وکیل امور ثبتی

وکیل امور ثبتی

5 مرداد1398
وکیل امور ثبتی

 

 وکیل پایه یک امور ثبتی


وکیل امور ثبتی، وکیلی است که  به قوانین و مقررات ثبتی آشنایی کامل دارد. با استفاده از تجربه و تخصص خود برای احقاق حق و منافع موکل، رفتار میکند.
در خصوص پرونده ها و دعاوی ثبتی از وکیل متخصص و باتجربه امور ثبتی موسسه حقوقی آساک بهره مند شوید.

 

خدامات وکیل امور ثبتی


 - پیگیری‌های ثبتی در واحد دفاتر بازداشتی ادارات ثبت اسناد.
 - انجام امور اجرائیات ثبت در وصول مطالبات قانونی از جمله چک و مهریه
 - قبول وکالت کاری جهت سرعت دادن  در انجام امور ثبتی از جمله واحد‌های کاداستر ، واحد اوراق بهادر ، واحد بازرسان ثبت و واحد نقشه برداران ثبت اسناد کل کشور.
 - امور ثبتی در شهرستان‌ها از طریق معاون ثبت شهرستان‌ها و مدیران کل امور ثبت
 - در واحدهای اجرائیات اداره ثبت انجام امور زیر توسط وکلای متخصص امور ثبتی  موسسه حقوقی آساک به صورت ویژه انجام میشود.
 - بعد از ارسال ابلاغیه‌های لازم از طرف اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ، و عدم تامین مبالغ توسط بدهکار، می‌توان از طریق اجرائیات ثبت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ممنوع‌ الخروج کردن قانونی وی اقدام کرد.
 - برای وصول چک و مهریه میتوان قبل از دادخواست حقوقی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اجرائیه صادر شود.
 - اخذ مجوز و ثبت انواع تعاونیها
 - رفع اختلافات ثبتی در ادارات ثبت اسناد و املاک
 - استفاده از کارشناسان امور ثبتی در مواقع ضروری

حقوق ثبت اسناد و املاک چیست


سند رسمی در قانون ثبت : سندی که  براساس قوانین در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، سند رسمی است
امتیاز سند رسمی نسبت به سند عادی
 - سند رسمی قدرت اثباتی بالاتری دارد.
 - سند رسمی لازم الاجر است و بدون حکم دادگاه از طریق ثبت اسناد میتوان اقدام کرد
 - در مورد سند رسمی میتوان ادعای جعل کرد، اما نمیتوان سند رسمی را انکار کرد .
 - تاریخ تنظیم سند رسمی علاوه بر دوطرف معامله، نسبت به شخص ثالث نیز معتبر میباشد.
 - در مورد سند رسمی میتوان درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی داد
 - همچنین اسناد عادی مانند چک، سفته، برات ،براساس قوانین، لازم الاجرا هستند.، اگر چه سند رسمی نیستند .
 - اسناد تجاری مانند چک و سفته در قراردادهای موضوع. ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق ثبت اسناد و املاک قابل اجرا هستند.
روشهای ثبت اسناد  شامل ثبت عادی و ثبت عمومی هستند.

 
  • ثبت عادی از طریق تقاضانامه انجام میشود
  • ثبت عمومی  از طریق اظهارنامه انجام میشود.و شماره گذاری و پلاک کوبی نیز باید انجام بگیرد.
  • وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک
  •  انجام  خدمات ثبتی
  • مشخص نمودن و ثبت حد و مرز و مشخصات املاک
  • اقدامات لازم برای  ساده تر نمودن معاملات رسمی
  • نظارت و بازرسی و اصلاح قوانین و مقررات و مطابقت آنها با استانداردهای کلی
  • اطلاع رسانی عمومی و پاسخگویی
  • تنظیم سند های رسمی
  • ثبت ادارات و شرکت ها و اختراعات وثبت علائم تجاری
 

دعاوی راجع به ثبت اسناد و املاک

  
 - دعاوی مرتبط با اسناد مالکیت معارض
 - دعوای مرتبط با تخلفات ثبتی
 - دعوای ابطال سند و
 -  دعوای اعتراض افرازی
 - اگر هیات نظارت نظری بر معارض بون یا نبودن سند صادر نکند، شورای عالی ثبت، رای هیات نظارت را تجدید نظر میکند و دادگاه تحت هیچ شرایطی نمیتواند رایی در این زمینه صادر کند.

دعاوی مربوط به اجرای سند رسمی لازم الاجرا 

 - شکایت از صدور دستور اجرای اسناد رسمی
 - ادعا شود سند مجعول است و باید جاعل معرفی شودو این دعوا جنبه کیفری دارد.
 - ادعا شود سند  خلاف قانون است که این دعوا جنبه حقوقی دارد.
 - مرجع رسیدگی به این دعاوی دادگاه میباشد.

 

انواع دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی به دعاوی که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد لازم الاجرا مطرح میشود.
 - دعاوی ثبت اسناد
 - اعتراض به ثبت املاک
 - اعتراض به تحدید حدود
 - اعتراض به حقوق ارتفاقی
 - اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف
 - تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی

 

اختلافات و دعاوی ثبتی در کدام مراجع انجام می شود


 - دعاوی که صلاحیت رسیدگی آن با محاکم دادگستری است در ماده 16 و 20 قانون ثبت بیان شده است.
 - دعاوی ثبتی که صلاحیت رسیدگی آن با هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است که در ماده 25 قانون ثبت بیان شده است.

 

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت - مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبت ملکی   مطرح شده در ذیل ،محاکم عمومی دادگستری است.
 - اعتراض به ثبت ملک
 - اعتراض به تحدید حدود
 - اعتراض به حقوق ارتفاقی
 - اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
 - اعتراض به اشتباهات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک

 


دعاوی راجع به ثبت اسناد


 - در دعوای اسناد مالکیت معارض اگر  هیئت نظارت بر صدور اسناد مالکیت در مورد معارض بودن یا نبودن سند رای صادر نکند قاضی نمیتواند رسیدگی کند و تشخیص بر معارض بودن سند مالکیت با دادگاه  میباشد.
 - رای هیت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت میباشد.
 در دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌ الاجرا اگر دعوا جنبه کیفری داشته باشد دادسرا و اگر دعوا جنبه حقوقی داشته در صلاحیت دادگاه محلی که اجرائیه صادر شده است  میباشد.​

مرجع رسیدگی دعاوی ثبتی - هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
 - محاکم دادگستری
 - براساس ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310  مرجع صالح رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه قضایی استان، در هر دادگاه هیئت نظارت که  از رئیس اداره ثبت استان و دو نفر از قضات دادگستری استان به انتخاب وزیر کشور تشکیل شده ،میباشد.


 

دعاوی ثبتی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است

 

 - دعاوی مربوط به ثبت املاک:دعاوی که در جریان ثبت ملک در دفتر املاک بوجود میاید و حل و فصل آن در صلاحیت دادگستری است ،با عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.(معامله معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، اسنادی که اسناد ثبتی  آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته  و قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبت که سابقه ثبت ندارند).

 - دعاوی ثبت و اسناد و باطل کردن و اصلاح سند :دعوایی که بعد از ثبت ملک و صدور سند بوجود میاید.(دعاوی  ابطال سند، دعاوی اعتراض افرازی، دعوای اسناد مالکیت معارض و غیره).
 - دعاوی راجع به اجرای سند لازم الاجرا:دعوایی که در جریان اسناد رسمی لازم الاجرا بوجود میاید ( مجعول بودن سن ، ادعا در مورد اینکه سند برخلاف قانون تنظیم شده است).
 - دعاوی ثبتی که مرجع صالح رسیدگی به آن هیئت نظارت و شورای عالی ثبت است.
 - هیأت نظارت : براساس  ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت برای کلیه اختلافات و اشتباهات راجع به  ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه، هیأتی به نام هیأت نظارت تشکیل و مسئول رسیدگی میباشد.
 - براساس ماده 25 قانون ثبت اشتباهات غیرموثر که در ثبت  بوجود میاید راسا دستور اصلاح اشتباه داده میشود.
 - شورای عالی ثبت:مرجع اداری رسیدگی به اشتباهات و مسائل و اختلافات ثبتی  است .براساس ماده 25  اصلاحی قانون ثبت ، مرجع تجدید نظر هیئت نظارت میباشد.
 

 وکیل امور ثبتی موسسه حقوقی آساک

  - انجام امور ثبتی کاملا تخصصی توسط وکیل  پایه یک دادگستری در کوتاهترین زمان
 - ثبت و تأسیس انواع شرکت(مسؤلیت محدود،سهامی خاص )
 - ثبت تغییرات، افزایش و کاهش سرمایه، انتخاب هیئت مدیره،انحلال و ...
 - ثبت برند،لوگو،علائم تجاری و...
 - تشکیل پرونده دارایی،اخذ کد اقتصادی ،دریافت مفاصی الحساب و...
 - اخذ و واگذاری سهام و ...
 - اخذ صلاحیت وزارت کار...
 - مشاوره رایگان در خصوص امور ثبتی


 
از آنجاییکه طرح دعاوی ثبتی نیاز به دانستن قوانین و مقررات ثبت دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی ثبتی ،با وکیل امور ثبتی موسسه حقوقی آساک مشورت نمائید.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امورثبتی دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید.
گروه حقوقی آساک، امکان مشاوره درباره امورثبتی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های ثبتی  را برای عزیزان دارد.

برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید.
 

                                                                                                         تلفن : 02140222853 
 02140223952   
تلفن همراه :   09381690900                    
 
 
 
 

 
 
 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید