صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری

27 دی1402
صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری موضوعی مهم واساسی در واگذاری طرح های اجرایی به پیمانکاران می باشد. شرکت های پیمانکاری براساس صلاحیت پیمانکاری که دارند، فعالیت های پیمانکاری را انجام می دهند و براساس قانون برای اینکه پیمانکار در مناقصه ها شرکت کند باید دارای شرایط خاص باشد. صلاحیت پیمانکاری در تعریف جامع به معنای توان و شایستگی فنی و اجرایی شرکت در اجرای پروژه می باشد. رتبه پیمانکاری و گرید پیمانکاری در واقع همان صلاحیت پیمانکاری است.

صلاحیت پیمانکاری


در این مقاله به سئوالات ذیل پاسخ داده شده است:
 • صلاحیت پیمانکاری چیست؟
 • قانون آن چیست؟
 • شرایط و نحوه دریافت
 • مدارک لازم برای دریافت رتبه و گرید پیمانکاران
 • سامانه ثبت و استعلام
 • سامانه ساجات چیست؟

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید


قانون صلاحیت پیمانکاری
 • وظیفه رتبه بندی شرکتها برعهده معاونت راهبردی ریاست جمهوری است.
 • رتبه بندی شرکتها از یک تا پنج می باشد.
 • در شروع پیمانکاری رتبه پنج به پیمانکار داده می شود.
 • رتبه پیمانکاری بر اساس تجربه کاری در عملیات اجرایی و مدارک مربوطه و توانایی فنی و اجرای شرکت پیمانکاری افزایش می یابد و به رتبه های بالاتر ارتقا می یابد.
 • بالاترین رتبه پیمانکاری یک می باشد و کمترین رتبه پنج است.
 • سازمان فنی و عمران استاندارد شرکت ها را از نظر رتبه بندی به دو گروه شرکت های پیمانی و شرکت های مشاور تقسیم نموده است .
 • شرکت های پیمانکاری به یازده رشته پیمانکاری تقسیم شده اند که شامل رتبه یک ، دو ، سه ، چهار و پنج می باشد؛ که رتبه یک بالاترین رتبه پیمانکاری و رتبه پنج پایین ترین رتبه پیمانکاری است.
صلاحیت پیمانکاری

-شرکت های مهندسی مشاور دارای سه رتبه هستند که رتبه یک بالاترین و رتبه سه پایین ترین رتبه می باشد.

رشته های مربوط به شرکت های پیمانکاری :

 1. راه و ترابری
 2. ساختمان
 3. صنعت و معدن
 4. تأسیسات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. مرمت آثار باستانی
 8. کاوش زمین
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو


شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاری

برای این که شرکت پیمانکاری گواهی صلاحیت پیمانکاری یا همان رتبه یا گرید پیمانکاری را بدست آورد، باید دارای شرایطی باشد که در مورد همه شرکت ها صدق می کند.

 • در اداره ثبت شرکت، ثبت شده باشد.
 • شرکت ثبت شده، کلیه شرایط و ضوابط دریافت رتبه یا گرید پیمانکاری را براساس دستورالعمل مربوطه داشته باشد.
 • شرکت متقاضی رتبه پیمانکاری، سوء پیشینه داشته باشد و دارای ممنوعیت و محرومیت اجتماعی نباشد.
 • مدیر شرکت از کارمندان دولت نباشد.

شرایط دریافت گواهی رتبه پیمانکاری

براساس قانون، پیمانکاری که به عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئول اجرای عملیات موضوع پیمان است، دارای شرایط دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران می باشد.

صلاحیت پیمانکاران


مدارک لازم دریافت رتبه پیمانکاری

 • براساس ضوابط و مقررات، دو سوم از هیئت مدیره باید دارای مدرک دانشگاهی مربوط به رشته های پیمانکاری باشند.
 • حداقل مدرک تحصیلی دوسوم اعضاء باید کارشناسی رشته پیمانکاری باشد.
 • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت اعضای هیئت مدیره
 • ارائه سابقه بیمه پیمانکار
 • ارائه مدرک ثبت شرکت پیمانکاری
 • اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، صورتجلسه تغییرات شرکت
 • شرکت نامه
 • تقاضانامه
 • اجاره نامه شرکت یا سند ملکی شرکت
 • ارائه کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره وسهامداران شرکت و کارمندانی که دارای امتیاز درشرکت هستند
 • ارائه مدارک سابقه کاری
 • ارائه سابقه تحصیلی هیئت مدیره و کارمندانی که دارای امتیاز در شرکت هستند
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی
 • ارائه گزارشات حسابرسی حسابهای شرکت
 • ارائه قراردادهای سال قبل
 • ارائه مدارک تأیید شده مالی قرارداد پیمانکاری
 • ارائه تعهدنامه قانونی
صلاحیت پیمانکاری


مرجع صالح صدور گواهی نامه

همانطور که در ابتدا متن گفته شد یکی از مدارک مهم و ضروری شرکت در مناقصه پیمانکاری داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاران یا به زبان دیگر رتبه یا گرید پیمانکاری است. صدور گواهی رتبه یا گرید پیمانکاری بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.

سه نوع شرکت که در ذیل آمده است صلاحیت دریافت گرید یا رتبه را دارا هستند:

 • شرکت پیمانکاری
 • شرکت مشاور
 • شرکت نرم افزاری

یکی دیگر از نهادهایی که صلاحیت صدور گواهی رتبه یا گرید شرکت ها را دارند و صلاحیت ایمنی را صادر می کنند وزارت کار می باشد. برای این که پیمانکار بتواند تا صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات شرکت کند اداره کار، گواهی موقت برای مدت 2 ماه صادر تا پیمانکار در مناقصه شرکت نماید. در ادامه شرکت های دارای گواهی موقت می توانند در زمان تعیین شده هفت روز گواهی تایید شده صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت کنند.

صلاحیت پیمانکار

مدارک لازم برای دریافت صلاحیت ایمنی از اداره کار

 • برگ آموزش مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به مدت هجده ساعت
 • اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه
 • برگ قطعی عملکرد سال مربوطه
 • تاییدیه طرح طبقه بندی شغل های جدید در سال مربوطه
 • مفاصی حساب بیمه قراردادهایی که در چهار سال آخر درخواست صلاحیت پیمانکاری پرداخت شد.
 • صفحه اول قرارداد مربوطه
 • آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار
 • آخرین لیست حقوق و پاداش و عیدی توسط پیمانکار
 • نمونه قرارداد پرسنل
 • اساسنامه شرکت پیمانکاری


تشخیص صلاحیت پیمانکار


برای بررسی و تشخیص صلاحیت پیمانکار در اجرای عملیات موضوع پیمان، کمیته ای متشکل از 5 عضو تشکیل می شود که شامل اعضای ذیل هستند:

 • ریاست کمیته تشخیص صلاحیت را معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد.
 • دبیر جلسات بازرس کار.
 • یکی از اعضا ریاست مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار یا بازرس کار.
 • نماینده تشکل کارگری که نماینده انجمن صنفی ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای اولویت هستند.
 • نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان.

Contracting competence

اعتراض به رای کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 • پیمانکار می تواند به رایی که اعضای کمیته تشخیص صلاحیت صادر می کند اعتراض نماید.
 • فرصت تعیین شده برای اعتراض به رای مربوطه پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
 • رأیی که کمیته تجدید نظر به پیمانکار ابلاغ میکند، قطعی تلقی شده و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد.


کمیته تجدید نظرتشخیص صلاحیت پیمانکاری

کمیته تجدید نظر متشکل از اعضای ذیل هستند:
 • مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی
 • ریاست بازرسی کار استان مربوطه
 • ریاست کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان مربوطه
Contracting competence


مشخصات گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران


در گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری موارد ذیل قید شده است:

 • -مشخصات هویتی پیمانکاریا شرکت پیمانکاری
 • -کدملی پیمانکار ( مدیر عامل ) یا کد اقتصادی شرکت پیمانکاری
 • -تاریخ ثبت شرکت حقوقی
 • -شماره و شناسه شرکت حقوقی
 • -آدرس و کد پستی
 • -تلفن ثابت و همراه و ایمیل پیمانکار یا شرکت حقوقی
 • -زمینه فعالیت پیمانکار یا شرکت حقوقی
 • -مدت زمان اعتبار گواهینامه
 • -شرایط باطل شدن و معلق شدن گواهینامه
 • -تاریخ تمدید گواهینامه مربوطه
 • -بند 4-2 دستورالعمل در پشت برگ گواهینامه
 • -امضا مدیر کل اداره کار رفاه و تامین اجتماعی که برای مدت دوسال اعتبار دارد.
صلاحیت پیمانکاری


سامانه ساجات

ساجات مخفف عبارت سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور است. سامانه ساجات تنها سامانه ای در کشور است که از طریق آن می توان استعلام شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت پیمانکاری را دریافت نمود.
در سامانه ساجات کلیه اطلاعاتی که در مورد شرکت می باشد. براساس موارد ذیل آمده است:
 • نام شرکت پیمانکاری دارای رتبه و گرید پیمانکاری
 • سالی که شرکت گرید پیمانکاری را دریافت نمود
 • اعتبار رتبه و گرید شرکت پیمانکاری
 • نوع رتبه و صلاحیت پیمانکاری

وکیل متخصص پیمانکاری

برای استعلام صلاحیت شرکت پیمانکاری وارد سایت sajat.mporg.ir شوید.
وکیل پیمانکاری

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید