وکیل اوقاف

وکیل اوقاف

22 مرداد1398
وکیل اوقاف

وکالت امور وقفی ،یکی از مسائل حقوقی پیچیده در زمینه امور وکالتی است.وکیل امور وقفی باید به مقررات و قوانین اوقاف و قوانین و مقررات امور ملکی تسلط کامل داشته باشد.همچنین کسی که وکالت امور وقفی را برعهده میگیرد، باید به سیستم اداری اداره اوقاف آشنایی داشته باشد.یکی از شکایت های مطرح شده در زمینه اوقاف، باطل کردن سند  املاک اوقافی است. مسائل حقوقی امور وقفی موضوع مهم و خاصی است که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور اوقاف دارد و با هروکیلی نمیتوان مشورت کرد.اگر در خصوص اموال وقفی با مشکل حقوقی روبرو شدید، از مشاوره و راهنمایی وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی اساک بهره مند شوید.                                                                                                                                                                                                                                       
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان  اداره کننده اموال اوقاف در ایران برعهده اداره اوقاف و امور خیریه میباشد.سازمان اوقاف بر موقوفات عام و موقوفات خاص، نذورات و.....نظارت میکند.

وقف
قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف میکند، زمانیکه شخص عین مال خود را در تصرف خود نگه دارد و منفعت و سود مال را در را ه رضای خدا و با نیت خیر در اختیار دیگران قراردهد، تا ازآن سود ببرند.

موقوف علیه :شخصی که منفعت و سود مال وقف شده برای او صرف میشود.
وقف عام : اگر منفعت و سود مالی برای  عموم مردم وقف شود، به آن وقف عام گویند. مانند وقف مدرسه، بیمارستان
متولی : شخصی که واقف برای اداره امور وقف مشخص میکند.
ناظر: برای نظارت بر اموال وقف شده از طرف واقف شخصی انتخاب میشود که در خصوص مال وقفی تصمیم گیری کند و امور آن را اداره کند.به این شخص ناظر میگویند.
 
وقف مال چه شرایطی دارد؟
-برای اینکه وقف ایجاد شود، باید شخصی که مال را وقف میکند با هرلفظی آن را بپذیرد و کسی که منفعت وقف به امور میرسد، باید آن را قبول کند.
-در وقف مال، مالی که با استفاده کردن، اصل مال حفظ شود، قابل وقف است.
-در وقف مال، برای وقف نمیتوان مدت مشخص کرد و وقف اموال، مدت آن نامحدود است.
-در وقف مال، مال وقف شده باید از طرف مالک و صاحب مال وقف شود. و نمیتوان مال خویشاوندان یا دیگران را وقف کرد.
-متولی که از طرف واقف برای اداره امور وقفی تعیین شده است، نمیتواند استعفا بدهد و دولت و شخص واقف هم نمیتواند متولی را عزل کند، فقط در صورتی میتواند او را عزل کند، که در وقف نامه عزل متولی قید شده باشد.
-در وقف مال اگر متولی خیانت کند، دادگاه یا وقف کننده میتواند اوراعزل کند.
- اگر در وقف مال، عزل متولی بدلیل خیانت در اداره امور وقفی شرط شود، و متولی خیانت کند، شخص امینی برای نظارت برکار متولی، از طرف دادگاه تعیین میشود.
- در وقف مال، متولی امور موقوفه، برای ادره امور وقفی میتواند از واقف دستمزد بگیرد.
- مبلغ  دستمزد متولی در اداره امور مال وقفی با نظر واقف مشخص میشود.
-در صورت مشخص نشدن اجرت و دستمزد برای متولی در اداره مال موقوفه، متولی مستحق اجرت المثل است.
-در وقف مال ،اگر مال وقفی از بین برود، وقف منحل و باید مال وقفی بفروش برسد و پول حاصل از فروش مال وقفی را  باید در زمینه نزدیک به منفعت مال وقفی فروخته شده هزینه کرد.

در چه صورت میتوان مال موقوفه را فروخت؟
 قانونگذار در ماده 88 قانون مدنی شرایط فروش مال وقفی را مشخص کرده است.
- اگر مال وقفی خراب شودمیتوان ان را فروخت.
- اگر در مورد مال وقفی ترس خراب شدن و از بین رفتن آن وجود داشته باشد و نتوان آن را بازسازی کرد، میتوان مال وقفی را فروخت.
- بین کسانی که منفعت مال موقوفه به آنها میرسد، اختلاف شدیدی بوجود آید، که باعث قتل یا خونریزی شدید شود، میتوان مال وقفی را فروخت.
ثبت ملک وقفی
- قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی آن در ماده 27 مقرر نموده است که کسی که اداره مال موقوفه به اوسپرده شده است باید  تقاضای ثبت کردن مال وقفی در ادره ثبت اسناد و املاک را کنند.
- قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه اجرایی موقوفات در ماده 32 مقرر کرده است، که نماینده اداره اقاف، ملکی که وقف شده در آن حوزه قرار دارد، باید در خواست ثبت مال وقفی را کند.
- قانون در ماده سه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر نموده است که از آنجاییکه مال وقفی، شخصیت حقوقی دارد، ملک وقفی باید بنام  موقوفه ثبت شود.
- ماده 36 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان میدارد که هر نوع معاملات  در مورد عین مال وقفی یا منفعت و سود مال وقفی و ثبت مال وقفی باید با موافقت سازمان اوقاف انجام شود.
- ده روز بعد از اینکه ملک وقفی ثبت شد، دفتر  اسناد رسمی باید رونوشت سند را به اداره اوقاف و امور خیریه بفرستد.
شکایت در مورد مال وقفی در کدام مرجع رسیدگی میشود.
- موقوفه دارای شخصیت حقوقی است پس میتواند در شکایت ،مدعی و خواهان شکایت باشد.
- در صورتیکه در مورد ثبت ملک وقفی یا اسناد مال وقفی مشکل حقوقی بوجود آید، یا نسبت به مال موقوفه ضرری وارد شود، متولی مال وقفی یا مدیرعامل مال موقوفه میتواند دعوا یا شکایت را مطرح کند.
- قانونگذار  براساس  مواد قانونی و آیین نامه های سازمان اوقاف  انجام اقدامات لازم در مورد طرح دعوا حقوقی در خصوص مال موقوفه را بر عهده نماینده سازمان امور اوقاف قرار داده است.
- برای طرح شکایت حقوقی در مورد اموال وقفی ،باید به دادگاه عمومی دادخواست داد.
- احکام صادر شده از دادگاه  در خصوص اموال موقوفه ، قابل تجدید نظر و فرجام خواهی میباشد.
- اگر دعوای متولی در خصوص امور وقفی نباشد، نمیتواند از رای صادر شده فرجام خواهی کند.
- قانون در ماده 9 قانون اوقاف  ،سازمان اوقاف را در خصوص طرح شکایت در دادگاه در مورد اموال موقوفه معاف از پرداخت هزینه دادرسی و ثبتی و اجرایی کرده است.
لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه
تصویب قانون اجاره املاک و اموال موقوفه در شورای انقلاب در تاریخ 04/2/1358
ماده یک
-برای اینکه حقی در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قراردادهای اجاره بها املاک استیجاری مال موقوفه ضایع نشود، از تاریخ تصویب  این لایحه، ظرف مدت سه ماه مهلت داده شد که اشخاصی که سند یا قرارداد های اجاره ای بعنوان مستاجر ملک اوقافی با ادره اوقاف وجود دارد، باید وضعیت ملک استیجاری خود را مشخص کنند، و اجاره بهای ملک استیجاری موقوفه که عقب افتاده را پرداخت و به اداره اوقاف محل ملک وقفی مراجعه و سند اجاره جدید را تنظیم کنند.
-قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است که ثروتهایی که از طریق  ربا ،غصب رشوه و اختلاس و سو استفاده از موقوفه بوجود آمده گرفته و به صاحب اصلی حق برگرداند.
- قوه قضائیه موظف است که در مرکز هریک از استانهای کشور و شهرها شعبه ای برای رسیدگی به شکایات در خصوص  شکایت موضوع اصل 49 قانون اساسی مشخص کند.
قانون در مورد باطل کردن سند مال موقوفه  و فرو ش مال موقوفه
قانونگذار در مواد (55،56،88،89،34) قانون مدنی هرگونه فروش و انتقال مال وقفی را باطل اعلام نموده است .و مال وقفی عام را نیز نمیتوان به هیچ عنوان انتقال داد یا فروخت.
موسسه حقوقی آساک دارای  وکلا و کارشناسان متخصص در امور اوقاف و اراضی و املاک اوقافی  است که میتوانند شما را در حل پرونده های  اوقاف راهنمایی کنند.قبل از طرح شکایت در خصوص اموال وقفی و دفاع در پرونده های وقفی با وکیل امور اوقاف موسسه حقوقی آساک  تماس بگیرید.
09381690900

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید