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی میگردند.
ماده ی ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم
زمانی که برگه تشخیص مالیات صادر و به مودی مالیاتی ابلاغ گردد، سی روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد نسبت به آن اعتراض کند.
درخواست مودی در دفتر ثبت و در صورت داشتن دلایل و مستندات کافی و قانونی  باشد نظر را به مودی اعلام میکند
اگر دلایل و مستندات برای تعدیل در آمد کافی نباشد، مراتب ظهر برگ تشخیص، انعکاس و با امضای
مسئول مالیاتی و مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی فرستاده میشود.
وکیل مالیات
وکیل امور مالیاتی

برگ تشخیص مالیات

برگه ای که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای مودی به طور صریح براساس ماخذ صحیح ، و براساس دلایل درآن قید میگردد.
 سند مثبته : وکالتنامه، کپی شناسنامه ولی و مودی ،گواهی حصر وراثت ،قیم نامه ،آخرین تغییرات شرکت  میباشد.
برای  اعتراض به دعوای مالیاتی براساس ماده 170 قانون مالیات های مستقیم باید به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کرد.
 
شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی
براساس ماده 238 قانون مالیات های مستقیم ، شرایط پذیرش اعتراض به اختلاف مالیاتی
مودی سی روز از تاریخ اعتراض مهلت دارد.
اعتراض باید بصورت کتبی به اداره امور مالیاتی داده شود.
براساس رای شماره 30/04/19473 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی معترض باید
اعتراض خود را به حوزه مالیاتی که برگ تشخیص مالیات  صادرشده  تقدیم کند.
اگر مودی اعتراض خود را به جای حوزه مالیاتی به مرجع دیگر اعلام کند میزان درآمد
تعیین شده در برگ تشخیص قطعی  برگ مالیاتی صادر میشود.

هیات حل اختلاف مرجع صالح رسیدگی به موارد ذیل است
براساس ماده 216 قانون مالیات های مستقیم ، مرجع صالح  رسیدگی ،شکایت از اقدامات اجرایی و مطالبات دولت از شخص حقیقی و حقوقی ،خارج از نوبت به شکایت رسیدگی  و رای صادر میشود. رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.
رسیدگی به اختلاف مالیاتهای غیرمستقیم ( قانون مالیات بر ارزش افزوده ) در صورتیکه مطالبه قانونی نباشد
براساس رای شماره 1389/5/11-179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  رسیدگی به شکایت مربوط به عوارض کالا و خدمات
 
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
براساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم ، آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی،
قطعی و لازم الاجرا میباشد و بیست روز مهلت برای اعتراض کتبی وجود دارد.

مالیات بر ارزش افزوده :
وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم مثل
ماده ی ۲۱۶ نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری است.
در نتیجه رایی که هیات حل اختلاف در این خصوص صادر می شود قابل اعتراض در هیات تجدید نظر می باشد .
 
جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده:مودیان مالیاتی در صورت عدم انجام تکایف قانونی علاوه بر پرداخت  مالیات و جریمه تاخیر به شرح ذیل جریمه میشوند.
اگر مودی در مهلت مقرر ثبت نام نکند معادل هفتاد و پنج درصد  مالیات تعلق گرفته تا زمان ثبت نام جریمه میشود.
اگر صورتحساب را صادر نکند معادل یک برابر مالیات تعاق گرفته جریمه میشود.
اگر قیمت صحیح را در صورتحساب  قید نکند، معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود.
اگر اطلاعات صورتحساب را بر اساس نمونه اعلام شده تکمیل نکند، معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود.
اگر اظهارنامه را از تاریخ ثبت نام بعد از آن تسلیم کند؛ معادل پنجاه درصد مالیا ت تعلق گرفته ،جریمه میشود.
اگر دفتر یا اسناد و مدارک را براساس مورد ارائه نکند معادل بیست و پنج درصد مالیات تعلق گرفته، جریمه میشود.


وکیل امور مالیاتی

ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده- وکیل امور مالیاتی

 
در صورت تاخیر در پرداخت مالیات موضوع این قانون  به میزان دودرصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر، جریمه میشود.
 
از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد
قبل از هر اقدام قانونی در امور مالیاتی با وکیل و مشاور مالیاتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور مالیاتی دارید
با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امور مالیاتی و
همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های مالیاتی  را برای عزیزان دارد،
وکیل مالیات
وکیل امور مالیات

مدیرمسئول:فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

 شماره تماس :09381690900 
 

 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید