ارسال پرونده 11 محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه

ارسال پرونده 11 محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه

ارسال پرونده 11 محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه

19 اسفند1398
ارسال پرونده 11 محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه درگفت وگوی زنده تلویزیونی درباره نحوه برخورد با محتکران اقلام  بهداشتی و دارویی اظهار کرد: سخت‌ترین مجازات‌ها در انتظار محتکران و کسانی که دراین ایام در حوزه مسایل دارویی و بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرمانه و سودجویی زده‌اند خواهد بود.
همین طور ضمن اشاره به ارسال پرونده 11 محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه گفت: اگر مورد از مصادیق افساد فی الارض و صدر ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانسته شود مجازات اعدام خواهد بود.

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید