وکیل پیمانکاری متخصص در تهران

وکیل پیمانکاری متخصص در تهران

5 مرداد1398
وکیل پیمانکاری متخصص در تهران

بهترین وکیل پیمانکاری باتجربه بالا با بیش از 20 سال سابقه در امور پیمانکاری با مشاوره حقوقی جامع در کمترین زمان ممکن در گروه حقوقی آساک. قرارداد پیمانکاری در واقع تعیین کننده تمامی حقوق و تکالیفی می باشد که برای دو طرف قرارداد یعنی پیمانکار و کارفرما می توان متصور شد. وکیل دعاوی پیمانکاری یکی از بهترین و متخصص ترین افرادی است که می تواند به شما عزیزان کمک کند تا در زمینه پرونده های مختلف بتوانند عملکرد خوبی را رقم بزنید.

سوالات حقوقی در خصوص وکیل پیمانکاری

سوالاتی که در این حوزه مطرح می باشد این است که دفتر وکیل قراردادهای پیمانکاری کجاست؟ بهترین وکیل پیمانکاری در تهرن چه شخصی می باشد؟ قرارداد با پیمانکار ساخت به چه شکل تنظیم می‌ گردد؟ قرارداد پیمانکاری ساختمان چیست؟
برای عقد تنظیم یک قرارداد پیمانکاری خوب و بی نقص باید نکات حقوقی بسیاری رعایت گردد تا نتیجه ی دلخواه حصول شود، بنابرین نحوی انعقاد بسیار حائز اهمیت می باشد. وکیل قرارداد پیمانکاری به پیمانکاران و افراد ذی نفع در تنظیم قراردادها و دعاوی یاری می نماید. با استفاده از وکیل از حقوق خود اگاه باشید.

مشاوره حقوقی

وکیل پیمانکاری در تهران

وکیل دعاوی پیمانکاری قبل از هر اقدامی باید بداند که نوع قرارداد چیست؟پیمانکاری، مدیریت پیمان، سرمایه گذاری و مشارکت، دستمزدی و یا با مصالح و.... .همانطور که عنایت شرایط و توافقات و بسیاری از نکات مهم در هر قراردادی با توجه به نوع آن متفاوت است. در مرحله بعد وکیل برای دعاوی پیمانکاری باید بداند که کارفرما دولتی است یا خصوصی.بدیهی است، اگر کارفرما دولتی باشد و یا شرکتهای زیرمجموعه بنیادها و سازمانهای عمومی و خصولتی شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است.در این صورت نحوه دفاع و طرح دادخواست و چیدمان ادله و تامین دلیل کاملا متفاوت است.
اما اگر کارفرما خصوصی باشد مسلما بسیاری از پیچیدگی های مندرج در قرارداد های مبتنی بر شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم نیست.در مرحله بعد با توجه به اطلاعات فوق، قرارداد فی‌مابین موکل با کارفرما را کاملا تجزیه و تحلیل مینماید و بر اساس داده های موکل و قرارداد دادخواست پیمانکاری را تهیه میکند. فراموش نگردد که دادخواست پیمانکاری از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و نیاز به تخصص و آشنایی وکیل به چنین اموری دارد. بنابراین، هر وکیلی نمی تواند در این بخش کمک موثری به شما نماید، البته اگر ضرر و خسارتی به شما نزند.

وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری، شخصی است که در دعاوی مربوط به پیمانکاری، قراردادها و ادعاهای مطرح شده از طرف کارفرما و پیمانکار نقش مهم و اساسی دارد.
وکیل امور پیمانکاری به تمام قوانین و مقررات مربوط به شرایط عمومی پیمان به خصوص موارد تعلیق پیمان، فسخ پیمان، ادعا و کلیم، تعدیل قرارداد پیمانکاری، تضمین تعهدات پیمانکار و حل و فصل اختلاف قراردادهای پیمانکاری تسلط و آگاهی کامل دارد.
بهترین راه حل برای جلوگیری از مشکلات مطرح شده این است که قبل از تنظیم هر قرارداد پیمانکاری از وکالت و مشاوره حقوقی وکیل متخصص پیمانکاری بهره مند شوید.


در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • قرارداد پیمانکاری.
 • موارد مهم در قراردادهای پیمانکاری.
 • پیمان در قرارداد پیمانکاری.
 • اصول حاکم بر قرارداد پیمانکاری.
 • انواع قرارداد پیمانکاری.
 • برنامه‌ی زمانی اجرای کار.
 • مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار.
 • شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری.
 • مرحله خاتمه کار.
 • انواع دعاوی پیمانکاری.
 • مرحله شروع عملیات اجرایی.
 • مرجع صالح رسیدگی به حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری.
 • رای وحدت رویه درمورد قرارداد پیمانکاری.
 • خدمات داوری قرارداد پیمانکاری.
 • خدمات گروه حقوقی آساک در زمینه قرارداد پیمانکاری.
 • وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک.
 • خدمات وکالتی.

وکیل پیمانکاری


قرارداد پیمانکاری

بسیاری از فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار بر اساس قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد. قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد می باشد. انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار می باشد.


قراردادهای پیمانکاری شامل:

 • مشخصات طرفین قرارداد،
 • موضوع پیمان،
 • مبلغ پیمان،
 • مدت پیمان،
 • تعهدات،
 • فسخ،
 • و یا خاتمه قرارداد، است که باید تسلط کامل پشتیبانی، ارسال تیکت و دقیق بر قوانین و مقررات پیمانکاری داشته باشیم. تنظیم قرارداد پیمانکاری امری پیچیده است، که جا به جا شدن کلمه ای می تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون نماید.

موارد مهم در قراردادهای پیمانکاری


کارفرما:
شخصیت حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان می باشد و کلیه عملیات پیمان را بر اساس سند و مدرک پیمان به پیمانکار واگذار می کند.

پیمانکار:
شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان است و موضوع پیمان را بر اساس سند و مدرک پیمان اجرا می کند.

مدیر طرح:
شخص حقوقی، که اجرای کار پیمان را بر اساس اختیارات تعیین شده در سند پیمان مدیریت می کند و از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد.

وکیل پیمانکاری


پیمان در قرارداد پیمانکاری

به مجموعه اسناد و مدارکی که در ماده دو موافقتنامه قرارداد پیمانکاری پیمان گفته می شود. در ماده دو:

 • موافقتنامه،
 • مشخصات اصلی پیمان،
 • و مشخصات دو طرف قرارداد،
 • موضوع قرارداد،
 • مبلغ قرارداد،
 • مدت زمان پیمان، در آن قید شده است.
اصول حاکم بر قرارداد پیمانکاری
 • شرایط عمومی پیمان قرارداد.
 • و شرایط خصوصی پیمان.

شرایط عمومی پیمان قرارداد

 • تعهدات تبعی که قابل تغییر نیستند و حاکم بر پیمان می باشد .
 • الزام و تعهداتی که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت می شود و نمی توان آن را تغییر داد.
 • حقوق و تکالیف و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در آن بیان شده است.
 • قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع و پروژه باید این شرایط عمومی را رعایت کنند.

شرایط خصوصی پیمان قرارداد


برای کامل کردن شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری بر اساس وضعیت و شرایط، شرایط خصوصی تنظیم می شود. شرایط خصوصی پیمان براساس توافق طرفین قرارداد پیمانکاری تعیین می شود. اما شرایط خصوصی پیمان، هیچ گاه شرایط عمومی پیمان در قرارداد را نقض نمی کند.


وکیل پیمانکاری


انواع قرارداد پیمانکاری

مهمترین قراردادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است:
- مقطوع.
- امانی.
- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد.
- پیمانکاری مقطوع.
- قرارداد بر اساس فهرست‌ها.

قرارداد پیمانکاری مقطوع

- پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.
- همچنین پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد، توافق می کند.

مشاوره حقوقی

قرارداد پیمانکاری امانی

- در این قرارداد، مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند.

قرارداد انجام کار توسط کارفرما

- در امور ساختمانی اگر کارفرما افراد متخصص و ماشین الات کافی داشته باشد میتواند کار را راسا انجام دهد.
- این قرارداد، روش کار امانی است.
- روش امانی در انجام کار بهسازی و نگهداری بوسیله ادارات محلی مانند اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.


قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد


- این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهای امانی دارد.
- بر اساس آن پیمانکار در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و براساس قیمت مواد وعتی دستمزد تعیین می شود.

قرارداد بر اساس فهرست ها
براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم، سود نرخ مصالح، توافق می کند که موضوع عملیات پیمان را تمام کند.
مبلغ قرارداد جمع کل مبالغی است که منفردا تجزیه و تحلیل شده است یا در فهرست بها مقطوع قید گردیده است.
در شروع، مشخصات وجزئیات کار براساس مشخصات فنی توسط مهندس مشاور تهیه می شود.
مقادیر دقیق کار مشخص می شود.
دربندهای دیگر قراداد، فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات براساس مشخصات فنی تهیه می گردد.
برآورد هزینه طرح براساس ضرایب، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و کارگران.

وکیل پیمانکاری


برنامه‌ی زمانی اجرای کار

- برنامه‌ی زمانی کلی:
در برنامه ای که زمان انجام کارهای پیمانکاری بر اساس ماده در آن قید گردیده است.

- برنامه‌ی زمانی تفصیلی:
زمان انجام فعالیت های مختلف موضوع پیمان با تفصیل و براساس برنامه زمانبندی کلی در قرارداد، قید گردیده است.

مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

- دادن ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما:
پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات باید به کارفرما ضمانت نامه بدهد.

-منعقد کردن قرارداد با پیمانکار:
بعد از دادن ضمانت نامه به کارفرما، قرارداد پیمانکاری منعقد می شود.

- باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
بعد از امضا قرارداد پیمانکاری، کارفرما به بانک دستور می دهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.

- دادن ضمانت نامه پیش پرداخت:
کارفرما برای تقویت مالی پیمانکار، درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت می کند.

- گرفتن پیش پرداخت:
بعد از این که پیمانکار ضمانت نامه را به کارفرما تحویل داد، پیمانکار با گرفتن پیش پرداخت منابع مالی خود را تلفیق کرده و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.

مرحله شروع عملیات اجرایی

- کارفرما کلیه زمین هایی که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، را به پیمانکار تحویل می دهد.

مرحله خاتمه کار

- کارفرما براساس تقاضای پیمانکار، اعضا کمیسیون را مشخص و به پیمانکار معرفی می کند.
- کمسیون از کار بازدید می کند در صورن نبودن عیب و نقص، تحویل قطعی به پیمانکار ابلاغ می گردد.

شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری

​-براساس ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادهای لازم هستند، که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمی توانند آن را فسخ کنند. اما براساس ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما در صورتی که پیمانکار در انجام عملیات اجرایی تخلف کند یا براساس شرایط عمومی قرارداد عمل نکند، می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید


وصول مطالبات پیمانکاری:

- در صورتی که پیمانکار موضوع قرارداد پیمانکاری را بر اساس شرایط فنی و زمانی قرارداد انجام دهد و مبلغ صورت وضعیت خود را بطور کامل دریافت نکند.

- اختلاف بدلیل امضا قراردادهای پیمانکاری یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار.
- کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکرد مطالبات پیمانکار توافق ندارند.
- تاخیرغیرمجاز پیمانکار.
- عدم رعایت اصول و فنون مهندسی.
- جریمه و کسر مبالغ قرارداد پیمانکار از طرف کارفرما.
- عدم نبودن اعتبارات مالی و نقدینگی از طرف کارفرما، باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکار می شود.
- نبود اعتبارات کافی و نقدینگی اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه پیمانکار.

مرجع صالح رسیدگی به حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری

- براساس ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها، محاکم عمومی است.

مرجع داوری در حل و فصل اختلاف

- در قرارداد پیمانکاری، در صورت اختلاف، شرط داوری قید شده باشد و طرفین قرارداد بدون مراجعه به داوری به محاکم عمومی برای طرح دعوا مراجعه کنند، دادگاه به آنها تذکر می دهد، که برطبق مفاد قرارداد پیمانکاری، ابتدا باید به داوری عمل کنند و در صورت حل نشدن اختلاف بوسیله داوری، به دادگاه مراجعه کنند.
- اشخاص و نهادهایی که براساس توافق طرفین در قراداد در صورت اختلاف باید به آنها مراجعه کرد.
- مرجعی که در شرایط عمومی پیمان توافق شده است.
- نهاد داوری.
- براساس ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی، رای داوری که براساس قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و اجرا است.

قرارداد پیمانکاری:

قراردادی که بر اساس آن کارفرما انجام عملی را براساس شرایط معین و در برابر وجه معین در مدت مشخص و تعیین شده به پیمانکار که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشدمی سپارد.

رای وحدت رویه درمورد قرارداد پیمانکاری
 • موضوع رای وحدت رویه:
 • مرجع صالح به رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
 • شماره رأی وحدت رویه:
 • شماره ۶۰۴
 • تاریخ رای وحدت رویه:
 • براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجاییکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار، جدا از روابط کارگر و کارفرما است و پیمانکار کارگر کارفرما نیست که بتوان از قانون کار استفاده کرد و در صورت اختلاف بین کارفرما و پیمانکار محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.
وکیل پیمانکاری

خدمات گروه حقوقی آساک در زمینه قرارداد پیمانکاری

خدمات قراردادی، فنی و مهندسی

- تهیه و تنظیم انواع قراردادها، الحاقیه ها، صورتجلسات و مکاتبات.
- تنظیم و تهیه لایحه تاخیرات، ادعا.
- اخذ تضامین و وثایق قراردادی.
- تامین دلیل در خصوص وضعیت کارگاه.


خدمات داوری قرارداد پیمانکاری
- صدور رای داوری، فنی و مهندسی.

- میانجی گری و حل و فصل اختلافات.
- کارشناسی براساس بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید


خدمات وکالتی

- وصول مطالبات پیمانکاری.

- تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کارگاه.
- تعلیق پیمان و هزینه های مربوط.
- هزینه های تطویل پیمان.
- هزینه تسریع و خسارت تاخیر.
- فسخ و خاتمه پیمان و اعتراض.
- ضبط تضامین وثایق و سپرده های پیمانکار.
- حوادث ناشی از پرونده های پیمانکاری.
- واگذاری پیمان به غیر.
- دعاوی مرتبط با تملک ماشین الات پیمانکار.
- دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد، مصالح و تجهیزات به کارفرما.


وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی آساک

اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود نشده اید و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری می کند. برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمائید.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادهای پیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل پیمان و... با مشاور حقوقی آساک تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید