بهترین وکیل خانواده

بهترین وکیل خانواده

24 دی1398
بهترین وکیل خانواده

بهترین وکیل خانواده


بهترین وکیل خانواده، وکیلی است که بتواند در پرونده های خانوادگی بخصوص در پرونده هایی که مربوط به  روابط زوجین است ،
بهترین راه حل را برای مشکلات در نظر بگیرد. برای اینکه بتوانیم در پروند ههای حقوقی و کیفری خانواده ،
بخصوص مباحث طلاق ، مهریه ، نفقه ، اجرت المثل، مهرالمثل و حضانت فرزند در کمترین زمان و
صرف کمترین هزینه به نتیجه دلخواه برسیم، از بهترین وکیل خانواده
گروه حقوقی اساک بهره مند شوید تا بتوانید در پروند ه ها موفق شوید.
برای اینکه بهترین وکیل خانواده در پرونده ها موفق شود، باید موکل همه
موضوعاتی که مربوط به پرونده می باشد را به وکیل در مراحل دادرسی اعلام کند.

در خصوص دعواهای خانوادگی


که مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه خانواده می باشد،  رسیدگی و تبحر و تسلط کامل بر امور ذیل که
براساس ماده چهار قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شد، شامل نکاح دائم و موقت ، شروط ضمن عقد ،نامزدی و ....دارد.
بهترین وکیل خانواده
بهترین وکیل خانواده تهران

 

مهریه

بیشترین موضوع پرونده های خانوادگی موضوع مطالبه مهریه می باشد.بهترین وکیل خانواده، وکیلی است
که بتواند در موضوع  مهریه و مطالبه مهریه  نسبت به تمام قوانین و تبصره های موجود آگاهی داشته باشد.
بهترین وکیل خانواده در موضوعات خانوادگی ذیل تسلط دارد:
 • طلاق ( توافق ، یکطرفه )
 • استرداد جهیزیه به زن
 • نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و مهرالمثل
 • حضانت و سرپرستی فرزند
 • ملزم کردن زن به تمکین از شوهر
 • نکاح ، عقد دائم ، موقت
 • تغییر جنسیت
 • عسرو حرج
 • ضم و عزل امین و قیم
 • فسخ نکاح
 • اذن پدر در ازدواج دختر باکره
 • اهدای جنین
 • تعدیل نفقه
 • اعساز از پرداخت مهریه
بهترین وکیل خانواده

در این مقاله در مورد یکی از پیچیده ترین مباحث خانوادگی در روابط زوجین با عنوان مطالبه مهریه مورد بررسی قرار میگیرد.


مهریه موضوعی است که در دوره های مختلف برای آن قوانینی وضع شده است .مهریه زمانی قابل مطالبه است که زن
بعد از عقد نکاح از شوهر خود آن را درخواست کندو شوهر به محض درخواست زن باید آن را پرداخت کند.سوالی که
اینجا مطرح میشود این است که اکثر افراد فکر میکنند که مهریه در صورتی که زن خواستار طلاق از همسر باشد قابل مطالبه است
در صورتی که این مطلب از نظر قانون اشتباه می باشد و زن همین که به عقد دائم همسر خود درآمد، براساس ماده 1082
قانون مدنی مهریه : زن به محض اینکه خطبه عقد خوانده شد، میتواند مهریه خود را درخواست کند.
بهترین وکیل خانواده

بهترین وکیل خانواده تهران

موضوع مهریه

در قانون برای چیزی که بعنوان مهریه در نظر گرفته میشود، شرایطی در نظر گرفته شده است.
-در انتخاب موضوع مهریه ، مهریه  باید مالیت داشته باشد و مرد مالک آن مال باشد.در نتیجه مرد
نمیتواند مالی را که مالک آن نیست بعنوان مهریه برای زن قرار دهد.
بهترین وکیل خانواده
 
مطالبه مهریه بعد از فوت همسر
یکی از موضوعات مهم در بحث مهریه، مطالبه آن از طرف زوجه بعد از فوت شوهر است . مهریه زن در این مورد قابل مطالبه می باشد اگر :
-مهریه سکه باشد به قیمت روز از مالی که ماترک شوهر است مطالبه میشود.
-اگر پول نقدی مهریه باشد به نرخ روز زمان فوت شوهر مهریه محاسبه میشود و زمانی که زن مهریه را درخواست کند نمی باشد.
بهترین وکیل خانواده

دادخواست مطالبه مهریه

 1. برای دریافت مهریه باید زن دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده مطرح کند.
 2. زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک، مهر خود را از اموال شوهر وصول کند.
بهترین وکیل خانواده
 
مواردی که شامل مطالبه مهریه زن است :
 • حساب بانکی همسر
 • پلاک ثبتی
 • سهم یا طلب قطعی همسر
بهترین وکیل خانواده
 
قانون مهریه
ماده 1080 قانون مدنی : مقدار مهریه براساس رضایت طرفین ( زوجین ) تعیین میشود.
ماده 1081 قانون مدنی :زوجین در عقد شرط بگذارند در صورتی که مهر در مدت مشخص داده نشود ،
عقد نکاح باطل است عقد نکاح و مبلغ مهریه صحیح است و شرط در این ماده قانون باطل است.
ماده 1082 قانون مدنی : زن همین که به عقد دائم مرد در بیاید، مالک مهریه خود است .
ماده 1083 قانون مدنی : مرد میتواند مهریه را مدت دار یا قسطی به زوجه پرداخت کند.
بهترین وکیل خانواده 
بهترین وکیل خانواده تهران

ماده 1084 قانون مدنی:
 

اگر مالی که برای مهریه تعیین شده است، مشخص شود که قبل از عقد دائم و یا قبل
از وصول توسط زوجه دارای عیب بود شوهر باید عیب و خسارت را متحمل شود.
بهترین وکیل خانواده
- ماده 1085 قانون مدنی : زن میتواند تا زمانیکه مهریه خود را از شوهر دریافت نکرد،
از انجام وظایف زن و شوهری خودداری کند و این در صورتی قابل انجام است که مهریه زن حال باشد.
-ماده 1086 قانون مدنی : اگر زوجه وظایف زن و شوهری را قبل از اینکه مهریه خود را دریافت کند انجام دهد
دیگر نمیتواند از حکم ماده 1085 قانون مدنی استفاده نماید . اما هر زمان بخواهد میتواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند.
بهترین وکیل خانواده

ماده 1087 قانون مدنی

در عقد دائم میتوان مهریه را مشخص نکرد و بدون مشخص کردن مهریه نیز عقد نکاح صحیح است و بعد از عقد هر زمان که
زوجین بخواهند میتوانند مهریه را براساس توافق یکی از طرفین مشخص کنند
و در صورتی که قبل از تعیین مهریه بعد از عقد دائم با همسر خود نزدیکی کند، مهرالمثل  به زوجه تعلق میگیرد.
 
بهترین وکیل خانواده

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
مهریه عندالمطالبه در سند رسمی ازدواج به این معنی است
که زوجه هر زمان که مهریه خود را از همسرش طلب کند، باید آن را پرداخت کند.
مهریه عندالاستطاعه: معنی عندالاستطاعه در سند رسمی به این معنی است که
زوجه در صورتی میتواند مهریه خود را از همسرش طالب کند که همسر وی توانایی مالی داشته باشد.
بهترین وکیل خانواده
بهترین وکیل خانواده تهران

 مطالبه مهریه عندالاستطاعه

-در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زوجه در صورت توانایی مالی همسر خود میتواند مهریه را وصول کند.
- اگر مرد توانایی مالی در پرداخت مهریه را نداشته باشد، دادگاه مرد را موظف به پرداخت مهریه به صورت قسطی می نماید.
- اگر  مرد توانایی مالی داشته باشد زوجه میتواند مهریه خود را کامل از همسرش طلب کند.
- اگر زوجه مهریه خود را به اجرا بگذارد تا زمانی که مهریه را کاملا پرداخت نکند ممنوع الخروج است.
-اگر مرد توانایی مالی داشته باشد که مهریه را پرداخت کند اما مهریه را پرداخت ننماید زوجه
ده روز مهلت دارد که اموال شوهر را معرفی کندو دادگاه مال شوهر را توقیف میکند.
-اگر مرد توانایی مالی دارد ولی مهریه زن را پرداخت نکند، زن میتواند خواستار بازداشت همسرش شود.
بهترین وکیل خانواده
مهریه در عقد موقت
از آنجاییکه در عقد موقت ، عقدنامه بعنوان سند عادی است زوجه میتواند دادخواست حقوقی مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه کند.
شرایط ندادن مهریه به زن
-قانونگذار در ماده 1089 قانون مدنی بیان میکند که اگر  عقد نکاح چه در دائم یا موقت بین زن و شهر
به دلایلی باطل شود و نزدیکی صورت نگرفته باشد، به زن مهریه تعلق نمیگیرد.
-در ماده 1101 قانون مدنی اگر به هر دلیلی عقد ازدواج بین زن و شوهر فسخ شود و نزدیکی صورت نگرفته باشد زن
نمیتواند تقاضای مهریه کند و تنها در صورت عنن بودن مرد یعنی زمانی که مرد نتواند عمل زناشویی
انجام دهد زن میتواند مهریه خود را که نصف مهرتعیین شده می باشد دریافت کند.
-در عقد ازدواج زمانیکه زوجین از هم جدا شوند و طلاق صورت گرفته باشد و دختر باکره باشد، نصف مهریه تعیین شده به وی تعلق میگیرد.
بهترین وکیل خانواده
بهترین وکیل خانواده تهران

میزان مهریه


-براساس ماده 1080 قانون مدنی مشخص کردن میزان مهریه در عقد نکاح براساس تراضی و توافق طرفین یعنی زن و شوهر است .
- زن و شوهر در مشخص کردن میزان مهریه محدودیتی ندارند.
- مهریه دارای ضمانت اجرای حقوقی است.
- در پرداخت مهریه نقدی هیچ محدودیتی وجود ندارد و مرد میتواند هر مبلغی به همسر خود بعنوان مهریه پرداخت کند.
- اما زمانیکه مهریه نقدی نباشد، میزان مهریه باید از میزان مهرالمثل بیشتر نباشد.
بهترین وکیل خانواده

وکیل خانواده گروه حقوقی اساک


پرونده مهریه  یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین
از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.قبل از هر
اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه ، دادخواست مطالبه نفقه
و اجرت المثل و حضانت فرزند با بهترین وکیل خانواده و وکیل طلاق گروه حقوقی اساک مشورت نمایید.

امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی
مدیر مسئول:  فاطمه جعفری( کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شماره همراه : 09381690900
40222853
40223952
بهترین وکیل خانواده

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید