قیمت وثیقه برای دادگاه

قیمت وثیقه برای دادگاه

5 فروردین1399
قیمت وثیقه برای دادگاه


قیمت وثیقه برای دادگاه

قیمت وثیقه برای دادگاه؛ وثیقه گذاشتن برای زندانی و در مواقعی حق الزحمه وثیقه برای کسانی که خودشان سند ملکی ندارند - قیمت وثیقه برای دادگاه -
از دغدغه‌های افراد بازداشتی و خانواده‌های زندانیان است. قرار بازداشت موقت از شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است.
حتی ممکن است متهم به دلیل جرمی که احتمال ارتکاب آن می‌باشد، برای مدت یک ماه زندانی شود و امکان آزادی او با هیچ سند و ضمانتی ممکن نباشد.  
میزان وثیقه برای ضمانت دادگاه توسط قاضی محترم تعیین می‌شود. مبلغ وثیقه یا مبلغ
سند در هر جرم با توجه به نوع جرم، شدت و ضعف جرم ارتکابی، سابقه متهم، سن، شرایط و موقعیت اجتماعی و غیره متهم متفاوت است.
قیمت وثیقه برای دادگاه طبق توافق بین صاحب وثیقه (وثیقه‌گذار) و متقاضی وثیقه تعیین می‌گردد.
شرایط سند گذار را در دیگر مقالات حقوقی آساک بخوانید.

 

جهت آگاهی از هزینه وثیقه و جلوگیری از سو استفاده‌ هایی که ممکن است

در این مسیر با آن مواجه شوید با دفتر حقوقی آساک تماس بگیرید. کارشناسان و کلای ما در این راه شما را یاری می‌نمایند؛
تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران در امان باشید.
بسیاری از مردم از واژه کرایه سند یا وثیقه به جای اجاره وثیقه استفاده می‌کنند.

قیمت وثیقه برای دادسرا
در جرایمی مانند آدم ربایی، قتل عمد، افساد فی الارض و اسید پاشی و جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد است،
حتما
قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و قاضی دادگاه موظف به اجرای آن است.
قیمت وثیقه برای دادگاه
قیمت وقیقه برای دادگاه

جرم قتل عمد:
قتل عمد در ماده 290 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در چهار بند و دو تبصره آمده است.
1- شخص قصد کشتن
مجنی علیه را دارد اعم از اینکه فعل مرتکب کشنده باشد یا نباشد.
2- شخص بدون قصد کشتن مجنی‌ علیه رفتاری را انجام می‌دهد که عرفا کشنده است و منجر به قتل می‌شود.


3- مرتکب نه قصد کشتن دارد نه عمل او عرفا کشنده است.

4- مرتکب قصد انجام جنایتی دارد بدون اینکه فرد خاصی مد نظر باشد. اما در نهایت جنایت مقصود اتفاق می‌افتد.
آنچه مسلم است شدیدترین نوع مجازات برای قتل عمد در صورت درخواست اولیای دم مقتول و وجود سایر شرایط‌ دیگر بر طبق ماده381 قانون مجازات اسلامی، قصاص است. در صورت رضایت اولیای دم دیه جایگزین قصاص می‌شود و علاوه بر آن به مجازات سه تا ده سال حبس نیز محکوم می‌شود.
برای آگاهی از شرایط اجاره سند برای زندانی به
سایت حقوقی آساک مراجعه نمایید.
قیمت وثیقه برای دادگاه

جرم اسید پاشی:
در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از اسید پاشی نوشته نشده است. بر طبق ماده واحده تصویب شده در سال 1337 با عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی هر کس به طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر، سبب قتل کسی دیگر شود به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
قیمت وثیقه برای دادگاه

 

در صورتی که باعث مرض دایمی یا از بین رفتن یکی از حواس منجی علیه گردد

به حبس جنایی درجه یک و در صورتی که سبب قطع یا نقض عضو یا از کارافتادگی شود به مجازات حبس جنایی از دو سال تا 10 سال محکوم می‌شود.
چنانچه به شخص دیگری صدمه وارد نماید به حبس جنایی درجه دو از 2 تا5 سال محکوم می‌گردد.
قیمت وثیقه برای دادگاه

با توجه به شفاف نبودن قانون و اختلاف نظر در مورد میزان مجازات، هنوز مجازات معینی از طرف قانونگذار درمورد مجازات اسید پاشی مشخص نشده است.
اگر دلایل و مستندات موجود دلالت بر ارتکاب جرم اسید پاشی از سوی متهم نماید، قاضی محترم دادگاه قرار بازداشت موقت صادر می‌کند.( ماده 237قانون آیین دادرسی کیفری)
گروه حقوقی آساک آمادگی خود را جهت قبول وکالت در پرونده‌های کیفری اعلام می‌نماید.
جرم افساد فی الارض:
از جمله جرایمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات خاص و معین شرعی مشخص شده است جرم
افساد فی الارض است.
قیمت وثیقه برای دادسرا
قیمت وقیقه برای دادگاه

 
جنایت علیه تمامیت ارضی کشور، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
اخلال در نظام اقتصادی کشور، دایر نمودن مرکز فساد و فحشاف نشر اکاذیب،احراق و تخریب، پخش ماده سمی و میکروبی همگی از موارد جرم فساد فی الرض محسوب می‌شود. (رجوع کنید به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).
جرم آدم ربایی:
مجازات جرم آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس و مجازات جرم نوزاد ربایی 6ماه تا 3 سال حبس است. (با توجه به ماده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی)
در جرم آدم ربایی سو نیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم شرط است. در صورت فقدان قصد مجرمانه جرم آدم ربایی محقق نمی‌شود. یعنی صرف انگیزه برای تحقق جرم آدم ربایی کافی نیست .
در جامعه امروزی
آدم ربایی به انگیزه‌های گوناگونی مانند تجاوزجنسی، مسایل مالی و دلایل دیگر بسیار افزایش یافته است.
قیمت وثیقه برای دادگاه

 
عفو و تخفیف در قانون مجازات به چه جرایمی تعلق می‌گیرد؟
عفو در قانون مجازات اسلامی به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم بندی می‌شود.
عفو خصوصی فقط محکومانی را شامل می‌شود که حکم شان قطعی‌ شده است. در عفو خصوصی سوپیشینه کیفری  از سابقه حذف نمی‌شود.
در عفو خصوصی ممکن است بخشی از مجازات مورد بخشش قرار گیرد و تمام مجازات را شامل نشود.
قیمت وثیقه برای دادگاه

در مقابل عفو عمومی هم محکومان و هم متهمان را شامل می‌شود. در عفو عمومی هم مجازات تبعی جرم از بین می‌رود و هم سوپیشینه کیفری از سابقه حذف می‌شود. در عفو عمومی کل مجازات مورد بخشش قرار می‌گیرد.
عفو خصوصی و
عفو عمومی فقط جرایم تعزیری را در بر می‌گیرد و شامل قصاص یا دیه نمی‌شود و عفو به آنها تعلق نمی‌گیرد.( ماده 97و 98 قانون مجازات اسلامی)
قیمت وثیقه برای دادگاه
قیمت وقیقه برای دادگاه

 

موارد تخفیف مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شاکی خصوصی از رسیدگی به ادامه پرونده منصرف شود، موجبات تخفیف متهم را فراهم می‌کند.
یعنی متهم تبرئه نخواهد شد فقط برای مجازات او تخفیف در نظر گرفته می‌شود.
اقرارگرفتن از متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب یا در حین ارتکاب جرم و همکاری با ماموران دولت.
عدم سو سابقه یا وضعیت جسمانی متهم مانند بیماری و پشیمانی از ار تکاب جرم از سوی متهم.
تحت پیگرد بودن متهم به عنوان معاونت یا شراکت در جرم چنانچه نقش موثری در وقوع جرم نداشته باشد، از موجبات تخفیف است.
تلاش متهم به منظور کاهش آثار جرم و جبران نمودن ضرر ناشی از جرم ارتکابی.
سبک بودن ضرر وارد شده به قربانی جرم.
قیمت وثیقه برای دادگاه

متهم در شناسایی آثار جرم، شناسایی شرکا یا معاونین جرم
و پیدان کردن لوازم به کار رفته در ارتکاب جرم با مامورین دولت همکاری موثر داشته باشد.
تحریک شدن فرد متهم به وسیله قربانی جرم از موجبات تخفیف درمجازات است. انگیزه شرافت مندانه متهم در انجام عمل مجرمانه نیز از دیگر علل تخفیف در مجازات است.

"قیمت وثیقه برای دادگاه"

برای اطلاع از شرایط عفو به
ماده 38 و 719 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید.
گروه حقوقی آساک
گروه تخصصی حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارایه مشاوره‌های تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت در تمامی پرونده هایی که در دادسرا یا دادگاه قرار بازداشت موقت برای متهم صادر می‌شود، اعلام می نماید. قبل از هر گونه اقدام قانونی در مورد تهیه وثیقه با وکیل متخصص وثیقه درگروه حقوقی آساک
تماس بگیرید.
قیمت وثیقه برای دادسرا
قیمت وقیقه برای دادگاه


 
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.
آدرس:خیابان شریعتی بالاتر از باغ سفارت انگلیس قبل پل صدر روبرو پمپ بنزین الهیه ساختمان سفیران طبقه2 واحد B2
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
قیمت وثیقه برای دادگاه

02140223952
02140222853
09023589119


www.asaklaw.com   سایت گروه حقوقی آساک

https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک

https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام
امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
قیمت وقیقه برای دادگاهنظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید