مأموریت جدید رئیس قوه قضائیه برای سازمان بازرسی

مأموریت جدید رئیس قوه قضائیه برای سازمان بازرسی

مأموریت جدید رئیس قوه قضائیه برای سازمان بازرسی

15 اردیبهشت1399
مأموریت جدید رئیس قوه قضائیه برای سازمان بازرسی

*مأموریت جدید رئیس قوه قضائیه برای سازمان بازرسی/ تهیه گزارش جامع از مشکلات کارگری ظرف ۱۰ روز*
رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار، گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی شود. آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در آستانه روز کارگر با فعالان کارگری و اصحاب تولید دیدار کرد که در این نشست، نمایندگان کارگری و تعداد از تولیدکنندگان از شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف فرصت را مغتنم شمرده و سفره دل خود را پیش رئیس دستگاه قضا باز کردند.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید