تردد خودروها تا تاریخ 15 اردیبهشت بدون معاینه فنی آزاد است.

تردد خودروها تا تاریخ 15 اردیبهشت بدون معاینه فنی آزاد است.

تردد خودروها تا تاریخ 15 اردیبهشت بدون معاینه فنی آزاد است.

14 اسفند1398
تردد خودروها تا تاریخ 15 اردیبهشت بدون معاینه فنی آزاد است.

تردد خودروها تا تاریخ 15 اردیبهشت بدون معاینه فنی آزاد است.
به گفته رییس پلیس ناجا؛ رانندگانی که معاینه فنی آنها به اتمام رسیده است یا اعتبار گواهینانه‌های آنها تمام شده است تا تاریخ 15 اردیبهشت سال 99 نیازی به تمدید نخواهند داشت و برای آنها هیچ گونه جریمه ای صادر نخواهد شد.
همین طور کسانی که قصد خرید و فروش خودرو دارند می‌توانند آن را به سال آینده موکول نمایند. این تصمیم  به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و جلوگیر ی از شیوع بیماری کرونا اتخاذ شده است.

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید