و برای ثبت شرکتهای مختلف، مدارک مختلفی لازم است بهتر است قبل از ثبت و راه اندازی شرکت با وکیل امور شرکتهای موسسه حقوقی آساک مشورت کنید. در این مقاله در مورد انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت و هرآنچه در مورد امور حقوقی شرکتها است، میپردازیم.

وکیل امور شرکتها

وکیل امور شرکتها

24 تیر1398
وکیل امور شرکتها

 


وکیل امور شرکتها موسسه حقوقی آساک


کسب و کار با راه اندازی شرکت آغاز میشود و اولین مرحله برای راه اندازی شرکت ثبت شرکت میباشد.
شرکت ها انواع مختلفی دارند و هر شرکت دارای قوانین خاصی میباشد.و برای ثبت شرکتهای مختلف، مدارک مختلفی لازم است.
بهتر است قبل از ثبت و راه اندازی شرکت با وکیل امور شرکتهای موسسه حقوقی آساک مشورت کنید.
در این مقاله در مورد انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت و هر آنچه در مورد امور حقوقی شرکتها است می پردازیم.

انواع شرکت ها در ایران - شرکت با مسئولیت محدود
 - شرکت با مسولیت محدود با شراکت دو یا چندنفر و با هدف انجام امور تجاری تاسیس میگردد.
 - هرسهامدار فقط به میزان سرمایه  خود در شرکت در بدهی و تعهدات شرکت سهیم است.
 - با مشارکت دونفر قابل ثبت است
 - از نام هیچ یک از شرکا نباید در نام  شرکت استفاده شود.
 - در کنار نام اصلی شرکت، عبارت با مسئولیت محدود ذکر میشود.
 - حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، یک میلیون ریال است افزایش سرمایه اختیاری است.
 - مبلغ کل سرمایه به مدیرعامل شرکت داده میشودو باید نسبت به مبلغ داده شده اقرار کند.
 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است.
 - مدیر این شرکتها از بین شرکا یا خارج برای مدت نامحدود انتخاب میشوند
 - مدت زمان مدیریت مدیر شرکت را میتوان در اساسنامه شرکت ذکر کرد.
 - تقسیم سود شرکت براساس سهم سرمایه هر یک از شرکا است.
 - حق رای هر یک از شرکا براساس سهم سرمایه آنهاست.
 - مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
 - فرم‌های تکمیل‌شده تقاضانامه‌ ثبت شرکت که در سایت اصلی ثبت شرکت وجود دارد.
 - پرداخت هزینه های لازم
 - دوجلد اساسنامه شرکت که تمام صفحات، امضا سهامداران باشد.
 - دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت مدیره با امضای  مدیران منتخب مجمع
 - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل  همه سهامداران اگر‌ مدیرعامل فردی خارج از اعضای هیئت‌ مدیره باشد، ارائه‌ مدارک او الزامی است.
   برابر اصل مدارک در مرجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی انجام میشود.
 -  فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 - گواهی عدم سوءپیشینه.
 - ارائه‌ی تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن اگر سهامداران و اعضای هیئت مدیره‌ شرکت اشخاص حقوقی باشند، باید معرفی‌نامه نمایندگان داشته باشند.
 - تأییدیه‌ هیئت مدیره‌ اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن شرکت.
 - در صورتیکه بخشی از سرمایه‌ شرکت، غیر نقدی یعنی اموال منقول و غیرمنقول باشد، ارائه‌ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و اگر اموال غیر منقول سرمایه‌ شرکت باشند، ارائه‌ی مستندات مربوطه ضروری است.


 

شرکت‌‌ سهامی - شرکتی که سرمایه‌ی آن‌ به سهام تقسیم می‌شود
 - مسئولیت هر یک از صاحبان سهام تنها به مبلغ اسمی سهام او محدود میگردد.
 - سهام در حکم مال منقول است و  حقوق مالی محاسبه میشود و به‌ صورت قهری (به حکم قانون) یا قراردادی می‌تواند به شخص دیگر منتقل شود.
شرکت‌های سهامی  به خاص و عام تقسیم می‌شوند.

 

شرکت سهامی خاص - شرکت سهامی خاص، شرکت‌ سهامی است، که تمام سرمایه‌ی آن بوسیله  مؤسسان و در هنگام تأسیس شرکت تأمین می‌شود.
 - تعداد سهامداران شرکت حداقل ۳ نفر است.
 - حداقل سرمایه‌ی لازم برای تأسیس شرکت ، مبلغ یک میلیون ریال است
 - افزایش دادن سرمایه در شرکت سهامی خاص اختیاری است. این مبلغ به سهام مساوی تقسیم می‌شود.
 - تعداد اعضای هیئت مدیره‌ شرکت سهامی خاص نباید کمتر از ۳ نفر باشند.
 - در شرکت‌های سهامی خاص، حداقل سی و پنج درصد سرمایه نقدی، در یکی از شعب بانک به امانت گذاشته و سند آن ارائه میگردد.
 - شصت و پنج درصد باقیمانده از سرمایه شرکت باید در تعهد سهامداران باشد.
 - انتخاب بازرس اصل و علی‌البدل در شرکت‌های سهامی خاص اجباری است.
 - بازرس :فردی که  وظیفه‌ نظارت بر اعمال و تصمیم‌ گیری مدیران را بر عهده دارد.
 - بازرس علی‌البدل نیز یک بازرس جایگزین است که در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط بازرس اصلی، وظایف او را انجام می‌دهد.
 - مدت مدیریت در شرکت‌  سهامی خاص حداکثر دو سال و قابل تمدید است.
 - مدیران شرکت از میان سهامداران انتخاب میشوند.
 - مدیران باید تعداد سهام وثیقه‌ی مقررشده در اساسنامه‌ی شرکت را تهیه و به صندوق شرکت بدهند.
 - انتخاب روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های دعوت شرکت، اجباری است.
 - سود به نسبت تعداد سهام سهامداران تقسیم‌ می‌شود.
 - حق رأی نیز به تعداد سهام هر فرد در شرکت بستگی دارد.

 

مدارک لازم ثبت شرکت سهامی خاص - دو نسخه فرم اظهارنامه و اساسنامه تکمیل‌ شده به همراه امضای مؤسسین شرکت.
 - تکمیل فرم تعیین نام همراه با فهرستی از نام‌های پیشنهادی به ترتیب اولویت.
 - پرداخت هزینه‌های مربوطه و ارائه‌ی فیش بانکی
 - در مواردی که نیاز به ثبت مجوز باشد، باید اصل مجوز لازم اخذ و ارائه شود.
 - فتوکپی برابر اصل صفحه‌ی اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان شرکت.
 - گواهی عدم سوءپیشینه‌ی برای تمام اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین
 - نسخه از صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان همراه با امضای آن‌ها.
 - نسخه صورت‌جلسه هیئت مدیره که تمامی اعضا آن را امضا کرده‌اند.
 - اگر ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود، ارائه‌ ی اصل وکالتنامه‌ وکیل دادگستری ضروری است.
 

شرکت‌‌ سهامی عام - شرکت‌ سهامی که قسمتی از سرمایه‌ی آن توسط فروش سهام به افرادی غیر از مؤسسان شرکت تأمین می‌شود.
 -اعضای هیئت مدیره در شرکت‌ سهامی عام از میان سهامداران انتخاب می‌شوند و نباید ممنوعیت قانونی برای تجارت داشته باشند.
 - تعداد اعضای شرکت حداقل ۳ نفر است.
 - مدت‌ زمان مدیریت در این شرکت  حداکثر ۲ سال است و قابل  تمدید است. اعضای هیئت مدیره یا هریک از مدیران توسط مجمع عمومی عادی میتوانند عزل گردند.
 - برای مدیریت شرکت، اشخاص حقوقی میتوانند انتخاب شوند و باید یک نفر را به‌عنوان نماینده‌ی دائمی خود انتخاب کنند. اعضای علی‌البدل در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط، جای مدیران را میگیرند.
 - اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه‌ رئیس و نایب رئیس شرکت را انتخاب میکنند.
 - در نامگذاری  شرکت سهامی عام، عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله اورده میشود.
 

مدارک لازم ثبت شرکت سهامی عام

 - دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی که توسط تمام مؤسسان امضا شده باشد.
 - پذیره‌ نویسی یک عمل خصوصی است که فرد متقاضی تعهد می‌کند که قسمتی از سرمایه‌ی شرکت را با پرداخت کردن مبلغ تعیین‌شده تأمین کند.
 - اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی توسط شرکت در روزنامه‌ها آگهی می‌شود و در بانکی که تعهد سهام نزد آن انجام می‌شود نیز در معرض دید  اشخاص  قرار می‌گیرد.
 - افراد متقاضی باید در مدت‌زمان تعیین‌شده به بانک مراجعه و بعد از پرداخت مبلغ به‌صورت نقدی و امضای تعهدنامه تأییدیه و رسید مربوطه را دریافت کنند.
 - دو نسخه فرم اظهارنامه و اساسنامه تکمیل‌شده با امضاءمؤسسین شرکت.
 - فتوکپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضا 
 - پرداخت مبلغ تعیین‌شده : حق ثبت و حقوق دولتی با فیش بانکی.
 - اصل مجوز اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوزهای لازم.
 - تکمیل فرم تعیین نام، همراه با فهرستی از نام‌های پیشنهادی به ترتیب اولویت.
 - دو نسخه اساسنامه و صورت‌جلسه تصویب  و امضا شده مجمع عمومی مؤسسان
 - نسخه صورت‌جلسه هیئت مدیره.


شرکت‌ تضامنی  
 

 - شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری و با نام مخصوص تأسیس شد.
 - اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نباشد، هر یک از شرکا باید تمام قروض هر یک از شرکا را پرداخت کنند.
 - عبارت «شرکت تضامنی» به همراه نام یکی از شرکا در نام شرکت  ذکر شود.شرکت‌ تعاونی
 

 - شرکتی که از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شد.
 - این شرکتها به اعضای خود متکی است و نه به سرمایه
 - اعضایی که در این شرکت‌ سهامدارند، سهم یکسانی از سود ندارند؛
 - هریک از سرمایه گذاران به واسطه‌ عضوییت دارای یک حق رأی میباشند. با افزایش مقدار سهام، حق رای  افزایش پیدا نمی‌کند.
 - تعداد اعضای این شرکت‌ها نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
 - برای عضویت در این شرکت ها، حداقل  بایدیک سهام خرید.شرکت‌ نسبی
 

 - شرکتی که با عضویت دو یا چند نفر و برای انجام  امور تجاری تأسیس می‌شود.
 - مسئولیت هریک از مؤسسان شرکت  به اندازه سرمایه ای که در شرکت گذاشتند ،میباشد.
 - عبارت «شرکت نسبی» باید با نام حداقل یکی از شرکا ذکر گردد.
 - اگر اسم همه‌ی شرکا آورده نشود، باید عبارت‌هایی مانند «شرکا» و «برادران» حتما در نام شرکت ذکر گردد.
شرکت‌ مختلط غیر سهامی
 

 - این شرکت‌ها  با عضویت یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام و برای انجام امور تجاری تأسیس میشود.
 - در این شرکت‌ها فرد ضامن مسئول بدهی‌هایی  که علاوه بر دارایی‌های شرکت پیدا میشوند میباشد.
 - شریک با مسئولیت محدود ،به‌اندازه‌ی سرمایه‌ی خود مسئولیت دارد.
 - در نام این  شرکت‌ عبارت «شرکت مختلط» همراه با نام حداقل یکی از شرکای ضامن آورده می‌شود.شرکت‌ مختلط سهامی - این شرکت‌ با همکاری بین شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تأسیس میشود.
 - شرکای سهامی دارای سهامی با ارزش یکسان هستند و مسئولیتشان به‌اندازه‌ی میزان سرمایه‌شان است.
 - افراد ضامن دارای سرمایه به شکل سهام نیستند و مسئولیت بدهی‌های شرکت برعهده افراد ضامن است. 
 - در نام این شرکت‌ها عبارت «شرکت مختلط» همراه با نام حداقل یکی از شرکای ضامن ذکر میشود.شرایط ثبت شرکت در ایران
 

براساس  قوانین ایران،  کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند :
-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت کنند.
-اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت صددرصد در ایران شرکت ثبت کنند
-چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت کنند.ثبت شرکت 

 - مرجع ثبت شرکتها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
 - مرجع ثبت شرکت در خارج از تهران اداره ثبت اسناد و املاک است
 - برای ثبت شرکت به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir   مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.
 - درج مشخصات متقاضی، انتخاب نام شرکت ، کد پستی و شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیک شرکت، نوع سرمایه شخص حقوقی، شعبه شرکت وبارگذاری اوراق لازم


انتخاب نام شرکت
 

 - مطابق با فرهنگ اسلامی و دارای معنا
 - واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
 - 
دارای سابقه ثبت نباشد.
 - اسم شرکت حداقل  سه سیلاب است.
 - لاتین نباشد.
 - از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
 - در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
 - اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت   به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم کنند.
 - بعد از طی این مراحل، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر نقص داشته  باشد؛ درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال و باید نقص را رفع و در صورت   عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند.
 - بعداز پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به  آدرس ذکر شده در تاًییدیه پذیرش ارسال و از مراجعه حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری شود.
 - در صورت تکمیل بودن مدارک، مسئول اداره ، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا میکنند.
 - در آخر، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین میشود.اگر سند مالکیت وجود داشته باشد، به مدیران تحویل داده میشود. و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال میکند.
 - باید آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی چاپ ودر آن، ( نام شرکت، نوع و زمینه ی  فعالیت شرکت) درج شود.
 

وکبل امور شرکتها

 
خدمات تخصصی وکیل امور شرکتها موسسه حقوقی آساک

داشتن مشاور حقوقی امور شرکتها برای همه شرکتها امری ضروری است.
موسسه حقوقی آساک، با اتکا و با بهره گیری از  متخصصین باتجربه و متخصص در زمینه امور حقوقی شرکتها، خدمات ذیل را ارائه میکند.
- مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگنی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی.
- حضور در واحد حقوقی شرکت ها و ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به طور تمام وقت و یا پاره وقت.
- وكالت در دعاوی مربوط به قراردادها، مطالبات، موضوعات و مسائل تجاری.
- تنظيم قرارداد ها، دادخواست، شكوائيه، واخواهی، تجدیدنظر خواهی ، لايحه دفاعيه و درخواست های حقوقی.
- مشاوره حقوقي در خصوص تنظيم قراردادها، دعاوی و مسائل مربوط به قراردادها ، وصول مطالبات و موضوعات و مسائل تجاری
- ثبت شرکت ها، ثبت علائم تجاری، ثبت صورتجلسات
- مشاوره در تنظیم اساسنامه و صورت جلسات شرکت
-.قراردادهای داخلی شرکت و خارج از شرکت
- حضور و دفاع از شرکت در دادگاه ها
- مشاوره بیمه، امور مالیاتی شرکت، تنظیم قراردادهای بانکی
- نظارت بر عملکرد قانونی شرکت در افزایش و یا کاهش سرمایه
- دعوای کیفری شرکت، مانند ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تخلف مدیران و موسسات.
- دعوای کیفری و مالی شرکت، مانند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، چک بلا محل، جرائم رایانه ای
- دعوای کیفری علیه اشخاص، مانند نشر اکاذیب و افتراء
- وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی
- وکالت در دعاوی حوادث کار و اخراج کارگران
- مشاوره در امور پرداخت حق سنوات ، مشاوره به مدیران شرکتها،
- مشاوره در تأسیس انواع شرکت های تجاری، مشاوره در تدوین اساسنامه وشرکتنامه
- میانجی گری در اختلافات و داوری بین شرکا و همکاران
 
 

قبل از طرح هر نوع دعوای کیفری یا دعوای  حقوقی در مورد شرکت ها، با وکیل امور شرکتها  گروه حقوقی آساک مشورت نمائید،
تا وکالت پرونده شما را به عهده گرفته و با صرف کمترین وقت و هزینه به نتیجه دلخواه برسید. 
 
 
 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید