دستورالعمل ساماندهی و نحوه اجرای نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی

دستورالعمل ساماندهی و نحوه اجرای نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی

دستورالعمل ساماندهی و نحوه اجرای نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی

20 اسفند1398
دستورالعمل ساماندهی و نحوه اجرای نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی

آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه درپی دستورالعملی مبتنی بر 17 ماده و 6 تبصره، ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی را برای اجرا ابلاغ نمود.
معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری، مسیولیت اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد. و نظارت بر حسن اجرای آن به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه است.
این دستورالعمل از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و هر گونه مقرراتی بر خلاف آن لغو می‌گردد.

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید